Giáo DụcLà gì?

Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Bạn đang xem: Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu các khái niệm về câu phủ định bao gồm: Thế nào là phủ định biện chứng, thế nào là phủ định siêu hình, thế nào là phủ định khách quan,… Cách sử dụng các loại câu phủ định, ví dụ thực tế…

Phủ định biện chứng là sự phủ định tự nó, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại và phát triển một khi tất yếu chúng phải vượt lên trên hình thức. cũ và tồn tại trong một hình thức mới. Tính chất đó của phủ định còn được gọi là tính khách quan của phủ định. Mặt khác, quá trình phủ định biện chứng còn là quá trình bao trùm, trong đó thuộc tính kế thừa kế thừa những yếu tố nội dung cũ dưới một hình thức mới, nhờ đó không những nội dung cũ được bảo tồn mà còn có thể phát huy. vai trò tích cực của nó đối với sự phát triển của sự vật. ĐH KD & CN Hà Nội sẽ giúp các em làm rõ vấn đề này.

Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng là gì?

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động và phát triển này bằng giai đoạn vận động và phát triển khác. Với ý nghĩa đó, không phải sự phủ định nào cũng dẫn đến sự phát triển.

Khái niệm phủ định biện chứng dùng để chỉ sự phủ định tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật.

Ví dụ: quá trình nảy mầm của hạt. Trong trường hợp này: mầm sinh ra từ hạt; sự ra đời của nó là sự phủ định biện chứng của hạt giống, nhờ nó mà loài tiếp tục quá trình tồn tại và phát triển.

Bạn đang xem: Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc điểm, ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Nêu vai trò của phủ định biện chứng?

Phủ định biện chứng có vai trò tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật vì: Phủ định biện chứng là sự phủ định tự thân – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển. Đồng thời, quá trình phủ định một mặt kế thừa những yếu tố của sự vật cũ, cần thiết cho sự phát triển của nó, đồng thời tạo ra khả năng mới để phát huy những yếu tố cũ; mặt khác, khắc phục, chắt lọc, khắc phục những hạn chế của cái cũ, để sự vật phát triển ở trình độ cao hơn.

Đặc điểm của phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự “phủ định của cái tôi”, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại và phát triển khi nó phải khắc phục nó. dạng cũ và tồn tại dưới dạng mới. Tính chất đó của phủ định còn được gọi là tính khách quan của phủ định. Mặt khác, quá trình phủ định biện chứng còn là một quá trình bao trùm, trong đó sự kế thừa – kế thừa những yếu tố nội dung cũ dưới một hình thức mới, để nội dung cũ không những được bảo tồn mà còn được phát triển. phát huy vai trò tích cực của nó đối với sự phát triển của sự vật.

  • Tính khách quan của phủ định biện chứng: vì nguyên nhân của phủ định nằm ở bản thân sự vật. Đó là giải quyết những mâu thuẫn bên trong sự vật. Thông qua việc giải quyết mâu thuẫn, mọi thứ luôn phát triển. Mỗi sự vật đều có phương thức phủ định riêng tùy thuộc vào cách giải quyết mâu thuẫn của chính chúng. Điều đó cũng có nghĩa là, phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý chí, ý chí của con người. Con người chỉ có thể tác động làm cho quá trình tiêu cực đó diễn ra nhanh hay chậm trên cơ sở nắm vững các quy luật phát triển của sự vật.
  • Tính kế thừa của phủ định biện chứng: vì phủ định biện chứng là kết quả quá trình tự phát triển của sự vật nên nó không thể là sự thủ tiêu, tiêu diệt hoàn toàn cái cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên cơ sở cái cũ. Cái mới ra đời không loại bỏ hoàn toàn cái cũ mà giữ lại và cải tạo có chọn lọc những mặt phù hợp, tích cực, nó chỉ loại bỏ trong cái cũ những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc hậu. cản trở sự phát triển. Vì vậy, phủ định biện chứng cũng là khẳng định.

Chẳng hạn, sự vận động của tư bản (k) từ hình thái tư bản tiền sang hình thái tư bản hàng hóa (tư liệu sản xuất và sức lao động) là một sự phủ định trong quá trình vận động và phát triển. của bản thảo. Quá trình này làm thay đổi hình thức tồn tại của tư bản nhưng nội dung giá trị của tư bản được bảo toàn dưới hình thái mới – hình thái có khả năng tái sản xuất ra giá cả khi được tiêu dùng trong sản xuất. giá trị cũ mà còn có khả năng làm tăng giá trị mới của tư bản.

Nội dung quy luật phủ định biện chứng

Sự ra đời và tồn tại của sự vật đã khẳng định chính nó. Trong quá trình vận động của sự vật, nhân tố mới xuất hiện thay thế nhân tố cũ, diễn ra sự phủ định biện chứng. Cái đó không còn tồn tại và được thay thế bằng cái mới, trong đó những yếu tố tích cực được giữ lại. Nhưng cái mới này sẽ bị cái mới khác phủ định.

Cái mới khác đó dường như là cái đã có, nhưng không phải là sự trùng lặp hoàn toàn mà đã bổ sung những nhân tố mới và chỉ bảo tồn những nhân tố tích cực, phù hợp để phát triển. sự tiếp nối của nó. Sau khi hai lần phủ định diễn ra, thì sự phủ định của phủ định được thực hiện xong, sự vật mới hoàn thành một chu trình phát triển. Sự phát triển biện chứng thông qua các lần phủ định biện chứng trên là sự thống nhất hữu cơ giữa chắt lọc, giữ gìn và bổ sung những nhân tố tích cực mới. Vì vậy, thông qua sự phủ định tự biện chứng, sự vật sẽ ngày càng phát triển.

Phạm trù mới của phủ định biện chứng nói lên một giai đoạn, một mắt xích, một nấc thang trong một quá trình phát triển nhất định. Với tư cách là sự phủ định (lần 1) thì cái mới cũng chứa đựng trong nó khuynh hướng dẫn đến sự phủ định lần thứ hai (phủ định của phủ định).

Trong sự vận động không ngừng của thế giới vật chất, dây chuyền của sự phủ định biện chứng là vô tận, cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi cái mới lại trở thành cũ và lại bị cái mới phủ định. Cứ như vậy, sự phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo chiều thuận của phủ định từ thấp lên cao không ngừng theo “đường xoắn ốc” hay “đường xoắn ốc”. Sau mỗi chu kỳ phủ định của phủ định, cái mới ra đời lặp lại cái cũ nhưng trên cơ sở cao hơn.

Sự phát triển theo đường “xoáy ốc” là biểu hiện rõ nét và đầy đủ nhất các đặc điểm của quá trình phát triển biện chứng của sự vật: kế thừa, lặp lại, tiến bộ. Mỗi vòng của “xoắn ốc” thể hiện sự lặp lại, nhưng cao hơn, thể hiện mức độ phát triển cao hơn.

Quy luật phủ định của phủ định cho thấy sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong bản thân sự vật đó quyết định. Mỗi sự phủ định đều là kết quả của sự đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật – giữa mặt tích cực và mặt tiêu cực. Sự phủ định thứ nhất diễn ra làm cho sự vật cũ trở thành sự đối lập với sự khẳng định ban đầu. Lần phủ định thứ hai, sự vật mới với tư cách là sự phủ định của sự phủ định, đối lập với sự phủ định và trở về với cái ban đầu nhưng không giống với cái cũ mà trên cơ sở cao hơn, tốt đẹp hơn.

Phủ định của phủ định là sự thống nhất biện chứng giữa khẳng định và phủ định, là kết quả tổng hợp tất cả các nhân tố tích cực của khẳng định ban đầu và phủ định lần đầu, cũng như các giai đoạn của quá trình phủ định của phủ định. đoạn trước. Phần tổng hợp này là sự chắt lọc các giai đoạn trước nên có nội dung phong phú, toàn diện hơn. Kết quả của phủ định của phủ định là kết thúc một chu kỳ phát triển và cũng là mở đầu cho một chu kỳ phát triển tiếp theo. Mọi thứ tiếp tục biện minh cho bản thân để phát triển. Cứ như vậy, cái mới ngày càng trở nên mới. Theo triết học Mác – Lênin, quy luật phủ định của phủ định là quy luật phổ biến trong sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Ý nghĩa phương pháp luận của phủ định biện chứng

Quy luật phủ định của phủ định đã chỉ ra rằng, phát triển là xu hướng chung, là tất yếu của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Tuy nhiên, quá trình phát triển không diễn ra theo đường thẳng mà quanh co phức tạp, phải trải qua nhiều lần phủ định và nhiều giai đoạn trung gian. Điều đó giúp chúng ta tránh được cách nhìn phiến diện, phiến diện trước các sự vật, hiện tượng, nhất là các hiện tượng xã hội, do đó cần phải kiên trì đổi mới, khắc phục khuynh hướng bi quan. , chán nản, dao động trước những khó khăn của sự phát triển.

Quy luật phủ định của phủ định cũng khẳng định sự thắng thế tất yếu của cái mới, bởi vì cái mới là sự ra đời phù hợp với quy luật phát triển của sự vật. Mặc dù cái mới ra đời có thể còn non nớt, nhưng nó là một giai đoạn phát triển tiến bộ hơn, cao hơn về chất so với cái cũ. Vì vậy, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần có nhận thức đúng về cái mới, có thái độ đúng đắn đối với cái mới, đồng thời tích cực phát hiện cái mới, tạo điều kiện cho cái mới phát triển.

Phải có cái nhìn biện chứng trong khi phê phán cái cũ, cần biết chắt lọc, kế thừa những yếu tố hợp lý của cái cũ, tránh thái độ “hư vô chủ nghĩa”, “phủ định sạch trơn”.

Học thuyết nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng nghiên cứu bản chất, tính quy luật, hình thức, phương pháp nhận thức và vấn đề chân lý. Nó trả lời đúng và đầy đủ khía cạnh thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học.

Qua bài viết trên, ĐH KD & CN Hà Nội đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy luật phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc điểm và ý nghĩa của bộ luật này. Các bạn có thể truy cập website ĐH KD & CN Hà Nội để tìm và đọc nhiều bài viết hữu ích cho quá trình học tập và thi cử.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Video Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Hình Ảnh Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Tin tức Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Review Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Tham khảo Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Mới nhất Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Hướng dẫn Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

Tổng Hợp Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Wiki về Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Bạn thấy bài viết Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Phủ #định #biện #chứng #là #gì #Vai #trò #đặc #trưng #và #nghĩa #của #quy #luật #phủ #định #biện #chứng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button