Giáo Dục

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Đa dạng hoá các quan hệ kinh tế.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Mặt tích cực của cạnh tranh

– Kích thích lực lượng sản xuất, phát triển khoa học công nghệ và tăng năng suất lao động xã hội.

– Khai thác tối đa các nguồn tài nguyên của đất nước.

– Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập quốc tế.

=> Cạnh tranh phù hợp với quy luật và gắn với những mặt tích cực là cạnh tranh lành mạnh là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự cạnh tranh.

1. Cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là cạnh tranh kinh tế giữa các doanh nghiệp có cùng lợi ích trên cùng một thị trường bằng các phương thức khác nhau để giành được nhiều nhất cho khách hàng, thị trường và thị phần của mình. , từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn.

2. Đặc điểm của cạnh tranh là gì?

Mặc dù nhìn từ các góc độ khác nhau, nhưng về bản chất, cạnh tranh là sản phẩm của kinh tế thị trường, và cạnh tranh có thể được mô tả thông qua các dấu hiệu vốn có của chính nó.

– Thứ nhất, cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh chỉ có thể tồn tại nếu các chủ thể kinh doanh có quyền tự do ứng xử trên thị trường.

– Thứ hai, cạnh tranh thể hiện sự ganh đua, ganh đua giữa các doanh nghiệp, hay nói cách khác, cạnh tranh là phương thức giải quyết xung đột lợi ích tiềm tàng giữa các nhà kinh doanh với vai trò quyết định của con người. sự tiêu thụ.

– Thứ ba, mục đích của cạnh tranh là tranh giành thị trường để mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Vì vậy, cạnh tranh luôn thể hiện hai mặt, một là thúc đẩy kinh tế phát triển, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả, đưa ra nhiều sự lựa chọn sản phẩm, dịch vụ với giá rẻ. , chất lượng tốt hơn cho khách hàng.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, giá cả và lợi nhuận không bị biến động sẽ tạo động lực để doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, khơi dậy sức sáng tạo, tăng cường sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thứ hai, việc chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có thể bằng cách: dựng lên các rào cản thương mại, các hiệp định hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây hậu quả bất lợi cho nền kinh tế.

3.Các loại hình cạnh tranh

Bên cạnh việc trả lời câu hỏi: “Cạnh tranh là gì?”. Khi đó chúng ta cần chú ý đến loại hình để hiểu rõ ràng hơn về cạnh tranh.

một. Dựa trên những người tham gia thị trường

– Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Người mua muốn mua hàng với giá thấp nhất. Người bán muốn bán hàng của mình với giá cao nhất. Sau khi thương lượng giữa hai bên, giá cuối cùng sẽ được hình thành.

– Cạnh tranh giữa người mua và người mua

– Tùy theo mức cung cầu trên thị trường mà mức độ cạnh tranh sẽ thay đổi. Khi lượng cung ít hơn lượng cầu, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, cạnh tranh trở nên gay gắt. Người mua phải chấp nhận trả giá cao hơn để có được thứ mình cần.

– Cạnh tranh giữa người bán và người bán

– Đây là sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp hàng hoá để tranh giành khách hàng và chiếm lĩnh thị trường. Kết quả là giá hàng hóa sẽ giảm có lợi cho người mua.

b. Căn cứ vào phạm vi thành phần kinh tế

* Cạnh tranh trong ngành

Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu thụ cùng một loại hàng hóa. Nhằm giành những điều kiện sản xuất và tiêu dùng có lợi nhất để thu được tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch.

Ví dụ, Coca cola và Pepsi được coi là cạnh tranh trong ngành nước giải khát có ga. Hay như Samsung và Apple là đối thủ nội trong ngành di động thông minh.

* Cạnh tranh giữa các ngành

Các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh với nhau nhằm mục đích thu được nhiều lợi nhuận nhất cho mình. Sự phân bổ vốn đầu tư giữa các thành phần kinh tế đương nhiên sẽ hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

c. Dựa trên bản chất của cạnh tranh

* Cuộc thi hoàn hảo

Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi có nhiều người bán cùng một sản phẩm. Không có sự khác biệt về mẫu mã, công dụng cạnh tranh. Nhưng không ai kiểm soát được giá cả hàng hóa trên thị trường. Để có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh hoàn hảo này, người bán sẽ phải hạ giá. Hoặc tìm ra sự khác biệt trong sản phẩm của bạn so với những người bán khác.

* Cạnh tranh không hoàn hảo

– Là sự cạnh tranh giữa những người bán có sản phẩm không hoàn toàn giống nhau.

* Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh độc quyền xảy ra khi có rất ít người bán hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường. Giá của sản phẩm sẽ do người bán tự quyết định. Không dựa vào quan hệ cung cầu.

d. Dựa trên các thủ thuật cạnh tranh

* Cạnh tranh công bằng

Là cuộc thi không vi phạm pháp luật, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Diễn ra một cách công khai và công bằng cho cả hai bên.

* Cạnh tranh không lành mạnh

Một cuộc thi làm trái luật, dựa vào kẽ hở của luật và bị xã hội lên án. Ví dụ: trốn thuế, buôn lậu, v.v.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

Video về Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

Wiki về Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh? -

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Đa dạng hoá các quan hệ kinh tế.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Mặt tích cực của cạnh tranh

- Kích thích lực lượng sản xuất, phát triển khoa học công nghệ và tăng năng suất lao động xã hội.

- Khai thác tối đa các nguồn tài nguyên của đất nước.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập quốc tế.

=> Cạnh tranh phù hợp với quy luật và gắn với những mặt tích cực là cạnh tranh lành mạnh là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự cạnh tranh.

1. Cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là cạnh tranh kinh tế giữa các doanh nghiệp có cùng lợi ích trên cùng một thị trường bằng các phương thức khác nhau để giành được nhiều nhất cho khách hàng, thị trường và thị phần của mình. , từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn.

2. Đặc điểm của cạnh tranh là gì?

Mặc dù nhìn từ các góc độ khác nhau, nhưng về bản chất, cạnh tranh là sản phẩm của kinh tế thị trường, và cạnh tranh có thể được mô tả thông qua các dấu hiệu vốn có của chính nó.

- Thứ nhất, cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh chỉ có thể tồn tại nếu các chủ thể kinh doanh có quyền tự do ứng xử trên thị trường.

- Thứ hai, cạnh tranh thể hiện sự ganh đua, ganh đua giữa các doanh nghiệp, hay nói cách khác, cạnh tranh là phương thức giải quyết xung đột lợi ích tiềm tàng giữa các nhà kinh doanh với vai trò quyết định của con người. sự tiêu thụ.

- Thứ ba, mục đích của cạnh tranh là tranh giành thị trường để mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Vì vậy, cạnh tranh luôn thể hiện hai mặt, một là thúc đẩy kinh tế phát triển, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả, đưa ra nhiều sự lựa chọn sản phẩm, dịch vụ với giá rẻ. , chất lượng tốt hơn cho khách hàng.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, giá cả và lợi nhuận không bị biến động sẽ tạo động lực để doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, khơi dậy sức sáng tạo, tăng cường sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thứ hai, việc chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có thể bằng cách: dựng lên các rào cản thương mại, các hiệp định hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây hậu quả bất lợi cho nền kinh tế.

3.Các loại hình cạnh tranh

Bên cạnh việc trả lời câu hỏi: “Cạnh tranh là gì?”. Khi đó chúng ta cần chú ý đến loại hình để hiểu rõ ràng hơn về cạnh tranh.

một. Dựa trên những người tham gia thị trường

- Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Người mua muốn mua hàng với giá thấp nhất. Người bán muốn bán hàng của mình với giá cao nhất. Sau khi thương lượng giữa hai bên, giá cuối cùng sẽ được hình thành.

- Cạnh tranh giữa người mua và người mua

- Tùy theo mức cung cầu trên thị trường mà mức độ cạnh tranh sẽ thay đổi. Khi lượng cung ít hơn lượng cầu, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, cạnh tranh trở nên gay gắt. Người mua phải chấp nhận trả giá cao hơn để có được thứ mình cần.

- Cạnh tranh giữa người bán và người bán

- Đây là sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp hàng hoá để tranh giành khách hàng và chiếm lĩnh thị trường. Kết quả là giá hàng hóa sẽ giảm có lợi cho người mua.

b. Căn cứ vào phạm vi thành phần kinh tế

* Cạnh tranh trong ngành

Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu thụ cùng một loại hàng hóa. Nhằm giành những điều kiện sản xuất và tiêu dùng có lợi nhất để thu được tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch.

Ví dụ, Coca cola và Pepsi được coi là cạnh tranh trong ngành nước giải khát có ga. Hay như Samsung và Apple là đối thủ nội trong ngành di động thông minh.

* Cạnh tranh giữa các ngành

Các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh với nhau nhằm mục đích thu được nhiều lợi nhuận nhất cho mình. Sự phân bổ vốn đầu tư giữa các thành phần kinh tế đương nhiên sẽ hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

c. Dựa trên bản chất của cạnh tranh

* Cuộc thi hoàn hảo

Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi có nhiều người bán cùng một sản phẩm. Không có sự khác biệt về mẫu mã, công dụng cạnh tranh. Nhưng không ai kiểm soát được giá cả hàng hóa trên thị trường. Để có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh hoàn hảo này, người bán sẽ phải hạ giá. Hoặc tìm ra sự khác biệt trong sản phẩm của bạn so với những người bán khác.

* Cạnh tranh không hoàn hảo

- Là sự cạnh tranh giữa những người bán có sản phẩm không hoàn toàn giống nhau.

* Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh độc quyền xảy ra khi có rất ít người bán hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường. Giá của sản phẩm sẽ do người bán tự quyết định. Không dựa vào quan hệ cung cầu.

d. Dựa trên các thủ thuật cạnh tranh

* Cạnh tranh công bằng

Là cuộc thi không vi phạm pháp luật, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Diễn ra một cách công khai và công bằng cho cả hai bên.

* Cạnh tranh không lành mạnh

Một cuộc thi làm trái luật, dựa vào kẽ hở của luật và bị xã hội lên án. Ví dụ: trốn thuế, buôn lậu, v.v.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Đa dạng hoá các quan hệ kinh tế.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Mặt tích cực của cạnh tranh

– Kích thích lực lượng sản xuất, phát triển khoa học công nghệ và tăng năng suất lao động xã hội.

– Khai thác tối đa các nguồn tài nguyên của đất nước.

– Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập quốc tế.

=> Cạnh tranh phù hợp với quy luật và gắn với những mặt tích cực là cạnh tranh lành mạnh là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự cạnh tranh.

1. Cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là cạnh tranh kinh tế giữa các doanh nghiệp có cùng lợi ích trên cùng một thị trường bằng các phương thức khác nhau để giành được nhiều nhất cho khách hàng, thị trường và thị phần của mình. , từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn.

2. Đặc điểm của cạnh tranh là gì?

Mặc dù nhìn từ các góc độ khác nhau, nhưng về bản chất, cạnh tranh là sản phẩm của kinh tế thị trường, và cạnh tranh có thể được mô tả thông qua các dấu hiệu vốn có của chính nó.

– Thứ nhất, cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh chỉ có thể tồn tại nếu các chủ thể kinh doanh có quyền tự do ứng xử trên thị trường.

– Thứ hai, cạnh tranh thể hiện sự ganh đua, ganh đua giữa các doanh nghiệp, hay nói cách khác, cạnh tranh là phương thức giải quyết xung đột lợi ích tiềm tàng giữa các nhà kinh doanh với vai trò quyết định của con người. sự tiêu thụ.

– Thứ ba, mục đích của cạnh tranh là tranh giành thị trường để mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Vì vậy, cạnh tranh luôn thể hiện hai mặt, một là thúc đẩy kinh tế phát triển, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả, đưa ra nhiều sự lựa chọn sản phẩm, dịch vụ với giá rẻ. , chất lượng tốt hơn cho khách hàng.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, giá cả và lợi nhuận không bị biến động sẽ tạo động lực để doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, khơi dậy sức sáng tạo, tăng cường sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thứ hai, việc chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp có thể bằng cách: dựng lên các rào cản thương mại, các hiệp định hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây hậu quả bất lợi cho nền kinh tế.

3.Các loại hình cạnh tranh

Bên cạnh việc trả lời câu hỏi: “Cạnh tranh là gì?”. Khi đó chúng ta cần chú ý đến loại hình để hiểu rõ ràng hơn về cạnh tranh.

một. Dựa trên những người tham gia thị trường

– Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Người mua muốn mua hàng với giá thấp nhất. Người bán muốn bán hàng của mình với giá cao nhất. Sau khi thương lượng giữa hai bên, giá cuối cùng sẽ được hình thành.

– Cạnh tranh giữa người mua và người mua

– Tùy theo mức cung cầu trên thị trường mà mức độ cạnh tranh sẽ thay đổi. Khi lượng cung ít hơn lượng cầu, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, cạnh tranh trở nên gay gắt. Người mua phải chấp nhận trả giá cao hơn để có được thứ mình cần.

– Cạnh tranh giữa người bán và người bán

– Đây là sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp hàng hoá để tranh giành khách hàng và chiếm lĩnh thị trường. Kết quả là giá hàng hóa sẽ giảm có lợi cho người mua.

b. Căn cứ vào phạm vi thành phần kinh tế

* Cạnh tranh trong ngành

Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu thụ cùng một loại hàng hóa. Nhằm giành những điều kiện sản xuất và tiêu dùng có lợi nhất để thu được tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch.

Ví dụ, Coca cola và Pepsi được coi là cạnh tranh trong ngành nước giải khát có ga. Hay như Samsung và Apple là đối thủ nội trong ngành di động thông minh.

* Cạnh tranh giữa các ngành

Các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh với nhau nhằm mục đích thu được nhiều lợi nhuận nhất cho mình. Sự phân bổ vốn đầu tư giữa các thành phần kinh tế đương nhiên sẽ hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

c. Dựa trên bản chất của cạnh tranh

* Cuộc thi hoàn hảo

Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi có nhiều người bán cùng một sản phẩm. Không có sự khác biệt về mẫu mã, công dụng cạnh tranh. Nhưng không ai kiểm soát được giá cả hàng hóa trên thị trường. Để có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh hoàn hảo này, người bán sẽ phải hạ giá. Hoặc tìm ra sự khác biệt trong sản phẩm của bạn so với những người bán khác.

* Cạnh tranh không hoàn hảo

– Là sự cạnh tranh giữa những người bán có sản phẩm không hoàn toàn giống nhau.

* Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh độc quyền xảy ra khi có rất ít người bán hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường. Giá của sản phẩm sẽ do người bán tự quyết định. Không dựa vào quan hệ cung cầu.

d. Dựa trên các thủ thuật cạnh tranh

* Cạnh tranh công bằng

Là cuộc thi không vi phạm pháp luật, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Diễn ra một cách công khai và công bằng cho cả hai bên.

* Cạnh tranh không lành mạnh

Một cuộc thi làm trái luật, dựa vào kẽ hở của luật và bị xã hội lên án. Ví dụ: trốn thuế, buôn lậu, v.v.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Nội #dung #nào #dưới #đây #thể #hiện #mặt #tích #cực #của #cạnh #tranh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button