Giáo Dục

Poli etylen terephtalat là gì?

Câu hỏi: Poly (ethylene terephthalate) là gì?

Câu trả lời:

Poli (etylen terephtalat) là một loại polime được dùng để sản xuất tơ lapsan.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm hiểu về tơ lapsan nhé.

I. Tơ lapsan là gì? Thuộc loại nào?

Tơ lapsan là loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

Sở dĩ tơ lapsan thuộc loại tơ polieste vì nó là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit và ancol.

Phản ứng tổng hợp này là phản ứng trùng ngưng xảy ra trong điều kiện có xúc tác, nhiệt độ và áp suất cao.

Liên kết trong mạch polyme khá bền, khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường. Vì vậy, tơ lapsan rất bền cơ học, bền với nhiệt, axit, kiềm nên được dùng để dệt vải.

Khi phản ứng đốt cháy sợi lapsan chỉ tạo ra khí cacbonic và một số sản phẩm ở thể khí.

Tơ lapsan là tơ tổng hợp vì người ta phải dùng đến 100% hóa chất để làm ra loại tơ này.

II. Polyme dùng để sản xuất tơ lapsan

Khi tiến hành phản ứng đồng trùng ngưng của axit terephtalic và etylen glicol, polime được dùng để sản xuất tơ lapsan là poli (etylen terephtalat).

Cấu tạo của tơ lapsan

[CHUẨN NHẤT] Poly ethylene terephthalate là gì?

III. Các ứng dụng của tơ lapsan

Như đã nói ở trên, tơ lapsan là nguyên liệu để:

+ Dệt

+ May quần áo

+ Sản xuất túi xách, nón, ..

IV. Tìm hiểu một số loại lụa khác

1. Khái niệm, phân loại

– Là những vật liệu cao phân tử hình sợi dài và mỏng, có độ bền nhất định.

Tơ tằm được chia thành 2 loại:

+ Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm, len …

+ Tơ hoá học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan, ..) và tơ bán tổng hợp (tơ visco, xenlulozơ axetat).

Trong tơ tằm, các phân tử polime có mạch không phân nhánh, xếp song song với nhau. Polyme này tương đối rắn, bền với nhiệt và các dung môi thông thường; mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm

2. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng nhóm amit –CO – NH–. Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit béo (axit hexandioic):

[CHUẨN NHẤT] Poly ethylene terephthalate là gì? (ảnh 2)

b) Tơ nitron

Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên có tên gọi là polyacrilonitrin.

CHỈ CÓ2= CH – CN →top, xt→ (– CHỈ2–CH (CN) -)N

V. Bài tập về tơ lapsan

Câu hỏi 1: Tơ lapsan thuộc loại

A. Tơ axetat.

B. tơ visco.

C. tơ polieste.

D. tơ poliamit.

Câu 2. Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng hợp giữa:

A. axit terephalic và etylen glicol

B. axit terephat và hexametylenđiamin

C. axit caproic và vinyl xianua

D. axit adipic và etylen glicol

Câu hỏi 3: Trong các chất sau, có bao nhiêu chất có liên kết CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, nilon 7, peptit, tơ lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi 4: Poly (ethylene-terephthalate) được hình thành từ phản ứng đồng ngưng tụ giữa ethylene glycol và

A. p-HOOC – C6H4–COOH

B. m-HOOC – C6H4– COOH.

C. o-HOOC – C6H4– COOH.

D. o-HO – C6H4–COOH

Câu hỏi 5. Cho các loại tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hoặc tơ nilon-7, tơ lapsan hoặc tơ poly (etilen-terephtalat). Số loại tơ thuộc loại tơ poliamit là:

A. 1.

B. 3

C. 4.

D. 2.

Đáp án B: gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 và tơ enang.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Poli etylen terephtalat là gì?

Video về Poli etylen terephtalat là gì?

Wiki về Poli etylen terephtalat là gì?

Poli etylen terephtalat là gì?

Poli etylen terephtalat là gì? -

Câu hỏi: Poly (ethylene terephthalate) là gì?

Câu trả lời:

Poli (etylen terephtalat) là một loại polime được dùng để sản xuất tơ lapsan.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm hiểu về tơ lapsan nhé.

I. Tơ lapsan là gì? Thuộc loại nào?

Tơ lapsan là loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

Sở dĩ tơ lapsan thuộc loại tơ polieste vì nó là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit và ancol.


Phản ứng tổng hợp này là phản ứng trùng ngưng xảy ra trong điều kiện có xúc tác, nhiệt độ và áp suất cao.

Liên kết trong mạch polyme khá bền, khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường. Vì vậy, tơ lapsan rất bền cơ học, bền với nhiệt, axit, kiềm nên được dùng để dệt vải.

Khi phản ứng đốt cháy sợi lapsan chỉ tạo ra khí cacbonic và một số sản phẩm ở thể khí.

Tơ lapsan là tơ tổng hợp vì người ta phải dùng đến 100% hóa chất để làm ra loại tơ này.

II. Polyme dùng để sản xuất tơ lapsan

Khi tiến hành phản ứng đồng trùng ngưng của axit terephtalic và etylen glicol, polime được dùng để sản xuất tơ lapsan là poli (etylen terephtalat).

Cấu tạo của tơ lapsan

Poli etylen terephtalat là gì?

III. Các ứng dụng của tơ lapsan

Như đã nói ở trên, tơ lapsan là nguyên liệu để:

+ Dệt

+ May quần áo

+ Sản xuất túi xách, nón, ..

IV. Tìm hiểu một số loại lụa khác

1. Khái niệm, phân loại

– Là những vật liệu cao phân tử hình sợi dài và mỏng, có độ bền nhất định.

Tơ tằm được chia thành 2 loại:

+ Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm, len …

+ Tơ hoá học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan, ..) và tơ bán tổng hợp (tơ visco, xenlulozơ axetat).

Trong tơ tằm, các phân tử polime có mạch không phân nhánh, xếp song song với nhau. Polyme này tương đối rắn, bền với nhiệt và các dung môi thông thường; mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm

2. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng nhóm amit –CO – NH–. Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit béo (axit hexandioic):

[CHUẨN NHẤT] Poly ethylene terephthalate là gì? (ảnh 2)

b) Tơ nitron

Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên có tên gọi là polyacrilonitrin.

CHỈ CÓ2= CH – CN →top, xt→ (– CHỈ2–CH (CN) -)N

V. Bài tập về tơ lapsan

Câu hỏi 1: Tơ lapsan thuộc loại

A. Tơ axetat.

B. tơ visco.

C. tơ polieste.

D. tơ poliamit.

Câu 2. Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng hợp giữa:

A. axit terephalic và etylen glicol

B. axit terephat và hexametylenđiamin

C. axit caproic và vinyl xianua

D. axit adipic và etylen glicol

Câu hỏi 3: Trong các chất sau, có bao nhiêu chất có liên kết CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, nilon 7, peptit, tơ lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi 4: Poly (ethylene-terephthalate) được hình thành từ phản ứng đồng ngưng tụ giữa ethylene glycol và

A. p-HOOC – C6H4–COOH

B. m-HOOC – C6H4– COOH.

C. o-HOOC – C6H4– COOH.

D. o-HO – C6H4–COOH

Câu hỏi 5. Cho các loại tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hoặc tơ nilon-7, tơ lapsan hoặc tơ poly (etilen-terephtalat). Số loại tơ thuộc loại tơ poliamit là:

A. 1.

B. 3

C. 4.

D. 2.

Đáp án B: gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 và tơ enang.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Poly (ethylene terephthalate) là gì?

Câu trả lời:

Poli (etylen terephtalat) là một loại polime được dùng để sản xuất tơ lapsan.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm hiểu về tơ lapsan nhé.

I. Tơ lapsan là gì? Thuộc loại nào?

Tơ lapsan là loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

Sở dĩ tơ lapsan thuộc loại tơ polieste vì nó là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit và ancol.


Phản ứng tổng hợp này là phản ứng trùng ngưng xảy ra trong điều kiện có xúc tác, nhiệt độ và áp suất cao.

Liên kết trong mạch polyme khá bền, khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường. Vì vậy, tơ lapsan rất bền cơ học, bền với nhiệt, axit, kiềm nên được dùng để dệt vải.

Khi phản ứng đốt cháy sợi lapsan chỉ tạo ra khí cacbonic và một số sản phẩm ở thể khí.

Tơ lapsan là tơ tổng hợp vì người ta phải dùng đến 100% hóa chất để làm ra loại tơ này.

II. Polyme dùng để sản xuất tơ lapsan

Khi tiến hành phản ứng đồng trùng ngưng của axit terephtalic và etylen glicol, polime được dùng để sản xuất tơ lapsan là poli (etylen terephtalat).

Cấu tạo của tơ lapsan

Poli etylen terephtalat là gì?

III. Các ứng dụng của tơ lapsan

Như đã nói ở trên, tơ lapsan là nguyên liệu để:

+ Dệt

+ May quần áo

+ Sản xuất túi xách, nón, ..

IV. Tìm hiểu một số loại lụa khác

1. Khái niệm, phân loại

– Là những vật liệu cao phân tử hình sợi dài và mỏng, có độ bền nhất định.

Tơ tằm được chia thành 2 loại:

+ Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm, len …

+ Tơ hoá học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan, ..) và tơ bán tổng hợp (tơ visco, xenlulozơ axetat).

Trong tơ tằm, các phân tử polime có mạch không phân nhánh, xếp song song với nhau. Polyme này tương đối rắn, bền với nhiệt và các dung môi thông thường; mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm

2. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng nhóm amit –CO – NH–. Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit béo (axit hexandioic):

[CHUẨN NHẤT] Poly ethylene terephthalate là gì? (ảnh 2)

b) Tơ nitron

Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên có tên gọi là polyacrilonitrin.

CHỈ CÓ2= CH – CN →top, xt→ (– CHỈ2–CH (CN) -)N

V. Bài tập về tơ lapsan

Câu hỏi 1: Tơ lapsan thuộc loại

A. Tơ axetat.

B. tơ visco.

C. tơ polieste.

D. tơ poliamit.

Câu 2. Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng hợp giữa:

A. axit terephalic và etylen glicol

B. axit terephat và hexametylenđiamin

C. axit caproic và vinyl xianua

D. axit adipic và etylen glicol

Câu hỏi 3: Trong các chất sau, có bao nhiêu chất có liên kết CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, nilon 7, peptit, tơ lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi 4: Poly (ethylene-terephthalate) được hình thành từ phản ứng đồng ngưng tụ giữa ethylene glycol và

A. p-HOOC – C6H4–COOH

B. m-HOOC – C6H4– COOH.

C. o-HOOC – C6H4– COOH.

D. o-HO – C6H4–COOH

Câu hỏi 5. Cho các loại tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hoặc tơ nilon-7, tơ lapsan hoặc tơ poly (etilen-terephtalat). Số loại tơ thuộc loại tơ poliamit là:

A. 1.

B. 3

C. 4.

D. 2.

Đáp án B: gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 và tơ enang.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Poli etylen terephtalat là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Poli etylen terephtalat là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Poli #etylen #terephtalat #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button