Giáo DụcLà gì?

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu là 2 loại đại từ khiến nhiều bạn học phải lúng túng để phân biệt chúng. Có thể lấy ví dụ tương tự là Whom và Who, sự khác nhau giữa 2 từ này là gì? Không chỉ có bạn, tôi mà ngay cả người bản xứ đôi khi vẫn còn nhầm lẫn cách sử dụng chúng. Vậy tại sao “Whom và Who” lại dễ gây “hoang mang” cho người học đến vậy? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm câu trả lời trong bài học dưới đây nhé!

Cách sử dụng của Whom và Who trong tiếng Anh

Cách sử dụng của Who

– Who là một đại từ quan hệ được dùng như hình thức chủ từ khi trước nó là một chủ ngữ chỉ con người. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì who được dùng để thay thế cho các đại từ hay là chủ thể thực hiện hành động trong câu.

Cách sử dụng của Who

– Ex:

 • Do you know who ate my pizza? (Bạn có biết ai đã ăn miếng pizza của tôi không?)
 • Who is the president of Vietnam? (Ai là chủ tịch của nước Việt Nam?)

=> Trong các tình huống trên, “who” được sử dụng để chỉ người trực tiếp thực hiện hành động được nhắc đến trong câu. Khi trả lời cho câu hỏi này, ta sử dụng các đại từ nhân xưng (I, she, he, we và they) hoặc tên riêng chỉ người.

– Ex:

 • Dung ate your pizza. (Dũng đã ăn pizza của bạn.)
 • Mr. Nguyen Xuan Phuc is the president of the Socialist Republic of Vietnam. (Ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch của nước CHXHCN Việt Nam.

Cách sử dụng của Whom

– Whom thường được coi như một bổ túc từ, được dùng để hỏi hay thay thế cho đại từ nhân xưng ngôi 3 (me, her, him, us, them). Nó đóng vai trò như giới từ, hay đối tượng bị tác động trong câu.

– Ex:

 • The man whom you just met is my father. (Người đàn ông mà anh gặp vừa gặp là bố tôi.)

– Trong trường hợp là một bổ túc từ cho giới từ, khi viết ta đặt “whom” sau giới từ. Trong văn nói, bạn để giới từ phía sau câu và có thể dùng “that” thay thế cho “whom” hoặc bỏ “whom”.

– Ex:

 • Văn viết: The man to whom you spoke. (Người đàn ông mà bạn đã nói chuyện.)

=> Văn nói: The man that you spoke to.

 • Văn viết: The laborer to whom Lan helped. (Người lao công mà Lan đã giúp đỡ.)

=> Văn nói: The laborer that Lan helped to.

Sự khác nhau giữa Whom và Who

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh
Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Từ những kiến thức trên, chúng ta có quy tắc chung cho whom và who là:

 • Who được sử dụng như một chủ ngữ trong câu.
 • Whom được sử dụng như một tân ngữ của động từ hoặc giới từ trong câu.

Đa phần bạn có thể sử dụng “who” thay thế “whom”. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn luôn luôn phải dùng “whom”: sau giới từ bắt đầu một câu hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: To whom did she address that letter? (Cô ấy đã gửi bức thư đó cho ai?). Ở đây, ta không thể dùng “who” thay thế “whom” được.

Kết thúc bài học

Trên đây là tất tần tật kiến thức ngữ pháp về cách phân biệt whom và who trong tiếng Anh. Kiến thức này sẽ không làm khó bạn nếu bạn biết cách ghi nhớ cũng như chăm chỉ học tập rèn luyện. Chúc bạn có những phút giây học tập thật hiệu quả!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Video về Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Wiki về Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh -

Đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu là 2 loại đại từ khiến nhiều bạn học phải lúng túng để phân biệt chúng. Có thể lấy ví dụ tương tự là Whom và Who, sự khác nhau giữa 2 từ này là gì? Không chỉ có bạn, tôi mà ngay cả người bản xứ đôi khi vẫn còn nhầm lẫn cách sử dụng chúng. Vậy tại sao “Whom và Who” lại dễ gây “hoang mang” cho người học đến vậy? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm câu trả lời trong bài học dưới đây nhé!

Cách sử dụng của Whom và Who trong tiếng Anh

Cách sử dụng của Who

– Who là một đại từ quan hệ được dùng như hình thức chủ từ khi trước nó là một chủ ngữ chỉ con người. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì who được dùng để thay thế cho các đại từ hay là chủ thể thực hiện hành động trong câu.

Cách sử dụng của Who

– Ex:

 • Do you know who ate my pizza? (Bạn có biết ai đã ăn miếng pizza của tôi không?)
 • Who is the president of Vietnam? (Ai là chủ tịch của nước Việt Nam?)

=> Trong các tình huống trên, “who” được sử dụng để chỉ người trực tiếp thực hiện hành động được nhắc đến trong câu. Khi trả lời cho câu hỏi này, ta sử dụng các đại từ nhân xưng (I, she, he, we và they) hoặc tên riêng chỉ người.

– Ex:

 • Dung ate your pizza. (Dũng đã ăn pizza của bạn.)
 • Mr. Nguyen Xuan Phuc is the president of the Socialist Republic of Vietnam. (Ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch của nước CHXHCN Việt Nam.

Cách sử dụng của Whom

– Whom thường được coi như một bổ túc từ, được dùng để hỏi hay thay thế cho đại từ nhân xưng ngôi 3 (me, her, him, us, them). Nó đóng vai trò như giới từ, hay đối tượng bị tác động trong câu.

– Ex:

 • The man whom you just met is my father. (Người đàn ông mà anh gặp vừa gặp là bố tôi.)

– Trong trường hợp là một bổ túc từ cho giới từ, khi viết ta đặt “whom” sau giới từ. Trong văn nói, bạn để giới từ phía sau câu và có thể dùng “that” thay thế cho “whom” hoặc bỏ “whom”.

– Ex:

 • Văn viết: The man to whom you spoke. (Người đàn ông mà bạn đã nói chuyện.)

=> Văn nói: The man that you spoke to.

 • Văn viết: The laborer to whom Lan helped. (Người lao công mà Lan đã giúp đỡ.)

=> Văn nói: The laborer that Lan helped to.

Sự khác nhau giữa Whom và Who

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh
Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Từ những kiến thức trên, chúng ta có quy tắc chung cho whom và who là:

 • Who được sử dụng như một chủ ngữ trong câu.
 • Whom được sử dụng như một tân ngữ của động từ hoặc giới từ trong câu.

Đa phần bạn có thể sử dụng “who” thay thế “whom”. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn luôn luôn phải dùng “whom”: sau giới từ bắt đầu một câu hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: To whom did she address that letter? (Cô ấy đã gửi bức thư đó cho ai?). Ở đây, ta không thể dùng “who” thay thế “whom” được.

Kết thúc bài học

Trên đây là tất tần tật kiến thức ngữ pháp về cách phân biệt whom và who trong tiếng Anh. Kiến thức này sẽ không làm khó bạn nếu bạn biết cách ghi nhớ cũng như chăm chỉ học tập rèn luyện. Chúc bạn có những phút giây học tập thật hiệu quả!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

[rule_{ruleNumber}]

Đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu là 2 loại đại từ khiến nhiều bạn học phải lúng túng để phân biệt chúng. Có thể lấy ví dụ tương tự là Whom và Who, sự khác nhau giữa 2 từ này là gì? Không chỉ có bạn, tôi mà ngay cả người bản xứ đôi khi vẫn còn nhầm lẫn cách sử dụng chúng. Vậy tại sao “Whom và Who” lại dễ gây “hoang mang” cho người học đến vậy? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm câu trả lời trong bài học dưới đây nhé!

Cách sử dụng của Whom và Who trong tiếng Anh

Cách sử dụng của Who

– Who là một đại từ quan hệ được dùng như hình thức chủ từ khi trước nó là một chủ ngữ chỉ con người. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì who được dùng để thay thế cho các đại từ hay là chủ thể thực hiện hành động trong câu.

Cách sử dụng của Who

– Ex:

 • Do you know who ate my pizza? (Bạn có biết ai đã ăn miếng pizza của tôi không?)
 • Who is the president of Vietnam? (Ai là chủ tịch của nước Việt Nam?)

=> Trong các tình huống trên, “who” được sử dụng để chỉ người trực tiếp thực hiện hành động được nhắc đến trong câu. Khi trả lời cho câu hỏi này, ta sử dụng các đại từ nhân xưng (I, she, he, we và they) hoặc tên riêng chỉ người.

– Ex:

 • Dung ate your pizza. (Dũng đã ăn pizza của bạn.)
 • Mr. Nguyen Xuan Phuc is the president of the Socialist Republic of Vietnam. (Ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch của nước CHXHCN Việt Nam.

Cách sử dụng của Whom

– Whom thường được coi như một bổ túc từ, được dùng để hỏi hay thay thế cho đại từ nhân xưng ngôi 3 (me, her, him, us, them). Nó đóng vai trò như giới từ, hay đối tượng bị tác động trong câu.

– Ex:

 • The man whom you just met is my father. (Người đàn ông mà anh gặp vừa gặp là bố tôi.)

– Trong trường hợp là một bổ túc từ cho giới từ, khi viết ta đặt “whom” sau giới từ. Trong văn nói, bạn để giới từ phía sau câu và có thể dùng “that” thay thế cho “whom” hoặc bỏ “whom”.

– Ex:

 • Văn viết: The man to whom you spoke. (Người đàn ông mà bạn đã nói chuyện.)

=> Văn nói: The man that you spoke to.

 • Văn viết: The laborer to whom Lan helped. (Người lao công mà Lan đã giúp đỡ.)

=> Văn nói: The laborer that Lan helped to.

Sự khác nhau giữa Whom và Who

Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh
Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh

Từ những kiến thức trên, chúng ta có quy tắc chung cho whom và who là:

 • Who được sử dụng như một chủ ngữ trong câu.
 • Whom được sử dụng như một tân ngữ của động từ hoặc giới từ trong câu.

Đa phần bạn có thể sử dụng “who” thay thế “whom”. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn luôn luôn phải dùng “whom”: sau giới từ bắt đầu một câu hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: To whom did she address that letter? (Cô ấy đã gửi bức thư đó cho ai?). Ở đây, ta không thể dùng “who” thay thế “whom” được.

Kết thúc bài học

Trên đây là tất tần tật kiến thức ngữ pháp về cách phân biệt whom và who trong tiếng Anh. Kiến thức này sẽ không làm khó bạn nếu bạn biết cách ghi nhớ cũng như chăm chỉ học tập rèn luyện. Chúc bạn có những phút giây học tập thật hiệu quả!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

Bạn thấy bài viết Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phân biệt cách sử dụng Whom và Who trong tiếng Anh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Phân #biệt #cách #sử #dụng #và #trong #tiếng #Anh

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 nâng cao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button