Kiến thức chung

Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Bạn đang xem: Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes tại ĐH KD & CN Hà Nội

Ông Hoàng D. Quân – Thành viên HĐQT Vinhomes

Ông Hoàng D. Quân (Richard Hoàng Quân) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Sinh ngày 09/05/1969, Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Công nghệ Finsafe và CMD Capital, Ông cũng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes kể từ ngày 08/07/2020.

Quân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Trước đây, ông từng là Giám đốc của Standard Chartered. Tổng Giám đốc HDBank, Giám đốc Techcombank Năm 2007, ông Hoàng D. Quân là Việt kiều đầu tiên được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Ông Hoàng D. Quân – Thành viên HĐQT Vinhomes

Tiểu sử Ông Hoàng D. Quân:

 • Họ và tên: Hoàng D. Quân
 • Sinh: 9 tháng 5, 1969
 • Số căn cước công dân: 488625995
 • Địa chỉ: 1516 W. 9TH street, Brooklyn, NY 11204
 • mức độ:
  • Bằng cử nhân của Đại học Thành phố New York, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học St.John’s, Hoa Kỳ
  • Chương trình Chuyên gia Cao cấp tại INSEAD ở Fontainebleau Nước pháp
 • gia tộc:
  • Cha: Tuang, T. Quan
  • Mẹ: Mai Por Kuan
  • Con: Ryan L. Quan

Tiến độ công việc:

 • 1996 – 2002: Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008: Tư vấn Tập đoàn SOVICO
 • 2007: TGĐ HDBank
 • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long Meritz Capital.
 • Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính AI Capital.
 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2016: Giám đốc Chiến lược Techcombank
 • Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 5 năm 2018: Giảng viên kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
 • Từ tháng 5/2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH CMD Capital.
 • Từ tháng 06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Finsafe
 • Từ ngày 29/6/2020 đến nay: Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Tiến
 • Từ ngày 8/7/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes

Ông cũng sở hữu các công ty sau:

 • Công ty InFocuz và Hệ thống trường Mầm non Sunrise Kidz Kindergarten
 • Công ty AI Capital (Tư vấn M&A)
 • Giải bóng rổ trẻ Việt Nam (Hiệp hội bóng rổ trẻ em)

Ông Hoàng D. Quân (Richard Hoàng Quân) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Sinh ngày 09/05/1969, Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Công nghệ Finsafe và CMD Capital, Ông cũng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes kể từ ngày 08/07/2020.

Quân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Trước đây, ông từng là Giám đốc của Standard Chartered. Tổng Giám đốc HDBank, Giám đốc Techcombank Năm 2007, ông Hoàng D. Quân là Việt kiều đầu tiên được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Ông Hoàng D. Quân – Thành viên HĐQT Vinhomes

Tiểu sử Ông Hoàng D. Quân:

 • Họ và tên: Hoàng D. Quân
 • Sinh: 9 tháng 5, 1969
 • Số căn cước công dân: 488625995
 • Địa chỉ: 1516 W. 9TH street, Brooklyn, NY 11204
 • mức độ:
  • Bằng cử nhân của Đại học Thành phố New York, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học St.John’s, Hoa Kỳ
  • Chương trình Chuyên gia Cao cấp tại INSEAD ở Fontainebleau Nước pháp
 • gia tộc:
  • Cha: Tuang, T. Quan
  • Mẹ: Mai Por Kuan
  • Con: Ryan L. Quan

Tiến độ công việc:

 • 1996 – 2002: Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008: Tư vấn Tập đoàn SOVICO
 • 2007: TGĐ HDBank
 • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long Meritz Capital.
 • Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính AI Capital.
 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2016: Giám đốc Chiến lược Techcombank
 • Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 5 năm 2018: Giảng viên kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
 • Từ tháng 5/2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH CMD Capital.
 • Từ tháng 06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Finsafe
 • Từ ngày 29/6/2020 đến nay: Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Tiến
 • Từ ngày 8/7/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes

Ông cũng sở hữu các công ty sau:

 • Công ty InFocuz và Hệ thống trường Mầm non Sunrise Kidz Kindergarten
 • Công ty AI Capital (Tư vấn M&A)
 • Giải bóng rổ trẻ Việt Nam (Hiệp hội bóng rổ trẻ em)

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

Thông tin cần xem thêm: Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Hình Ảnh về Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Video về Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Wiki về Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes

Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes -

Ông Hoàng D. Quân - Thành viên HĐQT Vinhomes

Ông Hoàng D. Quân (Richard Hoàng Quân) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Sinh ngày 09/05/1969, Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Công nghệ Finsafe và CMD Capital, Ông cũng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes kể từ ngày 08/07/2020.

Quân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Trước đây, ông từng là Giám đốc của Standard Chartered. Tổng Giám đốc HDBank, Giám đốc Techcombank Năm 2007, ông Hoàng D. Quân là Việt kiều đầu tiên được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Ông Hoàng D. Quân - Thành viên HĐQT Vinhomes

Tiểu sử Ông Hoàng D. Quân:

 • Họ và tên: Hoàng D. Quân
 • Sinh: 9 tháng 5, 1969
 • Số căn cước công dân: 488625995
 • Địa chỉ: 1516 W. 9TH street, Brooklyn, NY 11204
 • mức độ:
  • Bằng cử nhân của Đại học Thành phố New York, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học St.John's, Hoa Kỳ
  • Chương trình Chuyên gia Cao cấp tại INSEAD ở Fontainebleau Nước pháp
 • gia tộc:
  • Cha: Tuang, T. Quan
  • Mẹ: Mai Por Kuan
  • Con: Ryan L. Quan

Tiến độ công việc:

 • 1996 - 2002: Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008: Tư vấn Tập đoàn SOVICO
 • 2007: TGĐ HDBank
 • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long Meritz Capital.
 • Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính AI Capital.
 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2016: Giám đốc Chiến lược Techcombank
 • Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 5 năm 2018: Giảng viên kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
 • Từ tháng 5/2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH CMD Capital.
 • Từ tháng 06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Finsafe
 • Từ ngày 29/6/2020 đến nay: Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Tiến
 • Từ ngày 8/7/2020 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes

Ông cũng sở hữu các công ty sau:

 • Công ty InFocuz và Hệ thống trường Mầm non Sunrise Kidz Kindergarten
 • Công ty AI Capital (Tư vấn M&A)
 • Giải bóng rổ trẻ Việt Nam (Hiệp hội bóng rổ trẻ em)

Ông Hoàng D. Quân (Richard Hoàng Quân) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Sinh ngày 09/05/1969, Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Công nghệ Finsafe và CMD Capital, Ông cũng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes kể từ ngày 08/07/2020.

Quân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Trước đây, ông từng là Giám đốc của Standard Chartered. Tổng Giám đốc HDBank, Giám đốc Techcombank Năm 2007, ông Hoàng D. Quân là Việt kiều đầu tiên được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Ông Hoàng D. Quân - Thành viên HĐQT Vinhomes

Tiểu sử Ông Hoàng D. Quân:

 • Họ và tên: Hoàng D. Quân
 • Sinh: 9 tháng 5, 1969
 • Số căn cước công dân: 488625995
 • Địa chỉ: 1516 W. 9TH street, Brooklyn, NY 11204
 • mức độ:
  • Bằng cử nhân của Đại học Thành phố New York, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học St.John's, Hoa Kỳ
  • Chương trình Chuyên gia Cao cấp tại INSEAD ở Fontainebleau Nước pháp
 • gia tộc:
  • Cha: Tuang, T. Quan
  • Mẹ: Mai Por Kuan
  • Con: Ryan L. Quan

Tiến độ công việc:

 • 1996 - 2002: Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008: Tư vấn Tập đoàn SOVICO
 • 2007: TGĐ HDBank
 • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long Meritz Capital.
 • Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính AI Capital.
 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2016: Giám đốc Chiến lược Techcombank
 • Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 5 năm 2018: Giảng viên kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
 • Từ tháng 5/2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH CMD Capital.
 • Từ tháng 06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Finsafe
 • Từ ngày 29/6/2020 đến nay: Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Tiến
 • Từ ngày 8/7/2020 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes

Ông cũng sở hữu các công ty sau:

 • Công ty InFocuz và Hệ thống trường Mầm non Sunrise Kidz Kindergarten
 • Công ty AI Capital (Tư vấn M&A)
 • Giải bóng rổ trẻ Việt Nam (Hiệp hội bóng rổ trẻ em)

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

[rule_{ruleNumber}]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông. #Huang #Kwon #Member #Judge #Winhomes

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT Vinhomes bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Ông #Hoang #Quan #Thành #viên #HĐQT #Vinhomes

Xem thêm bài viết hay:  Điểm thi lớp 10 năm 2020 2021 Đồng Nai

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button