Giáo Dục

Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm của quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất của chất phát và không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát và không phụ thuộc vào bản chất của chất phát

D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

Câu trả lời

Câu trả lời đúng là C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát nhưng không phụ thuộc vào bản chất của nguồn.


Giải thích:

Quang phổ của chất rắn, chất lỏng, chất khí khi bị nung nóng là quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về phổ liên tục nhé!

Quang phổ ánh sáng là một quang phổ trong đó nhiều màu sắc được thu lại trên màn hình khi có sự phân tán ánh sáng.

Trong thiên văn học, quang phổ kế là thiết bị dùng để phân chia ánh sáng do kính thiên văn thu được thành các màu hoặc bước sóng khác nhau.

* Các loại quang phổ

+ Quang phổ vạch phát xạ

+ Quang phổ vạch hấp thụ

+ Phổ liên tục

[CHUẨN NHẤT]    Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Quang phổ liên tục là một dải ánh sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.

[CHUẨN NHẤT]    Quang phổ liên tục phụ thuộc vào (hình 2)

* Nguồn phát quang phổ liên tục:

– Các vật phát ra ánh sáng trắng.

– Chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn (áp suất lớn) bị nung nóng.

* Đặc điểm:

– Không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

– Nhiệt độ nguồn sáng càng cao thì quang phổ càng giãn ra vùng sáng có bước sóng ngắn.

Ví dụ: Ở mức 500C vật thể tia đỏ yếu, lên đến 800Các vật thể màu đỏ tươi trên quang phổ có màu đỏ và cam, lên đến 1500Quang phổ C có tất cả 7 màu nhưng màu tím rất yếu, lên đến 2200Quang phổ của vật màu trắng sáng gồm tất cả 7 màu có màu tím đậm hơn rất nhiều.

* Một số nguồn phát ra quang phổ liên tục:

– Vật rắn như dây tóc của bóng đèn

– Chất lỏng như kim loại nóng chảy

– khí áp suất thấp như mặt trời

* Đăng kí:

Kiểm tra quang phổ liên tục của một vật sáng, ta có thể xác định được:

Nhiệt độ và áp suất của vật thể, vì vậy quang phổ liên tục được sử dụng để đo nhiệt độ cao, chẳng hạn như lò luyện.

+ Đo nhiệt độ của các nguồn sáng ở xa như mặt trời, các vì sao ..

Để quan sát quang phổ và xác định thành phần của nguồn sáng, người ta dùng máy quang phổ.

Quang phổ kế là một dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có các thành phần khác nhau thành các thành phần đơn sắc khác nhau.

* Một số kỹ thuật phân tích quang phổ phổ biến:

– Quang phổ huỳnh quang XRF.

– Tia cực tím – quang phổ nhìn thấy được UV-VIS.

– ƠI. quang phổ phát xạ hồ quang

– ICP-OES. Quang phổ phát xạ nguyên tử

– Quang học hồng ngoại

– Quang phổ Raman

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Video về Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Wiki về Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Quang phổ liên tục phụ thuộc vào

Quang phổ liên tục phụ thuộc vào -

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm của quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất của chất phát và không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát và không phụ thuộc vào bản chất của chất phát

D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

Câu trả lời

Câu trả lời đúng là C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát nhưng không phụ thuộc vào bản chất của nguồn.


Giải thích:

Quang phổ của chất rắn, chất lỏng, chất khí khi bị nung nóng là quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về phổ liên tục nhé!

Quang phổ ánh sáng là một quang phổ trong đó nhiều màu sắc được thu lại trên màn hình khi có sự phân tán ánh sáng.

Trong thiên văn học, quang phổ kế là thiết bị dùng để phân chia ánh sáng do kính thiên văn thu được thành các màu hoặc bước sóng khác nhau.

* Các loại quang phổ

+ Quang phổ vạch phát xạ

+ Quang phổ vạch hấp thụ

+ Phổ liên tục

Quang phổ liên tục là một dải ánh sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.

[CHUẨN NHẤT]    Quang phổ liên tục phụ thuộc vào (hình 2)

* Nguồn phát quang phổ liên tục:

- Các vật phát ra ánh sáng trắng.

- Chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn (áp suất lớn) bị nung nóng.

* Đặc điểm:

- Không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

- Nhiệt độ nguồn sáng càng cao thì quang phổ càng giãn ra vùng sáng có bước sóng ngắn.

Ví dụ: Ở mức 500C vật thể tia đỏ yếu, lên đến 800Các vật thể màu đỏ tươi trên quang phổ có màu đỏ và cam, lên đến 1500Quang phổ C có tất cả 7 màu nhưng màu tím rất yếu, lên đến 2200Quang phổ của vật màu trắng sáng gồm tất cả 7 màu có màu tím đậm hơn rất nhiều.

* Một số nguồn phát ra quang phổ liên tục:

- Vật rắn như dây tóc của bóng đèn

- Chất lỏng như kim loại nóng chảy

- khí áp suất thấp như mặt trời

* Đăng kí:

Kiểm tra quang phổ liên tục của một vật sáng, ta có thể xác định được:

Nhiệt độ và áp suất của vật thể, vì vậy quang phổ liên tục được sử dụng để đo nhiệt độ cao, chẳng hạn như lò luyện.

+ Đo nhiệt độ của các nguồn sáng ở xa như mặt trời, các vì sao ..

Để quan sát quang phổ và xác định thành phần của nguồn sáng, người ta dùng máy quang phổ.

Quang phổ kế là một dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có các thành phần khác nhau thành các thành phần đơn sắc khác nhau.

* Một số kỹ thuật phân tích quang phổ phổ biến:

- Quang phổ huỳnh quang XRF.

- Tia cực tím - quang phổ nhìn thấy được UV-VIS.

- ƠI. quang phổ phát xạ hồ quang

- ICP-OES. Quang phổ phát xạ nguyên tử

- Quang học hồng ngoại

- Quang phổ Raman

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm của quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất của chất phát và không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát và không phụ thuộc vào bản chất của chất phát

D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

Câu trả lời

Câu trả lời đúng là C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát nhưng không phụ thuộc vào bản chất của nguồn.


Giải thích:

Quang phổ của chất rắn, chất lỏng, chất khí khi bị nung nóng là quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về phổ liên tục nhé!

Quang phổ ánh sáng là một quang phổ trong đó nhiều màu sắc được thu lại trên màn hình khi có sự phân tán ánh sáng.

Trong thiên văn học, quang phổ kế là thiết bị dùng để phân chia ánh sáng do kính thiên văn thu được thành các màu hoặc bước sóng khác nhau.

* Các loại quang phổ

+ Quang phổ vạch phát xạ

+ Quang phổ vạch hấp thụ

+ Phổ liên tục

Quang phổ liên tục là một dải ánh sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.

[CHUẨN NHẤT]    Quang phổ liên tục phụ thuộc vào (hình 2)

* Nguồn phát quang phổ liên tục:

– Các vật phát ra ánh sáng trắng.

– Chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn (áp suất lớn) bị nung nóng.

* Đặc điểm:

– Không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

– Nhiệt độ nguồn sáng càng cao thì quang phổ càng giãn ra vùng sáng có bước sóng ngắn.

Ví dụ: Ở mức 500C vật thể tia đỏ yếu, lên đến 800Các vật thể màu đỏ tươi trên quang phổ có màu đỏ và cam, lên đến 1500Quang phổ C có tất cả 7 màu nhưng màu tím rất yếu, lên đến 2200Quang phổ của vật màu trắng sáng gồm tất cả 7 màu có màu tím đậm hơn rất nhiều.

* Một số nguồn phát ra quang phổ liên tục:

– Vật rắn như dây tóc của bóng đèn

– Chất lỏng như kim loại nóng chảy

– khí áp suất thấp như mặt trời

* Đăng kí:

Kiểm tra quang phổ liên tục của một vật sáng, ta có thể xác định được:

Nhiệt độ và áp suất của vật thể, vì vậy quang phổ liên tục được sử dụng để đo nhiệt độ cao, chẳng hạn như lò luyện.

+ Đo nhiệt độ của các nguồn sáng ở xa như mặt trời, các vì sao ..

Để quan sát quang phổ và xác định thành phần của nguồn sáng, người ta dùng máy quang phổ.

Quang phổ kế là một dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có các thành phần khác nhau thành các thành phần đơn sắc khác nhau.

* Một số kỹ thuật phân tích quang phổ phổ biến:

– Quang phổ huỳnh quang XRF.

– Tia cực tím – quang phổ nhìn thấy được UV-VIS.

– ƠI. quang phổ phát xạ hồ quang

– ICP-OES. Quang phổ phát xạ nguyên tử

– Quang học hồng ngoại

– Quang phổ Raman

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Quang phổ liên tục phụ thuộc vào có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Quang #phổ #liên #tục #phụ #thuộc #vào

Xem thêm bài viết hay:  Công thức hạ bậc lượng giác – Tổng hợp công thức lượng giác hay – Giải Toán 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button