Giáo Dục

One way of training for your future

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 31 đến 35.

Một cách đào tạo cho nghề nghiệp tương lai của bạn ở Đức là theo học chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các yếu tố lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày một tuần, hoặc vài tuần cùng một lúc, tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết mà bạn sẽ cần cho nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể áp dụng kiến ​​thức mới thu được của mình vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể tìm ra cái nào có thể là bằng cách đến thăm một trong những hội chợ việc làm và đào tạo nghề được tổ chức ở nhiều thành phố của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là rất tốt. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu một chương trình đào tạo nghề.

One way of training for your future

Dịch:

Một cách để đào tạo cho sự nghiệp tương lai của bạn ở Đức là thông qua chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các phần lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày mỗi tuần, hoặc vài tuần tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết cần thiết cho sự nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể đưa kiến ​​thức mới học được vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: vào thời điểm bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế. kinh tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể biết đó là công việc nào bằng cách ghé thăm một trong những hội chợ đào tạo việc làm được tổ chức ở các thành phố khác nhau của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.
Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là xuất sắc. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Câu hỏi 1: Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn

A. Cơ hội và triển vọng việc làm ở Đức

B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

Kiến thức: Đọc hiểu – ghi đề

Giải thích:

Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn?

A. Cơ hội việc làm và triển vọng ở Đức => chỉ nêu chi tiết đoạn 3, các đoạn còn lại không đề cập

B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức => chi tiết đoạn 1

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức => quá rộng, trong bài không đề cập đến toàn bộ hệ thống giáo dục.

Câu 2. Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến …….

Một công ty

B. máy móc

C. kiến ​​thức

D. tổ chức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. công ty

Giải thích:

Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến ________.

A. Công ty B. máy móc C. kiến ​​thức D. tổ chức

Thông tin: Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Câu 3. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép?

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu trong hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D.

Giải thích:

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép:

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu kéo dài hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đảm nhận công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu 4. Từ “hand-on” trong đoạn thứ hai gần nghĩa nhất với …….

MỘT. . lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B. thực tế

Giải thích:

Từ “hand-on” trong đoạn văn thứ hai có nghĩa tương tự như …….

Một lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu hỏi 5. Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75%

B. khoảng 1/5

C. ít hơn một phần ba

D. khoảng 70%

Câu trả lời:

Đáp án đúng: D. khoảng 70%

Giải thích:

Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75% B. khoảng 1/5 C. dưới 1/3 D. khoảng 70%

Thông tin: Đây là một trong những lý do tại sao loại hình đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề. (2/3 ~ 66%)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về One way of training for your future

Video về One way of training for your future

Wiki về One way of training for your future

One way of training for your future

One way of training for your future -

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 31 đến 35.

Một cách đào tạo cho nghề nghiệp tương lai của bạn ở Đức là theo học chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các yếu tố lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày một tuần, hoặc vài tuần cùng một lúc, tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết mà bạn sẽ cần cho nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể áp dụng kiến ​​thức mới thu được của mình vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể tìm ra cái nào có thể là bằng cách đến thăm một trong những hội chợ việc làm và đào tạo nghề được tổ chức ở nhiều thành phố của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là rất tốt. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu một chương trình đào tạo nghề.

One way of training for your future

Dịch:

Một cách để đào tạo cho sự nghiệp tương lai của bạn ở Đức là thông qua chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các phần lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày mỗi tuần, hoặc vài tuần tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết cần thiết cho sự nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể đưa kiến ​​thức mới học được vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: vào thời điểm bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế. kinh tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể biết đó là công việc nào bằng cách ghé thăm một trong những hội chợ đào tạo việc làm được tổ chức ở các thành phố khác nhau của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.
Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là xuất sắc. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Câu hỏi 1: Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn

A. Cơ hội và triển vọng việc làm ở Đức


B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

Kiến thức: Đọc hiểu – ghi đề

Giải thích:

Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn?

A. Cơ hội việc làm và triển vọng ở Đức => chỉ nêu chi tiết đoạn 3, các đoạn còn lại không đề cập

B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức => chi tiết đoạn 1

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức => quá rộng, trong bài không đề cập đến toàn bộ hệ thống giáo dục.

Câu 2. Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến …….

Một công ty

B. máy móc

C. kiến ​​thức

D. tổ chức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. công ty

Giải thích:

Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến ________.

A. Công ty B. máy móc C. kiến ​​thức D. tổ chức

Thông tin: Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Câu 3. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép?

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu trong hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D.

Giải thích:

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép:

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu kéo dài hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đảm nhận công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu 4. Từ “hand-on” trong đoạn thứ hai gần nghĩa nhất với …….

MỘT. . lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B. thực tế

Giải thích:

Từ “hand-on” trong đoạn văn thứ hai có nghĩa tương tự như …….

Một lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu hỏi 5. Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75%

B. khoảng 1/5

C. ít hơn một phần ba

D. khoảng 70%

Câu trả lời:

Đáp án đúng: D. khoảng 70%

Giải thích:

Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75% B. khoảng 1/5 C. dưới 1/3 D. khoảng 70%

Thông tin: Đây là một trong những lý do tại sao loại hình đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề. (2/3 ~ 66%)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 31 đến 35.

Một cách đào tạo cho nghề nghiệp tương lai của bạn ở Đức là theo học chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các yếu tố lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày một tuần, hoặc vài tuần cùng một lúc, tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết mà bạn sẽ cần cho nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể áp dụng kiến ​​thức mới thu được của mình vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể tìm ra cái nào có thể là bằng cách đến thăm một trong những hội chợ việc làm và đào tạo nghề được tổ chức ở nhiều thành phố của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là rất tốt. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu một chương trình đào tạo nghề.

One way of training for your future

Dịch:

Một cách để đào tạo cho sự nghiệp tương lai của bạn ở Đức là thông qua chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội được đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các phần lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày mỗi tuần, hoặc vài tuần tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết cần thiết cho sự nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó, bạn có thể đưa kiến ​​thức mới học được vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của mình làm gì, tìm hiểu cách hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: vào thời điểm bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế. kinh tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể biết đó là công việc nào bằng cách ghé thăm một trong những hội chợ đào tạo việc làm được tổ chức ở các thành phố khác nhau của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.
Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là xuất sắc. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Câu hỏi 1: Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn

A. Cơ hội và triển vọng việc làm ở Đức


B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

Kiến thức: Đọc hiểu – ghi đề

Giải thích:

Tiêu đề nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn?

A. Cơ hội việc làm và triển vọng ở Đức => chỉ nêu chi tiết đoạn 3, các đoạn còn lại không đề cập

B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức => chi tiết đoạn 1

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức => quá rộng, trong bài không đề cập đến toàn bộ hệ thống giáo dục.

Câu 2. Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến …….

Một công ty

B. máy móc

C. kiến ​​thức

D. tổ chức

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. công ty

Giải thích:

Từ “nó” trong đoạn đầu tiên đề cập đến ________.

A. Công ty B. máy móc C. kiến ​​thức D. tổ chức

Thông tin: Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách thức hoạt động và tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Câu 3. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép?

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu trong hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D.

Giải thích:

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép:

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu kéo dài hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đảm nhận công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu 4. Từ “hand-on” trong đoạn thứ hai gần nghĩa nhất với …….

MỘT. . lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B. thực tế

Giải thích:

Từ “hand-on” trong đoạn văn thứ hai có nghĩa tương tự như …….

Một lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu hỏi 5. Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75%

B. khoảng 1/5

C. ít hơn một phần ba

D. khoảng 70%

Câu trả lời:

Đáp án đúng: D. khoảng 70%

Giải thích:

Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này?

A. trên 75% B. khoảng 1/5 C. dưới 1/3 D. khoảng 70%

Thông tin: Đây là một trong những lý do tại sao loại hình đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề.

Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này lại được giới trẻ Đức ưa chuộng: khoảng 2/3 tổng số sinh viên nghỉ học để bắt đầu chương trình đào tạo nghề. (2/3 ~ 66%)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Bạn thấy bài viết One way of training for your future có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về One way of training for your future bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#training #future

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button