Giáo Dục

My father works for a construction company in……….

 My Father works for a construction company in ………………. 

A. Winchester, which is a city in the U. K.

B. Winchester, that is a city in the U. K.

C. Winchester is a city in the U. K.

D. Winchester where is a city in the U. K.

Câu trả lời chính xác: Đáp án A

Giải thích:

Winchester là một thành phố – một sự vật -> dùng which hoặc that, không dùng that khi đã có dấu phẩy -> Chọn A

Mở rộng kiến ​​thức về các mệnh đề quan hệ không xác định bằng tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-).

Ví dụ: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos

Trong câu trên, chúng ta đang nói về khỉ đột, không chỉ một số loài trong số chúng. Thông tin trong mệnh đề tương đối không xác định cho chúng ta biết nhiều hơn về khỉ đột nói chung, thay vì xác định một nhóm con hoặc loài vượn cụ thể. Nếu bỏ mệnh đề tương đối không xác định, câu vẫn đúng ngữ pháp và ý nghĩa vẫn giữ nguyên, chỉ khi đó, câu sẽ có ít thông tin chi tiết hơn.

Một mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm một đại từ tương đối, một động từ và một số thành phần khác như chủ ngữ hoặc tân ngữ của động từ. Dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn luôn được dùng để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với các phần khác của câu.

Ex:

+ We stopped at the museum, which we had never visited before.

+ I’ve just come back from London, where John lives..

+ Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

+ John’s mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.

+ My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.

+ My grandmother, who is dead now, came from the North of England.

Một số lưu ý về Non-defining Relative Clause

My father works for a construction company in……….

Khi sử dụng mệnh đề tương đối không xác định, cần lưu ý:

– Không thay thế đại từ who, which, whom bằng đại từ tương đối that

Ví dụ:

+ My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

+ My brother is a student that has received a scholarship. => sai

– Không lược bỏ đại từ quan hệ

Ví dụ:

+ The boy, who is sitting next to her, is my son.=> đúng

+ The boy, sitting next to her, is my son. => sai

Ex:

+ The result is very good. This makes me happy. => The result is very good which makes me happy.

– Non-defining Relative Clause mở đầu bằng các cụm từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Các từ này có thể đặt trước đại từ quan hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi đã gửi tất cả đồ đạc, cô ấy không nhận được cái nào cả.)

Sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ không xác định với mệnh đề quan hệ xác định

Khi xác định mệnh đề quan hệ, các đại từ who, who, and which thường được thay thế bằng that. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta không thể thay thế các đại từ khác bằng đó và cũng không thể lược bỏ các đại từ tương đối như trong định nghĩa mệnh đề quan hệ. Đại từ là cần thiết, ngay cả khi nó là tân ngữ của động từ trong mệnh đề tương đối. Cuối cùng, mệnh đề quan hệ không xác định luôn được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, không giống như mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề này không yêu cầu dấu câu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về My father works for a construction company in……….

Video về My father works for a construction company in……….

Wiki về My father works for a construction company in……….

My father works for a construction company in……….

My father works for a construction company in………. -

Nhiều lựa chọn:

Cha tôi làm việc cho một công ty xây dựng ở _______.

A. Winchester, là một thành phố ở Vương quốc Anh

B. Winchester, đó là một thành phố ở Vương quốc Anh

C. Winchester là một thành phố ở Vương quốc Anh

D. Winchester là một thành phố ở Vương quốc Anh

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: Đáp án A


Giải thích:

(Winchester là một thành phố – một thứ -> sử dụng cái nào hoặc cái đó, không sử dụng cái đó khi có dấu phẩy -> chọn A)

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến ​​thức về Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh, hãy cũng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu chi tiết nhé!

Mở rộng kiến ​​thức của bạn về các mệnh đề quan hệ không xác định bằng tiếng Anh

1. Mệnh đề họ hàng không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không xác định: là mệnh đề cung cấp thông tin bổ sung về một người, sự vật hoặc sự vật đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có mặt trong câu, thiếu nó thì câu vẫn có ý nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).

Ví dụ: Khỉ đột lớn và có nguồn gốc từ Châu Phi, đôi khi có thể được tìm thấy trong các vườn thú

Trong câu trên, chúng ta đang nói về khỉ đột, không chỉ một số loài trong số chúng. Thông tin trong mệnh đề tương đối không xác định cho chúng ta biết nhiều hơn về khỉ đột nói chung, thay vì xác định một nhóm con hoặc loài vượn cụ thể. Nếu bỏ mệnh đề tương đối không xác định, câu vẫn đúng ngữ pháp và ý nghĩa vẫn giữ nguyên, chỉ khi đó, câu sẽ có ít thông tin chi tiết hơn.

Một mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm một đại từ tương đối, một động từ và một số thành phần khác như chủ ngữ hoặc tân ngữ của động từ. Dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn luôn được dùng để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với các phần khác của câu.

Bán tại:

+ Mẹ của John, sống ở Scotland, có 6 người.

+ Bạn tôi John, học cùng trường với tôi, vừa viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.

+ Bà của tôi, hiện đã mất, đến từ miền Bắc nước Anh.

+ Chúng tôi dừng lại ở bảo tàng, nơi mà chúng tôi chưa từng đến thăm trước đây.

+ Tôi vừa trở về từ London, nơi John sống ..

+ Hôm qua tôi gặp một người phụ nữ tên Susan, có chồng làm việc ở London.

2. Một số lưu ý về Mệnh đề quan hệ không xác định khi sử dụng

My father works for a construction company in……….

Khi sử dụng mệnh đề tương đối không xác định, cần lưu ý:

– Không thay thế đại từ who, which, who bằng đại từ tương đối that

Ví dụ:

+ Em trai tôi là sinh viên, đã nhận được học bổng. => True

+ Em trai tôi là sinh viên được nhận học bổng. => sai

– Không bỏ đại từ tương đối

Ví dụ:

+ Cậu bé ngồi cạnh cô là con trai tôi. => Đúng

+ Cậu bé ngồi cạnh cô là con trai tôi. => sai

Sử dụng cái nào có thể bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

+ Kết quả là rất tốt. Điều này làm cho tôi hạnh phúc. => Kết quả rất tốt khiến tôi rất vui.

– Mệnh đề quan hệ không xác định bắt đầu bằng các cụm từ như all of, many of, both of, none of, many of, some of… Những từ này có thể được đặt trước đại từ tương đối của mệnh đề.

Ví dụ: Tôi đã gửi tất cả các mặt hàng, không có món nào cô ấy nhận được. (Tôi đã gửi hết đồ đạc, cô ấy không nhận được cái nào.)

Sự khác biệt giữa mệnh đề tương đối không xác định và mệnh đề tương đối xác định là gì?

Khi xác định mệnh đề quan hệ, các đại từ who, who, and which thường được thay thế bằng that. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta không thể thay thế các đại từ khác bằng đó và cũng không thể lược bỏ các đại từ tương đối như trong định nghĩa mệnh đề quan hệ. Đại từ là cần thiết, ngay cả khi nó là tân ngữ của động từ trong mệnh đề tương đối. Cuối cùng, mệnh đề quan hệ không xác định luôn được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, không giống như mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề này không yêu cầu dấu câu.

Bán tại:

+ Anh ấy đưa cho tôi lá thư đựng trong một chiếc phong bì màu xanh. (mệnh đề tương đối không xác định: chỉ có 1 lá thư, lá thư có phong bì màu xanh. Chúng ta phải sử dụng đại từ tương đối which)

+ Anh ấy đưa cho tôi lá thư mà / cái đó được đựng trong một chiếc phong bì màu xanh. (Định nghĩa mệnh đề tương đối: Có rất nhiều lá thư có màu sắc khác nhau và anh ấy đã đưa cho tôi lá thư trong một phong bì màu xanh. Có thể thay thế bằng cái nào. Bỏ dấu phẩy.)

+ Stratford-on-Avon, mà nhiều người đã viết về, là nơi sinh của Shakespeare. (Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề.)

+ Stratford-on-Avon, về mà nhiều người đã viết, là nơi sinh của Shakespeare. (Trong văn bản chính thức, giới từ cũng có thể được đặt trước đại từ.)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Nhiều lựa chọn:

Cha tôi làm việc cho một công ty xây dựng ở _______.

A. Winchester, là một thành phố ở Vương quốc Anh

B. Winchester, đó là một thành phố ở Vương quốc Anh

C. Winchester là một thành phố ở Vương quốc Anh

D. Winchester là một thành phố ở Vương quốc Anh

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: Đáp án A


Giải thích:

(Winchester là một thành phố – một thứ -> sử dụng cái nào hoặc cái đó, không sử dụng cái đó khi có dấu phẩy -> chọn A)

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến ​​thức về Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh, hãy cũng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu chi tiết nhé!

Mở rộng kiến ​​thức của bạn về các mệnh đề quan hệ không xác định bằng tiếng Anh

1. Mệnh đề họ hàng không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không xác định: là mệnh đề cung cấp thông tin bổ sung về một người, sự vật hoặc sự vật đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có mặt trong câu, thiếu nó thì câu vẫn có ý nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).

Ví dụ: Khỉ đột lớn và có nguồn gốc từ Châu Phi, đôi khi có thể được tìm thấy trong các vườn thú

Trong câu trên, chúng ta đang nói về khỉ đột, không chỉ một số loài trong số chúng. Thông tin trong mệnh đề tương đối không xác định cho chúng ta biết nhiều hơn về khỉ đột nói chung, thay vì xác định một nhóm con hoặc loài vượn cụ thể. Nếu bỏ mệnh đề tương đối không xác định, câu vẫn đúng ngữ pháp và ý nghĩa vẫn giữ nguyên, chỉ khi đó, câu sẽ có ít thông tin chi tiết hơn.

Một mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm một đại từ tương đối, một động từ và một số thành phần khác như chủ ngữ hoặc tân ngữ của động từ. Dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn luôn được dùng để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với các phần khác của câu.

Bán tại:

+ Mẹ của John, sống ở Scotland, có 6 người.

+ Bạn tôi John, học cùng trường với tôi, vừa viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.

+ Bà của tôi, hiện đã mất, đến từ miền Bắc nước Anh.

+ Chúng tôi dừng lại ở bảo tàng, nơi mà chúng tôi chưa từng đến thăm trước đây.

+ Tôi vừa trở về từ London, nơi John sống ..

+ Hôm qua tôi gặp một người phụ nữ tên Susan, có chồng làm việc ở London.

2. Một số lưu ý về Mệnh đề quan hệ không xác định khi sử dụng

My father works for a construction company in……….

Khi sử dụng mệnh đề tương đối không xác định, cần lưu ý:

– Không thay thế đại từ who, which, who bằng đại từ tương đối that

Ví dụ:

+ Em trai tôi là sinh viên, đã nhận được học bổng. => True

+ Em trai tôi là sinh viên được nhận học bổng. => sai

– Không bỏ đại từ tương đối

Ví dụ:

+ Cậu bé ngồi cạnh cô là con trai tôi. => Đúng

+ Cậu bé ngồi cạnh cô là con trai tôi. => sai

Sử dụng cái nào có thể bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

+ Kết quả là rất tốt. Điều này làm cho tôi hạnh phúc. => Kết quả rất tốt khiến tôi rất vui.

– Mệnh đề quan hệ không xác định bắt đầu bằng các cụm từ như all of, many of, both of, none of, many of, some of… Những từ này có thể được đặt trước đại từ tương đối của mệnh đề.

Ví dụ: Tôi đã gửi tất cả các mặt hàng, không có món nào cô ấy nhận được. (Tôi đã gửi hết đồ đạc, cô ấy không nhận được cái nào.)

Sự khác biệt giữa mệnh đề tương đối không xác định và mệnh đề tương đối xác định là gì?

Khi xác định mệnh đề quan hệ, các đại từ who, who, and which thường được thay thế bằng that. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta không thể thay thế các đại từ khác bằng đó và cũng không thể lược bỏ các đại từ tương đối như trong định nghĩa mệnh đề quan hệ. Đại từ là cần thiết, ngay cả khi nó là tân ngữ của động từ trong mệnh đề tương đối. Cuối cùng, mệnh đề quan hệ không xác định luôn được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, không giống như mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề này không yêu cầu dấu câu.

Bán tại:

+ Anh ấy đưa cho tôi lá thư đựng trong một chiếc phong bì màu xanh. (mệnh đề tương đối không xác định: chỉ có 1 lá thư, lá thư có phong bì màu xanh. Chúng ta phải sử dụng đại từ tương đối which)

+ Anh ấy đưa cho tôi lá thư mà / cái đó được đựng trong một chiếc phong bì màu xanh. (Định nghĩa mệnh đề tương đối: Có rất nhiều lá thư có màu sắc khác nhau và anh ấy đã đưa cho tôi lá thư trong một phong bì màu xanh. Có thể thay thế bằng cái nào. Bỏ dấu phẩy.)

+ Stratford-on-Avon, mà nhiều người đã viết về, là nơi sinh của Shakespeare. (Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề.)

+ Stratford-on-Avon, về mà nhiều người đã viết, là nơi sinh của Shakespeare. (Trong văn bản chính thức, giới từ cũng có thể được đặt trước đại từ.)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Bạn thấy bài viết My father works for a construction company in………. có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về My father works for a construction company in………. bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#father #works #construction #company

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button