Là gì?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Bạn đang xem: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Học ngành này sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Hà Linh đến từ Gia Lai.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục A Phần 12 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Giới thiệu chung về ngành, nghề

Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng là ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao phục vụ khách hàng trong và ngoài ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các hoạt động giải trí bao gồm: hoạt động liên quan đến thể thao, hoạt động liên quan đến nghệ thuật biểu diễn, hoạt động liên quan đến sự kiện và hoạt động giải trí liên quan khác được tổ chức và khai thác phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng.

Điều kiện và môi trường làm việc của nghề rất đa dạng phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; thường xuyên có sự giao tiếp với khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác. Cường độ công việc của nghề thường không cao nhưng phải chịu những sức ép tâm lý nhất định.

Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2500 giờ (tương đương 90 tín chỉ).

Theo đó, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải hoàn thành khối lượng kiến thức tối thiểu là 2500 giờ tương đương 90 tín chỉ.

Tức là theo quy định thì cần đáp ứng khối lượng kiến thức tối thiểu tương đương là 90 tín chỉ, còn số lượng tín chỉ cụ thể để ra trường còn tùy thuộc vào chương trình đào tạo của từng trường.

Do đó bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn đầu ra của các trường có đào tạo ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng để có thêm thông tin.

dịch vụ

Ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao (Hình từ Internet)

Học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức tối thiểu nào?

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Kiến thức

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật trong kinh doanh…;

– Mô tả được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

– Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung; quản trị quá trình điều hành và tổ chức thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao; quản trị tài chính; quản trị nguồn nhân lực; quản trị cơ sở vật chất;

– Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

– Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao; mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

– Mô tả được cách thức khảo sát nhu cầu khách hàng và khả năng cung ứng về sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao;

– Trình bày được quy trình thiết kế, xây dựng sản phẩm, dịch vụ và các cách tính giá sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao; các phương pháp, quy trình lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp tác

– Liệt kê được các tình huống và trình bày các biện pháp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao; các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn.

– Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao và các dịch vụ bổ trợ khác đồng thời giải thích công dụng của chúng;

– Trình bày được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận trong doanh nghiệp;

– Xác định được các công việc cơ bản trong quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, quản lý tiếp thị và kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm… trong kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Như vậy, học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức tối thiểu trên.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có khả năng học tập, nâng cao trình độ như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 6 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Khả năng học tập, nâng cao trình độ

– Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

– Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có khả năng học tập, nâng cao trình độ như trên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Video về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Wiki về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? -

Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Học ngành này sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Hà Linh đến từ Gia Lai.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục A Phần 12 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Giới thiệu chung về ngành, nghề

Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng là ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao phục vụ khách hàng trong và ngoài ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các hoạt động giải trí bao gồm: hoạt động liên quan đến thể thao, hoạt động liên quan đến nghệ thuật biểu diễn, hoạt động liên quan đến sự kiện và hoạt động giải trí liên quan khác được tổ chức và khai thác phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng.

Điều kiện và môi trường làm việc của nghề rất đa dạng phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; thường xuyên có sự giao tiếp với khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác. Cường độ công việc của nghề thường không cao nhưng phải chịu những sức ép tâm lý nhất định.

Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2500 giờ (tương đương 90 tín chỉ).

Theo đó, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải hoàn thành khối lượng kiến thức tối thiểu là 2500 giờ tương đương 90 tín chỉ.

Tức là theo quy định thì cần đáp ứng khối lượng kiến thức tối thiểu tương đương là 90 tín chỉ, còn số lượng tín chỉ cụ thể để ra trường còn tùy thuộc vào chương trình đào tạo của từng trường.

Do đó bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn đầu ra của các trường có đào tạo ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng để có thêm thông tin.

dịch vụ

Ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao (Hình từ Internet)

Học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức tối thiểu nào?

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Kiến thức

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật trong kinh doanh...;

- Mô tả được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

- Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung; quản trị quá trình điều hành và tổ chức thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao; quản trị tài chính; quản trị nguồn nhân lực; quản trị cơ sở vật chất;

- Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

- Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao; mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

- Mô tả được cách thức khảo sát nhu cầu khách hàng và khả năng cung ứng về sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao;

- Trình bày được quy trình thiết kế, xây dựng sản phẩm, dịch vụ và các cách tính giá sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao; các phương pháp, quy trình lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp tác

- Liệt kê được các tình huống và trình bày các biện pháp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao; các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn.

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao và các dịch vụ bổ trợ khác đồng thời giải thích công dụng của chúng;

- Trình bày được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận trong doanh nghiệp;

- Xác định được các công việc cơ bản trong quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, quản lý tiếp thị và kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm… trong kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Như vậy, học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức tối thiểu trên.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có khả năng học tập, nâng cao trình độ như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 6 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có khả năng học tập, nâng cao trình độ như trên.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng muốn ra trường thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Người #học #ngành #quản #trị #dịch #vụ #giải #trí #thể #thao #trình #độ #cao #đẳng #muốn #trường #thì #phải #hoàn #thành #tối #thiểu #bao #nhiêu #tín #chỉ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button