Giáo Dục

Phản ứng trùng hợp là gì?

Câu hỏi: Phản ứng trùng hợp là gì?

Câu trả lời:

Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học tổng hợp các hợp chất cao phân tử

Phản ứng trùng hợp cộng hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polime có cấu trúc cơ bản giống với monome tham gia phản ứng.

Phản ứng trùng hợp là gì
Cùng với TUgiải pháp op Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp là gì? Xin vui lòng:

Xem thêm: Phản ứng trùng hợp của Etilen

I. Các khái niệm

– Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn được tạo thành từ nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.


Ví dụ: Polyetylen:

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-} n, nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n.

– Hệ số n được gọi là hệ số trùng hợp hay mức độ trùng hợp, n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.

– Các phân tử như:

CHỈ CÓ2= CHỈ2H2NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ[CH2]5COOH,…

phản ứng với nhau tạo thành các polime gọi là monome.

Tên của polyme được hình thành bằng cách thêm từ poly vào trước tên monome. Nếu tên đơn phân có từ hai cụm từ trở lên thì tên đó được đặt trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: polyethylene: (-ONLY2– CHỈ CÓ2-}N; poly (vinyl clorua): (-CHỈ2-CHCl-}N

Một số polyme có tên riêng (tên chung). Ví dụ: teflon: (-CF2-CF2-)N; nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n, xenlulozơ: (C6H10O5)N.

Polyme được phân loại theo nguồn gốc của chúng:

Polyme tổng hợp được phân thành hai loại: polyme cao phân tử và polyme cao phân tử

– Polyme tự nhiên

– Polyme bán tổng hợp

Xem thêm: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

II. Đặc điểm cấu trúc

– Các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau tạo thành mạch không nhánh như amilozơ …, mạch phân nhánh như amylopectin, glicôgen, … và mạng lưới không gian như cao su lưu hóa, nhựa bakelit.

III. Tính chất vật lý

Hầu hết các polyme là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định nhưng nóng chảy trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. Khi nóng chảy, hầu hết các polyme tạo ra chất lỏng nhớt, và khi nguội, chúng đông đặc lại và được gọi là nhựa nhiệt dẻo. Một số polyme không nóng chảy khi đun nóng mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.

Hầu hết các polyme không tan trong các dung môi thông thường, một số ít tan trong dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt.

Nhiều polyme mềm dẻo, một số có tính đàn hồi, một số có thể kéo thành sợi dai, bền. Có loại polyme trong suốt không giòn. Nhiều polyme có tính cách điện, cách điện hoặc bán dẫn.

IV. Tính chất hóa học

– Polyme có phản ứng phân cắt chuỗi, giữ nguyên chuỗi và làm tăng mạch cacbon.

1. Phản ứng phân cắt chuỗi polyme

Các polyme có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân.

Phản ứng trùng hợp là phản ứng nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các phân đoạn ngắn, cuối cùng là monome ban đầu, phản ứng này gọi là phản ứng khử trùng hay phản ứng khử trùng.

Một số polyme bị oxy hóa để cắt chuỗi.

2. Phản ứng giữ nguyên chuỗi polyme

– Các polime có liên kết đôi trong chuỗi hoặc nhóm chức ngoài chuỗi có thể tham gia phản ứng đặc trưng của liên kết đôi và của nhóm chức.

3. Phản ứng tăng chuỗi polyme

– Khi điều kiện thích hợp (nhiệt độ, chất xúc tác, v.v.), các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau để tạo thành chuỗi dài hơn hoặc tạo thành mạng lưới, chẳng hạn như phản ứng lưu hóa chuyển cao su thành cao su hóa lỏng. hóa chất, chuyển nhựa rezol thành nhựa resite, …

– Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polyme lại với nhau tạo thành mạng lưới không gian được gọi là phản ứng tạo liên kết chéo polyme.

V. Phương pháp điều chế

Polyme thường được điều chế bằng hai loại phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng.

1. Sự trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết như CH.2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2… Hoặc vòng không ổn định có thể mở như:

2. Phản ứng trùng ngưng

– Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Ví dụ, các monome trong phản ứng trên là:

HOOC-CORE6H4-COOH; HO-CHỈ2– CHỈ CÓ2-OH

TẠI VÌ. Đăng kí

– Polyme có nhiều ứng dụng như làm vật liệu polyme phục vụ sản xuất và đời sống: Chất dẻo, sợi, cao su, chất kết dính.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phản ứng trùng hợp là gì

Video về Phản ứng trùng hợp là gì

Wiki về Phản ứng trùng hợp là gì

Phản ứng trùng hợp là gì

Phản ứng trùng hợp là gì -

Câu hỏi: Phản ứng trùng hợp là gì?

Câu trả lời:

Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học tổng hợp các hợp chất cao phân tử

– Phản ứng trùng hợp cộng hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polime có cấu trúc cơ bản giống với monome tham gia phản ứng.

Phản ứng trùng hợp là gì
Cùng với TUgiải pháp op Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp là gì? Xin vui lòng:

I. Các khái niệm

– Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn được tạo thành từ nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.


Ví dụ: Polyetylen:

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-} n, nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n.

– Hệ số n được gọi là hệ số trùng hợp hay mức độ trùng hợp, n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.

– Các phân tử như:

CHỈ CÓ2= CHỈ2H2NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ[CH2]5COOH,…

phản ứng với nhau tạo thành các polime gọi là monome.

Tên của polyme được hình thành bằng cách thêm từ poly vào trước tên monome. Nếu tên đơn phân có từ hai cụm từ trở lên thì tên đó được đặt trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: polyethylene: (-ONLY2– CHỈ CÓ2-}N; poly (vinyl clorua): (-CHỈ2-CHCl-}N

Một số polyme có tên riêng (tên chung). Ví dụ: teflon: (-CF2-CF2-)N; nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n, xenlulozơ: (C6H10O5)N.

Polyme được phân loại theo nguồn gốc của chúng:

Polyme tổng hợp được phân thành hai loại: polyme cao phân tử và polyme cao phân tử

– Polyme tự nhiên

– Polyme bán tổng hợp

II. Đặc điểm cấu trúc

– Các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau tạo thành mạch không nhánh như amilozơ …, mạch phân nhánh như amylopectin, glicôgen, … và mạng lưới không gian như cao su lưu hóa, nhựa bakelit.

III. Tính chất vật lý

Hầu hết các polyme là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định nhưng nóng chảy trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. Khi nóng chảy, hầu hết các polyme tạo ra chất lỏng nhớt, và khi nguội, chúng đông đặc lại và được gọi là nhựa nhiệt dẻo. Một số polyme không nóng chảy khi đun nóng mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.

Hầu hết các polyme không tan trong các dung môi thông thường, một số ít tan trong dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt.

Nhiều polyme mềm dẻo, một số có tính đàn hồi, một số có thể kéo thành sợi dai, bền. Có loại polyme trong suốt không giòn. Nhiều polyme có tính cách điện, cách điện hoặc bán dẫn.

IV. Tính chất hóa học

– Polyme có phản ứng phân cắt chuỗi, giữ nguyên chuỗi và làm tăng mạch cacbon.

1. Phản ứng phân cắt chuỗi polyme

Các polyme có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân.

– Phản ứng trùng hợp là phản ứng nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các phân đoạn ngắn, cuối cùng là monome ban đầu, phản ứng này gọi là phản ứng khử trùng hay phản ứng khử trùng.

Một số polyme bị oxy hóa để cắt chuỗi.

2. Phản ứng giữ nguyên chuỗi polyme

– Các polime có liên kết đôi trong chuỗi hoặc nhóm chức ngoài chuỗi có thể tham gia phản ứng đặc trưng của liên kết đôi và của nhóm chức.

3. Phản ứng tăng chuỗi polyme

– Khi điều kiện thích hợp (nhiệt độ, chất xúc tác, v.v.), các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau để tạo thành chuỗi dài hơn hoặc tạo thành mạng lưới, chẳng hạn như phản ứng lưu hóa chuyển cao su thành cao su hóa lỏng. hóa chất, chuyển nhựa rezol thành nhựa resite, …

– Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polyme lại với nhau tạo thành mạng lưới không gian được gọi là phản ứng tạo liên kết chéo polyme.

V. Phương pháp điều chế

Polyme thường được điều chế bằng hai loại phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng.

1. Sự trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết như CH.2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2… Hoặc vòng không ổn định có thể mở như:

2. Phản ứng trùng ngưng

– Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Ví dụ, các monome trong phản ứng trên là:

HOOC-CORE6H4-COOH; HO-CHỈ2– CHỈ CÓ2-OH

TẠI VÌ. Đăng kí

– Polyme có nhiều ứng dụng như làm vật liệu polyme phục vụ sản xuất và đời sống: Chất dẻo, sợi, cao su, chất kết dính.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Phản ứng trùng hợp là gì?

Câu trả lời:

Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học tổng hợp các hợp chất cao phân tử

– Phản ứng trùng hợp cộng hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polime có cấu trúc cơ bản giống với monome tham gia phản ứng.

Phản ứng trùng hợp là gì
Cùng với TUgiải pháp op Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp là gì? Xin vui lòng:

I. Các khái niệm

– Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn được tạo thành từ nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.


Ví dụ: Polyetylen:

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-} n, nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n.

– Hệ số n được gọi là hệ số trùng hợp hay mức độ trùng hợp, n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.

– Các phân tử như:

CHỈ CÓ2= CHỈ2H2NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ[CH2]5COOH,…

phản ứng với nhau tạo thành các polime gọi là monome.

Tên của polyme được hình thành bằng cách thêm từ poly vào trước tên monome. Nếu tên đơn phân có từ hai cụm từ trở lên thì tên đó được đặt trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: polyethylene: (-ONLY2– CHỈ CÓ2-}N; poly (vinyl clorua): (-CHỈ2-CHCl-}N

Một số polyme có tên riêng (tên chung). Ví dụ: teflon: (-CF2-CF2-)N; nylon-6: (-SMALL[CH2]5-CO-) n, xenlulozơ: (C6H10O5)N.

Polyme được phân loại theo nguồn gốc của chúng:

Polyme tổng hợp được phân thành hai loại: polyme cao phân tử và polyme cao phân tử

– Polyme tự nhiên

– Polyme bán tổng hợp

II. Đặc điểm cấu trúc

– Các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau tạo thành mạch không nhánh như amilozơ …, mạch phân nhánh như amylopectin, glicôgen, … và mạng lưới không gian như cao su lưu hóa, nhựa bakelit.

III. Tính chất vật lý

Hầu hết các polyme là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định nhưng nóng chảy trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. Khi nóng chảy, hầu hết các polyme tạo ra chất lỏng nhớt, và khi nguội, chúng đông đặc lại và được gọi là nhựa nhiệt dẻo. Một số polyme không nóng chảy khi đun nóng mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.

Hầu hết các polyme không tan trong các dung môi thông thường, một số ít tan trong dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt.

Nhiều polyme mềm dẻo, một số có tính đàn hồi, một số có thể kéo thành sợi dai, bền. Có loại polyme trong suốt không giòn. Nhiều polyme có tính cách điện, cách điện hoặc bán dẫn.

IV. Tính chất hóa học

– Polyme có phản ứng phân cắt chuỗi, giữ nguyên chuỗi và làm tăng mạch cacbon.

1. Phản ứng phân cắt chuỗi polyme

Các polyme có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân.

– Phản ứng trùng hợp là phản ứng nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các phân đoạn ngắn, cuối cùng là monome ban đầu, phản ứng này gọi là phản ứng khử trùng hay phản ứng khử trùng.

Một số polyme bị oxy hóa để cắt chuỗi.

2. Phản ứng giữ nguyên chuỗi polyme

– Các polime có liên kết đôi trong chuỗi hoặc nhóm chức ngoài chuỗi có thể tham gia phản ứng đặc trưng của liên kết đôi và của nhóm chức.

3. Phản ứng tăng chuỗi polyme

– Khi điều kiện thích hợp (nhiệt độ, chất xúc tác, v.v.), các chuỗi polyme có thể liên kết với nhau để tạo thành chuỗi dài hơn hoặc tạo thành mạng lưới, chẳng hạn như phản ứng lưu hóa chuyển cao su thành cao su hóa lỏng. hóa chất, chuyển nhựa rezol thành nhựa resite, …

– Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polyme lại với nhau tạo thành mạng lưới không gian được gọi là phản ứng tạo liên kết chéo polyme.

V. Phương pháp điều chế

Polyme thường được điều chế bằng hai loại phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng.

1. Sự trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết như CH.2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2… Hoặc vòng không ổn định có thể mở như:

2. Phản ứng trùng ngưng

– Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Ví dụ, các monome trong phản ứng trên là:

HOOC-CORE6H4-COOH; HO-CHỈ2– CHỈ CÓ2-OH

TẠI VÌ. Đăng kí

– Polyme có nhiều ứng dụng như làm vật liệu polyme phục vụ sản xuất và đời sống: Chất dẻo, sợi, cao su, chất kết dính.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Phản ứng trùng hợp là gì có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phản ứng trùng hợp là gì bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Danh sách từ khóa người dùng tìm kiếm:

phản ứng trùng hợp
phản ứng trùng hợp là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt
phản ứng trùng hợp là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt
các phản ứng trùng hợp là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt
phản ứng trùng hợp là gì
phản ứng trùng hợp là thu nhiệt hay tỏa nhiệt
phản ứng trùng hợp là tỏa nhiệt hay thu nhiệt
các phản ứng trùng hợp là thu nhiệt hay tỏa nhiệt
phản ứng trùng hợp toả nhiệt hay thu nhiệt
phản ứng trùng hợp là phản ứng

Nguồn: hubm.edu.vn

#Phản #ứng #trùng #hợp #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button