Giáo Dục

Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…

Câu hỏi: Nêu vài nét cơ bản về thơ Đường luật (bố cục, gieo vần, luật bằng – bát quái, tương phản) thể hiện qua bài thơ Thuật Thu.

Câu trả lời

Đặc trưng:

– Gồm 4 phần; chủ đề, thực tế, lập luận, kết luận.

– Vần: vần bằng ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (lam – sâm – âm – tâm – kê).

– Âm thứ 2 bằng, âm thứ 4 bằng, âm thứ 6 bằng và ngược lại. Đặc biệt:

TTTBBTTB (vần)

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

TTBBBTT

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

>>> Xem trọn bộ: Bài sưu tầm SGK 10 trang 47, 48, 49 – Mối liên hệ kiến ​​thức Ngữ Văn

Tìm hiểu về luật thơ Đường

Cơ sở của luật thơ Đường luật là phép đối, tức là hai nguyên tắc đối và đối nghĩa, tức là chữ nhất, chữ hai, chữ ba của câu trên phải tương ứng với chữ đầu và chữ thứ ba. chữ cái thứ hai. 2, 3,… của câu dưới cả về âm lẫn ý. Nhưng làm như vậy rất khó nên quy ước là các chữ cái thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần theo luật.

* Đối diện

Luật thơ Đường dựa trên thanh bằng và thanh bằng, dùng các chữ thứ 2, 4, 6, 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng bao gồm các từ có dấu, dấu nặng, dấu nhẹ hoặc không dấu; Thanh hóa gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng. Có người chia thành sáu thanh, trong đó thanh sắc (‘) và thanh nặng (.) được chia thành hai thanh có hai thanh nhập và khứ.

Nếu chữ thứ hai của câu thứ nhất dùng âm bằng thì cho là có “luật bằng”; Nếu từ thứ hai của câu thứ nhất dùng thước đo thì gọi là bài có “luật chọn”. Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu và chữ thứ 4 phải khác hai chữ còn lại. Ví dụ chữ thứ 2 và thứ 6 bằng nhau thì chữ thứ 4 phải dùng dấu thanh, hoặc ngược lại. Nếu một câu thơ Đường luật không tuân theo quy luật này thì gọi là “thiếu luật”.

* Đối diện

Nguyên tắc cố định của một bài thơ Đường luật là ý hai câu 3, 4 phải “đối” nhau và hai câu 5, 6 cũng “đối nhau”. Đối ngữ thường được hiểu là sự tương phản (về nghĩa bao gồm từ đơn, từ ghép, từ ghép) bao gồm cả sự tương đương trong cách dùng từ. Các từ trái nghĩa: danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ. Cảnh đối: trên với dưới, cảnh động với cảnh tĩnh… Nếu một bài thơ Đường luật không đối, câu 5 và câu 6 không đối, gọi là “vô đối”.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Điểm 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…

Video về Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…

Wiki về Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…

Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…

Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211… -

Câu hỏi: Nêu vài nét cơ bản về thơ Đường luật (bố cục, gieo vần, luật bằng - bát quái, tương phản) thể hiện qua bài thơ Thuật Thu.

Câu trả lời

Đặc trưng:

- Gồm 4 phần; chủ đề, thực tế, lập luận, kết luận.

– Vần: vần bằng ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (lam – sâm – âm – tâm – kê).

– Âm thứ 2 bằng, âm thứ 4 bằng, âm thứ 6 bằng và ngược lại. Đặc biệt:

TTTBBTTB (vần)

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

TTBBBTT

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

>>> Xem trọn bộ: Bài sưu tầm SGK 10 trang 47, 48, 49 – Mối liên hệ kiến ​​thức Ngữ Văn

Tìm hiểu về luật thơ Đường

Cơ sở của luật thơ Đường luật là phép đối, tức là hai nguyên tắc đối và đối nghĩa, tức là chữ nhất, chữ hai, chữ ba của câu trên phải tương ứng với chữ đầu và chữ thứ ba. chữ cái thứ hai. 2, 3,... của câu dưới cả về âm lẫn ý. Nhưng làm như vậy rất khó nên quy ước là các chữ cái thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần theo luật.

* Đối diện

Luật thơ Đường dựa trên thanh bằng và thanh bằng, dùng các chữ thứ 2, 4, 6, 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng bao gồm các từ có dấu, dấu nặng, dấu nhẹ hoặc không dấu; Thanh hóa gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng. Có người chia thành sáu thanh, trong đó thanh sắc (') và thanh nặng (.) được chia thành hai thanh có hai thanh nhập và khứ.

Nếu chữ thứ hai của câu thứ nhất dùng âm bằng thì cho là có “luật bằng”; Nếu từ thứ hai của câu thứ nhất dùng thước đo thì gọi là bài có “luật chọn”. Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu và chữ thứ 4 phải khác hai chữ còn lại. Ví dụ chữ thứ 2 và thứ 6 bằng nhau thì chữ thứ 4 phải dùng dấu thanh, hoặc ngược lại. Nếu một câu thơ Đường luật không tuân theo quy luật này thì gọi là “thiếu luật”.

* Đối diện

Nguyên tắc cố định của một bài thơ Đường luật là ý hai câu 3, 4 phải “đối” nhau và hai câu 5, 6 cũng “đối nhau”. Đối ngữ thường được hiểu là sự tương phản (về nghĩa bao gồm từ đơn, từ ghép, từ ghép) bao gồm cả sự tương đương trong cách dùng từ. Các từ trái nghĩa: danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ. Cảnh đối: trên với dưới, cảnh động với cảnh tĩnh… Nếu một bài thơ Đường luật không đối, câu 5 và câu 6 không đối, gọi là “vô đối”.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Điểm 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Nêu vài nét cơ bản về thơ Đường luật (bố cục, gieo vần, luật bằng – bát quái, tương phản) thể hiện qua bài thơ Thuật Thu.

Câu trả lời

Đặc trưng:

– Gồm 4 phần; chủ đề, thực tế, lập luận, kết luận.

– Vần: vần bằng ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (lam – sâm – âm – tâm – kê).

– Âm thứ 2 bằng, âm thứ 4 bằng, âm thứ 6 bằng và ngược lại. Đặc biệt:

TTTBBTTB (vần)

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

TTBBBTT

BBTTTBB (vần)

BBTTBTBT

TTTBBTTB (vần)

>>> Xem trọn bộ: Bài sưu tầm SGK 10 trang 47, 48, 49 – Mối liên hệ kiến ​​thức Ngữ Văn

Tìm hiểu về luật thơ Đường

Cơ sở của luật thơ Đường luật là phép đối, tức là hai nguyên tắc đối và đối nghĩa, tức là chữ nhất, chữ hai, chữ ba của câu trên phải tương ứng với chữ đầu và chữ thứ ba. chữ cái thứ hai. 2, 3,… của câu dưới cả về âm lẫn ý. Nhưng làm như vậy rất khó nên quy ước là các chữ cái thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần theo luật.

* Đối diện

Luật thơ Đường dựa trên thanh bằng và thanh bằng, dùng các chữ thứ 2, 4, 6, 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng bao gồm các từ có dấu, dấu nặng, dấu nhẹ hoặc không dấu; Thanh hóa gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng. Có người chia thành sáu thanh, trong đó thanh sắc (‘) và thanh nặng (.) được chia thành hai thanh có hai thanh nhập và khứ.

Nếu chữ thứ hai của câu thứ nhất dùng âm bằng thì cho là có “luật bằng”; Nếu từ thứ hai của câu thứ nhất dùng thước đo thì gọi là bài có “luật chọn”. Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu và chữ thứ 4 phải khác hai chữ còn lại. Ví dụ chữ thứ 2 và thứ 6 bằng nhau thì chữ thứ 4 phải dùng dấu thanh, hoặc ngược lại. Nếu một câu thơ Đường luật không tuân theo quy luật này thì gọi là “thiếu luật”.

* Đối diện

Nguyên tắc cố định của một bài thơ Đường luật là ý hai câu 3, 4 phải “đối” nhau và hai câu 5, 6 cũng “đối nhau”. Đối ngữ thường được hiểu là sự tương phản (về nghĩa bao gồm từ đơn, từ ghép, từ ghép) bao gồm cả sự tương đương trong cách dùng từ. Các từ trái nghĩa: danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ. Cảnh đối: trên với dưới, cảnh động với cảnh tĩnh… Nếu một bài thơ Đường luật không đối, câu 5 và câu 6 không đối, gọi là “vô đối”.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Điểm 10

Bạn thấy bài viết Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ Thu hứng – Văn mẫu 10 hay nhất
Câu hỏi: Mô tả một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường luật (bố cục, cách gieo vần, luật bằng &#8211…
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mô #tả #một #số #đặc #điểm #cơ #bản #của #thơ #Đường #được #thể #hiện #trong #bài #thơThu #hứng #Văn #mẫu #hay #nhất #Câu #hỏi #Mô #tả #một #số #đặc #điểm #cơ #bản #của #thơ #Đường #luật #bố #cục #cách #gieo #vần #luật #bằng #amp8211

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button