Là gì?Tổng Hợp

Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

(Cập nhật lần cuối vào: 01/07/2022 bởi Lytuong.net)

Tìm hiểu quy luật giá trị là gì, tác dụng và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa.

Sản xuất hàng hoá chịu sự tác động của nhiều quy luật kinh tế như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ,… Nhưng vai trò cơ bản đối với sự thống trị của sản xuất hàng hoá thuộc về quy luật giá trị. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên giá trị của nó, tức là dựa trên sự hao phí lao động cần thiết của xã hội.

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất tự xác định mức tiêu hao lao động của cá nhân mình, nhưng giá trị của hàng hoá không được xác định bằng mức tiêu phí lao động riêng của từng người sản xuất hàng hoá mà bằng hao phí lao động cần thiết cho xã hội. Vì vậy, để bán được hàng, bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận, người sản xuất phải điều chỉnh hao phí lao động cá biệt của mình đến mức chi phí xã hội chấp nhận được.

Trao đổi hàng hoá cũng phải trên cơ sở hao phí lao động cần thiết của xã hội, tức là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá.

Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho sự hao phí lao động của cá nhân họ phù hợp với sự hao phí lao động cần thiết của xã hội thì họ mới có thể tồn tại được.

Trong trao đổi hay lưu thông phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá: Hai hàng hoá được trao đổi khi cùng một lượng sức lao động kết tinh, hoặc việc trao đổi, mua bán hàng hoá phải được thực hiện ngang giá. giá trị như nhau.

Cơ chế tác động của quy luật giá trị được thực hiện cả trong trường hợp giá cả ngang bằng với giá trị, và cả trường hợp giá cả lên xuống xung quanh giá trị.

Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa. Vì giá trị là cơ sở của giá cả nên giá cả trước hết phụ thuộc vào giá trị. Hàng hóa có nhiều giá trị sẽ có giá cao và ngược lại. Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các yếu tố: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các yếu tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách khỏi giá trị và luân chuyển lên xuống quanh trục giá trị của nó. Sự vận động của giá cả thị trường của hàng hoá quanh trục giá trị của nó là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Chính nhờ sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.

Tác dụng của quy luật giá trị

Trong sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác động:

– Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Điều tiết sản xuất là sự điều tiết và phân phối các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Sự tác động này của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu trong một ngành khi cung ít hơn cầu, giá cả hàng hóa tăng lên trên giá trị, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận cao thì người sản xuất sẽ đổ xô vào ngành đó. Kết quả là tư liệu sản xuất và sức lao động chuyển vào ngành đó tăng lên. Ngược lại, khi cung trong ngành đó vượt cầu, giá cả hàng hóa giảm, hàng hóa không bán chạy và có thể bị lỗ vốn. Tình hình này buộc người sản xuất phải giảm quy mô sản xuất hoặc chuyển sang đầu tư vào những ngành có giá cả hàng hoá cao.

Sự điều tiết của quy luật giá trị lưu thông cũng thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường còn có tác dụng thu hút luồng hàng hoá từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao làm cho quá trình lưu thông hàng hoá được thông suốt.

Như vậy, sự biến động của giá cả trên thị trường không chỉ biểu hiện sự biến động của nền kinh tế mà còn có tác dụng điều tiết nền kinh tế hàng hoá.

Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất hàng hoá là một chủ thể kinh tế độc lập tự quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng do điều kiện sản xuất khác nhau nên hao phí lao động cá biệt khác nhau, người sản xuất mà hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội của hàng hoá ở vị trí thuận lợi sẽ thu được lợi nhuận cao. . Người sản xuất mà hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ gặp bất lợi, bị lỗ vốn. Để đạt được lợi thế cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ, phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt sao cho bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy phải luôn tìm cách cải tiến công nghệ, cải tiến tổ chức và quản lý, thực hiện tiết kiệm chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động. Cạnh tranh gay gắt thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội. Nhờ đó, lực lượng sản xuất xã hội được phát huy mạnh mẽ.

Cạnh tranh khốc liệt làm cho các quá trình này trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu mọi người sản xuất đều làm như nhau thì cuối cùng sẽ dẫn đến tổng năng suất xã hội tăng lên và chi phí sản xuất xã hội không ngừng giảm xuống.

Ví dụ, sau khi cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, hao phí lao động cá nhân của B là 3h / nón. Khi đó hao phí lao động xã hội cần thiết là (5 + 4 + 3) / 2 = 4h / nón. Tại thời điểm này, nhà sản xuất A đứng trước nguy cơ thua lỗ và phá sản. Vì vậy, họ tìm cách cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động để làm cho hao phí lao động cá biệt của họ thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Chính quá trình này đã thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát triển ngày càng nhanh

Thực hiện chọn lọc tự nhiên và phân chia người sản xuất hàng hóa thành người giàu và người nghèo

Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến những kết quả sau: người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến ​​thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên hao phí lao động cá biệt thấp hơn. hao phí lao động xã hội cần thiết, từ đó phát triển của cải và làm giàu nhanh chóng. Họ mua thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, những người không gặp thuận lợi, làm ăn kém cỏi, gặp rủi ro trong kinh doanh nên thua lỗ dẫn đến phá sản, trở nên nghèo khó.

Những người sản xuất hàng hoá có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn mức cần thiết cho xã hội, khi bán hàng hoá với mức hao phí lao động cần thiết cho xã hội (về giá trị) sẽ thu được nhiều hơn. sinh lời, giàu lên, mua sắm được nhiều tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, thậm chí thuê công nhân làm ông chủ.

Ngược lại, những người sản xuất ra hàng hoá có hao phí lao động cụ thể lớn hơn hao phí lao động cần thiết của xã hội thì khi bán được hàng hoá sẽ lâm vào tình trạng thua lỗ, nghèo nàn, thậm chí phá sản. , trở thành lao động làm thuê.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong lịch sử.

Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực. Vì vậy, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, nhà nước cần có những biện pháp để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó, nhất là trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá có nhiều quốc gia thành viên. phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Trong các giai đoạn phát triển của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩaở giai đoạn cạnh tranh tự do, quy luật giá trị biểu hiện ra bên ngoài thành quy luật giá cả sản xuất: Gsx = k + p. Trong giai đoạn độc quyền, quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền:dq = k + P dq (trong đó lợi nhuận độc quyền bằng lợi nhuận bình quân cộng với lợi nhuận độc quyền).

Xem thêm thông tin chi tiết về Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

Hình Ảnh về Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

Video về Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

Wiki về Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động

Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động -

(Cập nhật lần cuối vào: 01/07/2022 bởi Lytuong.net)

Tìm hiểu quy luật giá trị là gì, tác dụng và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa.

Sản xuất hàng hoá chịu sự tác động của nhiều quy luật kinh tế như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ,… Nhưng vai trò cơ bản đối với sự thống trị của sản xuất hàng hoá thuộc về quy luật giá trị. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên giá trị của nó, tức là dựa trên sự hao phí lao động cần thiết của xã hội.

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất tự xác định mức tiêu hao lao động của cá nhân mình, nhưng giá trị của hàng hoá không được xác định bằng mức tiêu phí lao động riêng của từng người sản xuất hàng hoá mà bằng hao phí lao động cần thiết cho xã hội. Vì vậy, để bán được hàng, bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận, người sản xuất phải điều chỉnh hao phí lao động cá biệt của mình đến mức chi phí xã hội chấp nhận được.

Trao đổi hàng hoá cũng phải trên cơ sở hao phí lao động cần thiết của xã hội, tức là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá.

Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho sự hao phí lao động của cá nhân họ phù hợp với sự hao phí lao động cần thiết của xã hội thì họ mới có thể tồn tại được.

Trong trao đổi hay lưu thông phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá: Hai hàng hoá được trao đổi khi cùng một lượng sức lao động kết tinh, hoặc việc trao đổi, mua bán hàng hoá phải được thực hiện ngang giá. giá trị như nhau.

Cơ chế tác động của quy luật giá trị được thực hiện cả trong trường hợp giá cả ngang bằng với giá trị, và cả trường hợp giá cả lên xuống xung quanh giá trị.

Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa. Vì giá trị là cơ sở của giá cả nên giá cả trước hết phụ thuộc vào giá trị. Hàng hóa có nhiều giá trị sẽ có giá cao và ngược lại. Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các yếu tố: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các yếu tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách khỏi giá trị và luân chuyển lên xuống quanh trục giá trị của nó. Sự vận động của giá cả thị trường của hàng hoá quanh trục giá trị của nó là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Chính nhờ sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.

Tác dụng của quy luật giá trị

Trong sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác động:

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Điều tiết sản xuất là sự điều tiết và phân phối các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Sự tác động này của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu trong một ngành khi cung ít hơn cầu, giá cả hàng hóa tăng lên trên giá trị, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận cao thì người sản xuất sẽ đổ xô vào ngành đó. Kết quả là tư liệu sản xuất và sức lao động chuyển vào ngành đó tăng lên. Ngược lại, khi cung trong ngành đó vượt cầu, giá cả hàng hóa giảm, hàng hóa không bán chạy và có thể bị lỗ vốn. Tình hình này buộc người sản xuất phải giảm quy mô sản xuất hoặc chuyển sang đầu tư vào những ngành có giá cả hàng hoá cao.

Sự điều tiết của quy luật giá trị lưu thông cũng thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường còn có tác dụng thu hút luồng hàng hoá từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao làm cho quá trình lưu thông hàng hoá được thông suốt.

Như vậy, sự biến động của giá cả trên thị trường không chỉ biểu hiện sự biến động của nền kinh tế mà còn có tác dụng điều tiết nền kinh tế hàng hoá.

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất hàng hoá là một chủ thể kinh tế độc lập tự quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng do điều kiện sản xuất khác nhau nên hao phí lao động cá biệt khác nhau, người sản xuất mà hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội của hàng hoá ở vị trí thuận lợi sẽ thu được lợi nhuận cao. . Người sản xuất mà hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ gặp bất lợi, bị lỗ vốn. Để đạt được lợi thế cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ, phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt sao cho bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy phải luôn tìm cách cải tiến công nghệ, cải tiến tổ chức và quản lý, thực hiện tiết kiệm chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động. Cạnh tranh gay gắt thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội. Nhờ đó, lực lượng sản xuất xã hội được phát huy mạnh mẽ.

Cạnh tranh khốc liệt làm cho các quá trình này trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu mọi người sản xuất đều làm như nhau thì cuối cùng sẽ dẫn đến tổng năng suất xã hội tăng lên và chi phí sản xuất xã hội không ngừng giảm xuống.

Ví dụ, sau khi cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, hao phí lao động cá nhân của B là 3h / nón. Khi đó hao phí lao động xã hội cần thiết là (5 + 4 + 3) / 2 = 4h / nón. Tại thời điểm này, nhà sản xuất A đứng trước nguy cơ thua lỗ và phá sản. Vì vậy, họ tìm cách cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động để làm cho hao phí lao động cá biệt của họ thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Chính quá trình này đã thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát triển ngày càng nhanh

- Thực hiện chọn lọc tự nhiên và phân chia người sản xuất hàng hóa thành người giàu và người nghèo

Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến những kết quả sau: người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến ​​thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên hao phí lao động cá biệt thấp hơn. hao phí lao động xã hội cần thiết, từ đó phát triển của cải và làm giàu nhanh chóng. Họ mua thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, những người không gặp thuận lợi, làm ăn kém cỏi, gặp rủi ro trong kinh doanh nên thua lỗ dẫn đến phá sản, trở nên nghèo khó.

Những người sản xuất hàng hoá có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn mức cần thiết cho xã hội, khi bán hàng hoá với mức hao phí lao động cần thiết cho xã hội (về giá trị) sẽ thu được nhiều hơn. sinh lời, giàu lên, mua sắm được nhiều tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, thậm chí thuê công nhân làm ông chủ.

Ngược lại, những người sản xuất ra hàng hoá có hao phí lao động cụ thể lớn hơn hao phí lao động cần thiết của xã hội thì khi bán được hàng hoá sẽ lâm vào tình trạng thua lỗ, nghèo nàn, thậm chí phá sản. , trở thành lao động làm thuê.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong lịch sử.

Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực. Vì vậy, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, nhà nước cần có những biện pháp để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó, nhất là trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá có nhiều quốc gia thành viên. phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Trong các giai đoạn phát triển của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩaở giai đoạn cạnh tranh tự do, quy luật giá trị biểu hiện ra bên ngoài thành quy luật giá cả sản xuất: Gsx = k + p. Trong giai đoạn độc quyền, quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền:dq = k + P dq (trong đó lợi nhuận độc quyền bằng lợi nhuận bình quân cộng với lợi nhuận độc quyền).

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Quy #luật #giá #trị #là #gì #Nội #dung #yêu #cầu #và #tác #động

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button