Công Nghệ

NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Công nghệ

PHNOM PENH, Campuchia, 02/05/2022 /PRNewswire/ — Ngân hàng Hong Leong Bank (Campuchia) Plc (‘HLBCAM’ hoặc ‘Ngân hàng’) đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Hiệp hội DNNVV Malaysia, qua đó thúc đẩy hoạt động chia sẻ kiến thức và chuyên môn, cung cấp các cÆ¡ hội tÆ° vấn và kết nối kinh doanh để hỗ trợ sá»± phát triển của các DNNVV (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, SME) ở Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh và đầu tÆ° tiềm năng giữa các quốc gia.


The MoU aims to foster collaboration and support Cambodia’s SME growth

Sự kiện ký kết giữa ông Terrence Teoh, Giám đốc điều hành kiêm CEO của HLBCAM và ông Ding Hong Sing, Chủ tịch quốc gia Hội DNNVV Malaysia đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia và Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia.

Do các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của Campuchia, Teoh tái khẳng định cam kết của HLBCAM trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch thông qua các cơ hội thương mại và đầu tư.

Ông Teoh cho biết: ‘Chúng tôi có chung mục tiêu với Campuchia là khÆ¡i dậy tinh thần doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thông qua Biên bản ghi nhớ này, tôi tin tưởng rằng sá»± kết hợp về năng lá»±c và hiểu biết chuyên sâu của chúng ta về cả hai thị trường có thể giúp khách hàng DNNVV tại Campuchia và Malaysia tạo dá»±ng được các cÆ¡ hội kết nối kinh doanh giữa hai bên, đồng thời giúp họ khai thác được nhiều giải pháp kinh doanh và tài chính, đặc biệt là trong lÄ©nh vá»±c đổi mới kỹ thuật số để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Đại diện cho cộng đồng DNNVV của Malaysia, ông Ding Hong Sing cho biết Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy sá»± hợp tác giữa hai bên. ‘Mục đích của chúng tôi là chia sẻ kiến thức chuyên môn và bí quyết trong ngành thông qua các chuyến thăm quan học tập, hội thảo và hội nghị với các đối tác kinh doanh liên quan. Bằng cách kết hợp các nguồn lá»±c khác nhau, chúng tôi có thể giúp các DNNVV nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ cÅ©ng nhÆ° khai thác cÆ¡ hội giữa các nhóm ngành đang phát triển của DNNVV tại Campuchia và Malaysia.’

Xem thêm bài viết hay:  Mobilehome - Nhà di động chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới

Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia cho biết Biên bản ghi nhớ phù hợp với nguyện vọng của Campuchia trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp thông qua đa dạng hóa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường năng suất như được nêu trong Chính sách phát triển công nghiệp phê duyệt giai đoạn 2015-2025 đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Ông chia sẻ: ‘Biên bản ghi nhớ sẽ giúp các DNNVV của Campuchia mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Campuchia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và toàn diện, cÅ©ng nhÆ° tăng cường các nhóm ngành công nghiệp’.

Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia, tái khẳng định mối quan hệ bền chặt kéo dài 65 năm giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Biên bản ghi nhớ là sự phản ánh cam kết của họ trong việc tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là trong thương mại song phương.  

Ông cho biết: ‘Biên bản ghi nhớ này sẽ mở đường cho sá»± hợp tác cùng có lợi và tạo cÆ¡ hội cho các DNNVV từ cả hai quốc gia nhằm củng cố diện mạo DNNVV và góp phần nâng cao năng lá»±c cạnh tranh trong khu vá»±c’.

 

 

nguồn: Hong Leong Bank Cambodia


Thông tin thêm

NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA

PHNOM PENH, Campuchia, 02/05/2022 /PRNewswire/ -- Ngân hàng Hong Leong Bank (Campuchia) Plc ('HLBCAM' hoặc 'Ngân hàng') đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Hiệp hội DNNVV Malaysia, qua đó thúc đẩy hoạt động chia sẻ kiến thức và chuyên môn, cung cấp các cơ hội tư vấn và kết nối kinh doanh để hỗ trợ sự phát triển của các DNNVV (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, SME) ở Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh và đầu tư tiềm năng giữa các quốc gia.


The MoU aims to foster collaboration and support Cambodia's SME growth

Sự kiện ký kết giữa ông Terrence Teoh, Giám đốc điều hành kiêm CEO của HLBCAM và ông Ding Hong Sing, Chủ tịch quốc gia Hội DNNVV Malaysia đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia và Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia.

Do các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của Campuchia, Teoh tái khẳng định cam kết của HLBCAM trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch thông qua các cơ hội thương mại và đầu tư.

Ông Teoh cho biết: 'Chúng tôi có chung mục tiêu với Campuchia là khơi dậy tinh thần doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thông qua Biên bản ghi nhớ này, tôi tin tưởng rằng sự kết hợp về năng lực và hiểu biết chuyên sâu của chúng ta về cả hai thị trường có thể giúp khách hàng DNNVV tại Campuchia và Malaysia tạo dựng được các cơ hội kết nối kinh doanh giữa hai bên, đồng thời giúp họ khai thác được nhiều giải pháp kinh doanh và tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Đại diện cho cộng đồng DNNVV của Malaysia, ông Ding Hong Sing cho biết Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên. 'Mục đích của chúng tôi là chia sẻ kiến thức chuyên môn và bí quyết trong ngành thông qua các chuyến thăm quan học tập, hội thảo và hội nghị với các đối tác kinh doanh liên quan. Bằng cách kết hợp các nguồn lực khác nhau, chúng tôi có thể giúp các DNNVV nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ cũng như khai thác cơ hội giữa các nhóm ngành đang phát triển của DNNVV tại Campuchia và Malaysia.'

Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia cho biết Biên bản ghi nhớ phù hợp với nguyện vọng của Campuchia trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp thông qua đa dạng hóa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường năng suất như được nêu trong Chính sách phát triển công nghiệp phê duyệt giai đoạn 2015-2025 đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Ông chia sẻ: 'Biên bản ghi nhớ sẽ giúp các DNNVV của Campuchia mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và toàn diện, cũng như tăng cường các nhóm ngành công nghiệp'.

Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia, tái khẳng định mối quan hệ bền chặt kéo dài 65 năm giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Biên bản ghi nhớ là sự phản ánh cam kết của họ trong việc tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là trong thương mại song phương.  

Ông cho biết: 'Biên bản ghi nhớ này sẽ mở đường cho sự hợp tác cùng có lợi và tạo cơ hội cho các DNNVV từ cả hai quốc gia nhằm củng cố diện mạo DNNVV và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực'.

 

 

nguồn: Hong Leong Bank Cambodia

Câu hỏi liên quan đến chủ đề NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA

Hình ảnh liên quan đến chủ đề NGÂN HÀNG HONG LEONG CAMPUCHIA KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỘI DNNVV MALAYSIA ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TẠI CAMPUCHIA

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_3_plain]

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_1_plain]

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_2_plain]

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_2_plain]

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_3_plain]

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

[rule_1_plain]

Nguồn: hubm.edu.vn

#NGÂN #HÀNG #HONG #LEONG #CAMPUCHIA #KÝ #KẾT #BIÊN #BẢN #GHI #NHỚ #VỚI #HỘI #DNNVV #MALAYSIA #ĐỂ #THÚC #ĐẨY #TĂNG #TRƯỞNG #TẠI #CAMPUCHIA

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button