Giáo DụcMôn tiếng Anh

Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Bạn đang xem: Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Dạng câu đảo ngữ là một trong những kiến thức rất quan trọng của chương trình tiếng anh lớp 12, đặc biệt phần nội dung này sẽ xuất hiện trong kì thi THPT Quốc gia.

1. Mục đích và cách thành lập câu đảo ngữ (Inversion)

Câu đảo ngữ được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh (emphasis) nghĩa của câu. Cách thành lập một câu đảo ngữ rất đơn giản. Chúng ta thực hiện giống như cách thành lập một câu hỏi ở dạng “Yes/No”. Hãy quan sát câu dưới đây:

Câu thường: She rarely talks about her beauty.  

 • Yes/No: Does she rarely talk about her beauty? (Hiếm khi nào cô ấy nói về sắc đẹp của mình phải không?)
 • Đảo ngữ: Rarely does she talk about her beauty. (Hiếm khi nào cô ấy nói về sắc đẹp của mình.)

Như vậy chúng ta có thể thấy:  

 • Mục đích của câu hỏi và câu đảo ngữ là khác nhau.                                   
 • Cách thành lập của cả 2 đều như nhau. (ở câu đảo ngữ chúng ta chỉ cần đưa dấu hiệu đảo ngữ ra đầu mệnh đề theo quy tắc)

2. Các dạng đảo ngữ (Forms of Inversion)

Có rất nhiều mẫu câu đảo ngữ trong các đề bài tập tiếng Anh và đây chính là vấn đề đa phần khiến các em lúng túng. Ở bài viết này, sẽ phân loại và đưa ra 5 cấu trúc đảo ngữ chủ yếu trong Tiếng Anh để các em có thể tham khảo và sử dụng hợp lý.

2.1. Dạng 1: Có các từ phủ định (negative) hoặc bán phủ định (semi negative)

Khi trong câu có các từ phủ định (negative) hoặc bán phủ định (semi negative), chúng ta thực hiện việc đảo ngữ.

Cách đảo ngữ: Đưa từ phủ định hoặc bán phủ định ra đẩu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ:

 • Normal: She never goes to the cinema.
 • Inversion: Never does she go to the cinema.

Ghi nhớ:

Một số từ phủ định và bán phủ định thường gặp sau: Never, Little, Seldom, Rarely, “No sooner … than …”, “Hardly/Scarcely/Barely … when …”, “Not only … but also…”

Lưu ý:  đây là dạng đảo ngữ thường gặp nhất trong các yêu cầu bài tập.

2.2. Dạng 2: Có từ “Only”

Cách đảo ngữ: Đưa từ “Only” cùng tất cả những phần liên quan tới nó ra đầu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ: 

 • Normal: A country can be prosperous only when she is quite independent.
 • Inversion: Only when she is quite independent can a country be prosperous.

Lưu ý: Những từ sau đây cũng được đảo ngữ giống “only”: Many, Much, Little, No + object

Ví dụ:

 • Normal: He told her many a time that he loved her so much.
 • Inversion: Many a time did he tell her that he loved her so much.

2.3. Dạng 3: Cấu trúc so + adj/adv hoặc such a/an + adj + noun

Khi câu có cấu trúc:

 • S + V + So + Adj./Adv. + that + S + V
 • S + V + Such + (a/an) + Adj. + Noun + S + V

Cách đảo ngữ: Chúng ta đưa “So” hoặc “Such” cùng tất cả những từ trước chữ “that” ra đầu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ 1:

 • Normal: His answer was so clever that it made all the teachers surprised.
 • Inversion: So clever was his answer that it made all the teachers surprised.

Ví dụ 2:

 • Normal: He had such a useful invention that everybody admired him.
 • Inversion: Such a useful invention did he have that everybody admired him.

Lưu ý: Học sinh thường làm sai dạng đảo ngữ này vì các em thường đảo ngữ mệnh đề sau “that” thay vì đảo ngữ mệnh đề trước “that”.

2.4. Dạng 4: Câu điều kiện (conditionals)

Các mẫu câu điều kiện (conditionals) sau đây sẽ được đảo ngữ.

Mẫu 1: Khi mệnh đề “If” được sử dụng với “should” chúng ta đảo ngữ nó bằng cách chuyển “should” ra đầu câu rồi bỏ chữ “if” đi.

Ví dụ:

 • Normal: If someone should call up, please tell him or her to leave the message.
 • Inversion: Should someone call up, please tell him or her to leave the message.

Mẫu 2: Câu điều kiện loại 2 được đảo ngữ bằng cách chuyển “Were” ra đầu câu rồi bỏ chữ “if” đi.

Ví dụ:

 • Normal: If I were in your shoes, I wouldn’t behave like this.
 • Inversion: Were I in your shoes, I wouldn’t behave like this.

Mẫu 3: Câu điều kiện loại 3 được đảo ngữ bằng cách chuyển chữ “Had” ra đầu câu rồi bỏ chữ “if” đi.

Ví dụ:

 • Normal: If she had been more careful, she wouldn’t have failed the final exam.
 • Inversion: Had she been more careful, she wouldn’t have failed the final exam.

2.5. Dạng 5: Có trạng từ chỉ nơi chốn

Khi câu có các trạng từ chỉ nơi chốn (adverbial expressions of place) đóng vai trò vị ngữ (predicative), chúng ta đảo ngữ mệnh đề.

Cách đảo ngữ: Các em chú ý dạng đảo ngữ 5 có cấu tạo không giống như 4 dạng trên. Ở dạng đảo ngữ này, các em chỉ cần chuyển phần trạng từ ra đầu câu, sau đó đến phần động từ rồi cuối cùng là phần chủ ngữ. Câu đảo ngữ dạng 5 luôn có công thức như sau:

Phần trạng từ + động từ + phần chủ ngữ

Các động từ sau đây được dùng với Dạng 5: stand, sit, lie, live, come, go, stretch…

Ví dụ: 

 • Normal: A strange procession came along the road.
 • Inversion: Along the road came a strange procession.

Hy vọng với kiến thức căn bản trên, các em có thể thông hiểu và ứng dụng thật tốt vào các yêu cầu bài tập về đảo ngữ, đặc biệt các em ghi nhớ kỹ 5 dạng đảo ngữ để ứng dụng thành thạo vào các bài tập.

—————————-

Người biên soạn:

Giáo viên Nguyễn Văn Nam

Xem thêm:

 • Ghi nhớ cách dùng các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp
 • Các loại động từ trong tiếng anh mà bạn nên biết

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Video về Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Wiki về Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh - Dạng câu đảo ngữ là một trong những kiến thức rất quan trọng của chương trình tiếng anh lớp 12, đặc biệt phần nội dung này sẽ xuất hiện trong kì thi THPT Quốc gia.

1. Mục đích và cách thành lập câu đảo ngữ (Inversion)

Câu đảo ngữ được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh (emphasis) nghĩa của câu. Cách thành lập một câu đảo ngữ rất đơn giản. Chúng ta thực hiện giống như cách thành lập một câu hỏi ở dạng "Yes/No". Hãy quan sát câu dưới đây:

Câu thường: She rarely talks about her beauty.  

 • Yes/No: Does she rarely talk about her beauty? (Hiếm khi nào cô ấy nói về sắc đẹp của mình phải không?)
 • Đảo ngữ: Rarely does she talk about her beauty. (Hiếm khi nào cô ấy nói về sắc đẹp của mình.)

Như vậy chúng ta có thể thấy:  

 • Mục đích của câu hỏi và câu đảo ngữ là khác nhau.                                   
 • Cách thành lập của cả 2 đều như nhau. (ở câu đảo ngữ chúng ta chỉ cần đưa dấu hiệu đảo ngữ ra đầu mệnh đề theo quy tắc)

2. Các dạng đảo ngữ (Forms of Inversion)

Có rất nhiều mẫu câu đảo ngữ trong các đề bài tập tiếng Anh và đây chính là vấn đề đa phần khiến các em lúng túng. Ở bài viết này, sẽ phân loại và đưa ra 5 cấu trúc đảo ngữ chủ yếu trong Tiếng Anh để các em có thể tham khảo và sử dụng hợp lý.

2.1. Dạng 1: Có các từ phủ định (negative) hoặc bán phủ định (semi negative)

Khi trong câu có các từ phủ định (negative) hoặc bán phủ định (semi negative), chúng ta thực hiện việc đảo ngữ.

Cách đảo ngữ: Đưa từ phủ định hoặc bán phủ định ra đẩu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ:

 • Normal: She never goes to the cinema.
 • Inversion: Never does she go to the cinema.

Ghi nhớ:

Một số từ phủ định và bán phủ định thường gặp sau: Never, Little, Seldom, Rarely, "No sooner … than …", "Hardly/Scarcely/Barely … when …", "Not only … but also…"

Lưu ý:  đây là dạng đảo ngữ thường gặp nhất trong các yêu cầu bài tập.

2.2. Dạng 2: Có từ "Only"

Cách đảo ngữ: Đưa từ "Only" cùng tất cả những phần liên quan tới nó ra đầu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ: 

 • Normal: A country can be prosperous only when she is quite independent.
 • Inversion: Only when she is quite independent can a country be prosperous.

Lưu ý: Những từ sau đây cũng được đảo ngữ giống "only": Many, Much, Little, No + object

Ví dụ:

 • Normal: He told her many a time that he loved her so much.
 • Inversion: Many a time did he tell her that he loved her so much.

2.3. Dạng 3: Cấu trúc so + adj/adv hoặc such a/an + adj + noun

Khi câu có cấu trúc:

 • S + V + So + Adj./Adv. + that + S + V
 • S + V + Such + (a/an) + Adj. + Noun + S + V

Cách đảo ngữ: Chúng ta đưa "So" hoặc "Such" cùng tất cả những từ trước chữ "that" ra đầu câu rồi thực hiện đảo ngữ.

Ví dụ 1:

 • Normal: His answer was so clever that it made all the teachers surprised.
 • Inversion: So clever was his answer that it made all the teachers surprised.

Ví dụ 2:

 • Normal: He had such a useful invention that everybody admired him.
 • Inversion: Such a useful invention did he have that everybody admired him.

Lưu ý: Học sinh thường làm sai dạng đảo ngữ này vì các em thường đảo ngữ mệnh đề sau "that" thay vì đảo ngữ mệnh đề trước "that".

2.4. Dạng 4: Câu điều kiện (conditionals)

Các mẫu câu điều kiện (conditionals) sau đây sẽ được đảo ngữ.

Mẫu 1: Khi mệnh đề "If" được sử dụng với "should" chúng ta đảo ngữ nó bằng cách chuyển "should" ra đầu câu rồi bỏ chữ "if" đi.

Ví dụ:

 • Normal: If someone should call up, please tell him or her to leave the message.
 • Inversion: Should someone call up, please tell him or her to leave the message.

Mẫu 2: Câu điều kiện loại 2 được đảo ngữ bằng cách chuyển "Were" ra đầu câu rồi bỏ chữ "if" đi.

Ví dụ:

 • Normal: If I were in your shoes, I wouldn’t behave like this.
 • Inversion: Were I in your shoes, I wouldn’t behave like this.

Mẫu 3: Câu điều kiện loại 3 được đảo ngữ bằng cách chuyển chữ "Had" ra đầu câu rồi bỏ chữ "if" đi.

Ví dụ:

 • Normal: If she had been more careful, she wouldn’t have failed the final exam.
 • Inversion: Had she been more careful, she wouldn’t have failed the final exam.

2.5. Dạng 5: Có trạng từ chỉ nơi chốn

Khi câu có các trạng từ chỉ nơi chốn (adverbial expressions of place) đóng vai trò vị ngữ (predicative), chúng ta đảo ngữ mệnh đề.

Cách đảo ngữ: Các em chú ý dạng đảo ngữ 5 có cấu tạo không giống như 4 dạng trên. Ở dạng đảo ngữ này, các em chỉ cần chuyển phần trạng từ ra đầu câu, sau đó đến phần động từ rồi cuối cùng là phần chủ ngữ. Câu đảo ngữ dạng 5 luôn có công thức như sau:

Phần trạng từ + động từ + phần chủ ngữ

Các động từ sau đây được dùng với Dạng 5: stand, sit, lie, live, come, go, stretch…

Ví dụ: 

 • Normal: A strange procession came along the road.
 • Inversion: Along the road came a strange procession.

Hy vọng với kiến thức căn bản trên, các em có thể thông hiểu và ứng dụng thật tốt vào các yêu cầu bài tập về đảo ngữ, đặc biệt các em ghi nhớ kỹ 5 dạng đảo ngữ để ứng dụng thành thạo vào các bài tập.

----------------------------

Người biên soạn:

Giáo viên Nguyễn Văn Nam

Xem thêm:

 • Ghi nhớ cách dùng các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp
 • Các loại động từ trong tiếng anh mà bạn nên biết

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nhận biết các dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Nhận #biết #các #dạng #câu #đảo #ngữ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button