Giáo Dục

Năng lượng của ATP tích lũy ở

Năng lượng của ATP được tích lũy ở đâu?

A. 2 liên kết phôtphat gần phân tử đường

B. cả ba nhóm photphat

C. chỉ có 1 liên kết photphat ngoài cùng

D. 2 liên kết photphat ngoài cùng

Câu trả lời đúng: D. 2 liên kết photphat ngoài cùng

Giải thích:

ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.

Năng lượng của ATP tích lũy ở

Khái niệm ATP

ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.

Khi ATP bị enzim phân giải, nhóm photphat không bị mất đi mà sẽ gắn vào chất chức năng (protein hoạt hóa, protein co cơ …) và khi hoạt động chức năng hoàn thành, nhóm photphat sẽ liên kết với ADP thành ATP là sinh ra bởi năng lượng sinh ra từ các phản ứng tỏa năng lượng.

ATP là một dạng năng lượng do tế bào sản xuất ra để sử dụng cho tất cả các phản ứng của tế bào và được gọi là đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào.

Cấu tạo của một ATP

Dựa trên các đặc điểm sinh hóa, ATP được xếp vào loại nucleoside triphosphate để thể hiện cấu trúc gồm 3 phần liên kết với nhau theo thứ tự:

 • Adenine: cấu trúc vòng bao gồm C, H và N. nguyên tử
 • Ribose: một phân tử đường có 5 Carbon
 • Phần đuôi với 3 phân tử photphat vô cơ (Pi). Liên kết giữa 2 Pi cuối cùng chứa nhiều năng lượng. Do đó, sự tách biệt của các phần này là chìa khóa để giải phóng năng lượng của ATP.

Vai trò của ATP đối với hoạt động của cơ thể con người

Chắc chắn, nhiều người đã lầm tưởng rằng chất dinh dưỡng từ thực phẩm chính là năng lượng sống mà chúng ta sử dụng. Trên thực tế, sau khi tiêu hóa thức ăn, cơ thể sẽ tích trữ chất dinh dưỡng dưới dạng carbohydrate (tinh bột), chất béo (fat) hoặc protein (chất đạm). Các chất này được phân giải thành các hợp chất đơn giản hơn là glucose, axit amin, axit béo và được máu vận chuyển đến các tế bào.

ATP được sản xuất chủ yếu với các chức năng sau:

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học: co cơ, vận động.

Năng lượng của ATP được tích lũy trong (ảnh 2)

Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng này. Do đó, chúng ta cần hệ thống năng lượng để giúp xử lý và chuyển hóa chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng cho tế bào khi cần thiết.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào:

 • Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và cơ thể.
 • Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào, v.v.
 • Tạo ra tác dụng cho các cơn co thắt cơ bắp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Năng lượng của ATP tích lũy ở

Video về Năng lượng của ATP tích lũy ở

Wiki về Năng lượng của ATP tích lũy ở

Năng lượng của ATP tích lũy ở

Năng lượng của ATP tích lũy ở -

Câu hỏi: Năng lượng của ATP được tích lũy ở đâu?

A. 2 liên kết phôtphat gần phân tử đường

B. cả ba nhóm photphat

C. chỉ có 1 liên kết photphat ngoài cùng

D. 2 liên kết photphat ngoài cùng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG – 2 liên kết photphat ở ngoài cùng

Giải thích:

ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.

Năng lượng của ATP tích lũy ở

Kiến thức sâu rộng:

1. Khái niệm ATP

 • ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.
 • Khi ATP bị enzim phân giải, nhóm photphat không bị mất đi mà sẽ gắn vào chất chức năng (protein hoạt hóa, protein co cơ …) và khi hoạt động chức năng hoàn thành, nhóm photphat sẽ liên kết với ADP thành ATP là sinh ra bởi năng lượng sinh ra từ các phản ứng tỏa năng lượng.
 • ATP là một dạng năng lượng do tế bào sản xuất ra để sử dụng cho tất cả các phản ứng của tế bào và được gọi là đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào.

2. Cấu trúc của một ATP

Dựa trên các đặc điểm sinh hóa, ATP được xếp vào loại nucleoside triphosphate để thể hiện cấu trúc gồm 3 phần liên kết với nhau theo thứ tự:

 • Adenine: cấu trúc vòng bao gồm C, H và N. nguyên tử
 • Ribose: một phân tử đường có 5 Carbon
 • Phần đuôi với 3 phân tử photphat vô cơ (Pi). Liên kết giữa 2 Pi cuối cùng chứa nhiều năng lượng. Do đó, sự tách biệt của các phần này là chìa khóa để giải phóng năng lượng của ATP.

3. Vai trò của ATP đối với hoạt động của cơ thể con người

Chắc chắn, nhiều người đã lầm tưởng rằng chất dinh dưỡng từ thực phẩm chính là năng lượng sống mà chúng ta sử dụng. Trên thực tế, sau khi tiêu hóa thức ăn, cơ thể sẽ tích trữ chất dinh dưỡng dưới dạng carbohydrate (tinh bột), chất béo (fat) hoặc protein (chất đạm). Các chất này được phân giải thành các hợp chất đơn giản hơn là glucose, axit amin, axit béo và được máu vận chuyển đến các tế bào.

ATP được sản xuất chủ yếu với các chức năng sau:

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học: co cơ, vận động.

Năng lượng của ATP được tích lũy trong (ảnh 2)

Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng này. Do đó, chúng ta cần hệ thống năng lượng để giúp xử lý và chuyển hóa chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng cho tế bào khi cần thiết.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào:

 • Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và cơ thể.
 • Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào, v.v.
 • Tạo ra tác dụng cho các cơn co thắt cơ bắp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Năng lượng của ATP được tích lũy ở đâu?

A. 2 liên kết phôtphat gần phân tử đường

B. cả ba nhóm photphat

C. chỉ có 1 liên kết photphat ngoài cùng

D. 2 liên kết photphat ngoài cùng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG – 2 liên kết photphat ở ngoài cùng


Giải thích:

ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.

Năng lượng của ATP tích lũy ở

Kiến thức sâu rộng:

1. Khái niệm ATP

 • ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat. Liên kết photphat thứ hai và thứ ba là nơi lưu trữ năng lượng, và khi các nhóm photphat này tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.
 • Khi ATP bị enzim phân giải, nhóm photphat không bị mất đi mà sẽ gắn vào chất chức năng (protein hoạt hóa, protein co cơ …) và khi hoạt động chức năng hoàn thành, nhóm photphat sẽ liên kết với ADP thành ATP là sinh ra bởi năng lượng sinh ra từ các phản ứng tỏa năng lượng.
 • ATP là một dạng năng lượng do tế bào sản xuất ra để sử dụng cho tất cả các phản ứng của tế bào và được gọi là đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào.

2. Cấu trúc của một ATP

Dựa trên các đặc điểm sinh hóa, ATP được xếp vào loại nucleoside triphosphate để thể hiện cấu trúc gồm 3 phần liên kết với nhau theo thứ tự:

 • Adenine: cấu trúc vòng bao gồm C, H và N. nguyên tử
 • Ribose: một phân tử đường có 5 Carbon
 • Phần đuôi với 3 phân tử photphat vô cơ (Pi). Liên kết giữa 2 Pi cuối cùng chứa nhiều năng lượng. Do đó, sự tách biệt của các phần này là chìa khóa để giải phóng năng lượng của ATP.

3. Vai trò của ATP đối với hoạt động của cơ thể con người

Chắc chắn, nhiều người đã lầm tưởng rằng chất dinh dưỡng từ thực phẩm chính là năng lượng sống mà chúng ta sử dụng. Trên thực tế, sau khi tiêu hóa thức ăn, cơ thể sẽ tích trữ chất dinh dưỡng dưới dạng carbohydrate (tinh bột), chất béo (fat) hoặc protein (chất đạm). Các chất này được phân giải thành các hợp chất đơn giản hơn là glucose, axit amin, axit béo và được máu vận chuyển đến các tế bào.

ATP được sản xuất chủ yếu với các chức năng sau:

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học: co cơ, vận động.

Năng lượng của ATP được tích lũy trong (ảnh 2)

Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng này. Do đó, chúng ta cần hệ thống năng lượng để giúp xử lý và chuyển hóa chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng cho tế bào khi cần thiết.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào:

 • Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và cơ thể.
 • Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào, v.v.
 • Tạo ra tác dụng cho các cơn co thắt cơ bắp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Bạn thấy bài viết Năng lượng của ATP tích lũy ở có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Năng lượng của ATP tích lũy ở bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Năng #lượng #của #ATP #tích #lũy #ở

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button