Giáo Dục

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do

Nông, lâm nghiệp và thủy sản không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì thế Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do Ở đâu? Hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, ngư nghiệp SBT Địa lý 10 – Kết nối kiến ​​thức!

Trắc nghiệm Địa lý 10: Nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do

A. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế.

B. Sản xuất hàng có giá trị xuất khẩu.

C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.


D. Là thị trường tiêu thụ của các thành phần kinh tế khác.

Hồi đáp:

Câu trả lời đúng: C Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Lời giải thích của giáo viên về lý do chọn đáp án C

Cuộc cách mạng công nghiệp đã đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Bên cạnh đó còn giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dù ở thời điểm nào Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng. Vì ngành nông, ngư, lâm nghiệp tạo ra hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp. Ngoài ra, các ngành này còn giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm tỷ lệ đói nghèo, thúc đẩy công nghiệp hóa.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Câu hỏi ứng dụng về nông lâm ngư nghiệp

Câu hỏi: Nêu vai trò của nông, lâm, ngư nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội?

Câu trả lời:

Nông lâm ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người mà không một ngành nào có thể thay thế được kể cả hiện tại và tương lai.

Câu hỏi: Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố nào có vai trò quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ? Tại sao?

Câu trả lời:

Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố sở hữu đất đai và chính sách phát triển có vai trò quyết định, quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ.

– Nguyên nhân chủ yếu là do: Quan hệ sở hữu đất đai và chính sách phát triển nông nghiệp định hướng sự phát triển và quy định các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ. Ví dụ: Ở Bình Thuận có chủ trương phát triển cây nho, cây thanh long hay chăn nuôi cừu…; Tại Bến Tre, phát triển nuôi cá tra, cá ba sa, tôm,…

Câu hỏi: Tìm hiểu một loại cây được trồng nhiều ở địa phương em (vai trò của loại cây đó, vì sao được trồng nhiều,…).

Câu trả lời:

– Học sinh trình bày, tìm hiểu về thực vật qua sách báo, mạng internet.

– Ví dụ: Thái Bình

Lúa được trồng nhiều ở Thái Bình, lúa được trồng nhiều ở Thái Bình do địa phương có diện tích đất phù sa màu mỡ lớn; khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao, nhiệt ẩm dồi dào; Sông ngòi nhiều nước tưới tiêu quanh năm,…

Cây lúa có vai trò quan trọng trong đời sống, xã hội và phát triển kinh tế. Cây lúa cung cấp lương thực cho người, phụ phẩm chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, v.v.

>>>Tham khảo: Tư liệu sản xuất chính của nông, lâm, ngư nghiệp là

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do

Video về Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do

Wiki về Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do -

Nông, lâm nghiệp và thủy sản không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì thế Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do Ở đâu? Hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, ngư nghiệp SBT Địa lý 10 – Kết nối kiến ​​thức!

Trắc nghiệm Địa lý 10: Nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do

A. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế.

B. Sản xuất hàng có giá trị xuất khẩu.

C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.


D. Là thị trường tiêu thụ của các thành phần kinh tế khác.

Hồi đáp:

Câu trả lời đúng: C Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Lời giải thích của giáo viên về lý do chọn đáp án C

Cuộc cách mạng công nghiệp đã đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Bên cạnh đó còn giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dù ở thời điểm nào Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng. Vì ngành nông, ngư, lâm nghiệp tạo ra hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp. Ngoài ra, các ngành này còn giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm tỷ lệ đói nghèo, thúc đẩy công nghiệp hóa.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Câu hỏi ứng dụng về nông lâm ngư nghiệp

Câu hỏi: Nêu vai trò của nông, lâm, ngư nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

Câu trả lời:

Nông lâm ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người mà không một ngành nào có thể thay thế được kể cả hiện tại và tương lai.

Câu hỏi: Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố nào có vai trò quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ? Tại sao?

Câu trả lời:

Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố sở hữu đất đai và chính sách phát triển có vai trò quyết định, quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ.

- Nguyên nhân chủ yếu là do: Quan hệ sở hữu đất đai và chính sách phát triển nông nghiệp định hướng sự phát triển và quy định các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ. Ví dụ: Ở Bình Thuận có chủ trương phát triển cây nho, cây thanh long hay chăn nuôi cừu…; Tại Bến Tre, phát triển nuôi cá tra, cá ba sa, tôm,…

Câu hỏi: Tìm hiểu một loại cây được trồng nhiều ở địa phương em (vai trò của loại cây đó, vì sao được trồng nhiều,…).

Câu trả lời:

– Học sinh trình bày, tìm hiểu về thực vật qua sách báo, mạng internet.

– Ví dụ: Thái Bình

Lúa được trồng nhiều ở Thái Bình, lúa được trồng nhiều ở Thái Bình do địa phương có diện tích đất phù sa màu mỡ lớn; khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao, nhiệt ẩm dồi dào; Sông ngòi nhiều nước tưới tiêu quanh năm,…

Cây lúa có vai trò quan trọng trong đời sống, xã hội và phát triển kinh tế. Cây lúa cung cấp lương thực cho người, phụ phẩm chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, v.v.

>>>Tham khảo: Tư liệu sản xuất chính của nông, lâm, ngư nghiệp là

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Nông, lâm nghiệp và thủy sản không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì thế Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do Ở đâu? Hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, ngư nghiệp SBT Địa lý 10 – Kết nối kiến ​​thức!

Trắc nghiệm Địa lý 10: Nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người do

A. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế.

B. Sản xuất hàng có giá trị xuất khẩu.

C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.


D. Là thị trường tiêu thụ của các thành phần kinh tế khác.

Hồi đáp:

Câu trả lời đúng: C Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Lời giải thích của giáo viên về lý do chọn đáp án C

Cuộc cách mạng công nghiệp đã đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Bên cạnh đó còn giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dù ở thời điểm nào Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng. Vì ngành nông, ngư, lâm nghiệp tạo ra hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp. Ngoài ra, các ngành này còn giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm tỷ lệ đói nghèo, thúc đẩy công nghiệp hóa.

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người thông qua việc cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng.

Câu hỏi ứng dụng về nông lâm ngư nghiệp

Câu hỏi: Nêu vai trò của nông, lâm, ngư nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội?

Câu trả lời:

Nông lâm ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người mà không một ngành nào có thể thay thế được kể cả hiện tại và tương lai.

Câu hỏi: Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố nào có vai trò quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ? Tại sao?

Câu trả lời:

Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố sở hữu đất đai và chính sách phát triển có vai trò quyết định, quyết định xu thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ.

– Nguyên nhân chủ yếu là do: Quan hệ sở hữu đất đai và chính sách phát triển nông nghiệp định hướng sự phát triển và quy định các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của một vùng lãnh thổ. Ví dụ: Ở Bình Thuận có chủ trương phát triển cây nho, cây thanh long hay chăn nuôi cừu…; Tại Bến Tre, phát triển nuôi cá tra, cá ba sa, tôm,…

Câu hỏi: Tìm hiểu một loại cây được trồng nhiều ở địa phương em (vai trò của loại cây đó, vì sao được trồng nhiều,…).

Câu trả lời:

– Học sinh trình bày, tìm hiểu về thực vật qua sách báo, mạng internet.

– Ví dụ: Thái Bình

Lúa được trồng nhiều ở Thái Bình, lúa được trồng nhiều ở Thái Bình do địa phương có diện tích đất phù sa màu mỡ lớn; khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao, nhiệt ẩm dồi dào; Sông ngòi nhiều nước tưới tiêu quanh năm,…

Cây lúa có vai trò quan trọng trong đời sống, xã hội và phát triển kinh tế. Cây lúa cung cấp lương thực cho người, phụ phẩm chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, v.v.

>>>Tham khảo: Tư liệu sản xuất chính của nông, lâm, ngư nghiệp là

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tác động trực tiếp tới đời sống con người do bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Ngành #nông #nghiệp #lâm #nghiệp #thuỷ #sản #có #tác #động #trực #tiếp #tới #đời #sống #con #người

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button