Giáo Dục

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

1. Sơ đồ khối của máy thu thanh

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Nguyên lý làm việc của máy thu thanh

– Khối chọn sóng: có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để chọn sóng nhận

– Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần để tăng độ nhạy

– Khối dao động ngoài: tạo ra sóng cao tần (fd) trong máy với quy luật luôn cao hơn sóng dự định (ft) một giá trị không đổi là 465 kHz (hoặc 455 kHz)

– Khối trộn: trộn sóng thu của đài (ft) với sóng cao tần trong máy fd để tạo ra trung tần fd – ft = 465 kHz

– Khối khuếch đại trung tần: khuếch đại tín hiệu trung tần

– Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách và lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa về khuếch đại âm tần.

– Khối khuếch đại: khuếch đại tín hiệu âm thanh lấy từ đầu ra của đầu báo ra loa

– Khối nguồn: cấp nguồn cho đầu thu

2. Sơ đồ khối bộ thu âm thanh nổi AM và FM

Hầu hết các máy thu thanh ngày nay đều có hai chức năng: thu sóng điều chế AM và thu vi sóng FM Stereo. Sơ đồ khối của máy thu có dạng sau:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 2)

Trong máy thu thanh băng tần kép AM & FM, có hai bộ chuyển đổi tần số riêng biệt, hai bộ khuếch đại trung tần và hai tần số âm thanh dùng chung. Dải tần của bộ khuếch đại trung tần FM rộng hơn vì tần số trung tần của FM là 10,7M.

Đối với mạch dò tần số: Thường sử dụng sơ đồ phát hiện tỷ lệ vì độ nhạy cao và giảm biên độ ký sinh.

Khối giải mã âm thanh nổi: Có nhiệm vụ giải mã tín hiệu R + L tổng và tín hiệu RL từ đầu ra của mạch tách sóng để thu hồi 2 tín hiệu R & L riêng biệt.

Nguyên lý làm việc của khối dò trong máy thu AM:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 3)

Nguyên tắc làm việc:

– Điốt chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều nên sóng đi vào khối tách sóng là sóng xoay chiều nhưng đi ra là sóng 1 chiều.

– Tụ lọc, loại bỏ sóng mang tần số cao và giữ tần số thấp làm vỏ bọc của sóng âm thanh.

THÔNG TIN THÊM

Âm thanh cần được chuyển đổi thành tín hiệu điện để giao tiếp trong khoảng cách xa. Tín hiệu này được gọi là tín hiệu âm thanh, và không có khả năng bị bức xạ thành sóng điện từ.

Để truyền tín hiệu âm thanh trên một khoảng cách xa, tín hiệu đó phải được gửi thành sóng tần số cao.

Nguyên lý thu sóng radio bằng FM

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Video về Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Wiki về Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo -

1. Sơ đồ khối của máy thu thanh

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Nguyên lý làm việc của máy thu thanh

– Khối chọn sóng: có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để chọn sóng nhận

– Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần để tăng độ nhạy

– Khối dao động ngoài: tạo ra sóng cao tần (fd) trong máy với quy luật luôn cao hơn sóng dự định (ft) một giá trị không đổi là 465 kHz (hoặc 455 kHz)

– Khối trộn: trộn sóng thu của đài (ft) với sóng cao tần trong máy fd để tạo ra trung tần fd – ft = 465 kHz

– Khối khuếch đại trung tần: khuếch đại tín hiệu trung tần


– Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách và lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa về khuếch đại âm tần.

– Khối khuếch đại: khuếch đại tín hiệu âm thanh lấy từ đầu ra của đầu báo ra loa

– Khối nguồn: cấp nguồn cho đầu thu

2. Sơ đồ khối bộ thu âm thanh nổi AM và FM

Hầu hết các máy thu thanh ngày nay đều có hai chức năng: thu sóng điều chế AM và thu vi sóng FM Stereo. Sơ đồ khối của máy thu có dạng sau:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 2)

Trong máy thu thanh băng tần kép AM & FM, có hai bộ chuyển đổi tần số riêng biệt, hai bộ khuếch đại trung tần và hai tần số âm thanh dùng chung. Dải tần của bộ khuếch đại trung tần FM rộng hơn vì tần số trung tần của FM là 10,7M.

Đối với mạch dò tần số: Thường sử dụng sơ đồ phát hiện tỷ lệ vì độ nhạy cao và giảm biên độ ký sinh.

Khối giải mã âm thanh nổi: Có nhiệm vụ giải mã tín hiệu R + L tổng và tín hiệu RL từ đầu ra của mạch tách sóng để thu hồi 2 tín hiệu R & L riêng biệt.

Nguyên lý làm việc của khối dò trong máy thu AM:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 3)

Nguyên tắc làm việc:

– Điốt chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều nên sóng đi vào khối tách sóng là sóng xoay chiều nhưng đi ra là sóng 1 chiều.

– Tụ lọc, loại bỏ sóng mang tần số cao và giữ tần số thấp làm vỏ bọc của sóng âm thanh.

THÔNG TIN THÊM

Âm thanh cần được chuyển đổi thành tín hiệu điện để giao tiếp trong khoảng cách xa. Tín hiệu này được gọi là tín hiệu âm thanh, và không có khả năng bị bức xạ thành sóng điện từ.

Để truyền tín hiệu âm thanh trên một khoảng cách xa, tín hiệu đó phải được gửi thành sóng tần số cao.

Nguyên lý thu sóng radio bằng FM

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

 

[rule_{ruleNumber}]

1. Sơ đồ khối của máy thu thanh

Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo

Nguyên lý làm việc của máy thu thanh

– Khối chọn sóng: có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để chọn sóng nhận

– Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần để tăng độ nhạy

– Khối dao động ngoài: tạo ra sóng cao tần (fd) trong máy với quy luật luôn cao hơn sóng dự định (ft) một giá trị không đổi là 465 kHz (hoặc 455 kHz)

– Khối trộn: trộn sóng thu của đài (ft) với sóng cao tần trong máy fd để tạo ra trung tần fd – ft = 465 kHz

– Khối khuếch đại trung tần: khuếch đại tín hiệu trung tần


– Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách và lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa về khuếch đại âm tần.

– Khối khuếch đại: khuếch đại tín hiệu âm thanh lấy từ đầu ra của đầu báo ra loa

– Khối nguồn: cấp nguồn cho đầu thu

2. Sơ đồ khối bộ thu âm thanh nổi AM và FM

Hầu hết các máy thu thanh ngày nay đều có hai chức năng: thu sóng điều chế AM và thu vi sóng FM Stereo. Sơ đồ khối của máy thu có dạng sau:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 2)

Trong máy thu thanh băng tần kép AM & FM, có hai bộ chuyển đổi tần số riêng biệt, hai bộ khuếch đại trung tần và hai tần số âm thanh dùng chung. Dải tần của bộ khuếch đại trung tần FM rộng hơn vì tần số trung tần của FM là 10,7M.

Đối với mạch dò tần số: Thường sử dụng sơ đồ phát hiện tỷ lệ vì độ nhạy cao và giảm biên độ ký sinh.

Khối giải mã âm thanh nổi: Có nhiệm vụ giải mã tín hiệu R + L tổng và tín hiệu RL từ đầu ra của mạch tách sóng để thu hồi 2 tín hiệu R & L riêng biệt.

Nguyên lý làm việc của khối dò trong máy thu AM:

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 3)

Nguyên tắc làm việc:

– Điốt chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều nên sóng đi vào khối tách sóng là sóng xoay chiều nhưng đi ra là sóng 1 chiều.

– Tụ lọc, loại bỏ sóng mang tần số cao và giữ tần số thấp làm vỏ bọc của sóng âm thanh.

THÔNG TIN THÊM

Âm thanh cần được chuyển đổi thành tín hiệu điện để giao tiếp trong khoảng cách xa. Tín hiệu này được gọi là tín hiệu âm thanh, và không có khả năng bị bức xạ thành sóng điện từ.

Để truyền tín hiệu âm thanh trên một khoảng cách xa, tín hiệu đó phải được gửi thành sóng tần số cao.

Nguyên lý thu sóng radio bằng FM

Sơ đồ khối của bộ thu âm thanh nổi AM và FM (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ khối máy thu AM và FM Stereo bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #khối #máy #thu #và #Stereo

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button