Giáo Dục

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10 Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …

hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại ngắn gọn, dễ hiểu. Tổng hợp kiến ​​thức GDCD 12 bài 10 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung sgk GD 12

Giáo dụcCD sơ đồ tư duy 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

Sơ đồ tư duy mẫu số 1

Sơ đồ tư duy mẫu số 2

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10

Lý thuyết GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

1. Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để các quốc gia xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế, thương mại giữa các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.

2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

một. Khái niệm điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế do các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế ký kết để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia đó với nhau trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế.

– Điều ước quốc tế là tên gọi chung, trong đó mỗi điều ước quốc tế có thể có nhiều tên gọi khác nhau như: hiến chương, hiệp ước, hiệp định, quy ước, nghị định thư, v.v.

b. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia

Điều ước quốc tế là một bộ phận của luật quốc tế. Các quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế bằng cách:

– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để cụ thể hóa nội dung của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế có liên quan.

– Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở nước mình.

3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

một. Việt Nam với các hiệp ước về nhân quyền

– Quyền con người là quyền cơ bản của mỗi cá nhân, có được một cách tự nhiên từ khi sinh ra cho đến suốt cuộc đời mà mọi nhà nước phải công nhận và bảo đảm. Đó là những quyền cơ bản của con người, như: quyền sống, quyền tự do cơ bản, quyền bình đẳng, quyền lao động, quyền có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, v.v.

– Ngồi trên Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Nhà nước ta đã ký kết hoặc tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng khác về quyền con người như Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội năm 1996. ngày hội; Công ước 1965 về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc;…

b. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

Trong quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt coi trọng củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

– Với Trung Quốc, Việt Nam đã ký Hiệp ước biên giới trên đất liền ngày 30 tháng 12 năm 1999, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Nước ta cũng đã ký các hiệp định hoặc thỏa thuận về có đường biên giới trên bộ và trên biển với Lào, Campuchia, Thái Lan.

c. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

* Trong phạm vi khu vực

– Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của nước ta được bắt đầu kể từ khi trở thành thành viên của ASEAN.

– Thực hiện Hiệp định CEPT là thực hiện hội nhập thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là AFTA). Hội nhập thương mại là bước khởi đầu quan trọng để hàng hóa được tự do trao đổi, mua bán giữa các nước ASEAN.

– Năm 1998, nước ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Tham gia APEC, Việt Nam đã ký kết một số hiệp định, thỏa thuận về tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC.

* Trên phạm vi toàn thế giới

– Đến năm 2008, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

– Ngoài ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam còn tham gia Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong Liên minh. Châu Âu (EU).

– Gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế.

>>> Xem trọn bộ: Sơ đồ tư duy GDCD 12

——————————

Ở trên đã ở bên bạn Lập sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại trong SGK GDCD 12. Chúng tôi hy vọng bạn đã có được những kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Mời các bạn click vào trang chủ để tham khảo chuẩn bị cho năm học mới. Chúc các bạn học tốt!

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12 GDCD 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …

Video về Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …

Wiki về Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả … -

hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại ngắn gọn, dễ hiểu. Tổng hợp kiến ​​thức GDCD 12 bài 10 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung sgk GD 12

Giáo dụcCD sơ đồ tư duy 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

Sơ đồ tư duy mẫu số 1

Sơ đồ tư duy mẫu số 2

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10

Lý thuyết GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

1. Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia.

- Pháp luật là cơ sở để các quốc gia xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia.

- Pháp luật là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế, thương mại giữa các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.

2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

một. Khái niệm điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế do các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế ký kết để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia đó với nhau trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế.

– Điều ước quốc tế là tên gọi chung, trong đó mỗi điều ước quốc tế có thể có nhiều tên gọi khác nhau như: hiến chương, hiệp ước, hiệp định, quy ước, nghị định thư, v.v.

b. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia

Điều ước quốc tế là một bộ phận của luật quốc tế. Các quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế bằng cách:

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để cụ thể hóa nội dung của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế có liên quan.

– Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở nước mình.

3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

một. Việt Nam với các hiệp ước về nhân quyền

– Quyền con người là quyền cơ bản của mỗi cá nhân, có được một cách tự nhiên từ khi sinh ra cho đến suốt cuộc đời mà mọi nhà nước phải công nhận và bảo đảm. Đó là những quyền cơ bản của con người, như: quyền sống, quyền tự do cơ bản, quyền bình đẳng, quyền lao động, quyền có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, v.v.

– Ngồi trên Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Nhà nước ta đã ký kết hoặc tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng khác về quyền con người như Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội năm 1996. ngày hội; Công ước 1965 về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc;…

b. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

Trong quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt coi trọng củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

– Với Trung Quốc, Việt Nam đã ký Hiệp ước biên giới trên đất liền ngày 30 tháng 12 năm 1999, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Nước ta cũng đã ký các hiệp định hoặc thỏa thuận về có đường biên giới trên bộ và trên biển với Lào, Campuchia, Thái Lan.

c. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

* Trong phạm vi khu vực

– Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của nước ta được bắt đầu kể từ khi trở thành thành viên của ASEAN.

– Thực hiện Hiệp định CEPT là thực hiện hội nhập thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là AFTA). Hội nhập thương mại là bước khởi đầu quan trọng để hàng hóa được tự do trao đổi, mua bán giữa các nước ASEAN.

– Năm 1998, nước ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Tham gia APEC, Việt Nam đã ký kết một số hiệp định, thỏa thuận về tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC.

* Trên phạm vi toàn thế giới

– Đến năm 2008, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

– Ngoài ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam còn tham gia Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong Liên minh. Châu Âu (EU).

– Gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế.

>>> Xem trọn bộ: Sơ đồ tư duy GDCD 12

——————————

Ở trên đã ở bên bạn Lập sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại trong SGK GDCD 12. Chúng tôi hy vọng bạn đã có được những kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Mời các bạn click vào trang chủ để tham khảo chuẩn bị cho năm học mới. Chúc các bạn học tốt!

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12 GDCD 12

[rule_{ruleNumber}]

hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại ngắn gọn, dễ hiểu. Tổng hợp kiến ​​thức GDCD 12 bài 10 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung sgk GD 12

Giáo dụcCD sơ đồ tư duy 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

Sơ đồ tư duy mẫu số 1

Sơ đồ tư duy mẫu số 2

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10

Lý thuyết GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại

1. Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để các quốc gia xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế, thương mại giữa các quốc gia.

– Pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.

2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

một. Khái niệm điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế do các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế ký kết để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia đó với nhau trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế.

– Điều ước quốc tế là tên gọi chung, trong đó mỗi điều ước quốc tế có thể có nhiều tên gọi khác nhau như: hiến chương, hiệp ước, hiệp định, quy ước, nghị định thư, v.v.

b. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia

Điều ước quốc tế là một bộ phận của luật quốc tế. Các quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế bằng cách:

– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để cụ thể hóa nội dung của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế có liên quan.

– Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở nước mình.

3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

một. Việt Nam với các hiệp ước về nhân quyền

– Quyền con người là quyền cơ bản của mỗi cá nhân, có được một cách tự nhiên từ khi sinh ra cho đến suốt cuộc đời mà mọi nhà nước phải công nhận và bảo đảm. Đó là những quyền cơ bản của con người, như: quyền sống, quyền tự do cơ bản, quyền bình đẳng, quyền lao động, quyền có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, v.v.

– Ngồi trên Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Nhà nước ta đã ký kết hoặc tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng khác về quyền con người như Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội năm 1996. ngày hội; Công ước 1965 về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc;…

b. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

Trong quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt coi trọng củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

– Với Trung Quốc, Việt Nam đã ký Hiệp ước biên giới trên đất liền ngày 30 tháng 12 năm 1999, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Nước ta cũng đã ký các hiệp định hoặc thỏa thuận về có đường biên giới trên bộ và trên biển với Lào, Campuchia, Thái Lan.

c. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

* Trong phạm vi khu vực

– Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của nước ta được bắt đầu kể từ khi trở thành thành viên của ASEAN.

– Thực hiện Hiệp định CEPT là thực hiện hội nhập thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là AFTA). Hội nhập thương mại là bước khởi đầu quan trọng để hàng hóa được tự do trao đổi, mua bán giữa các nước ASEAN.

– Năm 1998, nước ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Tham gia APEC, Việt Nam đã ký kết một số hiệp định, thỏa thuận về tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC.

* Trên phạm vi toàn thế giới

– Đến năm 2008, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

– Ngoài ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam còn tham gia Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong Liên minh. Châu Âu (EU).

– Gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế.

>>> Xem trọn bộ: Sơ đồ tư duy GDCD 12

——————————

Ở trên đã ở bên bạn Lập sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Quy luật vì hòa bình và sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại trong SGK GDCD 12. Chúng tôi hy vọng bạn đã có được những kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Mời các bạn click vào trang chủ để tham khảo chuẩn bị cho năm học mới. Chúc các bạn học tốt!

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12 GDCD 12

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 10
Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 12 Bài 10: Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ cả …
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #tư #duy #GDCD #bài #Hướng #dẫn #vẽ #Sơ #đồ #tư #duy #GDCD #Bài #Pháp #luật #đối #với #hòa #bình #và #sự #phát #triển #tiến #bộ #cả

Xem thêm bài viết hay:  Hoàn thành PTHH sau: Na2S2O3 + H2SO4

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button