Kiến thức chung

Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Bạn đang xem: Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes tại ĐH KD & CN Hà Nội

Ông Nguyễn Vũ Hùng – Phó Giám đốc Vinhomes

Ông Nguyễn Vũ Hùng là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 7 tháng 1 năm 1975, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Vinhomes, có 3 người là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Vợ ông Hồng là Mrs. My Thuy Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vincom Retail Miền Bắc.

Ông Nguyễn Vũ Hùng – Phó Giám đốc Vinhomes

Tiểu sử Ông Nguyễn Ngô Hồng:

 • Họ và tên: Nguyen Wu Hong
 • Sinh: 07/01/1975
 • Số căn cước công dân: 01075022631
 • Địa chỉ: Số 18, ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
 • mức độ:
 • gia tộc:
  • Cha: Nguyễn Thiện Huệ
  • Mẹ: Ngô Thị Hợp
  • người vợ: My Thuy
  • Các em: Nguyễn Mai Trang, Nguyễn Ngô Lâm
  • Anh: Nguyễn Vũ Quang – Chị dâu: Phạm Thị Thu Huyền

Tiến độ công việc:

 • Từ ngày 15/04/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh
 • Chủ tịch, Công ty Cổ phần Delta
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
 • Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom
 • Chủ tịch, Công ty TNHH Salivico
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Xavico
 • Giám đốc Công ty Cổ phần Vinwonders
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển Đô thị Gia Lâm

Ông Nguyễn Vũ Hùng là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 7 tháng 1 năm 1975, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Vinhomes, có 3 người là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Vợ ông Hồng là Mrs. My Thuy Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vincom Retail Miền Bắc.

Ông Nguyễn Vũ Hùng – Phó Giám đốc Vinhomes

Tiểu sử Ông Nguyễn Ngô Hồng:

 • Họ và tên: Nguyen Wu Hong
 • Sinh: 07/01/1975
 • Số căn cước công dân: 01075022631
 • Địa chỉ: Số 18, ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
 • mức độ:
 • gia tộc:
  • Cha: Nguyễn Thiện Huệ
  • Mẹ: Ngô Thị Hợp
  • người vợ: My Thuy
  • Các em: Nguyễn Mai Trang, Nguyễn Ngô Lâm
  • Anh: Nguyễn Vũ Quang – Chị dâu: Phạm Thị Thu Huyền

Tiến độ công việc:

 • Từ ngày 15/04/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh
 • Chủ tịch, Công ty Cổ phần Delta
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
 • Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom
 • Chủ tịch, Công ty TNHH Salivico
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Xavico
 • Giám đốc Công ty Cổ phần Vinwonders
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển Đô thị Gia Lâm

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

Thông tin cần xem thêm: Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Hình Ảnh về Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Video về Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Wiki về Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes -

Ông Nguyễn Vũ Hùng - Phó Giám đốc Vinhomes

Ông Nguyễn Vũ Hùng là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 7 tháng 1 năm 1975, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Vinhomes, có 3 người là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Vợ ông Hồng là Mrs. My Thuy Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vincom Retail Miền Bắc.

Ông Nguyễn Vũ Hùng - Phó Giám đốc Vinhomes

Tiểu sử Ông Nguyễn Ngô Hồng:

 • Họ và tên: Nguyen Wu Hong
 • Sinh: 07/01/1975
 • Số căn cước công dân: 01075022631
 • Địa chỉ: Số 18, ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
 • mức độ:
 • gia tộc:
  • Cha: Nguyễn Thiện Huệ
  • Mẹ: Ngô Thị Hợp
  • người vợ: My Thuy
  • Các em: Nguyễn Mai Trang, Nguyễn Ngô Lâm
  • Anh: Nguyễn Vũ Quang - Chị dâu: Phạm Thị Thu Huyền

Tiến độ công việc:

 • Từ ngày 15/04/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh
 • Chủ tịch, Công ty Cổ phần Delta
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
 • Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom
 • Chủ tịch, Công ty TNHH Salivico
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Xavico
 • Giám đốc Công ty Cổ phần Vinwonders
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển Đô thị Gia Lâm

Ông Nguyễn Vũ Hùng là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 7 tháng 1 năm 1975, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Vinhomes, có 3 người là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Vợ ông Hồng là Mrs. My Thuy Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vincom Retail Miền Bắc.

Ông Nguyễn Vũ Hùng - Phó Giám đốc Vinhomes

Tiểu sử Ông Nguyễn Ngô Hồng:

 • Họ và tên: Nguyen Wu Hong
 • Sinh: 07/01/1975
 • Số căn cước công dân: 01075022631
 • Địa chỉ: Số 18, ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
 • mức độ:
 • gia tộc:
  • Cha: Nguyễn Thiện Huệ
  • Mẹ: Ngô Thị Hợp
  • người vợ: My Thuy
  • Các em: Nguyễn Mai Trang, Nguyễn Ngô Lâm
  • Anh: Nguyễn Vũ Quang - Chị dâu: Phạm Thị Thu Huyền

Tiến độ công việc:

 • Từ ngày 15/04/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh
 • Chủ tịch, Công ty Cổ phần Delta
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
 • Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom
 • Chủ tịch, Công ty TNHH Salivico
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Xavico
 • Giám đốc Công ty Cổ phần Vinwonders
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển Đô thị Gia Lâm

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

[rule_{ruleNumber}]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_2_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_3_plain]

# Ông #Nguyen #Wu #Hong #Deputy #General Manager #Director #Winhomes

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ông Nguyễn Vũ Hưng – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Ông #Nguyễn #Vũ #Hưng #Phó #Tổng #Giám #đốc #Vinhomes

Xem thêm bài viết hay:  under pressure nghĩa là gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button