Giáo Dục

Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

Câu hỏi: Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

Câu trả lời:

Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì:

Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ “trung lập”, thực chất Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.

– Đến năm 1917, Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước với mục đích:

+ Được chia sẻ lợi nhuận nhiều hơn sau khi chiến tranh kết thúc

+ Ngăn chặn không cho phong trào cách mạng thế giới lan rộng.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Chiến tranh thế giới thứ nhất.

I. Nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Nguyên nhân gốc rễ

– Mâu thuẫn giữa thị trường và các đế quốc thuộc địa.

– Các cuộc chiến tranh thể hiện mâu thuẫn của các đế quốc.

+ 1898: Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha

+ 1899 – 1902: Chiến tranh Anglo-Bober

1900: Tám nước đế quốc can thiệp vào Trung Quốc

+ 1904 – 1905: Chiến tranh Nga – Nhật.

2. Nguyên nhân trực tiếp

– Sự hình thành hai khối quân sự đối lập: Khối Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga).

– Nguyên nhân: Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một tên khủng bố ở Xéc-bi-a ám sát. Các lãnh chúa Đức và Áo-Hung đã nắm bắt cơ hội này để tiến hành chiến tranh.

II. Diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình tự thời gian của các sự kiện lớn trong Thế chiến thứ nhất

Thời gian

Tiện ích

Kết quả

1914

Ở phía Tây: đêm 3/8, Đức xâm lược Bỉ và tấn công Pháp.

Đồng thời ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

Đức chiếm Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Paris.

Cứu Paris.

1915 Đức, Áo-Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên đang giữ thế trận trên một Mặt trận dài 1200 km.
1916 Quân Đức chuyển mục tiêu sang phía tây để tấn công pháo đài Verdoong. Đức không hạ được Verdong, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.
Tháng 2 năm 1917 Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga tiếp tục chiến tranh.
Ngày 2 tháng 4 năm 1917 Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức và tham chiến theo phe Đồng minh. Thuận lợi hơn cho Đồng minh.
Năm 1917, sự thù địch diễn ra ở cả hai Mặt trận Đông và Tây Âu. Cả hai bên đều ở thế cầm cự.
Tháng 11 năm 1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công Chính phủ Xô Viết được thành lập
3/3/1918 Chính phủ Liên Xô ký với Đức Hiệp ước Berets-Litopus Nga rút khỏi chiến tranh
Đầu năm 1918 Đức tiếp tục tấn công Pháp Một lần nữa, Paris bị đe dọa
Tháng 7 năm 1918 Mỹ đổ bộ vào châu Âu, nhân cơ hội Anh và Pháp phản công. Đồng minh của Đức đầu hàng: Bulgaria 29 tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ 30 tháng 10, Áo-Hungary 2 tháng 11
11/9/1918 Cách mạng Đức bùng nổ Chế độ quân chủ bị lật đổ
11/11/1918 Chính phủ Đức đầu hàng Chiến tranh kết thúc


III. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

1. Hậu quả của chiến tranh:

Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền mà các nước tham chiến phải chi cho cuộc chiến lên tới khoảng 85 tỷ đô la.

Mỹ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì (ảnh 2)
Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất

– Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng lợi. Bản đồ thế giới bị chia cắt: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Hoa Kỳ mở rộng thuộc địa của họ.

Trong chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga.

2. Thuộc tính:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến tranh đế quốc vô nghĩa.

3. Mở rộng: Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với Việt Nam:

– Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt lính Việt Nam.

– Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, còn Pháp tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất và bị tổn thất nặng nề.

– Để khắc phục hậu quả do chiến tranh gây ra, tất yếu Pháp sẽ tăng cường bóc lột, khai thác thuộc địa để bù đắp tổn thất do chiến tranh gây ra. Hơn nữa, trong chiến tranh, người Pháp âm mưu tăng cường bắt lính Việt Nam chiến đấu để lấy đó làm “bia đỡ đạn” cho quân Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

Video về Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

Wiki về Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì -

Câu hỏi: Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

Câu trả lời:

Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì:

Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ “trung lập”, thực chất Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.

- Đến năm 1917, Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước với mục đích:

+ Được chia sẻ lợi nhuận nhiều hơn sau khi chiến tranh kết thúc

+ Ngăn chặn không cho phong trào cách mạng thế giới lan rộng.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Chiến tranh thế giới thứ nhất.

I. Nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Nguyên nhân gốc rễ

- Mâu thuẫn giữa thị trường và các đế quốc thuộc địa.

- Các cuộc chiến tranh thể hiện mâu thuẫn của các đế quốc.

+ 1898: Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha

+ 1899 - 1902: Chiến tranh Anglo-Bober

1900: Tám nước đế quốc can thiệp vào Trung Quốc

+ 1904 - 1905: Chiến tranh Nga - Nhật.

2. Nguyên nhân trực tiếp

- Sự hình thành hai khối quân sự đối lập: Khối Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga).

- Nguyên nhân: Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một tên khủng bố ở Xéc-bi-a ám sát. Các lãnh chúa Đức và Áo-Hung đã nắm bắt cơ hội này để tiến hành chiến tranh.

II. Diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình tự thời gian của các sự kiện lớn trong Thế chiến thứ nhất

Thời gian

Tiện ích

Kết quả

1914

Ở phía Tây: đêm 3/8, Đức xâm lược Bỉ và tấn công Pháp.

Đồng thời ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

Đức chiếm Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Paris.

Cứu Paris.

1915 Đức, Áo-Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên đang giữ thế trận trên một Mặt trận dài 1200 km.
1916 Quân Đức chuyển mục tiêu sang phía tây để tấn công pháo đài Verdoong. Đức không hạ được Verdong, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.
Tháng 2 năm 1917 Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga tiếp tục chiến tranh.
Ngày 2 tháng 4 năm 1917 Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức và tham chiến theo phe Đồng minh. Thuận lợi hơn cho Đồng minh.
Năm 1917, sự thù địch diễn ra ở cả hai Mặt trận Đông và Tây Âu. Cả hai bên đều ở thế cầm cự.
Tháng 11 năm 1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công Chính phủ Xô Viết được thành lập
3/3/1918 Chính phủ Liên Xô ký với Đức Hiệp ước Berets-Litopus Nga rút khỏi chiến tranh
Đầu năm 1918 Đức tiếp tục tấn công Pháp Một lần nữa, Paris bị đe dọa
Tháng 7 năm 1918 Mỹ đổ bộ vào châu Âu, nhân cơ hội Anh và Pháp phản công. Đồng minh của Đức đầu hàng: Bulgaria 29 tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ 30 tháng 10, Áo-Hungary 2 tháng 11
11/9/1918 Cách mạng Đức bùng nổ Chế độ quân chủ bị lật đổ
11/11/1918 Chính phủ Đức đầu hàng Chiến tranh kết thúc


III. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

1. Hậu quả của chiến tranh:

Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền mà các nước tham chiến phải chi cho cuộc chiến lên tới khoảng 85 tỷ đô la.

Mỹ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì (ảnh 2)
Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng lợi. Bản đồ thế giới bị chia cắt: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Hoa Kỳ mở rộng thuộc địa của họ.

Trong chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga.

2. Thuộc tính:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến tranh đế quốc vô nghĩa.

3. Mở rộng: Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với Việt Nam:

- Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt lính Việt Nam.

- Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, còn Pháp tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất và bị tổn thất nặng nề.

- Để khắc phục hậu quả do chiến tranh gây ra, tất yếu Pháp sẽ tăng cường bóc lột, khai thác thuộc địa để bù đắp tổn thất do chiến tranh gây ra. Hơn nữa, trong chiến tranh, người Pháp âm mưu tăng cường bắt lính Việt Nam chiến đấu để lấy đó làm "bia đỡ đạn" cho quân Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

Câu trả lời:

Hoa Kỳ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì:

Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ “trung lập”, thực chất Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.

– Đến năm 1917, Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước với mục đích:

+ Được chia sẻ lợi nhuận nhiều hơn sau khi chiến tranh kết thúc

+ Ngăn chặn không cho phong trào cách mạng thế giới lan rộng.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Chiến tranh thế giới thứ nhất.

I. Nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Nguyên nhân gốc rễ

– Mâu thuẫn giữa thị trường và các đế quốc thuộc địa.

– Các cuộc chiến tranh thể hiện mâu thuẫn của các đế quốc.

+ 1898: Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha

+ 1899 – 1902: Chiến tranh Anglo-Bober

1900: Tám nước đế quốc can thiệp vào Trung Quốc

+ 1904 – 1905: Chiến tranh Nga – Nhật.

2. Nguyên nhân trực tiếp

– Sự hình thành hai khối quân sự đối lập: Khối Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga).

– Nguyên nhân: Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một tên khủng bố ở Xéc-bi-a ám sát. Các lãnh chúa Đức và Áo-Hung đã nắm bắt cơ hội này để tiến hành chiến tranh.

II. Diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình tự thời gian của các sự kiện lớn trong Thế chiến thứ nhất

Thời gian

Tiện ích

Kết quả

1914

Ở phía Tây: đêm 3/8, Đức xâm lược Bỉ và tấn công Pháp.

Đồng thời ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

Đức chiếm Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Paris.

Cứu Paris.

1915 Đức, Áo-Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên đang giữ thế trận trên một Mặt trận dài 1200 km.
1916 Quân Đức chuyển mục tiêu sang phía tây để tấn công pháo đài Verdoong. Đức không hạ được Verdong, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.
Tháng 2 năm 1917 Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga tiếp tục chiến tranh.
Ngày 2 tháng 4 năm 1917 Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức và tham chiến theo phe Đồng minh. Thuận lợi hơn cho Đồng minh.
Năm 1917, sự thù địch diễn ra ở cả hai Mặt trận Đông và Tây Âu. Cả hai bên đều ở thế cầm cự.
Tháng 11 năm 1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công Chính phủ Xô Viết được thành lập
3/3/1918 Chính phủ Liên Xô ký với Đức Hiệp ước Berets-Litopus Nga rút khỏi chiến tranh
Đầu năm 1918 Đức tiếp tục tấn công Pháp Một lần nữa, Paris bị đe dọa
Tháng 7 năm 1918 Mỹ đổ bộ vào châu Âu, nhân cơ hội Anh và Pháp phản công. Đồng minh của Đức đầu hàng: Bulgaria 29 tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ 30 tháng 10, Áo-Hungary 2 tháng 11
11/9/1918 Cách mạng Đức bùng nổ Chế độ quân chủ bị lật đổ
11/11/1918 Chính phủ Đức đầu hàng Chiến tranh kết thúc


III. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

1. Hậu quả của chiến tranh:

Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền mà các nước tham chiến phải chi cho cuộc chiến lên tới khoảng 85 tỷ đô la.

Mỹ tham chiến muộn trong Thế chiến thứ nhất vì (ảnh 2)
Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất

– Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng lợi. Bản đồ thế giới bị chia cắt: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Hoa Kỳ mở rộng thuộc địa của họ.

Trong chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga.

2. Thuộc tính:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến tranh đế quốc vô nghĩa.

3. Mở rộng: Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với Việt Nam:

– Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt lính Việt Nam.

– Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, còn Pháp tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất và bị tổn thất nặng nề.

– Để khắc phục hậu quả do chiến tranh gây ra, tất yếu Pháp sẽ tăng cường bóc lột, khai thác thuộc địa để bù đắp tổn thất do chiến tranh gây ra. Hơn nữa, trong chiến tranh, người Pháp âm mưu tăng cường bắt lính Việt Nam chiến đấu để lấy đó làm “bia đỡ đạn” cho quân Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Bạn thấy bài viết Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mỹ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mỹ #tham #chiến #muộn #trong #chiến #tranh #thế #giới #thứ #nhất #vì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button