Giáo Dục

Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Câu hỏi: Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

A. Đòi trả lời do Phan Bội Châu làm.

B. Chống độc quyền Sài Gòn.

C. Chấn hưng nội dung hóa.

D. Đảng Lập hiến thành lập.

Lời giải:

Đáp án: A. Đòi trả lời tự do cho Phan Bội Châu


Năm 1925, tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động trả tự do cho Phan Bội Châu.

Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 nhé!

1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt ở nước ngoài

một. Hoạt động của Phan Bội Châu

– Cuối năm 1917, Phan Bội Châu được chuyển giới Pháp luật.

– Phan Bội Châu tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười.

– Keep at could not be change the tình huống, phong trào yêu nước, cách mạng ở Việt Nam có nhiều người mới chuyển đổi, tháng 6/1925, Phan Bội Châu bị bắt giữ, đưa về Huế một vị trí.

b. Hoạt động của Phan Châu Trinh.

– Năm 1922, vua Khải Định hát Pháp dự triển lãm thuộc địa

⇒ Phan Châu Trinh viết Thất điều thư, vạch ra 7 tội chém của vua.

– Tổ chức diễn thuyết, lên án quân chủ chế độ và trường quân sự ở Việt Nam.

– Tiếp tục hô hào “khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

– Tháng 6/1925, Phan Châu Trinh về nước, tiếp tục truyền bá, phá chế quân chủ, đề cao dân quyền,…

c. Hoạt động của một số người Việt ở nước ngoài

– Năm 1923, tổ chức Tâm xã thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn …… lãnh đạo.

– Ngày 19/6/1924 Phạm Hồng Thái giải quyết toàn quyền Đông Dương (Meclanh) tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc). Việc không thành, Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh, tiếng bom nhóm lại ngọn lửa chiến đấu của nhân dân ta “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”

– Nhiều Việt kiều tại Pháp tham gia hoạt động yêu cầu nước, chuyển tài liệu, sách tiến trình về nước. Năm 1925, lập “Hội những người lao động trí óc Đông Dương”.

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản, công nhân

một. Hoạt động của tư sản

– Năm 1919, tổ chức tẩy chay tư sản Hoa kiều, động người dùng hàng Việt Nam.

– Năm 1923, cuộc đấu tranh chống độc quyền thương mại Sài Gòn và chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

– Thành lập các tổ chức chính trị nhằm mục đích hợp lực đấu tranh:

+ Đảng Lập hiến (do Bùi Quang Chiêu đứng đầu)

+ Nhóm Nam Phong (Phạm Quỳnh đứng đầu), nhóm Trung Bắc tân văn (Nguyễn Văn Vĩnh đứng đầu).

– Sử dụng báo chí để bảo vệ quyền lợi cho mình, đưa ra một số hiệu lực do dân chủ phục vụ cho các tập hợp lực, tranh thủ sự ủng hộ của quần áo để làm việc áp dụng cho Pháp.

Nhận xét: Các cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản còn nặng về mục tiêu kinh tế; Thái độ đấu tranh không định, dễ đi đến thỏa mãn khi thực hiện quyền lợi.

b. Phong đấu tranh của tiểu tư sản:

Hoạt động của tiểu tư sản xuất trí thức: hoạt động nổi như đấu tranh quyền tự do, dân chủ.

Tổ chức chính trị: như Việt Nam nghĩa hiệp, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên (đại biểu: Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh…)

Báo tiến bộ ra đời như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng dân…

Nhà xuất bản tiến trình như Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quân hải tùng thư (Huế).

Cao quyền yêu nước dân chủ công khai: như Pháp lệnh tự do cho Phan Bội Châu (1925); lễ truy điệu Phan Chu Trinh 1926.

Nhận: diễn ra sôi nổi nhưng bồng bột nhất, dễ bị tan vỡ khi thực hiện công việc áp dụng đàn áp hoặc bộ.

c. Phong công nhân.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân Việt Nam phát triển lên từng bước cao hơn:

– Hình thức đấu tranh chuyển động từ đập phá hủy công nghệ,… sang bãi công.

– Xuất hiện một số tổ chức ban đầu của cấp vô sản, như: Công hội (1920), Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông (1921),…

Con bãi công của máy sửa chữa Ba Son tại Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến trường Mi-sơ-lê của Pháp để phản đối công việc chiến lược của các chiến binh hát đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8 / 1925).

Con trỏ công của máy Ba son tăng lương 20%, phải cho những người làm việc được phục hồi trở lại làm việc, đánh dấu bước tiến của công ty nhân sự.

3. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

* Nguyễn Ái Quốc xuất thân trong một gia đình Nho giáo yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là một thanh niên sớm có lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong quản lý nước tiên sinh, nên ông quyết định đi tìm đường cứu nước (1911).

Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp luật 1917, gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919.

18/6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản yêu cầu của nhân dân An Nam” Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.

Tháng 07/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa chỉ của VILênin, định hướng con đường độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp tại Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa phương ở Paris để tập hợp các lực lượng cách mạng bảo vệ dân chủ nghĩa, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan luận của Hội. Người viết bài cho Báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản đồ thực hiện chế độ.

Tháng 6/1923: Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam – con đường mạng vô sản và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Video về Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Wiki về Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây? -

Câu hỏi: Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

A. Đòi trả lời do Phan Bội Châu làm.

B. Chống độc quyền Sài Gòn.

C. Chấn hưng nội dung hóa.

D. Đảng Lập hiến thành lập.

Lời giải:

Đáp án: A. Đòi trả lời tự do cho Phan Bội Châu


Năm 1925, tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động trả tự do cho Phan Bội Châu.

Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 nhé!

1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt ở nước ngoài

một. Hoạt động của Phan Bội Châu

- Cuối năm 1917, Phan Bội Châu được chuyển giới Pháp luật.

- Phan Bội Châu tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười.

- Keep at could not be change the tình huống, phong trào yêu nước, cách mạng ở Việt Nam có nhiều người mới chuyển đổi, tháng 6/1925, Phan Bội Châu bị bắt giữ, đưa về Huế một vị trí.

b. Hoạt động của Phan Châu Trinh.

- Năm 1922, vua Khải Định hát Pháp dự triển lãm thuộc địa

⇒ Phan Châu Trinh viết Thất điều thư, vạch ra 7 tội chém của vua.

- Tổ chức diễn thuyết, lên án quân chủ chế độ và trường quân sự ở Việt Nam.

- Tiếp tục hô hào “khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

- Tháng 6/1925, Phan Châu Trinh về nước, tiếp tục truyền bá, phá chế quân chủ, đề cao dân quyền,…

c. Hoạt động của một số người Việt ở nước ngoài

- Năm 1923, tổ chức Tâm xã thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn …… lãnh đạo.

- Ngày 19/6/1924 Phạm Hồng Thái giải quyết toàn quyền Đông Dương (Meclanh) tại Sa Diện (Quảng Châu - Trung Quốc). Việc không thành, Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh, tiếng bom nhóm lại ngọn lửa chiến đấu của nhân dân ta “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”

- Nhiều Việt kiều tại Pháp tham gia hoạt động yêu cầu nước, chuyển tài liệu, sách tiến trình về nước. Năm 1925, lập “Hội những người lao động trí óc Đông Dương”.

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản, công nhân

một. Hoạt động của tư sản

- Năm 1919, tổ chức tẩy chay tư sản Hoa kiều, động người dùng hàng Việt Nam.

- Năm 1923, cuộc đấu tranh chống độc quyền thương mại Sài Gòn và chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

- Thành lập các tổ chức chính trị nhằm mục đích hợp lực đấu tranh:

+ Đảng Lập hiến (do Bùi Quang Chiêu đứng đầu)

+ Nhóm Nam Phong (Phạm Quỳnh đứng đầu), nhóm Trung Bắc tân văn (Nguyễn Văn Vĩnh đứng đầu).

- Sử dụng báo chí để bảo vệ quyền lợi cho mình, đưa ra một số hiệu lực do dân chủ phục vụ cho các tập hợp lực, tranh thủ sự ủng hộ của quần áo để làm việc áp dụng cho Pháp.

Nhận xét: Các cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản còn nặng về mục tiêu kinh tế; Thái độ đấu tranh không định, dễ đi đến thỏa mãn khi thực hiện quyền lợi.

b. Phong đấu tranh của tiểu tư sản:

Hoạt động của tiểu tư sản xuất trí thức: hoạt động nổi như đấu tranh quyền tự do, dân chủ.

Tổ chức chính trị: như Việt Nam nghĩa hiệp, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên (đại biểu: Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh…)

Báo tiến bộ ra đời như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng dân…

Nhà xuất bản tiến trình như Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quân hải tùng thư (Huế).

Cao quyền yêu nước dân chủ công khai: như Pháp lệnh tự do cho Phan Bội Châu (1925); lễ truy điệu Phan Chu Trinh 1926.

Nhận: diễn ra sôi nổi nhưng bồng bột nhất, dễ bị tan vỡ khi thực hiện công việc áp dụng đàn áp hoặc bộ.

c. Phong công nhân.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân Việt Nam phát triển lên từng bước cao hơn:

- Hình thức đấu tranh chuyển động từ đập phá hủy công nghệ,… sang bãi công.

- Xuất hiện một số tổ chức ban đầu của cấp vô sản, như: Công hội (1920), Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông (1921),…

Con bãi công của máy sửa chữa Ba Son tại Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến trường Mi-sơ-lê của Pháp để phản đối công việc chiến lược của các chiến binh hát đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8 / 1925).

Con trỏ công của máy Ba son tăng lương 20%, phải cho những người làm việc được phục hồi trở lại làm việc, đánh dấu bước tiến của công ty nhân sự.

3. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

* Nguyễn Ái Quốc xuất thân trong một gia đình Nho giáo yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là một thanh niên sớm có lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong quản lý nước tiên sinh, nên ông quyết định đi tìm đường cứu nước (1911).

Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp luật 1917, gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919.

18/6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản yêu cầu của nhân dân An Nam” Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.

Tháng 07/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa chỉ của VILênin, định hướng con đường độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp tại Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa phương ở Paris để tập hợp các lực lượng cách mạng bảo vệ dân chủ nghĩa, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan luận của Hội. Người viết bài cho Báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản đồ thực hiện chế độ.

Tháng 6/1923: Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường mạng vô sản và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

A. Đòi trả lời do Phan Bội Châu làm.

B. Chống độc quyền Sài Gòn.

C. Chấn hưng nội dung hóa.

D. Đảng Lập hiến thành lập.

Lời giải:

Đáp án: A. Đòi trả lời tự do cho Phan Bội Châu


Năm 1925, tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động trả tự do cho Phan Bội Châu.

Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 nhé!

1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt ở nước ngoài

một. Hoạt động của Phan Bội Châu

– Cuối năm 1917, Phan Bội Châu được chuyển giới Pháp luật.

– Phan Bội Châu tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười.

– Keep at could not be change the tình huống, phong trào yêu nước, cách mạng ở Việt Nam có nhiều người mới chuyển đổi, tháng 6/1925, Phan Bội Châu bị bắt giữ, đưa về Huế một vị trí.

b. Hoạt động của Phan Châu Trinh.

– Năm 1922, vua Khải Định hát Pháp dự triển lãm thuộc địa

⇒ Phan Châu Trinh viết Thất điều thư, vạch ra 7 tội chém của vua.

– Tổ chức diễn thuyết, lên án quân chủ chế độ và trường quân sự ở Việt Nam.

– Tiếp tục hô hào “khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

– Tháng 6/1925, Phan Châu Trinh về nước, tiếp tục truyền bá, phá chế quân chủ, đề cao dân quyền,…

c. Hoạt động của một số người Việt ở nước ngoài

– Năm 1923, tổ chức Tâm xã thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn …… lãnh đạo.

– Ngày 19/6/1924 Phạm Hồng Thái giải quyết toàn quyền Đông Dương (Meclanh) tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc). Việc không thành, Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh, tiếng bom nhóm lại ngọn lửa chiến đấu của nhân dân ta “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”

– Nhiều Việt kiều tại Pháp tham gia hoạt động yêu cầu nước, chuyển tài liệu, sách tiến trình về nước. Năm 1925, lập “Hội những người lao động trí óc Đông Dương”.

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản, công nhân

một. Hoạt động của tư sản

– Năm 1919, tổ chức tẩy chay tư sản Hoa kiều, động người dùng hàng Việt Nam.

– Năm 1923, cuộc đấu tranh chống độc quyền thương mại Sài Gòn và chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

– Thành lập các tổ chức chính trị nhằm mục đích hợp lực đấu tranh:

+ Đảng Lập hiến (do Bùi Quang Chiêu đứng đầu)

+ Nhóm Nam Phong (Phạm Quỳnh đứng đầu), nhóm Trung Bắc tân văn (Nguyễn Văn Vĩnh đứng đầu).

– Sử dụng báo chí để bảo vệ quyền lợi cho mình, đưa ra một số hiệu lực do dân chủ phục vụ cho các tập hợp lực, tranh thủ sự ủng hộ của quần áo để làm việc áp dụng cho Pháp.

Nhận xét: Các cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản còn nặng về mục tiêu kinh tế; Thái độ đấu tranh không định, dễ đi đến thỏa mãn khi thực hiện quyền lợi.

b. Phong đấu tranh của tiểu tư sản:

Hoạt động của tiểu tư sản xuất trí thức: hoạt động nổi như đấu tranh quyền tự do, dân chủ.

Tổ chức chính trị: như Việt Nam nghĩa hiệp, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên (đại biểu: Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh…)

Báo tiến bộ ra đời như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng dân…

Nhà xuất bản tiến trình như Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quân hải tùng thư (Huế).

Cao quyền yêu nước dân chủ công khai: như Pháp lệnh tự do cho Phan Bội Châu (1925); lễ truy điệu Phan Chu Trinh 1926.

Nhận: diễn ra sôi nổi nhưng bồng bột nhất, dễ bị tan vỡ khi thực hiện công việc áp dụng đàn áp hoặc bộ.

c. Phong công nhân.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân Việt Nam phát triển lên từng bước cao hơn:

– Hình thức đấu tranh chuyển động từ đập phá hủy công nghệ,… sang bãi công.

– Xuất hiện một số tổ chức ban đầu của cấp vô sản, như: Công hội (1920), Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông (1921),…

Con bãi công của máy sửa chữa Ba Son tại Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến trường Mi-sơ-lê của Pháp để phản đối công việc chiến lược của các chiến binh hát đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8 / 1925).

Con trỏ công của máy Ba son tăng lương 20%, phải cho những người làm việc được phục hồi trở lại làm việc, đánh dấu bước tiến của công ty nhân sự.

3. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

* Nguyễn Ái Quốc xuất thân trong một gia đình Nho giáo yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là một thanh niên sớm có lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong quản lý nước tiên sinh, nên ông quyết định đi tìm đường cứu nước (1911).

Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp luật 1917, gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919.

18/6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản yêu cầu của nhân dân An Nam” Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.

Tháng 07/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa chỉ của VILênin, định hướng con đường độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp tại Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa phương ở Paris để tập hợp các lực lượng cách mạng bảo vệ dân chủ nghĩa, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan luận của Hội. Người viết bài cho Báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản đồ thực hiện chế độ.

Tháng 6/1923: Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam – con đường mạng vô sản và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Bạn thấy bài viết Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Năm 1925 tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Năm #tiểu #tư #sản #Việt #Nam #tổ #chức #hoạt #động #nào #sau #đây

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button