Giáo Dục

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Hệ thống lý thuyết Sinh 11 quá khứ Sơ đồ tư duy giáo án sinh học 4 lớp 11 chi tiết và đầy đủ. Tổng hợp loạt bài Hướng dẫn lập sơ đồ tư duy Sinh 11 hay và ngắn gọn

BẢN ĐỒ TÂM VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ KHOÁNG SẢN

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Sơ đồ tư duy Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cần thiết trong thực vật

TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI 4

I. Các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây trồng

1. Định nghĩa

Thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với sự phát triển của tất cả các loại cây.

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Các yếu tố thiếu mà thực vật không thể hoàn thành vòng đời của nó.

– Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào khác.

– Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể.

2. Phân loại

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân loại là các chất dinh dưỡng đa lượng và các nguyên tố vi lượng, dựa trên hàm lượng của chúng trong các mô thực vật.

* Các đại lượng gồm: C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg.

* Nguyên tố vết gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với thực vật

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thực vật:

– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống nguyên sinh chất, cấu trúc của tế bào và các cơ quan

Các nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều hòa trao đổi chất, hoạt động sinh lý ở thực vật:

+ Làm thay đổi tính chất lý hóa của chất keo nguyên sinh

Kích hoạt các enzym, tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều hòa sự phát triển của cây trồng

Tăng khả năng chống chịu của cây trước các điều kiện bất lợi của môi trường.

Sự thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện bằng những mảng màu đặc trưng trên lá.

Ví dụ:

+ Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi.

+ Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, ra hoa muộn, quả chín muộn.

+ Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức đề kháng của cây.

+ Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ cứng của cây, thối rễ, héo ngọn.

Các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên chất sống và điều hoà các hoạt động sống của thực vật.

III. Nguồn dinh dưỡng khoáng cho cây trồng

1. Đất là nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng chính cho cây

Muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan (dạng ion). Rễ cây chỉ hấp thụ các muối khoáng hòa tan.

2. Phân bón cho cây trồng

Phân bón là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng.

– Bón phân với liều lượng quá cao sẽ gây độc cho cây trồng, làm ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Ví dụ: Nếu Mo nhiều trong rau thì động vật ăn rau có thể bị ngộ độc, người ăn rau mắc bệnh gút (bệnh thương hàn).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Video về Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Wiki về Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 -

Hệ thống lý thuyết Sinh 11 quá khứ Sơ đồ tư duy giáo án sinh học 4 lớp 11 chi tiết và đầy đủ. Tổng hợp loạt bài Hướng dẫn lập sơ đồ tư duy Sinh 11 hay và ngắn gọn

BẢN ĐỒ TÂM VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ KHOÁNG SẢN

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Sơ đồ tư duy Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cần thiết trong thực vật

TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI 4

I. Các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây trồng

1. Định nghĩa

Thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với sự phát triển của tất cả các loại cây.

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Các yếu tố thiếu mà thực vật không thể hoàn thành vòng đời của nó.


– Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào khác.

– Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể.

2. Phân loại

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân loại là các chất dinh dưỡng đa lượng và các nguyên tố vi lượng, dựa trên hàm lượng của chúng trong các mô thực vật.

* Các đại lượng gồm: C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg.

* Nguyên tố vết gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với thực vật

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thực vật:

– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống nguyên sinh chất, cấu trúc của tế bào và các cơ quan

Các nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều hòa trao đổi chất, hoạt động sinh lý ở thực vật:

+ Làm thay đổi tính chất lý hóa của chất keo nguyên sinh

Kích hoạt các enzym, tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều hòa sự phát triển của cây trồng

Tăng khả năng chống chịu của cây trước các điều kiện bất lợi của môi trường.

Sự thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện bằng những mảng màu đặc trưng trên lá.

Ví dụ:

+ Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi.

+ Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, ra hoa muộn, quả chín muộn.

+ Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức đề kháng của cây.

+ Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ cứng của cây, thối rễ, héo ngọn.

Các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên chất sống và điều hoà các hoạt động sống của thực vật.

III. Nguồn dinh dưỡng khoáng cho cây trồng

1. Đất là nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng chính cho cây

Muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan (dạng ion). Rễ cây chỉ hấp thụ các muối khoáng hòa tan.

2. Phân bón cho cây trồng

Phân bón là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng.

– Bón phân với liều lượng quá cao sẽ gây độc cho cây trồng, làm ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Ví dụ: Nếu Mo nhiều trong rau thì động vật ăn rau có thể bị ngộ độc, người ăn rau mắc bệnh gút (bệnh thương hàn).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Hệ thống lý thuyết Sinh 11 quá khứ Sơ đồ tư duy giáo án sinh học 4 lớp 11 chi tiết và đầy đủ. Tổng hợp loạt bài Hướng dẫn lập sơ đồ tư duy Sinh 11 hay và ngắn gọn

BẢN ĐỒ TÂM VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ KHOÁNG SẢN

Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11

Sơ đồ tư duy Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cần thiết trong thực vật

TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI 4

I. Các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây trồng

1. Định nghĩa

Thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với sự phát triển của tất cả các loại cây.

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Các yếu tố thiếu mà thực vật không thể hoàn thành vòng đời của nó.


– Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào khác.

– Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể.

2. Phân loại

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân loại là các chất dinh dưỡng đa lượng và các nguyên tố vi lượng, dựa trên hàm lượng của chúng trong các mô thực vật.

* Các đại lượng gồm: C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg.

* Nguyên tố vết gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết đối với thực vật

Các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thực vật:

– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống nguyên sinh chất, cấu trúc của tế bào và các cơ quan

Các nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều hòa trao đổi chất, hoạt động sinh lý ở thực vật:

+ Làm thay đổi tính chất lý hóa của chất keo nguyên sinh

Kích hoạt các enzym, tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều hòa sự phát triển của cây trồng

Tăng khả năng chống chịu của cây trước các điều kiện bất lợi của môi trường.

Sự thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện bằng những mảng màu đặc trưng trên lá.

Ví dụ:

+ Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi.

+ Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, ra hoa muộn, quả chín muộn.

+ Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức đề kháng của cây.

+ Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ cứng của cây, thối rễ, héo ngọn.

Các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên chất sống và điều hoà các hoạt động sống của thực vật.

III. Nguồn dinh dưỡng khoáng cho cây trồng

1. Đất là nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng chính cho cây

Muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan (dạng ion). Rễ cây chỉ hấp thụ các muối khoáng hòa tan.

2. Phân bón cho cây trồng

Phân bón là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng.

– Bón phân với liều lượng quá cao sẽ gây độc cho cây trồng, làm ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Ví dụ: Nếu Mo nhiều trong rau thì động vật ăn rau có thể bị ngộ độc, người ăn rau mắc bệnh gút (bệnh thương hàn).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #tư #duy #bài #Sinh #học #lớp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button