Kiến thức chung

Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Bạn đang xem: Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup tại ĐH KD & CN Hà Nội

Ông Phạm Văn Khương – Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Phạm Văn Khương là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Hà Nội, hiện là phó tổng giám đốc Vingroup kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Tập đoàn từ năm 2007 đến nay. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, từ năm 1996 đến năm 2003 ông là Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghệ Thiết bị CTN thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Phạm Văn Khương khởi nghiệp từ năm 1982 với vị trí kỹ sư thiết kế tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, cô có bằng Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Phạm Văn Khương – Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Lịch sử ông Phạm Wan Khuang:

 • Họ và tên: Phạm Văn Khương
 • Sinh: 21 tháng 6 năm 1959
 • ĐT: 011539578
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: 69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội (1983)
 • gia tộc:
  • Mẹ: Trần Thị Khánh
  • Vợ: Phạm Thị Tuyết Mai
  • Các em: Phạm Minh Vũ, Phạm Tuyết Nhung
  • Anh: Pham Van Cuong, Pham Doan, Pham Van Sinh
  • Các chị: Phạm Thị Gái, Phạm Thị Bích

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1996 đến 2003, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Thiết bị Công nghệ CTN, Tổ chức Xây dựng – Bộ Xây dựng.
 • Đến năm 2003: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Vincom
 • Đến năm 2006: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Technocom tại Việt Nam
 • Từ 2007 đến nay: Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Tổng Giám đốc PFV.
 • Từ 11/2008 đến 02/02/2011: Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
 • Từ ngày 01/10/2018 – Hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (PFV)

Phạm Văn Khương là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Hà Nội, hiện là phó tổng giám đốc Vingroup kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Tập đoàn từ năm 2007 đến nay. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, từ năm 1996 đến năm 2003 ông là Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghệ Thiết bị CTN thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Phạm Văn Khương khởi nghiệp từ năm 1982 với vị trí kỹ sư thiết kế tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, cô có bằng Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Phạm Văn Khương – Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Lịch sử ông Phạm Wan Khuang:

 • Họ và tên: Phạm Văn Khương
 • Sinh: 21 tháng 6 năm 1959
 • ĐT: 011539578
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: 69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội (1983)
 • gia tộc:
  • Mẹ: Trần Thị Khánh
  • Vợ: Phạm Thị Tuyết Mai
  • Các em: Phạm Minh Vũ, Phạm Tuyết Nhung
  • Anh: Pham Van Cuong, Pham Doan, Pham Van Sinh
  • Các chị: Phạm Thị Gái, Phạm Thị Bích

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1996 đến 2003, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Thiết bị Công nghệ CTN, Tổ chức Xây dựng – Bộ Xây dựng.
 • Đến năm 2003: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Vincom
 • Đến năm 2006: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Technocom tại Việt Nam
 • Từ 2007 đến nay: Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Tổng Giám đốc PFV.
 • Từ 11/2008 đến 26/02/2011: Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
 • Từ ngày 01/10/2018 – Hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (PFV)

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_3_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_3_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

Thông tin cần xem thêm: Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Hình Ảnh về Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Video về Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Wiki về Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup -

Ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Phạm Văn Khương là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Hà Nội, hiện là phó tổng giám đốc Vingroup kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Tập đoàn từ năm 2007 đến nay. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, từ năm 1996 đến năm 2003 ông là Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghệ Thiết bị CTN thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Phạm Văn Khương khởi nghiệp từ năm 1982 với vị trí kỹ sư thiết kế tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, cô có bằng Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Lịch sử ông Phạm Wan Khuang:

 • Họ và tên: Phạm Văn Khương
 • Sinh: 21 tháng 6 năm 1959
 • ĐT: 011539578
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: 69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội (1983)
 • gia tộc:
  • Mẹ: Trần Thị Khánh
  • Vợ: Phạm Thị Tuyết Mai
  • Các em: Phạm Minh Vũ, Phạm Tuyết Nhung
  • Anh: Pham Van Cuong, Pham Doan, Pham Van Sinh
  • Các chị: Phạm Thị Gái, Phạm Thị Bích

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1996 đến 2003, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Thiết bị Công nghệ CTN, Tổ chức Xây dựng - Bộ Xây dựng.
 • Đến năm 2003: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Vincom
 • Đến năm 2006: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Technocom tại Việt Nam
 • Từ 2007 đến nay: Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Tổng Giám đốc PFV.
 • Từ 11/2008 đến 02/02/2011: Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
 • Từ ngày 01/10/2018 - Hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (PFV)

Phạm Văn Khương là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Hà Nội, hiện là phó tổng giám đốc Vingroup kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Tập đoàn từ năm 2007 đến nay. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, từ năm 1996 đến năm 2003 ông là Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghệ Thiết bị CTN thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Phạm Văn Khương khởi nghiệp từ năm 1982 với vị trí kỹ sư thiết kế tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, cô có bằng Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Lịch sử ông Phạm Wan Khuang:

 • Họ và tên: Phạm Văn Khương
 • Sinh: 21 tháng 6 năm 1959
 • ĐT: 011539578
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: 69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội (1983)
 • gia tộc:
  • Mẹ: Trần Thị Khánh
  • Vợ: Phạm Thị Tuyết Mai
  • Các em: Phạm Minh Vũ, Phạm Tuyết Nhung
  • Anh: Pham Van Cuong, Pham Doan, Pham Van Sinh
  • Các chị: Phạm Thị Gái, Phạm Thị Bích

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1996 đến 2003, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Thiết bị Công nghệ CTN, Tổ chức Xây dựng - Bộ Xây dựng.
 • Đến năm 2003: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Vincom
 • Đến năm 2006: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Technocom tại Việt Nam
 • Từ 2007 đến nay: Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Tổng Giám đốc PFV.
 • Từ 11/2008 đến 26/02/2011: Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
 • Từ ngày 01/10/2018 - Hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Phó Giám đốc Tập đoàn Vingroup
 • Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes
 • Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (PFV)

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_3_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_3_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

[rule_{ruleNumber}]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_2_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_3_plain]

# Ông. #Pham #Van #Kuang #Deputy #General Manager #Director #Group #Wingroup

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Ông #Phạm #Văn #Khương #Phó #Tổng #Giám #đốc #Tập #đoàn #Vingroup

Xem thêm bài viết hay:  Subheading là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng trong SEO

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button