Là gì?

Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế

Bạn đang xem: Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế tại ĐH KD & CN Hà Nội

Trong chương trình lớp 8 các bạn học sinh được biết đến các vấn đề liên quan đến phản ứng thế. Vậy Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế? Khách hàng quan tâm, cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Phản ứng thế là gì?

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Phản ứng thế trong vô cơ

Phản ứng thế trong hóa học vô cơ bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học mà trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau:

Phương trình tổng quát: A + BY → AY + B

Như vậy Trong hoá học vô cơ:

+ Phản ứng thế trong hóa học vô cơ bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

+ Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học mà trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau: (A + BX → AX + B)

– Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học mà trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.

Trong chương trình hóa học phổ thông, người ta hay đề cập đến dãy Beketop, đây sẽ là dãy để so sánh độ hoạt động hóa học của một số kim loại với nhau và so với hiđro. Mặc dù vậy thì dãy này chỉ thể hiện cho một số kim loại điển hình ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong thực tế, ở nhiệt độ cao thì một số phi kim như cacbon có khả năng thế chỗ của kim loại trong hợp chất của nó. 

– Ví dụ phản ứng khử oxit sắt (III) là một phản ứng thế điển hình: (3C + Fe2O3→ 3CO + 2Fe)

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ

Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học mà trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.

Các loại phản ứng thế ở các hợp chất hữu cơ

Phản ứng thế ái lực hạt nhân.

Phản ứng thế ái lực điện tử.

Phản ứng thế gốc.

Lưu ý: 

– Phản ứng này thường gặp ở các hiđrocacbon no, được ký hiệu là S. 

– Phản ứng thế halogen trong các phân tử ankan sẽ xảy ra theo cơ chế gốc (cơ chế SR).

– Đây là một phản ứng dây chuyền. Do đó, muốn khơi mào phản ứng, cần phải chiếu sáng hoặc thêm các chất dễ phân hủy thành gốc tự do hoạt động vào.

Ví dụ: Xét quá trình phản ứng giữa metan và clo, phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc, trải qua 3 giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, tắt mạch.

– Khơi mào:

(Cl2 → Cl’ + Cl’) (điều kiện: ánh sáng khuếch tán).

– Phát triển mạch:

(CH4 + Cl’ → CH3 + HCl)

(CH3’ + Cl2→ CH3Cl + Cl’)

– Tắt mạch:

(Cl’ + Cl’ → Cl2)

(CH3’ + Cl’ → CH3Cl)

(CH3’ + CH3’  → CH3-CH3)

Ví dụ về phản ứng thế

+ Trong hóa vô cơ

(Fe + HCl → FeCl2 + H2)

(2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2)

(3Cl2 + 2NH3 → 6HCl + N2)

(Zn + CuCl2 → Cu + ZnCl2)

(2HCl + Zn → H2 + ZnCl2)

(2C + SiO2 → 2CO + Si)

(Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2)

(Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4)

(2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2)

(3Cl2 + 6Fe(NO3)2 → 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3)

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về tìm hiểu thông tin liên quan đến Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế? Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác liên quan vui lòng phản ánh trực tiếp để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế

Video về Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế

Wiki về Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế

Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế

Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế -

Trong chương trình lớp 8 các bạn học sinh được biết đến các vấn đề liên quan đến phản ứng thế. Vậy Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế? Khách hàng quan tâm, cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Phản ứng thế là gì?

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Phản ứng thế trong vô cơ

Phản ứng thế trong hóa học vô cơ bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học mà trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau:

Phương trình tổng quát: A + BY → AY + B

Như vậy Trong hoá học vô cơ:

+ Phản ứng thế trong hóa học vô cơ bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

+ Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học mà trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau: (A + BX → AX + B)

– Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học mà trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.

Trong chương trình hóa học phổ thông, người ta hay đề cập đến dãy Beketop, đây sẽ là dãy để so sánh độ hoạt động hóa học của một số kim loại với nhau và so với hiđro. Mặc dù vậy thì dãy này chỉ thể hiện cho một số kim loại điển hình ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong thực tế, ở nhiệt độ cao thì một số phi kim như cacbon có khả năng thế chỗ của kim loại trong hợp chất của nó. 

– Ví dụ phản ứng khử oxit sắt (III) là một phản ứng thế điển hình: (3C + Fe2O3→ 3CO + 2Fe)

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ

Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học mà trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.

Các loại phản ứng thế ở các hợp chất hữu cơ

Phản ứng thế ái lực hạt nhân.

Phản ứng thế ái lực điện tử.

Phản ứng thế gốc.

Lưu ý: 

– Phản ứng này thường gặp ở các hiđrocacbon no, được ký hiệu là S. 

– Phản ứng thế halogen trong các phân tử ankan sẽ xảy ra theo cơ chế gốc (cơ chế SR).

– Đây là một phản ứng dây chuyền. Do đó, muốn khơi mào phản ứng, cần phải chiếu sáng hoặc thêm các chất dễ phân hủy thành gốc tự do hoạt động vào.

Ví dụ: Xét quá trình phản ứng giữa metan và clo, phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc, trải qua 3 giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, tắt mạch.

– Khơi mào:

(Cl2 → Cl’ + Cl’) (điều kiện: ánh sáng khuếch tán).

– Phát triển mạch:

(CH4 + Cl’ → CH3 + HCl)

(CH3’ + Cl2→ CH3Cl + Cl’)

– Tắt mạch:

(Cl’ + Cl’ → Cl2)

(CH3’ + Cl’ → CH3Cl)

(CH3’ + CH3’  → CH3-CH3)

Ví dụ về phản ứng thế

+ Trong hóa vô cơ

(Fe + HCl → FeCl2 + H2)

(2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2)

(3Cl2 + 2NH3 → 6HCl + N2)

(Zn + CuCl2 → Cu + ZnCl2)

(2HCl + Zn → H2 + ZnCl2)

(2C + SiO2 → 2CO + Si)

(Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2)

(Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4)

(2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2)

(3Cl2 + 6Fe(NO3)2 → 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3)

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về tìm hiểu thông tin liên quan đến Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế? Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác liên quan vui lòng phản ánh trực tiếp để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phản ứng thế là gì? Cho ví dụ phản ứng thế bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Phản #ứng #thế #là #gì #Cho #ví #dụ #phản #ứng #thế

Xem thêm bài viết hay:  Kiến thức về otaku là gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button