Giáo Dục

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (etilen terephtalat)

B. Chất đạm

C. Nilon-6,6

D. Poli (vinyl clorua)

Câu trả lời

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm những kiến ​​thức về polime nhé!

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Các khái niệm

– Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử lớn do nhiều đơn vị (mắt xích) nhỏ liên kết với nhau.

– Công thức tổng quát: (A) n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số trùng hợp, mức độ trùng hợp.

+ A là liên kết.

– Tên polime = Poli + tên monome.

2. Phân loại

một. Theo nguồn gốc

– Polime thiên nhiên (có trong tự nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên, xenlulozơ ..):

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

– Polime nhân tạo hoặc bán tổng hợp (nguyên liệu tổng hợp có sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng – amoniac, xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ).

– Polyme tổng hợp (vật liệu không có sẵn phải tổng hợp).

b. Theo cấu trúc

– Chuỗi thẳng (hầu hết các polyme).

– Mạch phân nhánh (rezol, amylopectin, glicogen …).

– Mạng không gian (resit hoặc bakelite, cao su lưu hóa).

Lưu ý sự phân biệt giữa chuỗi polyme và không phải chuỗi cacbon.

c. Theo phương pháp điều chế

* Phản ứng trùng hợp polyme

Phản ứng trùng hợp là phản ứng trong đó nhiều phân tử nhỏ của cùng một trình tự hoặc tương tự kết hợp với nhau để tạo thành một polyme.

– Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải chứa nhiều liên kết hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Trùng hợp cao phân tử

Trùng ngưng là phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống nhau để tạo thành polime đồng thời giải phóng các phân tử vô cơ đơn giản như H2Ô.

– Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có từ 2 nhóm chức trở lên có khả năng tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol).

II. Tính chất của Polyme

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)

1. Tính chất vật lý

Phần lớn là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, phần lớn không tan trong các dung môi thông thường.

2. Tính chất hóa học

Tham gia vào các phản ứng phân cắt (n giảm), phân cắt (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số polyme quan trọng được sử dụng làm chất dẻo

1. Polyetylen (PE)

CHỈ CÓ2= CHỈ2 → (-CHỈ2– CHỈ CÓ2-)N

2. Polypropylene (PP)

CHỈ CÓ2= CH-CHỈ3 → (-CHỈ2-CH (CHỈ3) -)N

3. Polymethylmetacrylate (PMM)

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -COOCH3 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) (COOCH3) -)N

4. Polivinyl clorua (PVC)

CHỈ CÓ2= CHCl → (-CHỈ2-CHCl-)N

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH (HẾT)6H5)-)N

6. Nhựa phenolformaldehyde (nhựa bakelite) PPF

Có ba loại novolac, rezol và resite. Chúng tôi thường quan tâm đến novolac:

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)

Nhựa rezole

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)
Phản ứng điều chế novolac và rezol. nhựa

IV. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

1. Nylon-6,6

N2N- (CHỈ2)6– NHỎ BÉ2 + nHOOC- (CHỈ2)4-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-NH-CO- (CHỈ2)4-CO-) n + 2nH2O

axit adipic hexametylenđiamin

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron.

3. Tơ enang

N2N- (CHỈ2)6-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-CO-) n + nH2O

4. tơ lapsan

nHO-ONLY2– CHỈ CÓ2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → – (- CHỈ O2– CHỈ CÓ2-OOC-C6H4-CO -) – n + 2nH2O

axit etilenglicol terephthalic

5. Tơ nitron hoặc tơ olon

CHỈ CÓ2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH (CN) -) n

V. Một số loại cao su

1. BuNa. Cao su, tẩy

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-) n (Na, t0P)

2. Cao su isopren

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

3. Cao su BuNa – NỮ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nJUST2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (CN) -) n (xt, t0P)

4. Cao su BuNa – SẼ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (HẾT)6H5) -) n (xt, t0P)

5. Cao su cloropren

CHỈ CÓ2= CCl-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CCl = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

6. Cao su thiên nhiên

TẠI VÌ. Một số loại keo

1. Ống vá nhựa

2. Keo Epoxy

3. Keo urê-fomanđehit

n NHU2-CO-NHỎ2 + nJUST2O → nNH2-CO-NH-CHỈ2OH → – (- CHỈ NH-CO-NH-2-)-N + n2O

4. Hồ tinh bột

TẠI VÌ. Cách điều chế Polymer

Polyme có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hoặc ngưng tụ.

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hoặc gần giống nhau thành những phân tử rất lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết (như CH2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2) hoặc các vòng kém bền như:

Phản ứng trùng hợp

Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ-aminocaproic kết hợp với nhau để tạo thành polycaproamit và giải phóng các phân tử nước.

– Khi đun nóng hỗn hợp gồm axit terephtalic và etylen glicol, ta thu được một loại polieste có tên là poly (etylen-terephtalat) và giải phóng các phân tử nước:

Các phản ứng này được gọi là phản ứng trùng ngưng.

Vì vậy, trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (chẳng hạn như H2O, …)

– Điều kiện cần để xảy ra phản ứng trùng hợp: Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng tạo liên kết với nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Video về Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Wiki về Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? -

Câu hỏi: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (etilen terephtalat)

B. Chất đạm

C. Nilon-6,6

D. Poli (vinyl clorua)

Câu trả lời

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.


Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm những kiến ​​thức về polime nhé!

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Các khái niệm

– Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử lớn do nhiều đơn vị (mắt xích) nhỏ liên kết với nhau.

– Công thức tổng quát: (A) n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số trùng hợp, mức độ trùng hợp.

+ A là liên kết.

– Tên polime = Poli + tên monome.

2. Phân loại

một. Theo nguồn gốc

– Polime thiên nhiên (có trong tự nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên, xenlulozơ ..):

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

– Polime nhân tạo hoặc bán tổng hợp (nguyên liệu tổng hợp có sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng – amoniac, xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ).

– Polyme tổng hợp (vật liệu không có sẵn phải tổng hợp).

b. Theo cấu trúc

– Chuỗi thẳng (hầu hết các polyme).

– Mạch phân nhánh (rezol, amylopectin, glicogen …).

– Mạng không gian (resit hoặc bakelite, cao su lưu hóa).

Lưu ý sự phân biệt giữa chuỗi polyme và không phải chuỗi cacbon.

c. Theo phương pháp điều chế

* Phản ứng trùng hợp polyme

Phản ứng trùng hợp là phản ứng trong đó nhiều phân tử nhỏ của cùng một trình tự hoặc tương tự kết hợp với nhau để tạo thành một polyme.

– Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải chứa nhiều liên kết hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Trùng hợp cao phân tử

Trùng ngưng là phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống nhau để tạo thành polime đồng thời giải phóng các phân tử vô cơ đơn giản như H2Ô.

– Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có từ 2 nhóm chức trở lên có khả năng tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol).

II. Tính chất của Polyme

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)

1. Tính chất vật lý

Phần lớn là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, phần lớn không tan trong các dung môi thông thường.

2. Tính chất hóa học

Tham gia vào các phản ứng phân cắt (n giảm), phân cắt (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số polyme quan trọng được sử dụng làm chất dẻo

1. Polyetylen (PE)

CHỈ CÓ2= CHỈ2 → (-CHỈ2– CHỈ CÓ2-)N

2. Polypropylene (PP)

CHỈ CÓ2= CH-CHỈ3 → (-CHỈ2-CH (CHỈ3) -)N

3. Polymethylmetacrylate (PMM)

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -COOCH3 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) (COOCH3) -)N

4. Polivinyl clorua (PVC)

CHỈ CÓ2= CHCl → (-CHỈ2-CHCl-)N

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH (HẾT)6H5)-)N

6. Nhựa phenolformaldehyde (nhựa bakelite) PPF

Có ba loại novolac, rezol và resite. Chúng tôi thường quan tâm đến novolac:

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)

Nhựa rezole

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)
Phản ứng điều chế novolac và rezol. nhựa

IV. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

1. Nylon-6,6

N2N- (CHỈ2)6– NHỎ BÉ2 + nHOOC- (CHỈ2)4-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-NH-CO- (CHỈ2)4-CO-) n + 2nH2O

axit adipic hexametylenđiamin

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron.

3. Tơ enang

N2N- (CHỈ2)6-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-CO-) n + nH2O

4. tơ lapsan

nHO-ONLY2– CHỈ CÓ2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → – (- CHỈ O2– CHỈ CÓ2-OOC-C6H4-CO -) – n + 2nH2O

axit etilenglicol terephthalic

5. Tơ nitron hoặc tơ olon

CHỈ CÓ2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH (CN) -) n

V. Một số loại cao su

1. BuNa. Cao su, tẩy

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-) n (Na, t0P)

2. Cao su isopren

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

3. Cao su BuNa – NỮ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nJUST2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (CN) -) n (xt, t0P)

4. Cao su BuNa – SẼ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (HẾT)6H5) -) n (xt, t0P)

5. Cao su cloropren

CHỈ CÓ2= CCl-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CCl = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

6. Cao su thiên nhiên

TẠI VÌ. Một số loại keo

1. Ống vá nhựa

2. Keo Epoxy

3. Keo urê-fomanđehit

n NHU2-CO-NHỎ2 + nJUST2O → nNH2-CO-NH-CHỈ2OH → – (- CHỈ NH-CO-NH-2-)-N + n2O

4. Hồ tinh bột

TẠI VÌ. Cách điều chế Polymer

Polyme có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hoặc ngưng tụ.

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hoặc gần giống nhau thành những phân tử rất lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết (như CH2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2) hoặc các vòng kém bền như:

Phản ứng trùng hợp

Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ-aminocaproic kết hợp với nhau để tạo thành polycaproamit và giải phóng các phân tử nước.

– Khi đun nóng hỗn hợp gồm axit terephtalic và etylen glicol, ta thu được một loại polieste có tên là poly (etylen-terephtalat) và giải phóng các phân tử nước:

Các phản ứng này được gọi là phản ứng trùng ngưng.

Vì vậy, trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (chẳng hạn như H2O, …)

– Điều kiện cần để xảy ra phản ứng trùng hợp: Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng tạo liên kết với nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (etilen terephtalat)

B. Chất đạm

C. Nilon-6,6

D. Poli (vinyl clorua)

Câu trả lời

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.


Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm những kiến ​​thức về polime nhé!

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Các khái niệm

– Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử lớn do nhiều đơn vị (mắt xích) nhỏ liên kết với nhau.

– Công thức tổng quát: (A) n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số trùng hợp, mức độ trùng hợp.

+ A là liên kết.

– Tên polime = Poli + tên monome.

2. Phân loại

một. Theo nguồn gốc

– Polime thiên nhiên (có trong tự nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên, xenlulozơ ..):

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

– Polime nhân tạo hoặc bán tổng hợp (nguyên liệu tổng hợp có sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng – amoniac, xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ).

– Polyme tổng hợp (vật liệu không có sẵn phải tổng hợp).

b. Theo cấu trúc

– Chuỗi thẳng (hầu hết các polyme).

– Mạch phân nhánh (rezol, amylopectin, glicogen …).

– Mạng không gian (resit hoặc bakelite, cao su lưu hóa).

Lưu ý sự phân biệt giữa chuỗi polyme và không phải chuỗi cacbon.

c. Theo phương pháp điều chế

* Phản ứng trùng hợp polyme

Phản ứng trùng hợp là phản ứng trong đó nhiều phân tử nhỏ của cùng một trình tự hoặc tương tự kết hợp với nhau để tạo thành một polyme.

– Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải chứa nhiều liên kết hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Trùng hợp cao phân tử

Trùng ngưng là phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống nhau để tạo thành polime đồng thời giải phóng các phân tử vô cơ đơn giản như H2Ô.

– Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có từ 2 nhóm chức trở lên có khả năng tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol).

II. Tính chất của Polyme

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)

1. Tính chất vật lý

Phần lớn là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, phần lớn không tan trong các dung môi thông thường.

2. Tính chất hóa học

Tham gia vào các phản ứng phân cắt (n giảm), phân cắt (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số polyme quan trọng được sử dụng làm chất dẻo

1. Polyetylen (PE)

CHỈ CÓ2= CHỈ2 → (-CHỈ2– CHỈ CÓ2-)N

2. Polypropylene (PP)

CHỈ CÓ2= CH-CHỈ3 → (-CHỈ2-CH (CHỈ3) -)N

3. Polymethylmetacrylate (PMM)

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -COOCH3 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) (COOCH3) -)N

4. Polivinyl clorua (PVC)

CHỈ CÓ2= CHCl → (-CHỈ2-CHCl-)N

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH (HẾT)6H5)-)N

6. Nhựa phenolformaldehyde (nhựa bakelite) PPF

Có ba loại novolac, rezol và resite. Chúng tôi thường quan tâm đến novolac:

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)

Nhựa rezole

[CHUẨN NHẤT] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)
Phản ứng điều chế novolac và rezol. nhựa

IV. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

1. Nylon-6,6

N2N- (CHỈ2)6– NHỎ BÉ2 + nHOOC- (CHỈ2)4-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-NH-CO- (CHỈ2)4-CO-) n + 2nH2O

axit adipic hexametylenđiamin

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron.

3. Tơ enang

N2N- (CHỈ2)6-COOH → (-NH- (CHỈ2)6-CO-) n + nH2O

4. tơ lapsan

nHO-ONLY2– CHỈ CÓ2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → – (- CHỈ O2– CHỈ CÓ2-OOC-C6H4-CO -) – n + 2nH2O

axit etilenglicol terephthalic

5. Tơ nitron hoặc tơ olon

CHỈ CÓ2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH (CN) -) n

V. Một số loại cao su

1. BuNa. Cao su, tẩy

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-) n (Na, t0P)

2. Cao su isopren

CHỈ CÓ2= C (CHỈ3) -CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-C (CHỈ3) = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

3. Cao su BuNa – NỮ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nJUST2= CH-CN → (-DUY NHẤT2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (CN) -) n (xt, t0P)

4. Cao su BuNa – SẼ

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 + nC6H5-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2– CHỈ CÓ2-CH (HẾT)6H5) -) n (xt, t0P)

5. Cao su cloropren

CHỈ CÓ2= CCl-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CCl = CH-CHỈ2-) n (xt, t0P)

6. Cao su thiên nhiên

TẠI VÌ. Một số loại keo

1. Ống vá nhựa

2. Keo Epoxy

3. Keo urê-fomanđehit

n NHU2-CO-NHỎ2 + nJUST2O → nNH2-CO-NH-CHỈ2OH → – (- CHỈ NH-CO-NH-2-)-N + n2O

4. Hồ tinh bột

TẠI VÌ. Cách điều chế Polymer

Polyme có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hoặc ngưng tụ.

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hoặc gần giống nhau thành những phân tử rất lớn (polyme).

– Điều kiện cần để cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có nhiều liên kết (như CH2= CHỈ2CHỈ CÓ2= CHC6H5CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2) hoặc các vòng kém bền như:

Phản ứng trùng hợp

Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ-aminocaproic kết hợp với nhau để tạo thành polycaproamit và giải phóng các phân tử nước.

– Khi đun nóng hỗn hợp gồm axit terephtalic và etylen glicol, ta thu được một loại polieste có tên là poly (etylen-terephtalat) và giải phóng các phân tử nước:

Các phản ứng này được gọi là phản ứng trùng ngưng.

Vì vậy, trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (chẳng hạn như H2O, …)

– Điều kiện cần để xảy ra phản ứng trùng hợp: Các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng tạo liên kết với nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Polime #nào #sau #đây #được #tổng #hợp #bằng #phản #ứng #trùng #hợp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button