Giáo Dục

PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

Câu hỏi: PbCl2 kết tủa có màu gì, PbCl2 có tan không?

Câu trả lời:

Chì (II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu trắng ở điều kiện tiêu chuẩn, không tan trong nước. Chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó cũng xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về PbCl2 Xin vui lòng.

I. Định nghĩa

– Định nghĩa: Chì (II) clorua (PbCl.)2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

– Công thức phân tử: PbCl2

– Công thức cấu tạo: Cl – Pb – Cl

II. Tính chất vật lý

Nó là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và cồn, không mùi.

[CHUẨN NHẤT] PbCl2 kết tủa có màu gì, PbCl2 có tan không, PbCl2 kết tủa có màu gì?

III. Tính chất hóa học

Phản ứng với axit:

PbCl2 + BẠN BÈ2S → PbS + 2HCl

– Tác dụng với muối

PbCl2 + 2KI → 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

– Chì (II) clorua kết tủa khi cho các ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì (II) như Pb (NO).3)2:

Pb (KHÔNG3)2+ 2 NaCl → PbCl2+ 2NaNO3

Pb (CHỈ3COO)2+ HCl → PbCl2+ 2 CHỈ3COOH

PbCO3 + 2HCl → PbCl2 + CO2 + BẠN BÈ2O

Pb (KHÔNG3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3

– Cho chì đioxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2 NHÀ Ở2O

– Cho chì oxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua:

PbO + 2HCl → PbCl2 + BẠN BÈ2O

Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2 → PbCl2

V. Ứng dụng

Chì (II) clorua có nhiều trong nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng không an toàn cho con người và phải được lọc.

– PbCl2 được sử dụng trong quá trình tổng hợp titanat chì (PbTiO3) và gốm sứ titanate chì bari bằng cách thay thế cation.

xPbCl2 (l) + BaTiO3 (r) → Ba1 – xPbxTiO3 + xBaCl3

– PbCl2 được dùng trong sản xuất thủy tinh truyền tia hồng ngoại và thủy tinh trang trí gọi là thủy tinh aurene.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

Video về PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

Wiki về PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không -

Câu hỏi: PbCl2 kết tủa có màu gì, PbCl2 có tan không?

Câu trả lời:

Chì (II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu trắng ở điều kiện tiêu chuẩn, không tan trong nước. Chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó cũng xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về PbCl2 Xin vui lòng.

I. Định nghĩa

– Định nghĩa: Chì (II) clorua (PbCl.)2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

– Công thức phân tử: PbCl2

– Công thức cấu tạo: Cl – Pb – Cl

II. Tính chất vật lý

Nó là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và cồn, không mùi.

PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

III. Tính chất hóa học

Phản ứng với axit:

PbCl2 + BẠN BÈ2S → PbS + 2HCl

– Tác dụng với muối

PbCl2 + 2KI → 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

– Chì (II) clorua kết tủa khi cho các ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì (II) như Pb (NO).3)2:

Pb (KHÔNG3)2+ 2 NaCl → PbCl2+ 2NaNO3

Pb (CHỈ3COO)2+ HCl → PbCl2+ 2 CHỈ3COOH

PbCO3 + 2HCl → PbCl2 + CO2 + BẠN BÈ2O

Pb (KHÔNG3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3

– Cho chì đioxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2 NHÀ Ở2O

– Cho chì oxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua:

PbO + 2HCl → PbCl2 + BẠN BÈ2O

Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2 → PbCl2

V. Ứng dụng

Chì (II) clorua có nhiều trong nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng không an toàn cho con người và phải được lọc.

– PbCl2 được sử dụng trong quá trình tổng hợp titanat chì (PbTiO3) và gốm sứ titanate chì bari bằng cách thay thế cation.

xPbCl2 (l) + BaTiO3 (r) → Ba1 – xPbxTiO3 + xBaCl3

– PbCl2 được dùng trong sản xuất thủy tinh truyền tia hồng ngoại và thủy tinh trang trí gọi là thủy tinh aurene.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: PbCl2 kết tủa có màu gì, PbCl2 có tan không?

Câu trả lời:

Chì (II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu trắng ở điều kiện tiêu chuẩn, không tan trong nước. Chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó cũng xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về PbCl2 Xin vui lòng.

I. Định nghĩa

– Định nghĩa: Chì (II) clorua (PbCl.)2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó xuất hiện trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật cotunnit.

– Công thức phân tử: PbCl2


– Công thức cấu tạo: Cl – Pb – Cl

II. Tính chất vật lý

Nó là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và cồn, không mùi.

PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không

III. Tính chất hóa học

Phản ứng với axit:

PbCl2 + BẠN BÈ2S → PbS + 2HCl

– Tác dụng với muối

PbCl2 + 2KI → 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

– Chì (II) clorua kết tủa khi cho các ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì (II) như Pb (NO).3)2:

Pb (KHÔNG3)2+ 2 NaCl → PbCl2+ 2NaNO3

Pb (CHỈ3COO)2+ HCl → PbCl2+ 2 CHỈ3COOH

PbCO3 + 2HCl → PbCl2 + CO2 + BẠN BÈ2O

Pb (KHÔNG3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3

– Cho chì đioxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2 NHÀ Ở2O

– Cho chì oxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua:

PbO + 2HCl → PbCl2 + BẠN BÈ2O

Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2 → PbCl2

V. Ứng dụng

Chì (II) clorua có nhiều trong nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng không an toàn cho con người và phải được lọc.

– PbCl2 được sử dụng trong quá trình tổng hợp titanat chì (PbTiO3) và gốm sứ titanate chì bari bằng cách thay thế cation.

xPbCl2 (l) + BaTiO3 (r) → Ba1 – xPbxTiO3 + xBaCl3

– PbCl2 được dùng trong sản xuất thủy tinh truyền tia hồng ngoại và thủy tinh trang trí gọi là thủy tinh aurene.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#PbCl2 #kết #tủa #màu #gì #PbCl2 #có #tan #không

 

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button