Giáo Dục

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Khoa học công nghệ được ứng dụng trong ngành nông nghiệp đã đóng góp phần đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ. Please same tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SBT Địa Lý 10 – Kết nối tri thức nhé!

Trắc nghiệm Địa 10: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

B. Khí hậu trái đất ngày càng biến đổi.

C. Không thể kéo dài thời gian sản xuất của ngành ngày càng gắt gao.


D. trọng tâm của ngành trong nền kinh tế thế giới ngày càng giảm.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Giải thích của giáo viên tại sao A là câu trả lời đúng

Nông nghiệp là ngành có lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động nông nghiệp đã có từ hàng năm đến nay kể từ khi con người bỏ nghề săn bắn và hái lượm. Nông nghiệp là một ngành kinh tế quốc dân, một trong những bộ phận chủ yếu của sản xuất vật chất, sản xuất thực phẩm cho nhân dân và nguyên liệu cho công nghiệp. Trong nông nghiệp, việc sản xuất sản phẩm không những gắn liền với quá trình kinh tế, mà cũng gắn liền với quá trình tự nhiên của tái sản xuất. Muốn kinh doanh nông nghiệp một cách đúng đắn điều quan trọng là hiểu biết và khéo léo sử dụng các quy định của luật kinh tế của sự phát triển động vật và thực tế. Nông nghiệp bao gồm hai tổng hợp ngành: ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ngành công nghiệp bao bì bao gồm sản xuất hạt ngũ cốc, cây công nghiệp, khoai tây, trồng rau, làm vườn, nghề trồng cây công nghiệp… Ngành công nghiệp bao bì bao gồm công việc chăn nuôi thú lớn có sừng, Cừu, lợn, gia cầm…

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Trước đây, Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đặc điểm này bắt nguồn từ các đối tượng lao động của nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi. Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Các yếu tố này kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng tác động trong một hệ thống có thể duy nhất và không thể thay thế nhau.

Tuy nhiên, hiện nay dưới sự phát triển của Khoa học – Công nghệ, con người đã tiến hành kiểm tra được các yếu tố tự nhiên, đồng thời từ đó nâng cao năng suất của quá trình Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản . Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp đưa Việt Nam trở thành số 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó khăn tính yêu cầu chất lượng cao, nâng cao đời sống nông dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Từ đó có thể thấy rằng Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

>>> Tham khảo: Nước ta đi lên từ ngành công nghiệp

—————————————–

Trên đây đã cùng các bạn tìm hiểu Chức năng nào dưới đây không thuộc về hệ thống điều hành? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Video về Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Wiki về Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do -

Khoa học công nghệ được ứng dụng trong ngành nông nghiệp đã đóng góp phần đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ. Please same tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SBT Địa Lý 10 – Kết nối tri thức nhé!

Trắc nghiệm Địa 10: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

B. Khí hậu trái đất ngày càng biến đổi.

C. Không thể kéo dài thời gian sản xuất của ngành ngày càng gắt gao.


D. trọng tâm của ngành trong nền kinh tế thế giới ngày càng giảm.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Giải thích của giáo viên tại sao A là câu trả lời đúng

Nông nghiệp là ngành có lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động nông nghiệp đã có từ hàng năm đến nay kể từ khi con người bỏ nghề săn bắn và hái lượm. Nông nghiệp là một ngành kinh tế quốc dân, một trong những bộ phận chủ yếu của sản xuất vật chất, sản xuất thực phẩm cho nhân dân và nguyên liệu cho công nghiệp. Trong nông nghiệp, việc sản xuất sản phẩm không những gắn liền với quá trình kinh tế, mà cũng gắn liền với quá trình tự nhiên của tái sản xuất. Muốn kinh doanh nông nghiệp một cách đúng đắn điều quan trọng là hiểu biết và khéo léo sử dụng các quy định của luật kinh tế của sự phát triển động vật và thực tế. Nông nghiệp bao gồm hai tổng hợp ngành: ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ngành công nghiệp bao bì bao gồm sản xuất hạt ngũ cốc, cây công nghiệp, khoai tây, trồng rau, làm vườn, nghề trồng cây công nghiệp… Ngành công nghiệp bao bì bao gồm công việc chăn nuôi thú lớn có sừng, Cừu, lợn, gia cầm…

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Trước đây, Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đặc điểm này bắt nguồn từ các đối tượng lao động của nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi. Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Các yếu tố này kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng tác động trong một hệ thống có thể duy nhất và không thể thay thế nhau.

Tuy nhiên, hiện nay dưới sự phát triển của Khoa học – Công nghệ, con người đã tiến hành kiểm tra được các yếu tố tự nhiên, đồng thời từ đó nâng cao năng suất của quá trình Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản . Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp đưa Việt Nam trở thành số 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó khăn tính yêu cầu chất lượng cao, nâng cao đời sống nông dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Từ đó có thể thấy rằng Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

>>> Tham khảo: Nước ta đi lên từ ngành công nghiệp

—————————————–

Trên đây đã cùng các bạn tìm hiểu Chức năng nào dưới đây không thuộc về hệ thống điều hành? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Khoa học công nghệ được ứng dụng trong ngành nông nghiệp đã đóng góp phần đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ. Please same tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SBT Địa Lý 10 – Kết nối tri thức nhé!

Trắc nghiệm Địa 10: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

B. Khí hậu trái đất ngày càng biến đổi.

C. Không thể kéo dài thời gian sản xuất của ngành ngày càng gắt gao.


D. trọng tâm của ngành trong nền kinh tế thế giới ngày càng giảm.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Giải thích của giáo viên tại sao A là câu trả lời đúng

Nông nghiệp là ngành có lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động nông nghiệp đã có từ hàng năm đến nay kể từ khi con người bỏ nghề săn bắn và hái lượm. Nông nghiệp là một ngành kinh tế quốc dân, một trong những bộ phận chủ yếu của sản xuất vật chất, sản xuất thực phẩm cho nhân dân và nguyên liệu cho công nghiệp. Trong nông nghiệp, việc sản xuất sản phẩm không những gắn liền với quá trình kinh tế, mà cũng gắn liền với quá trình tự nhiên của tái sản xuất. Muốn kinh doanh nông nghiệp một cách đúng đắn điều quan trọng là hiểu biết và khéo léo sử dụng các quy định của luật kinh tế của sự phát triển động vật và thực tế. Nông nghiệp bao gồm hai tổng hợp ngành: ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ngành công nghiệp bao bì bao gồm sản xuất hạt ngũ cốc, cây công nghiệp, khoai tây, trồng rau, làm vườn, nghề trồng cây công nghiệp… Ngành công nghiệp bao bì bao gồm công việc chăn nuôi thú lớn có sừng, Cừu, lợn, gia cầm…

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do

Trước đây, Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đặc điểm này bắt nguồn từ các đối tượng lao động của nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi. Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Các yếu tố này kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng tác động trong một hệ thống có thể duy nhất và không thể thay thế nhau.

Tuy nhiên, hiện nay dưới sự phát triển của Khoa học – Công nghệ, con người đã tiến hành kiểm tra được các yếu tố tự nhiên, đồng thời từ đó nâng cao năng suất của quá trình Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản . Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp đưa Việt Nam trở thành số 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó khăn tính yêu cầu chất lượng cao, nâng cao đời sống nông dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Từ đó có thể thấy rằng Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do sự phát triển của khoa học – công nghệ.

>>> Tham khảo: Nước ta đi lên từ ngành công nghiệp

—————————————–

Trên đây đã cùng các bạn tìm hiểu Chức năng nào dưới đây không thuộc về hệ thống điều hành? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, do bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sản #xuất #nông #nghiệp #lâm #nghiệp #thuỷ #sản #ngày #càng #giảm #sự #phụ #thuộc #vào #điều #kiện #tự #nhiên

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button