Giáo Dục

Muối clorua là gì?

Muối clorua là gì? Nêu tính tan và ứng dụng của một số muối clorua quan trọng.

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Tính tan của muối clorua: Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối clorua khó tan trong nước như AgCl ↓ (trắng) và ít tan như PbCl2↓ (trắng), CuCl ↓ (trắng)…

Ứng dụng của một số muối clorua quan trọng:

+ NaCl: dùng làm muối ăn, điều chế NaOH, Cl2, H2, nước Gia-ven, axit HCl…

+ KCl: dùng làm phân kali.

+ ZnCl2: có khả năng diệt khuẩn, là chất chống ăn mòn.

+ AlCl3: chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.

+ BaCl2: phòng trừ sâu bệnh trong nông nghiệp.

[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì?
[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 2)

Một số muối clorua

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua. Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối khó tan như Ag và ít tan như CuCl, PbCl2.

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Công thức chung: MCln.

Hầu hết các muối clorua đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

– Để nhận biết ion Cl-, thuốc thử là AgNO. dung dịch3 do tạo kết tủa trắng AgCl (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3):

  • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng:

  • Kơ dùng làm phân kali
  • ZnCl2 tđược tẩm vào các thanh tà vẹt làm bằng gỗ để chống mục vì chất này có khả năng diệt khuẩn
  • AlCl3 dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ
  • BaCl2 Dùng để phòng trừ sâu bệnh hại nông nghiệp …

Muối clorua quan trọng nhất là NaCl. Ngoài công dụng làm muối ăn và bảo quản thực phẩm, NaCl còn là nguyên liệu quan trọng để công nghiệp hóa chất điều chế Cl2, H2 NaOH, nước Gia–ven,…

Độ hòa tan

Hầu hết các muối clorua đều tan trong nước. Trừ một số trường hợp như Bạc clorua-AgCl không tan trong nước hoặc Chì (II) clorua-PbCl₂ tan rất kém trong nước.

Tính chất hóa học

Về mặt hóa học, giống như các muối khác, muối clorua phản ứng với kim loại, bazơ và các muối khác.

Nhận biết Iot clorua

Dùng dung dịch AgNO3 (bạc nitrat) để nhận biết anion clorua, vì tạo kết tủa trắng AgCl (không tan trong các axit mạnh). Dung dịch AgNO3 còn là thuốc thử để nhận biết các anion halogenua khác (trừ anion florua).

Thêm dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ tạo ra kết tủa tráng bạc clorua, không tan trong axit mạnh:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Vì vậy, AgNO3 là một thuốc thử để phát hiện các ion clorua.

[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 3)

Ứng dụng

Muối clorua quan trọng nhất là natri clorua (NaCl), thường được gọi là muối ăn. NaCl có nhiều nhất trong nước biển, là nguyên liệu để điều chế HCl, NaOH trong công nghiệp.

Ngoài ra còn có BaCl2 làm thuốc trừ sâu, NHỎ4Cl làm phân bón, ZnCl2 chống mối mọt, KCl làm phân bón, …

Bài tập thực hành

Bài 1: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (dktc). Kim loại đó là

A. Ca

B. Ba

C. Sr

D. Mg

Hướng dẫn giải 

nH2 = 0,0125 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2nH2 ⇒ nM = nH2 = 0,0125 mol

⇒M = 0,5 / 0,0125 = 40 (Ca)

Bài 2: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (dktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 69,23%

B. 34,60%

C. 38,46%

D. 51,92%

Hướng dẫn giải 

NH2 = 0,4 mol

Bảo tồn các electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 3nAl + 2nMg = 0,8 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 7,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,2 (mol); NMg = 0,1 mol

⇒% mAl = 0,2,27 / 7,8 .100% = 69,23%

Bài 3: Hoà tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

A. canxi

B. bari

C. magiê

D. beri

Hướng dẫn giải 

M + HCl → MCl+ H2

nM = nMCl2

 

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Muối clorua là gì?

Video về Muối clorua là gì?

Wiki về Muối clorua là gì?

Muối clorua là gì?

Muối clorua là gì? -

Câu hỏi: Muối clorua là gì? Nêu tính tan và ứng dụng của một số muối clorua quan trọng.

Câu trả lời:

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Tính tan của muối clorua: Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối clorua khó tan trong nước như AgCl ↓ (trắng) và ít tan như PbCl2↓ (trắng), CuCl ↓ (trắng)…

Ứng dụng của một số muối clorua quan trọng:

+ NaCl: dùng làm muối ăn, điều chế NaOH, Cl2H2Nước Java, axit HCl …

+ KCl: dùng làm phân kali.


+ ZnCl2: có khả năng diệt khuẩn, là chất chống ăn mòn.

+ AlCl3: chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.

+ BaCl2: phòng trừ sâu bệnh trong nông nghiệp.

Muối clorua là gì?
[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 2)

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kĩ hơn về Muối clorua.

1. Một số muối clorua

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua. Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối khó tan như Ag và ít tan như CuCl, PbCl.2.

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Công thức chung: MCln.

Hầu hết các muối clorua đều tan trừ PbCl.2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

– Để nhận biết ion Cl-, thuốc thử là AgNO. dung dịch3 do tạo kết tủa trắng AgCl (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng: Phân kali; ZnCl2 tẩm tà vẹt gỗ để chống thối vì chất này có khả năng diệt khuẩn; AlCl3 dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ; BaCl2 Dùng để phòng trừ sâu bệnh hại nông nghiệp …

Muối clorua quan trọng nhất là NaCl. Ngoài công dụng làm muối ăn và bảo quản thực phẩm, NaCl còn là nguyên liệu quan trọng để công nghiệp hóa chất điều chế Cl.2H2 NaOH, đất nước Java,…

2. Độ hòa tan

Hầu hết các muối clorua đều tan trong nước. Trừ một số trường hợp như Bạc clorua-AgCl không tan trong nước hoặc Chì (II) clorua-PbCl₂ tan rất kém trong nước.

3. tính chất hóa học

Về mặt hóa học, giống như các muối khác, muối clorua phản ứng với kim loại, bazơ và các muối khác.

4. Nhận biết Iot clorua

Sử dụng dung dịch AgNO3 (bạc nitrat) để nhận biết anion clorua, vì tạo kết tủa trắng AgCl (không tan trong axit mạnh). AgNO. dung dịch3 Nó cũng là một thuốc thử để xác định các anion halogenua khác (ngoại trừ anion florua).

Thêm dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ tạo ra kết tủa tráng bạc clorua, không tan trong axit mạnh:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Vì vậy, AgNO. dung dịch3 là một thuốc thử để phát hiện các ion clorua.

[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 3)

5. Ứng dụng

Muối clorua quan trọng nhất là natri clorua (NaCl), thường được gọi là muối ăn. NaCl có nhiều nhất trong nước biển, là nguyên liệu để điều chế HCl, NaOH trong công nghiệp.

Ngoài ra còn có BaCl2 làm thuốc trừ sâu, NHỎ4Cl làm phân bón, ZnCl2 chống mối mọt, KCl làm phân bón, …

6. Bài tập thực hành

Bài 1: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (dktc). Kim loại đó là

A. Ca B. Ba C. Sr D. Mg

Câu trả lời:

Trả lời: A

NH2 = 0,0125 mol

Bảo tồn các electron

2nHoa Kỳ = 2nH2 nM = nH2 = 0,0125 mol

⇒M = 0,5 / 0,0125 = 40 (Ca)

Bài 2: Hoà tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

A. canxi B. bari C. magiê D. beri

Câu trả lời:

Trả lời: A

M + HCl → MCl2 + BẠN BÈ2

nM = nMCl2

Bài 3: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (dktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 69,23% B. 34,60% C. 38,46% D. 51,92%

Câu trả lời:

Trả lời: A

NH2 = 0,4 mol

Bảo tồn các electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 3nAl + 2nMg = 0,8 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 7,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,2 (mol); NMg = 0,1 mol

⇒% mAl = 0,2,27 / 7,8 .100% = 69,23%

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Muối clorua là gì? Nêu tính tan và ứng dụng của một số muối clorua quan trọng.

Câu trả lời:

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Tính tan của muối clorua: Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối clorua khó tan trong nước như AgCl ↓ (trắng) và ít tan như PbCl2↓ (trắng), CuCl ↓ (trắng)…

Ứng dụng của một số muối clorua quan trọng:

+ NaCl: dùng làm muối ăn, điều chế NaOH, Cl2H2Nước Java, axit HCl …

+ KCl: dùng làm phân kali.


+ ZnCl2: có khả năng diệt khuẩn, là chất chống ăn mòn.

+ AlCl3: chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.

+ BaCl2: phòng trừ sâu bệnh trong nông nghiệp.

Muối clorua là gì?
[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 2)

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kĩ hơn về Muối clorua.

1. Một số muối clorua

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua. Hầu hết các muối clorua đều tan nhiều trong nước, trừ một số muối khó tan như Ag và ít tan như CuCl, PbCl.2.

Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Công thức chung: MCln.

Hầu hết các muối clorua đều tan trừ PbCl.2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

– Để nhận biết ion Cl-, thuốc thử là AgNO. dung dịch3 do tạo kết tủa trắng AgCl (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng: Phân kali; ZnCl2 tẩm tà vẹt gỗ để chống thối vì chất này có khả năng diệt khuẩn; AlCl3 dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ; BaCl2 Dùng để phòng trừ sâu bệnh hại nông nghiệp …

Muối clorua quan trọng nhất là NaCl. Ngoài công dụng làm muối ăn và bảo quản thực phẩm, NaCl còn là nguyên liệu quan trọng để công nghiệp hóa chất điều chế Cl.2H2 NaOH, đất nước Java,…

2. Độ hòa tan

Hầu hết các muối clorua đều tan trong nước. Trừ một số trường hợp như Bạc clorua-AgCl không tan trong nước hoặc Chì (II) clorua-PbCl₂ tan rất kém trong nước.

3. tính chất hóa học

Về mặt hóa học, giống như các muối khác, muối clorua phản ứng với kim loại, bazơ và các muối khác.

4. Nhận biết Iot clorua

Sử dụng dung dịch AgNO3 (bạc nitrat) để nhận biết anion clorua, vì tạo kết tủa trắng AgCl (không tan trong axit mạnh). AgNO. dung dịch3 Nó cũng là một thuốc thử để xác định các anion halogenua khác (ngoại trừ anion florua).

Thêm dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ tạo ra kết tủa tráng bạc clorua, không tan trong axit mạnh:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Vì vậy, AgNO. dung dịch3 là một thuốc thử để phát hiện các ion clorua.

[CHUẨN NHẤT] Muối clorua là gì? (ảnh 3)

5. Ứng dụng

Muối clorua quan trọng nhất là natri clorua (NaCl), thường được gọi là muối ăn. NaCl có nhiều nhất trong nước biển, là nguyên liệu để điều chế HCl, NaOH trong công nghiệp.

Ngoài ra còn có BaCl2 làm thuốc trừ sâu, NHỎ4Cl làm phân bón, ZnCl2 chống mối mọt, KCl làm phân bón, …

6. Bài tập thực hành

Bài 1: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (dktc). Kim loại đó là

A. Ca B. Ba C. Sr D. Mg

Câu trả lời:

Trả lời: A

NH2 = 0,0125 mol

Bảo tồn các electron

2nHoa Kỳ = 2nH2 nM = nH2 = 0,0125 mol

⇒M = 0,5 / 0,0125 = 40 (Ca)

Bài 2: Hoà tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

A. canxi B. bari C. magiê D. beri

Câu trả lời:

Trả lời: A

M + HCl → MCl2 + BẠN BÈ2

nM = nMCl2

Bài 3: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (dktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 69,23% B. 34,60% C. 38,46% D. 51,92%

Câu trả lời:

Trả lời: A

NH2 = 0,4 mol

Bảo tồn các electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 3nAl + 2nMg = 0,8 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 7,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,2 (mol); NMg = 0,1 mol

⇒% mAl = 0,2,27 / 7,8 .100% = 69,23%

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Bạn thấy bài viết Muối clorua là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Muối clorua là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Muối #clorua #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button