Giáo Dục

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi: Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra có đặc điểm?

A. Giống cây mẹ có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

B. Giống cây bố mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái.

C. Giống bố mẹ, có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

D. Giống và khác cây mẹ, không có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

Câu trả lời:

Trả lời: BỎ


Sinh sản vô tính ở thực vật là cây con sinh ra có đặc điểm giống cây mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sinh sản vô tính ở thực vật

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho loài tiếp tục phát triển.

Ở thực vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

II. Sinh sản vô tính ở thực vật

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra với các đặc điểm của

1. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái, trong đó con cái giống và giống mẹ.

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a) Sản sinh bào tử

– Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử từ phôi bào.

– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

b) Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà sinh vật mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.

– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (bò, thân rễ, củ, rễ củ, lá …).

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:

– Ưu điểm: Con giữ được gen di truyền của mẹ qua quá trình nguyên phân.

– Nhược điểm: Con kém thích nghi với sự thay đổi của môi trường do không tổ hợp được các đặc điểm di truyền của bố và mẹ.

3. Phương pháp nhân giống vô tính

* Giâm cành

Chiết cành là hình thức giâm cành từ thân, cành hoặc từ thân có chồi ngọn.

Một khối các tế bào không chuyên biệt, được gọi là mô sẹo, xuất hiện tại vị trí vết cắt, sau đó các rễ không phân biệt mọc ra từ mô sẹo này.

* Marcotting

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra với tính trạng (hình 2)
Hình 2: Quy trình chiết xuất

* Ghép cành

Chồi hoặc cành từ một cây này có thể được ghép vào một cây khác có quan hệ họ hàng gần hoặc các bộ phận khác nhau của cùng một loài. Việc ghép cành phải được thực hiện khi cây còn nhỏ. Cây cho bộ rễ được gọi là cây, cành hoặc chồi được gọi là cành ghép. Cây ghép có thể kết hợp chất lượng tốt giữa cây ghép và gốc ghép.

* Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

– Lấy tế bào từ các bộ phận khác nhau của cơ thể thực vật (ống, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi, v.v.)

– Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

– Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng

Cơ sở khoa học là tính đa năng của tế bào

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

a) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

– Giúp ích cho sự tồn tại và phát triển của các loài sinh vật.

b) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

– Duy trì tình trạng tốt để phục vụ mọi người

– Nhân nhanh các giống cây trồng

– Tạo giống cây trồng sạch bệnh

– Phục hồi các giống quý đang thoái hóa

– Hiệu quả kinh tế cao, chi phí thấp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Video về Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Wiki về Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính -

Câu hỏi: Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra có đặc điểm?

A. Giống cây mẹ có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

B. Giống cây bố mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái.

C. Giống bố mẹ, có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

D. Giống và khác cây mẹ, không có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

Câu trả lời:

Trả lời: BỎ


Sinh sản vô tính ở thực vật là cây con sinh ra có đặc điểm giống cây mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sinh sản vô tính ở thực vật

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho loài tiếp tục phát triển.

Ở thực vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

II. Sinh sản vô tính ở thực vật

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra với các đặc điểm của

1. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái, trong đó con cái giống và giống mẹ.

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a) Sản sinh bào tử

- Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử từ phôi bào.

- Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

b) Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà sinh vật mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.

- Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (bò, thân rễ, củ, rễ củ, lá ...).

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:

- Ưu điểm: Con giữ được gen di truyền của mẹ qua quá trình nguyên phân.

- Nhược điểm: Con kém thích nghi với sự thay đổi của môi trường do không tổ hợp được các đặc điểm di truyền của bố và mẹ.

3. Phương pháp nhân giống vô tính

* Giâm cành

Chiết cành là hình thức giâm cành từ thân, cành hoặc từ thân có chồi ngọn.

Một khối các tế bào không chuyên biệt, được gọi là mô sẹo, xuất hiện tại vị trí vết cắt, sau đó các rễ không phân biệt mọc ra từ mô sẹo này.

* Marcotting

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra với tính trạng (hình 2)
Hình 2: Quy trình chiết xuất

* Ghép cành

Chồi hoặc cành từ một cây này có thể được ghép vào một cây khác có quan hệ họ hàng gần hoặc các bộ phận khác nhau của cùng một loài. Việc ghép cành phải được thực hiện khi cây còn nhỏ. Cây cho bộ rễ được gọi là cây, cành hoặc chồi được gọi là cành ghép. Cây ghép có thể kết hợp chất lượng tốt giữa cây ghép và gốc ghép.

* Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

- Lấy tế bào từ các bộ phận khác nhau của cơ thể thực vật (ống, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi, v.v.)

- Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

- Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng

Cơ sở khoa học là tính đa năng của tế bào

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

a) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

- Giúp ích cho sự tồn tại và phát triển của các loài sinh vật.

b) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

- Duy trì tình trạng tốt để phục vụ mọi người

- Nhân nhanh các giống cây trồng

- Tạo giống cây trồng sạch bệnh

- Phục hồi các giống quý đang thoái hóa

- Hiệu quả kinh tế cao, chi phí thấp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra có đặc điểm?

A. Giống cây mẹ có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

B. Giống cây bố mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái.

C. Giống bố mẹ, có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

D. Giống và khác cây mẹ, không có sự dung hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

Câu trả lời:

Trả lời: BỎ


Sinh sản vô tính ở thực vật là cây con sinh ra có đặc điểm giống cây mẹ, không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sinh sản vô tính ở thực vật

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho loài tiếp tục phát triển.

Ở thực vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

II. Sinh sản vô tính ở thực vật

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là khi cây non được sinh ra với các đặc điểm của

1. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và cái, trong đó con cái giống và giống mẹ.

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a) Sản sinh bào tử

– Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử từ phôi bào.

– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

b) Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà sinh vật mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.

– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (bò, thân rễ, củ, rễ củ, lá …).

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:

– Ưu điểm: Con giữ được gen di truyền của mẹ qua quá trình nguyên phân.

– Nhược điểm: Con kém thích nghi với sự thay đổi của môi trường do không tổ hợp được các đặc điểm di truyền của bố và mẹ.

3. Phương pháp nhân giống vô tính

* Giâm cành

Chiết cành là hình thức giâm cành từ thân, cành hoặc từ thân có chồi ngọn.

Một khối các tế bào không chuyên biệt, được gọi là mô sẹo, xuất hiện tại vị trí vết cắt, sau đó các rễ không phân biệt mọc ra từ mô sẹo này.

* Marcotting

[CHUẨN NHẤT]  Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra với tính trạng (hình 2)
Hình 2: Quy trình chiết xuất

* Ghép cành

Chồi hoặc cành từ một cây này có thể được ghép vào một cây khác có quan hệ họ hàng gần hoặc các bộ phận khác nhau của cùng một loài. Việc ghép cành phải được thực hiện khi cây còn nhỏ. Cây cho bộ rễ được gọi là cây, cành hoặc chồi được gọi là cành ghép. Cây ghép có thể kết hợp chất lượng tốt giữa cây ghép và gốc ghép.

* Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

– Lấy tế bào từ các bộ phận khác nhau của cơ thể thực vật (ống, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi, v.v.)

– Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

– Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng

Cơ sở khoa học là tính đa năng của tế bào

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

a) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

– Giúp ích cho sự tồn tại và phát triển của các loài sinh vật.

b) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

– Duy trì tình trạng tốt để phục vụ mọi người

– Nhân nhanh các giống cây trồng

– Tạo giống cây trồng sạch bệnh

– Phục hồi các giống quý đang thoái hóa

– Hiệu quả kinh tế cao, chi phí thấp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sinh #sản #vô #tính #ở #thực #vật #là #cây #được #sinh #mang #đặc #tính

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button