Là gì?

Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Bạn đang xem: Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Em ơi cho anh hỏi: Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? Tài chính phục vụ cho hoạt động này được dùng từ những nguồn nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Hoàng đến từ Long An.

Giáo dục thể chất trong các trường mầm non nhằm mục đích gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia (sau đây gọi chung là nhà trường) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Và căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục, thể thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.

Theo đó, giáo dục thể chất trong các trường mầm non nhằm trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Giáo dục thể chất (Hình từ Internet)

Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

4. Ủy ban nhân dân các cấp quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia; thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng đối với các trường tư thục để các trường này có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

5. Các nhà trường bảo đảm việc đầu tư xây dựng và sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Thể dục, thể thao, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Như vậy, quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện.

Tài chính phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất tại các trường mầm non được dùng từ những nguồn nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Tài chính cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bao gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cân đối ngân sách để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao cho các trường công lập trực thuộc; tạo điều kiện cho các nhà trường được sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Như vậy, tài chính phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất tại các trường mầm non do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Video về Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Wiki về Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? -

Em ơi cho anh hỏi: Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? Tài chính phục vụ cho hoạt động này được dùng từ những nguồn nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Hoàng đến từ Long An.

Giáo dục thể chất trong các trường mầm non nhằm mục đích gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

...

2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia (sau đây gọi chung là nhà trường) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

...

Và căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục, thể thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.

Theo đó, giáo dục thể chất trong các trường mầm non nhằm trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Giáo dục thể chất (Hình từ Internet)

Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

...

4. Ủy ban nhân dân các cấp quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia; thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng đối với các trường tư thục để các trường này có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

5. Các nhà trường bảo đảm việc đầu tư xây dựng và sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Thể dục, thể thao, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Như vậy, quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện.

Tài chính phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất tại các trường mầm non được dùng từ những nguồn nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Tài chính cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bao gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cân đối ngân sách để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao cho các trường công lập trực thuộc; tạo điều kiện cho các nhà trường được sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

...

Như vậy, tài chính phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất tại các trường mầm non do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất trong các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia do ai thực hiện? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Quy #hoạch #quỹ #đất #dành #cho #giáo #dục #thể #chất #trong #các #trường #mầm #theo #tiêu #chuẩn #quốc #gia #thực #hiện

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button