Giáo Dục

Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy?

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nêu lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? Hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu những mốc son lịch sử của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu niên nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng sáng lập. Vào ngày kỷ niệm ngày thành lập Đội 15/5 nhà trường thường tổ chức các hoạt động vui chơi dưới sân trường, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, diễu hành nhằm đoàn kết các em học sinh trong trường. trường học. Lễ kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm nay có gì nổi bật, hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 • 1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?
 • 4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội
 • 5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đội là tổ chức nòng cốt trong phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị động viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) đã đề cập đến tổ chức thiếu niên nhi đồng cách mạng Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn phụ trách.

Ngày 15/5/1941 tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc đầu tiên được thành lập, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh. Việt Minh trận với nội dung “Chuẩn bị đánh Tây, đánh Nhật để nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”

=> Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 hàng năm

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nội dung sau đây sẽ nêu ý nghĩa của ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Các phong trào của thanh niên Việt Nam là một bộ phận hữu ích và quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Ngày thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức để Đội lãnh đạo, giáo dục cách mạng cho các em thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, để mai sau trở thành lực lượng cách mạng vững chắc. . chắc chắn cho Việt Nam.

Ngày 15-5-1941 là ngày chính thức xác nhận Đội Nhi đồng Cứu quốc là lực lượng dự bị cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng tương lai bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục phát triển đất nước.

Ngày này cũng đánh dấu sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ mầm non, nhận thấy mầm non là tương lai của đất nước nên cần có sự chỉ đạo đúng đắn, giáo dục tốt nhất cho trẻ. đồng.

3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?

Theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Đoàn phụ trách trong từng thời kỳ, Đội đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng. Khi mới thành lập là Đội nhi đồng cứu quốc, sau gọi là Đội nhi đồng cứu quốc. Tháng 3 năm 1951 đổi tên là Đội Nhi đồng Tháng Tám, tháng 11 năm 1956 đổi tên là Đội Thiếu niên Tiền phong và từ ngày 19 tháng 3 năm 1960 thiếu nhi được tổ chức thành Đội Nhi đồng Tháng Tám. Ngày 30/01/1970, thể hiện nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết phong tặng Đội mang tên Bác Hồ kính yêu. Từ đó Đội mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

⇒ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày 30/01/1970.

4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội

Ngày 15/5 hàng năm, phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy luôn được đẩy mạnh và tổ chức sâu rộng ở các Liên đội trên cả nước. Vào ngày này, các Liên đội thường đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thao sân trường, biểu diễn văn nghệ, hội thi thể thao, diễu hành… nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội viên, thiếu niên nhi đồng…

Bên cạnh đó, Liên đội cũng thường xuyên tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa cộng đồng khác như làm từ thiện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ từ thiện… góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước , sống có ước mơ, ra sức học tập, tích cực rèn luyện, yêu lao động, sáng tạo, biết ơn và đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước; có ý thức cao trong sinh hoạt tập thể, đoàn kết, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của trường, lớp, Đội. Từ đó, góp phần động viên các em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học giỏi, lao động tốt.

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

4. Giữ vệ sinh tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Khẩu hiệu:

Khẩu hiệu của Đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!”

 • Lời hứa:

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm 3 lời hứa:

– Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy:

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Điều 2: Học tập tốt, làm việc tốt.

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

– Chấp hành Điều lệ Đội.

– Giữ gìn danh dự Đội.

 • 5 thành viên đầu tiên của Team

5 đội viên đầu tiên của Đội là Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng, Nông Văn Thân hiệu Cao Sơn, Lý Văn Tình hiệu Thanh Minh, Lý Thị Ní hiệu Thủy Tiên, Lý Thị Sáu hiệu Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng.

Sau ngày 15-5-1941, nghe theo lời Bác Hồ dạy, cùng cha làm cách mạng, Đội Thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Đội viên, nhi đồng tích cực tham gia các hoạt động cách mạng như giao liên, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ… là lập công. như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sát (Hà Nội),…

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ xây dựng. Từ năm 1948, phát động phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”.

80 năm qua, những trang vàng lịch sử Đội và tinh thần truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sáng mãi mỗi ngày. Lịch sử ấy, truyền thống ấy gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng, dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội (5/2001), Quốc hội nước ta đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên và các tổ chức khác như thế nào?

 • Cho trẻ em:

Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thiếu nhi, là nơi thiếu nhi được giáo dục, tự giáo dục, rèn luyện để phấn đấu và trưởng thành. Đội là người đại diện cho lợi ích của trẻ em nói chung và của thiếu niên, nhi đồng nói riêng.

 • Đối với trường học:

Đội là cổ động viên tích cực, là cầu nối giữa nhà trường với xã hội, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ giáo viên trong trường. Được cô và nhà trường tích cực hỗ trợ để thực hiện nội dung, mục đích giáo dục. . Ban tổ chức thực hiện mọi chính sách của nhà trường để khuyến khích tất cả học sinh tham gia.

 • Đối với xã hội:

Đội ngũ là lực lượng đông đảo của xã hội, là lực lượng cách mạng tham gia tuyên truyền, cổ động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng và quản lý xã hội bằng những việc làm phù hợp. Để thực hiện tốt vai trò này, Đội không chỉ hoạt động trong trường học, ngoài giờ lên lớp mà còn tăng cường hoạt động Đội ở địa bàn dân cư.

 • Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đội là lực lượng dự bị chiến lược của Đảng, là một trong những lực lượng tạo nên những mắt xích quan trọng trong hệ thống chính trị: Đội, Đoàn, Đảng. Tổ và nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục của Đảng. Để thực hiện tốt vai trò này, công tác xây dựng đội ngũ, giáo dục thiếu nhi phải đảm bảo có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

 • Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đội là lực lượng dự bị động viên trực tiếp, là nguồn bổ sung chủ yếu về số lượng và chất lượng cho tổ chức Đoàn. Thực chất, công tác Đội toàn dân giúp các em rèn luyện, phấn đấu, chuẩn bị cho các em đủ điều kiện vào Đoàn khi trưởng thành. Đó cũng là nhiệm vụ xây dựng Đoàn bằng con đường ngắn nhất, tốt nhất: xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Qua đây càng thấy được vai trò quan trọng và sâu rộng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đội không chỉ giúp các em trưởng thành, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp mà còn tạo ra lực lượng những mầm non tương lai nhiệt huyết, năng nổ cho xã hội, giúp xã hội ngày càng giàu đẹp. Ngoài ra, Đội còn là nhịp cầu nối giữa tập thể nhà trường với xã hội, tạo nguồn lực chủ lực, chất lượng cho tổ chức Đoàn và Đảng cộng sản Việt Nam.

Được đứng trong hàng ngũ Đội là niềm vui và tự hào đối với các em. Nhờ có sự tham gia, đóng góp của các em mà Đội ngày càng phát triển vững mạnh với nhiều phong trào, chương trình có quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa cuộc sống (Phong trào Kế hoạch nhỏ,…)

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã giải đáp câu hỏi Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Tài liệu.

Những bài viết liên quan:

 • Chúc mừng ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong
 • Bạn mặc áo gì để đi làm?
 • Chụp ảnh thẻ Căn cước công dân (CCCD) có mái che được không?
 • Tôi có thể nhuộm tóc, trang điểm đậm hoặc để tóc mái khi đăng ký quốc tịch không?
 • Làm căn cước công dân trực tuyến
 • Nếu có thẻ căn cước công dân thì tôi có phải làm lại thẻ căn cước công dân có gắn chip không?
 • Làm chứng minh nhân dân tỉnh khác có được không?

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy?

Video về Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy?

Wiki về Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy?

Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy?

Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy? -

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nêu lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? Hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu những mốc son lịch sử của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu niên nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng sáng lập. Vào ngày kỷ niệm ngày thành lập Đội 15/5 nhà trường thường tổ chức các hoạt động vui chơi dưới sân trường, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, diễu hành nhằm đoàn kết các em học sinh trong trường. trường học. Lễ kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm nay có gì nổi bật, hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 • 1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?
 • 4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội
 • 5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đội là tổ chức nòng cốt trong phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị động viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) đã đề cập đến tổ chức thiếu niên nhi đồng cách mạng Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn phụ trách.

Ngày 15/5/1941 tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc đầu tiên được thành lập, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh. Việt Minh trận với nội dung "Chuẩn bị đánh Tây, đánh Nhật để nước Việt Nam hoàn toàn độc lập"

=> Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 hàng năm

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nội dung sau đây sẽ nêu ý nghĩa của ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Các phong trào của thanh niên Việt Nam là một bộ phận hữu ích và quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Ngày thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức để Đội lãnh đạo, giáo dục cách mạng cho các em thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, để mai sau trở thành lực lượng cách mạng vững chắc. . chắc chắn cho Việt Nam.

Ngày 15-5-1941 là ngày chính thức xác nhận Đội Nhi đồng Cứu quốc là lực lượng dự bị cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng tương lai bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục phát triển đất nước.

Ngày này cũng đánh dấu sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ mầm non, nhận thấy mầm non là tương lai của đất nước nên cần có sự chỉ đạo đúng đắn, giáo dục tốt nhất cho trẻ. đồng.

3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?

Theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Đoàn phụ trách trong từng thời kỳ, Đội đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng. Khi mới thành lập là Đội nhi đồng cứu quốc, sau gọi là Đội nhi đồng cứu quốc. Tháng 3 năm 1951 đổi tên là Đội Nhi đồng Tháng Tám, tháng 11 năm 1956 đổi tên là Đội Thiếu niên Tiền phong và từ ngày 19 tháng 3 năm 1960 thiếu nhi được tổ chức thành Đội Nhi đồng Tháng Tám. Ngày 30/01/1970, thể hiện nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết phong tặng Đội mang tên Bác Hồ kính yêu. Từ đó Đội mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

⇒ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày 30/01/1970.

4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội

Ngày 15/5 hàng năm, phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy luôn được đẩy mạnh và tổ chức sâu rộng ở các Liên đội trên cả nước. Vào ngày này, các Liên đội thường đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thao sân trường, biểu diễn văn nghệ, hội thi thể thao, diễu hành… nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội viên, thiếu niên nhi đồng…

Bên cạnh đó, Liên đội cũng thường xuyên tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa cộng đồng khác như làm từ thiện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ từ thiện… góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước , sống có ước mơ, ra sức học tập, tích cực rèn luyện, yêu lao động, sáng tạo, biết ơn và đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước; có ý thức cao trong sinh hoạt tập thể, đoàn kết, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của trường, lớp, Đội. Từ đó, góp phần động viên các em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học giỏi, lao động tốt.

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

4. Giữ vệ sinh tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Khẩu hiệu:

Khẩu hiệu của Đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!”

 • Lời hứa:

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm 3 lời hứa:

- Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy:

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Điều 2: Học tập tốt, làm việc tốt.

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

- Chấp hành Điều lệ Đội.

- Giữ gìn danh dự Đội.

 • 5 thành viên đầu tiên của Team

5 đội viên đầu tiên của Đội là Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng, Nông Văn Thân hiệu Cao Sơn, Lý Văn Tình hiệu Thanh Minh, Lý Thị Ní hiệu Thủy Tiên, Lý Thị Sáu hiệu Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng.

Sau ngày 15-5-1941, nghe theo lời Bác Hồ dạy, cùng cha làm cách mạng, Đội Thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Đội viên, nhi đồng tích cực tham gia các hoạt động cách mạng như giao liên, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ... là lập công. như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sát (Hà Nội),...

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ xây dựng. Từ năm 1948, phát động phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”.

80 năm qua, những trang vàng lịch sử Đội và tinh thần truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sáng mãi mỗi ngày. Lịch sử ấy, truyền thống ấy gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng, dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội (5/2001), Quốc hội nước ta đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên và các tổ chức khác như thế nào?

 • Cho trẻ em:

Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thiếu nhi, là nơi thiếu nhi được giáo dục, tự giáo dục, rèn luyện để phấn đấu và trưởng thành. Đội là người đại diện cho lợi ích của trẻ em nói chung và của thiếu niên, nhi đồng nói riêng.

 • Đối với trường học:

Đội là cổ động viên tích cực, là cầu nối giữa nhà trường với xã hội, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ giáo viên trong trường. Được cô và nhà trường tích cực hỗ trợ để thực hiện nội dung, mục đích giáo dục. . Ban tổ chức thực hiện mọi chính sách của nhà trường để khuyến khích tất cả học sinh tham gia.

 • Đối với xã hội:

Đội ngũ là lực lượng đông đảo của xã hội, là lực lượng cách mạng tham gia tuyên truyền, cổ động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng và quản lý xã hội bằng những việc làm phù hợp. Để thực hiện tốt vai trò này, Đội không chỉ hoạt động trong trường học, ngoài giờ lên lớp mà còn tăng cường hoạt động Đội ở địa bàn dân cư.

 • Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đội là lực lượng dự bị chiến lược của Đảng, là một trong những lực lượng tạo nên những mắt xích quan trọng trong hệ thống chính trị: Đội, Đoàn, Đảng. Tổ và nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục của Đảng. Để thực hiện tốt vai trò này, công tác xây dựng đội ngũ, giáo dục thiếu nhi phải đảm bảo có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

 • Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đội là lực lượng dự bị động viên trực tiếp, là nguồn bổ sung chủ yếu về số lượng và chất lượng cho tổ chức Đoàn. Thực chất, công tác Đội toàn dân giúp các em rèn luyện, phấn đấu, chuẩn bị cho các em đủ điều kiện vào Đoàn khi trưởng thành. Đó cũng là nhiệm vụ xây dựng Đoàn bằng con đường ngắn nhất, tốt nhất: xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Qua đây càng thấy được vai trò quan trọng và sâu rộng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đội không chỉ giúp các em trưởng thành, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp mà còn tạo ra lực lượng những mầm non tương lai nhiệt huyết, năng nổ cho xã hội, giúp xã hội ngày càng giàu đẹp. Ngoài ra, Đội còn là nhịp cầu nối giữa tập thể nhà trường với xã hội, tạo nguồn lực chủ lực, chất lượng cho tổ chức Đoàn và Đảng cộng sản Việt Nam.

Được đứng trong hàng ngũ Đội là niềm vui và tự hào đối với các em. Nhờ có sự tham gia, đóng góp của các em mà Đội ngày càng phát triển vững mạnh với nhiều phong trào, chương trình có quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa cuộc sống (Phong trào Kế hoạch nhỏ,...)

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã giải đáp câu hỏi Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Tài liệu.

Những bài viết liên quan:

 • Chúc mừng ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong
 • Bạn mặc áo gì để đi làm?
 • Chụp ảnh thẻ Căn cước công dân (CCCD) có mái che được không?
 • Tôi có thể nhuộm tóc, trang điểm đậm hoặc để tóc mái khi đăng ký quốc tịch không?
 • Làm căn cước công dân trực tuyến
 • Nếu có thẻ căn cước công dân thì tôi có phải làm lại thẻ căn cước công dân có gắn chip không?
 • Làm chứng minh nhân dân tỉnh khác có được không?

[rule_{ruleNumber}]

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nêu lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? Hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu những mốc son lịch sử của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu niên nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng sáng lập. Vào ngày kỷ niệm ngày thành lập Đội 15/5 nhà trường thường tổ chức các hoạt động vui chơi dưới sân trường, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, diễu hành nhằm đoàn kết các em học sinh trong trường. trường học. Lễ kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm nay có gì nổi bật, hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 • 1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?
 • 4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội
 • 5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đội là tổ chức nòng cốt trong phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị động viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) đã đề cập đến tổ chức thiếu niên nhi đồng cách mạng Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn phụ trách.

Ngày 15/5/1941 tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc đầu tiên được thành lập, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh. Việt Minh trận với nội dung “Chuẩn bị đánh Tây, đánh Nhật để nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”

=> Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 hàng năm

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2. Ý nghĩa Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nội dung sau đây sẽ nêu ý nghĩa của ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Các phong trào của thanh niên Việt Nam là một bộ phận hữu ích và quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Ngày thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức để Đội lãnh đạo, giáo dục cách mạng cho các em thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, để mai sau trở thành lực lượng cách mạng vững chắc. . chắc chắn cho Việt Nam.

Ngày 15-5-1941 là ngày chính thức xác nhận Đội Nhi đồng Cứu quốc là lực lượng dự bị cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng tương lai bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục phát triển đất nước.

Ngày này cũng đánh dấu sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ mầm non, nhận thấy mầm non là tương lai của đất nước nên cần có sự chỉ đạo đúng đắn, giáo dục tốt nhất cho trẻ. đồng.

3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào?

Theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Đoàn phụ trách trong từng thời kỳ, Đội đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng. Khi mới thành lập là Đội nhi đồng cứu quốc, sau gọi là Đội nhi đồng cứu quốc. Tháng 3 năm 1951 đổi tên là Đội Nhi đồng Tháng Tám, tháng 11 năm 1956 đổi tên là Đội Thiếu niên Tiền phong và từ ngày 19 tháng 3 năm 1960 thiếu nhi được tổ chức thành Đội Nhi đồng Tháng Tám. Ngày 30/01/1970, thể hiện nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết phong tặng Đội mang tên Bác Hồ kính yêu. Từ đó Đội mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

⇒ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày 30/01/1970.

4. Sinh hoạt ngày thành lập Đội

Ngày 15/5 hàng năm, phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy luôn được đẩy mạnh và tổ chức sâu rộng ở các Liên đội trên cả nước. Vào ngày này, các Liên đội thường đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thao sân trường, biểu diễn văn nghệ, hội thi thể thao, diễu hành… nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội viên, thiếu niên nhi đồng…

Bên cạnh đó, Liên đội cũng thường xuyên tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa cộng đồng khác như làm từ thiện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ từ thiện… góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước , sống có ước mơ, ra sức học tập, tích cực rèn luyện, yêu lao động, sáng tạo, biết ơn và đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước; có ý thức cao trong sinh hoạt tập thể, đoàn kết, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của trường, lớp, Đội. Từ đó, góp phần động viên các em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học giỏi, lao động tốt.

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

4. Giữ vệ sinh tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Khẩu hiệu:

Khẩu hiệu của Đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!”

 • Lời hứa:

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm 3 lời hứa:

– Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy:

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Điều 2: Học tập tốt, làm việc tốt.

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

– Chấp hành Điều lệ Đội.

– Giữ gìn danh dự Đội.

 • 5 thành viên đầu tiên của Team

5 đội viên đầu tiên của Đội là Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng, Nông Văn Thân hiệu Cao Sơn, Lý Văn Tình hiệu Thanh Minh, Lý Thị Ní hiệu Thủy Tiên, Lý Thị Sáu hiệu Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng.

Sau ngày 15-5-1941, nghe theo lời Bác Hồ dạy, cùng cha làm cách mạng, Đội Thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Đội viên, nhi đồng tích cực tham gia các hoạt động cách mạng như giao liên, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ… là lập công. như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sát (Hà Nội),…

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ xây dựng. Từ năm 1948, phát động phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”.

80 năm qua, những trang vàng lịch sử Đội và tinh thần truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sáng mãi mỗi ngày. Lịch sử ấy, truyền thống ấy gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng, dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội (5/2001), Quốc hội nước ta đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên và các tổ chức khác như thế nào?

 • Cho trẻ em:

Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thiếu nhi, là nơi thiếu nhi được giáo dục, tự giáo dục, rèn luyện để phấn đấu và trưởng thành. Đội là người đại diện cho lợi ích của trẻ em nói chung và của thiếu niên, nhi đồng nói riêng.

 • Đối với trường học:

Đội là cổ động viên tích cực, là cầu nối giữa nhà trường với xã hội, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ giáo viên trong trường. Được cô và nhà trường tích cực hỗ trợ để thực hiện nội dung, mục đích giáo dục. . Ban tổ chức thực hiện mọi chính sách của nhà trường để khuyến khích tất cả học sinh tham gia.

 • Đối với xã hội:

Đội ngũ là lực lượng đông đảo của xã hội, là lực lượng cách mạng tham gia tuyên truyền, cổ động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng và quản lý xã hội bằng những việc làm phù hợp. Để thực hiện tốt vai trò này, Đội không chỉ hoạt động trong trường học, ngoài giờ lên lớp mà còn tăng cường hoạt động Đội ở địa bàn dân cư.

 • Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đội là lực lượng dự bị chiến lược của Đảng, là một trong những lực lượng tạo nên những mắt xích quan trọng trong hệ thống chính trị: Đội, Đoàn, Đảng. Tổ và nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục của Đảng. Để thực hiện tốt vai trò này, công tác xây dựng đội ngũ, giáo dục thiếu nhi phải đảm bảo có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

 • Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đội là lực lượng dự bị động viên trực tiếp, là nguồn bổ sung chủ yếu về số lượng và chất lượng cho tổ chức Đoàn. Thực chất, công tác Đội toàn dân giúp các em rèn luyện, phấn đấu, chuẩn bị cho các em đủ điều kiện vào Đoàn khi trưởng thành. Đó cũng là nhiệm vụ xây dựng Đoàn bằng con đường ngắn nhất, tốt nhất: xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Qua đây càng thấy được vai trò quan trọng và sâu rộng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đội không chỉ giúp các em trưởng thành, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp mà còn tạo ra lực lượng những mầm non tương lai nhiệt huyết, năng nổ cho xã hội, giúp xã hội ngày càng giàu đẹp. Ngoài ra, Đội còn là nhịp cầu nối giữa tập thể nhà trường với xã hội, tạo nguồn lực chủ lực, chất lượng cho tổ chức Đoàn và Đảng cộng sản Việt Nam.

Được đứng trong hàng ngũ Đội là niềm vui và tự hào đối với các em. Nhờ có sự tham gia, đóng góp của các em mà Đội ngày càng phát triển vững mạnh với nhiều phong trào, chương trình có quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa cuộc sống (Phong trào Kế hoạch nhỏ,…)

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã giải đáp câu hỏi Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Tài liệu.

Những bài viết liên quan:

 • Chúc mừng ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong
 • Bạn mặc áo gì để đi làm?
 • Chụp ảnh thẻ Căn cước công dân (CCCD) có mái che được không?
 • Tôi có thể nhuộm tóc, trang điểm đậm hoặc để tóc mái khi đăng ký quốc tịch không?
 • Làm căn cước công dân trực tuyến
 • Nếu có thẻ căn cước công dân thì tôi có phải làm lại thẻ căn cước công dân có gắn chip không?
 • Làm chứng minh nhân dân tỉnh khác có được không?

Bạn thấy bài viết Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Ngày #thành #lập #đội #Thiếu #niên #tiền #phong #Hồ #Chí #Minh #là #ngày #mấy

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 111 SGK Vật lý 12

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button