Giáo Dục

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Bề mặt trao đổi khí của hệ hô hấp ở động vật phải có 4 đặc điểm sau:

  • Kết cấu tăng diện tích bề mặt thì bề mặt phải đủ lớn.
  • Bề mặt trao đổi khí chứa nhiều mao mạch, máu có sắc tố hô hấp.
  • Mỏng và luôn ẩm ướt giúp không khí khuếch tán qua dễ dàng.
  • Tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí khuếch tán dễ dàng.

Ví dụ: mang ở cá, mang ở tôm, phổi ở gia súc,… là những bề mặt trao đổi khí.

[CHUẨN NHẤT] Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?
Hình 1: Trao đổi khí ở giun đất

Hô hấp là gì?

Nguyên tắc của Hô hấp: Khuếch tán khí từ khu vực có nồng độ cao sang khu vực có nồng độ thấp.

Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí

– Các bộ phận cho O2 từ môi trường bên ngoài khuếch tán vào tế bào (hoặc máu) và CO2 Khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra bên ngoài được gọi là bề mặt trao đổi khí.

– Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật khác nhau nên hiệu quả trao đổi khí của chúng cũng khác nhau. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu quả trao đổi khí:

  • Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ số giữa diện tích bề mặt trao đổi khí trên thể tích cơ thể lớn)
  • Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và đồng2 dễ dàng khuếch tán qua.
  • Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.
  • Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

Các hình thức hô hấp chính 

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí có thể chia thành 4 kiểu hô hấp chính: hô hấp qua bề mặt cơ thể, hô hấp bằng ống khí, hô hấp bằng mang, hô hấp bằng phổi.

Hô hấp qua bề mặt cơ thể

[CHUẨN NHẤT] Mô tả đặc điểm của bề mặt trao đổi khí (Hình 2)
Hình 2: Trao đổi khí qua da ở giun đất

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Nhiều loài động vật sống trên cạn như côn trùng… sử dụng hệ thống ống khí để thở.

Hệ thống ống gió được tạo thành từ các ống dẫn có chứa không khí. Các ống dẫn phân nhánh dần dần. Các ống nhỏ nhất tiếp xúc với các tế bào của cơ thể.

Hệ thống ống dẫn khí ra bên ngoài nhờ các lỗ thở.

Hô hấp bằng mang

Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm (trai, ốc…) và động vật chân đốt (tôm, cua…) sống ở nước.

Ngoài 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, cá xương còn có thêm 2 đặc điểm giúp tăng hiệu quả trao đổi khí, đó là:

Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng, tạo ra dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng đến mang.

Sự sắp xếp của các mao mạch ở mang làm cho dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước ngoài mao mạch của mang.

Nhờ những đặc điểm trên, cá xương có thể nhận được hơn 80% lượng O2 nước khi nó đi qua mang.

Hô hấp bằng phổi

Động vật trên cạn thuộc lớp Bò sát, Chim, Thú (kể cả người) có cơ quan trao đổi khí là phổi. Không khí đi vào và đi ra khỏi phổi qua các đường thở (khoang mũi, hầu, khí quản và phế quản)

Do sống ở cả môi trường trên cạn và dưới nước nên lưỡng cư trao đổi khí qua cả phổi và da.

Ở chim, hô hấp thông qua phổi và hệ thống túi khí. Phổi chim được cấu tạo bởi các ống khí được bao quanh bởi các mao mạch. Nhờ có hệ thống túi khí nên khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu oxy.2 đi qua phổi. Vì vậy, chim là loài trao đổi khí hiệu quả nhất trên cạn.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch dày đặc.

Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ sự lên xuống của thềm miệng. Sự thông khí trong phổi của bò sát, chim và động vật có vú chủ yếu bằng cách co các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Video về Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Wiki về Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí? -

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Câu trả lời:

Bề mặt trao đổi khí của hệ hô hấp ở động vật phải có 4 đặc điểm sau:

+ Kết cấu tăng diện tích bề mặt thì bề mặt phải đủ lớn.

Bề mặt trao đổi khí chứa nhiều mao mạch, máu có sắc tố hô hấp.

+ Mỏng và luôn ẩm ướt giúp không khí khuếch tán qua dễ dàng.

Tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí khuếch tán dễ dàng.


Ví dụ: mang ở cá, mang ở tôm, phổi ở gia súc,… là những bề mặt trao đổi khí.

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?
Hình 1: Trao đổi khí ở giun đất

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về Hô hấp ở động vật dưới đây

I. REspiration LÀ GÌ?

Nguyên tắc của Hô hấp: Khuếch tán khí từ khu vực có nồng độ cao sang khu vực có nồng độ thấp.

II. BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

– Các bộ phận cho O2 từ môi trường bên ngoài khuếch tán vào tế bào (hoặc máu) và CO2 Khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra bên ngoài được gọi là bề mặt trao đổi khí.

– Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật khác nhau nên hiệu quả trao đổi khí của chúng cũng khác nhau. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu quả trao đổi khí:

+ Bề mặt trao đổi khí lớn (tỉ số giữa diện tích bề mặt trao đổi khí trên thể tích cơ thể lớn)

+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và đồng2 dễ dàng khuếch tán qua.

Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.

+ Có không khí lưu thông tạo ra sự chênh lệch nồng độ O. khí ga2 và đồng2 để các chất khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

III. CÁC HÌNH THỨC REspiration

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí có thể chia thành 4 kiểu hô hấp chính: hô hấp qua bề mặt cơ thể, hô hấp bằng ống khí, hô hấp bằng mang, hô hấp bằng phổi.

1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể

[CHUẨN NHẤT] Mô tả đặc điểm của bề mặt trao đổi khí (Hình 2)
Hình 2: Trao đổi khí qua da ở giun đất

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí

– Nhiều loài động vật sống trên cạn như côn trùng… sử dụng hệ thống ống khí để thở.

Hệ thống ống gió được tạo thành từ các ống dẫn có chứa không khí. Các ống dẫn phân nhánh dần dần. Các ống nhỏ nhất tiếp xúc với các tế bào của cơ thể.

– Hệ thống ống dẫn khí ra bên ngoài nhờ các lỗ thở.

3. Hô hấp bằng mang

– Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm (trai, ốc…) và động vật chân đốt (tôm, cua…) sống ở nước.

Ngoài 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, cá xương còn có thêm 2 đặc điểm giúp tăng hiệu quả trao đổi khí, đó là:

Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng, tạo ra dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng đến mang.

Sự sắp xếp của các mao mạch ở mang làm cho dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước ngoài mao mạch của mang.

Nhờ những đặc điểm trên, cá xương có thể nhận được hơn 80% lượng O2 nước khi nó đi qua mang.

4. Hô hấp bằng phổi

– Động vật trên cạn thuộc lớp Bò sát, Chim, Thú (kể cả người) có cơ quan trao đổi khí là phổi. Không khí đi vào và đi ra khỏi phổi qua các đường thở (khoang mũi, hầu, khí quản và phế quản)

Do sống ở cả môi trường trên cạn và dưới nước nên lưỡng cư trao đổi khí qua cả phổi và da.

Ở chim, hô hấp thông qua phổi và hệ thống túi khí. Phổi chim được cấu tạo bởi các ống khí được bao quanh bởi các mao mạch. Nhờ có hệ thống túi khí nên khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu oxy.2 đi qua phổi. Vì vậy, chim là loài trao đổi khí hiệu quả nhất trên cạn.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch dày đặc.

– Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ sự lên xuống của thềm miệng. Sự thông khí trong phổi của bò sát, chim và động vật có vú chủ yếu bằng cách co các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Câu trả lời:

Bề mặt trao đổi khí của hệ hô hấp ở động vật phải có 4 đặc điểm sau:

+ Kết cấu tăng diện tích bề mặt thì bề mặt phải đủ lớn.

Bề mặt trao đổi khí chứa nhiều mao mạch, máu có sắc tố hô hấp.

+ Mỏng và luôn ẩm ướt giúp không khí khuếch tán qua dễ dàng.

Tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí khuếch tán dễ dàng.


Ví dụ: mang ở cá, mang ở tôm, phổi ở gia súc,… là những bề mặt trao đổi khí.

Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?
Hình 1: Trao đổi khí ở giun đất

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về Hô hấp ở động vật dưới đây

I. REspiration LÀ GÌ?

Nguyên tắc của Hô hấp: Khuếch tán khí từ khu vực có nồng độ cao sang khu vực có nồng độ thấp.

II. BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

– Các bộ phận cho O2 từ môi trường bên ngoài khuếch tán vào tế bào (hoặc máu) và CO2 Khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra bên ngoài được gọi là bề mặt trao đổi khí.

– Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật khác nhau nên hiệu quả trao đổi khí của chúng cũng khác nhau. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu quả trao đổi khí:

+ Bề mặt trao đổi khí lớn (tỉ số giữa diện tích bề mặt trao đổi khí trên thể tích cơ thể lớn)

+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và đồng2 dễ dàng khuếch tán qua.

Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.

+ Có không khí lưu thông tạo ra sự chênh lệch nồng độ O. khí ga2 và đồng2 để các chất khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

III. CÁC HÌNH THỨC REspiration

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí có thể chia thành 4 kiểu hô hấp chính: hô hấp qua bề mặt cơ thể, hô hấp bằng ống khí, hô hấp bằng mang, hô hấp bằng phổi.

1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể

[CHUẨN NHẤT] Mô tả đặc điểm của bề mặt trao đổi khí (Hình 2)
Hình 2: Trao đổi khí qua da ở giun đất

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí

– Nhiều loài động vật sống trên cạn như côn trùng… sử dụng hệ thống ống khí để thở.

Hệ thống ống gió được tạo thành từ các ống dẫn có chứa không khí. Các ống dẫn phân nhánh dần dần. Các ống nhỏ nhất tiếp xúc với các tế bào của cơ thể.

– Hệ thống ống dẫn khí ra bên ngoài nhờ các lỗ thở.

3. Hô hấp bằng mang

– Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm (trai, ốc…) và động vật chân đốt (tôm, cua…) sống ở nước.

Ngoài 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, cá xương còn có thêm 2 đặc điểm giúp tăng hiệu quả trao đổi khí, đó là:

Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng, tạo ra dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng đến mang.

Sự sắp xếp của các mao mạch ở mang làm cho dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước ngoài mao mạch của mang.

Nhờ những đặc điểm trên, cá xương có thể nhận được hơn 80% lượng O2 nước khi nó đi qua mang.

4. Hô hấp bằng phổi

– Động vật trên cạn thuộc lớp Bò sát, Chim, Thú (kể cả người) có cơ quan trao đổi khí là phổi. Không khí đi vào và đi ra khỏi phổi qua các đường thở (khoang mũi, hầu, khí quản và phế quản)

Do sống ở cả môi trường trên cạn và dưới nước nên lưỡng cư trao đổi khí qua cả phổi và da.

Ở chim, hô hấp thông qua phổi và hệ thống túi khí. Phổi chim được cấu tạo bởi các ống khí được bao quanh bởi các mao mạch. Nhờ có hệ thống túi khí nên khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu oxy.2 đi qua phổi. Vì vậy, chim là loài trao đổi khí hiệu quả nhất trên cạn.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch dày đặc.

– Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ sự lên xuống của thềm miệng. Sự thông khí trong phổi của bò sát, chim và động vật có vú chủ yếu bằng cách co các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Nêu #đặc #điểm #của #bề #mặt #trao #đổi #khí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button