Giáo Dục

Sinh vật sản xuất là những sinh vật

Câu hỏi: Người sản xuất là sinh vật

A. phân hủy vật chất (xác, chất thải) thành chất vô cơ trả lại môi trường

B. động vật ăn cỏ và động vật ăn cỏ

C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để nuôi sống

D. chỉ gồm những sinh vật có khả năng sinh tổng hợp.

Câu trả lời

Đáp án: C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để tự nuôi mình.

Giải thích chi tiết:

Sinh vật được gọi là có năng suất khi chúng có khả năng sản xuất các hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Trong những trường hợp này, sinh vật có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp chất hữu cơ. Các dạng sinh vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong hệ sinh thái.

Các loại sinh vật sản sinh trong hệ sinh thái

Thông thường dạng sinh vật này có hoạt động quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Các sinh vật bao gồm thực vật, vi khuẩn lam, động vật nguyên sinh và các động vật nguyên sinh khác.

 • Thực vật bao gồm các loài thực vật có khả năng quang hợp, lấy khí ôxi và năng lượng mặt trời để tạo ra các hợp chất hữu cơ nuôi cơ thể.
 • Vi khuẩn lam thường được gọi là vi khuẩn lam hoặc vi khuẩn lam. Thuộc họ vi khuẩn có khả năng quang hợp tạo ra các hợp chất hữu cơ. Tên khoa học của vi khuẩn lam là cyanobacteria bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là màu xanh lam.
 • Động vật nguyên sinh hay còn gọi là sinh vật nhân thực. Chúng có kích thước nhỏ và chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Đây cũng là một trong những dạng sinh vật có khả năng tạo ra các chất hữu cơ.

Người sản xuất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh thái cũng như chuỗi thức ăn. Nó được đánh giá là một trong những nguồn thức ăn quan trọng trong chuỗi thức ăn để nuôi động vật và con người. Sự vắng mặt của các sinh vật sản xuất sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái cũng như ảnh hưởng đến sự tuyệt chủng của các loài còn lại.

Thực vật đóng vai trò hàng đầu trong chuỗi thức ăn

Kiến thức sâu rộng

1. chuỗi thực phẩm

Chuỗi thức ăn (mối quan hệ thức ăn) (chuỗi thức ăn) là một chuỗi gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích trước, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích sau. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên lưới thức ăn.

Ví dụ:

 • cỏ → thỏ → sói → xác chết → vi khuẩn → cỏ;
 • lá ngô – châu chấu – ếch – xác thối – phân bón cho cây ngô.
 • cỏ → bò → người → xác chết → vi khuẩn → cỏ.

2. Các thành phần trong chuỗi thức ăn

Trong chuỗi thức ăn, có ba loại sinh vật:


– Cơ quan sản xuất

Một sinh vật ở đầu chuỗi thức ăn vì nó trực tiếp tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nó còn được gọi là sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật cung cấp. Trong nhóm sinh vật tự dưỡng, chúng được chia thành hai loại: một loại sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ và một loại sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học.

Ví dụ: thực vật, một số loài tảo, vi khuẩn …

– Sinh vật tiêu dùng

Là những sinh vật dị dưỡng (không thể tự tổng hợp chất hữu cơ) phải lấy chất hữu cơ bằng cách tiêu thụ các sinh vật dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

– Sinh vật phân giải

Là vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.

3. Các loại chuỗi thức ăn

– Chuỗi thức ăn bắt đầu từ người sản xuất: (chuỗi thức ăn chăn nuôi)

Ví dụ: cỏ → thỏ → sói → vi sinh vật phân hủy

– Chuỗi thức ăn với sinh vật bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ: (chuỗi thức ăn vụn)

Ví dụ: chất hữu cơ -> giun đất -> gà -> sói -> hổ -> vi khuẩn.

– Chuỗi thức ăn thẩm thấu: (chỉ ở nước)

Ví dụ: động vật nguyên sinh -> cá nhỏ -> cá lớn

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sinh vật sản xuất là những sinh vật

Video về Sinh vật sản xuất là những sinh vật

Wiki về Sinh vật sản xuất là những sinh vật

Sinh vật sản xuất là những sinh vật

Sinh vật sản xuất là những sinh vật -

Câu hỏi: Người sản xuất là sinh vật

A. phân hủy vật chất (xác, chất thải) thành chất vô cơ trả lại môi trường

B. động vật ăn cỏ và động vật ăn cỏ

C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để nuôi sống

D. chỉ gồm những sinh vật có khả năng sinh tổng hợp.

Câu trả lời

Đáp án: C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để tự nuôi mình.

Giải thích chi tiết:

Sinh vật được gọi là có năng suất khi chúng có khả năng sản xuất các hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Trong những trường hợp này, sinh vật có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp chất hữu cơ. Các dạng sinh vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong hệ sinh thái.

Các loại sinh vật sản sinh trong hệ sinh thái

Thông thường dạng sinh vật này có hoạt động quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Các sinh vật bao gồm thực vật, vi khuẩn lam, động vật nguyên sinh và các động vật nguyên sinh khác.

 • Thực vật bao gồm các loài thực vật có khả năng quang hợp, lấy khí ôxi và năng lượng mặt trời để tạo ra các hợp chất hữu cơ nuôi cơ thể.
 • Vi khuẩn lam thường được gọi là vi khuẩn lam hoặc vi khuẩn lam. Thuộc họ vi khuẩn có khả năng quang hợp tạo ra các hợp chất hữu cơ. Tên khoa học của vi khuẩn lam là cyanobacteria bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là màu xanh lam.
 • Động vật nguyên sinh hay còn gọi là sinh vật nhân thực. Chúng có kích thước nhỏ và chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Đây cũng là một trong những dạng sinh vật có khả năng tạo ra các chất hữu cơ.

Người sản xuất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh thái cũng như chuỗi thức ăn. Nó được đánh giá là một trong những nguồn thức ăn quan trọng trong chuỗi thức ăn để nuôi động vật và con người. Sự vắng mặt của các sinh vật sản xuất sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái cũng như ảnh hưởng đến sự tuyệt chủng của các loài còn lại.

Thực vật đóng vai trò hàng đầu trong chuỗi thức ăn

Kiến thức sâu rộng

1. chuỗi thực phẩm

Chuỗi thức ăn (mối quan hệ thức ăn) (chuỗi thức ăn) là một chuỗi gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích trước, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích sau. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên lưới thức ăn.

Ví dụ:

 • cỏ → thỏ → sói → xác chết → vi khuẩn → cỏ;
 • lá ngô - châu chấu - ếch - xác thối - phân bón cho cây ngô.
 • cỏ → bò → người → xác chết → vi khuẩn → cỏ.

2. Các thành phần trong chuỗi thức ăn

Trong chuỗi thức ăn, có ba loại sinh vật:


- Cơ quan sản xuất

Một sinh vật ở đầu chuỗi thức ăn vì nó trực tiếp tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nó còn được gọi là sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật cung cấp. Trong nhóm sinh vật tự dưỡng, chúng được chia thành hai loại: một loại sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ và một loại sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học.

Ví dụ: thực vật, một số loài tảo, vi khuẩn ...

- Sinh vật tiêu dùng

Là những sinh vật dị dưỡng (không thể tự tổng hợp chất hữu cơ) phải lấy chất hữu cơ bằng cách tiêu thụ các sinh vật dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

- Sinh vật phân giải

Là vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.

3. Các loại chuỗi thức ăn

- Chuỗi thức ăn bắt đầu từ người sản xuất: (chuỗi thức ăn chăn nuôi)

Ví dụ: cỏ → thỏ → sói → vi sinh vật phân hủy

- Chuỗi thức ăn với sinh vật bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ: (chuỗi thức ăn vụn)

Ví dụ: chất hữu cơ -> giun đất -> gà -> sói -> hổ -> vi khuẩn.

- Chuỗi thức ăn thẩm thấu: (chỉ ở nước)

Ví dụ: động vật nguyên sinh -> cá nhỏ -> cá lớn

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Người sản xuất là sinh vật

A. phân hủy vật chất (xác, chất thải) thành chất vô cơ trả lại môi trường

B. động vật ăn cỏ và động vật ăn cỏ

C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để nuôi sống

D. chỉ gồm những sinh vật có khả năng sinh tổng hợp.

Câu trả lời

Đáp án: C. có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để tự nuôi mình.

Giải thích chi tiết:

Sinh vật được gọi là có năng suất khi chúng có khả năng sản xuất các hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Trong những trường hợp này, sinh vật có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp chất hữu cơ. Các dạng sinh vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong hệ sinh thái.

Các loại sinh vật sản sinh trong hệ sinh thái

Thông thường dạng sinh vật này có hoạt động quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Các sinh vật bao gồm thực vật, vi khuẩn lam, động vật nguyên sinh và các động vật nguyên sinh khác.

 • Thực vật bao gồm các loài thực vật có khả năng quang hợp, lấy khí ôxi và năng lượng mặt trời để tạo ra các hợp chất hữu cơ nuôi cơ thể.
 • Vi khuẩn lam thường được gọi là vi khuẩn lam hoặc vi khuẩn lam. Thuộc họ vi khuẩn có khả năng quang hợp tạo ra các hợp chất hữu cơ. Tên khoa học của vi khuẩn lam là cyanobacteria bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là màu xanh lam.
 • Động vật nguyên sinh hay còn gọi là sinh vật nhân thực. Chúng có kích thước nhỏ và chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Đây cũng là một trong những dạng sinh vật có khả năng tạo ra các chất hữu cơ.

Người sản xuất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh thái cũng như chuỗi thức ăn. Nó được đánh giá là một trong những nguồn thức ăn quan trọng trong chuỗi thức ăn để nuôi động vật và con người. Sự vắng mặt của các sinh vật sản xuất sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái cũng như ảnh hưởng đến sự tuyệt chủng của các loài còn lại.

Thực vật đóng vai trò hàng đầu trong chuỗi thức ăn

Kiến thức sâu rộng

1. chuỗi thực phẩm

Chuỗi thức ăn (mối quan hệ thức ăn) (chuỗi thức ăn) là một chuỗi gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích trước, vừa là sinh vật tiêu thụ của mắt xích sau. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên lưới thức ăn.

Ví dụ:

 • cỏ → thỏ → sói → xác chết → vi khuẩn → cỏ;
 • lá ngô – châu chấu – ếch – xác thối – phân bón cho cây ngô.
 • cỏ → bò → người → xác chết → vi khuẩn → cỏ.

2. Các thành phần trong chuỗi thức ăn

Trong chuỗi thức ăn, có ba loại sinh vật:


– Cơ quan sản xuất

Một sinh vật ở đầu chuỗi thức ăn vì nó trực tiếp tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nó còn được gọi là sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật cung cấp. Trong nhóm sinh vật tự dưỡng, chúng được chia thành hai loại: một loại sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ và một loại sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học.

Ví dụ: thực vật, một số loài tảo, vi khuẩn …

– Sinh vật tiêu dùng

Là những sinh vật dị dưỡng (không thể tự tổng hợp chất hữu cơ) phải lấy chất hữu cơ bằng cách tiêu thụ các sinh vật dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

– Sinh vật phân giải

Là vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.

3. Các loại chuỗi thức ăn

– Chuỗi thức ăn bắt đầu từ người sản xuất: (chuỗi thức ăn chăn nuôi)

Ví dụ: cỏ → thỏ → sói → vi sinh vật phân hủy

– Chuỗi thức ăn với sinh vật bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ: (chuỗi thức ăn vụn)

Ví dụ: chất hữu cơ -> giun đất -> gà -> sói -> hổ -> vi khuẩn.

– Chuỗi thức ăn thẩm thấu: (chỉ ở nước)

Ví dụ: động vật nguyên sinh -> cá nhỏ -> cá lớn

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Sinh vật sản xuất là những sinh vật có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sinh vật sản xuất là những sinh vật bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sinh #vật #sản #xuất #là #những #sinh #vật

Xem thêm bài viết hay:  Bài 5 trang 14 SGK Vật Lý 11

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button