Giáo Dục

Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có những khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp nước ta?

Câu trả lời:

– Thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai (bão lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng, sương muối …) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp ở nước ta dưới đây nhé!

Nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất ở Việt Nam. Bên cạnh sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng lớn, Việt Nam còn là nước xuất khẩu một lượng lớn nông sản mỗi năm. Cơ hội kinh doanh rộng mở ở tất cả các cấp của chuỗi giá trị khi trình độ sản xuất tiếp tục được nâng cao thông qua việc áp dụng thâm canh và công nghệ tiên tiến. Các cây trồng chủ đạo bao gồm cà phê, cao su, điều và lúa. Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây đã phát triển đáng kể và hướng tới xuất khẩu nước ngoài.


Với tỷ trọng đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (20%), nông nghiệp sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Sức mạnh sản lượng nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng nông thôn rộng lớn (66% dân số), nơi kinh doanh nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động. Bên cạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang tham gia vào thị trường xuất nhập khẩu nông sản. Khi sức mua và nhận thức của người tiêu dùng tăng lên, thị trường nội địa ngày càng trở nên thú vị. Nền nông nghiệp Việt Nam được đặc trưng bởi mức độ chuyên môn hóa nhất định về địa lý với các loại cây trồng cụ thể tập trung ở các vùng như:

+ Nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

+ Lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng

+ Cà phê Tây Nguyên

+ Chè vùng Đông Bắc và Tây Bắc

+ Cao su miền nam

+ Trái cây Đồng bằng sông Cửu Long

+ Ca cao ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long

+ Gia vị Tây Nguyên

+ Chăn nuôi bò sữa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc

+ Thịt heo miền nam

+ Rau ở Lâm Đồng và Đồng bằng sông Hồng

+ Cung hoa tại Lâm Đồng, Miền Bắc

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp

Ý tưởng

Giá trị sản xuất nông nghiệp tên tiếng anh là Value of Agricultural Production.

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp bao gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang) của trồng trọt và chăn nuôi, giá trị dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị của hoạt động săn bắt và thuần dưỡng. .

Và các dịch vụ liên quan đến hoạt động lâu năm này là các loại cây trồng và cho ra sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su …), cây ăn quả (cam). , chanh, nhãn …), cây thuốc lâu năm (quế, đậu Hà Lan …).

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, gia công, chế biến, đang trong giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã hoàn thành một số công đoạn chế biến nhưng còn nhu cầu gia công. quá trình xử lý tiếp theo trở thành sản phẩm.

Giá trị sản xuất nông nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong một thời gian nhất định, thường là một năm.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm kết quả hoạt động của các ngành kinh tế cấp II: Trồng trọt; Giống; Dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp giá trị

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp tổng kim ngạch, tức là sản phẩm trùng lắp giữa hai ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Cách tính cụ thể như sau: Nhân sản lượng từng loại sản phẩm với đơn giá từng loại sản phẩm rồi cộng tổng giá trị các loại sản phẩm.

Đối với các sản phẩm phụ, chỉ tính những sản phẩm đã được thu hoạch và sử dụng. Chi phí sản xuất dở dang chỉ được tính cho sản phẩm chưa thu hoạch cuối kỳ trừ vào đầu kỳ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm được tính theo hai loại giá: giá thực tế và giá so sánh.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Video về Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Wiki về Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta? -

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có những khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp nước ta?

Câu trả lời:

- Thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai (bão lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng, sương muối ...) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp ở nước ta dưới đây nhé!

Nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất ở Việt Nam. Bên cạnh sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng lớn, Việt Nam còn là nước xuất khẩu một lượng lớn nông sản mỗi năm. Cơ hội kinh doanh rộng mở ở tất cả các cấp của chuỗi giá trị khi trình độ sản xuất tiếp tục được nâng cao thông qua việc áp dụng thâm canh và công nghệ tiên tiến. Các cây trồng chủ đạo bao gồm cà phê, cao su, điều và lúa. Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây đã phát triển đáng kể và hướng tới xuất khẩu nước ngoài.


Với tỷ trọng đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (20%), nông nghiệp sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Sức mạnh sản lượng nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng nông thôn rộng lớn (66% dân số), nơi kinh doanh nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động. Bên cạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang tham gia vào thị trường xuất nhập khẩu nông sản. Khi sức mua và nhận thức của người tiêu dùng tăng lên, thị trường nội địa ngày càng trở nên thú vị. Nền nông nghiệp Việt Nam được đặc trưng bởi mức độ chuyên môn hóa nhất định về địa lý với các loại cây trồng cụ thể tập trung ở các vùng như:

+ Nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

+ Lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng

+ Cà phê Tây Nguyên

+ Chè vùng Đông Bắc và Tây Bắc

+ Cao su miền nam

+ Trái cây Đồng bằng sông Cửu Long

+ Ca cao ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long

+ Gia vị Tây Nguyên

+ Chăn nuôi bò sữa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc

+ Thịt heo miền nam

+ Rau ở Lâm Đồng và Đồng bằng sông Hồng

+ Cung hoa tại Lâm Đồng, Miền Bắc

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp

Ý tưởng

Giá trị sản xuất nông nghiệp tên tiếng anh là Value of Agricultural Production.

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp bao gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang) của trồng trọt và chăn nuôi, giá trị dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị của hoạt động săn bắt và thuần dưỡng. .

Và các dịch vụ liên quan đến hoạt động lâu năm này là các loại cây trồng và cho ra sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su ...), cây ăn quả (cam). , chanh, nhãn ...), cây thuốc lâu năm (quế, đậu Hà Lan ...).

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, gia công, chế biến, đang trong giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã hoàn thành một số công đoạn chế biến nhưng còn nhu cầu gia công. quá trình xử lý tiếp theo trở thành sản phẩm.

Giá trị sản xuất nông nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong một thời gian nhất định, thường là một năm.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm kết quả hoạt động của các ngành kinh tế cấp II: Trồng trọt; Giống; Dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp giá trị

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp tổng kim ngạch, tức là sản phẩm trùng lắp giữa hai ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Cách tính cụ thể như sau: Nhân sản lượng từng loại sản phẩm với đơn giá từng loại sản phẩm rồi cộng tổng giá trị các loại sản phẩm.

Đối với các sản phẩm phụ, chỉ tính những sản phẩm đã được thu hoạch và sử dụng. Chi phí sản xuất dở dang chỉ được tính cho sản phẩm chưa thu hoạch cuối kỳ trừ vào đầu kỳ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm được tính theo hai loại giá: giá thực tế và giá so sánh.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có những khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp nước ta?

Câu trả lời:

– Thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai (bão lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng, sương muối …) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp ở nước ta dưới đây nhé!

Nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất ở Việt Nam. Bên cạnh sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng lớn, Việt Nam còn là nước xuất khẩu một lượng lớn nông sản mỗi năm. Cơ hội kinh doanh rộng mở ở tất cả các cấp của chuỗi giá trị khi trình độ sản xuất tiếp tục được nâng cao thông qua việc áp dụng thâm canh và công nghệ tiên tiến. Các cây trồng chủ đạo bao gồm cà phê, cao su, điều và lúa. Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây đã phát triển đáng kể và hướng tới xuất khẩu nước ngoài.


Với tỷ trọng đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (20%), nông nghiệp sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Sức mạnh sản lượng nông nghiệp của Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng nông thôn rộng lớn (66% dân số), nơi kinh doanh nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động. Bên cạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang tham gia vào thị trường xuất nhập khẩu nông sản. Khi sức mua và nhận thức của người tiêu dùng tăng lên, thị trường nội địa ngày càng trở nên thú vị. Nền nông nghiệp Việt Nam được đặc trưng bởi mức độ chuyên môn hóa nhất định về địa lý với các loại cây trồng cụ thể tập trung ở các vùng như:

+ Nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

+ Lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng

+ Cà phê Tây Nguyên

+ Chè vùng Đông Bắc và Tây Bắc

+ Cao su miền nam

+ Trái cây Đồng bằng sông Cửu Long

+ Ca cao ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long

+ Gia vị Tây Nguyên

+ Chăn nuôi bò sữa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc

+ Thịt heo miền nam

+ Rau ở Lâm Đồng và Đồng bằng sông Hồng

+ Cung hoa tại Lâm Đồng, Miền Bắc

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp

Ý tưởng

Giá trị sản xuất nông nghiệp tên tiếng anh là Value of Agricultural Production.

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp bao gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang) của trồng trọt và chăn nuôi, giá trị dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị của hoạt động săn bắt và thuần dưỡng. .

Và các dịch vụ liên quan đến hoạt động lâu năm này là các loại cây trồng và cho ra sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su …), cây ăn quả (cam). , chanh, nhãn …), cây thuốc lâu năm (quế, đậu Hà Lan …).

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, gia công, chế biến, đang trong giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã hoàn thành một số công đoạn chế biến nhưng còn nhu cầu gia công. quá trình xử lý tiếp theo trở thành sản phẩm.

Giá trị sản xuất nông nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong một thời gian nhất định, thường là một năm.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm kết quả hoạt động của các ngành kinh tế cấp II: Trồng trọt; Giống; Dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp giá trị

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp tổng kim ngạch, tức là sản phẩm trùng lắp giữa hai ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Cách tính cụ thể như sau: Nhân sản lượng từng loại sản phẩm với đơn giá từng loại sản phẩm rồi cộng tổng giá trị các loại sản phẩm.

Đối với các sản phẩm phụ, chỉ tính những sản phẩm đã được thu hoạch và sử dụng. Chi phí sản xuất dở dang chỉ được tính cho sản phẩm chưa thu hoạch cuối kỳ trừ vào đầu kỳ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm được tính theo hai loại giá: giá thực tế và giá so sánh.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa với sản xuất nông nghiệp của nước ta? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Những #khó #khăn #của #thiên #nhiên #nhiệt #đới #ẩm #gió #mùa #với #sản #xuất #nông #nghiệp #của #nước

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button