Giáo Dục

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt lý thuyết bởi Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 bài 1 tốt nhất. Hệ thống kiến ​​thức Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản qua Sơ đồ tư duy và các bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (Hình 2)

Trắc nghiệm Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Câu hỏi 1: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?

A. Tướng quân

B. Hoàng đế

C. Võ sĩ Samurai

D. Giai cấp tư sản công nghiệp

Câu trả lời:

Cho đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Tuy được vua tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong phủ chúa – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản là một quốc gia

A. Chủ nghĩa quân phiệt phong kiến

B. Phát triển công nghiệp

C. Phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ

D. Chủ nghĩa tư bản

Câu trả lời:

Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ. Nhà vua tuy được tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong chính phủ – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 3: Những đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản cho đến giữa thế kỷ XIX là

A. Xung đột giữa giai cấp Daimyo và giai cấp Samurai ngày càng tăng

B. Đời sống nhân dân khốn khó, phong trào đảo Mạc diễn ra

C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Mạc phủ phát triển

D. Chế độ giai cấp vẫn được duy trì

Câu trả lời:

Về mặt xã hội, chính quyền Sogun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Giai cấp Daimyo là những quý tộc phong kiến ​​lớn, quản lý các lãnh thổ của đất nước, có quyền lực tuyệt đối trong các lĩnh vực của họ.

Tầng lớp samurai (võ sĩ) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ không định cư, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Trong một thời gian dài không có chiến tranh, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công… dần dần tư sản hóa, đấu tranh chống chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, xã hội Nhật Bản dần dần trở thành giai cấp tư sản nào?

A. Daimyo (quý tộc phong kiến ​​vĩ đại)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa chủ vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Câu trả lời:

Tầng lớp samurai (võ sĩ đạo) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của các Samurai bị giảm sút, tiền lương thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công … chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Nước nào đầu tiên dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản mở cửa?

A. Tiếng Anh

B. Pháp

C. Châu Mỹ

D. Đức

Câu trả lời:

Trong bối cảnh mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt và chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, đã dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản phải mở cửa. Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký một hiệp ước bất bình đẳng với Hoa Kỳ. Theo đó, Nhật Bản đã phải mở hai cảng biển Simoda và Hakoda cho người Mỹ ra vào buôn bán.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 6: Ngoài Mĩ, các nước đế quốc nào đã buộc Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.

B. Anh, Pháp, Đức, Áo.

C. Anh, Pháp, Nga, Trung.

D. Anh, Pháp, Nga, Đức.

Câu trả lời:

Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký hiệp ước với Hoa Kỳ, theo đó Nhật Bản mở hai cảng biển Simoda và Hakodate cho người Mỹ thông thương. Anh, Pháp, Nga và Đức, thấy vậy, cũng thi nhau ép Nhật ký những hiệp ước bất bình đẳng với những điều kiện nặng nề.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng những chính sách hay biện pháp gì để buộc Nhật Bản phải “mở cửa”?

A. Đàm phán ngoại giao

B. Áp lực quân sự

C. Cuộc tấn công xâm lược

D. Phá hoại kinh tế

Câu trả lời:

Giữa lúc trong nước mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, dùng sức ép quân sự đòi Nhật “mở cửa”.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 8: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, nền kinh tế Nhật Bản có những đặc điểm gì nổi trội?

A. Nền nông nghiệp lạc hậu.

B. Thương mại hàng hoá.

C. Phát triển công nghiệp.

D. Quy mô sản xuất lớn.

Câu trả lời:

Từ đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nền kinh tế nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Tình trạng mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Ý nào không phản ánh nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

B. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ

C. Vốn nước ngoài đầu tư mạnh vào Nhật Bản

D. Mầm mống của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Câu trả lời:

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản có những nét mới như: nền kinh tế hàng hoá phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều công trường thủ công. Những mầm mống của kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Nhận định nào không phản ánh chính xác tình hình kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu

B. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

C. Mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên biệt

Câu trả lời:

Nông nghiệp: vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Địa chủ bóc lột dân lao động rất nặng nhọc. Có một loạt nạn đói và mất mùa.

– Công nghiệp: ở các thành phố, hải cảng, kinh tế hàng hoá phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

– Những mầm mống của kinh tế tư sản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Nhật Bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX?

A. Duy trì chế độ quân chủ tuyệt đối.

B. Thực hiện những cải cách tiến bộ.

C. Được sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

D. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới.

Câu trả lời:

Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, sau khi lật đổ Mạc phủ và nắm lại thực quyền, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành hàng loạt cải cách tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 12: Thực hiện cải cách về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị là gì?

A. Làm cho Nhật Bản phát triển mạnh mẽ như các nước phương Tây

B. Biến Nhật Bản thành cường quốc ở châu Á

C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây

D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi thân phận một nước phong kiến ​​lạc hậu

Câu trả lời:

Tháng 1 năm 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ (còn gọi là Minh Trị Duy tân) để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến. Nữ hoàng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Tháng 1 năm 1868, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Mudsohito lên ngôi

B. Phong trào đảo Mac phát triển mạnh mẽ

C. Nhật Bản kí những hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

D. Chế độ Mạc phủ bị lật đổ, Nhật Bản bước vào thời kỳ cải cách

Câu trả lời:

Tháng 12 năm 1866, Hoàng đế Komay qua đời. Mudsohito lên ngôi, lấy hiệu là Meiji. Trước sức ép của phong trào “Đảo Mạc”, ngày 3 tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị thành lập chính phủ mới, chấm dứt thời kỳ Mạc phủ Tokugao. Ngay sau khi nắm lại quyền lực thực sự, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng lạc hậu được gọi là Minh Trị Duy tân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: Cuộc cải cách Minh Trị Duy tân được tiến hành trên những lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.

B. Chính trị, quân sự, văn hoá – giáo dục và ngoại giao với Mĩ

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục, v.v.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là cải cách kinh tế của Nhật Bản từ năm 1868?

A. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế

B. Thống nhất thị trường và tiền tệ

C. Bãi bỏ chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến

D. Cho phép thương mại tự do

Câu trả lời:

Về kinh tế, chính phủ ban hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và cầu cống. cống rãnh, đường giao thông … Tuy nhiên, chế độ sở hữu ruộng đất thời phong kiến ​​vẫn tiếp tục được duy trì, không bị xóa bỏ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Nội dung nào không phản ánh chính sách cải cách quân sự của Minh Trị Duy tân?

A. Tổ chức và huấn luyện quân sự kiểu phương Tây

B. Thực hiện chế độ bảo kê thay cho chế độ bảo kê.

C. Nhà nước nắm giữ ngành công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí

D. Mua vũ khí của phương Tây để hiện đại hóa quân đội

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện trong lĩnh vực quân sự với các nội dung sau:

– Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa quân thay thế chế độ nghĩa quân.

– Công nghiệp đóng tàu được chú trọng phát triển, sản xuất vũ khí, khí tài và mời các chuyên gia quân sự nước ngoài, v.v.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 17: Sau Minh Trị Duy tân, ở Nhật Bản được thành lập những thể chế chính trị nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Cộng hòa nghị viện

D. Cộng hòa tổng thống

Câu trả lời:

Hiến pháp năm 1889 của Nhật Bản xác định thể chế chính trị ở Nhật Bản là chế độ quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là nguyên thủ quốc gia tối cao và có quyền lực rất lớn. Quốc hội gồm có hai viện là thượng viện và hạ viện.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 18: Sau năm 1889, Nhật Bản là nước

A. Cộng hòa dân chủ

B. dân chủ nghị viện

C. Cộng hòa tư sản

D. Chế độ quân chủ lập hiến

Câu trả lời:

Năm 1889, một bản Hiến pháp mới được ban hành là Hiến pháp, một chế độ quân chủ lập hiến được thành lập ở Nhật Bản.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang thời kỳ đế quốc là

A. Gây chiến với các nước tư bản phương Tây

B. Mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến tranh đế quốc

C. Đẩy nhanh tiến độ xâm lược các nước ở Đông Nam Á

D. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 20: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX là

A. Hữu nghị và Hợp tác

B. Thân thiện và hòa bình

C. Đối đầu và Chiến tranh

D. Xâm lược và bành trướng

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Video về Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Wiki về Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) -

Tóm tắt lý thuyết bởi Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 bài 1 tốt nhất. Hệ thống kiến ​​thức Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản qua Sơ đồ tư duy và các bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (Hình 2)

Trắc nghiệm Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Câu hỏi 1: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?

A. Tướng quân

B. Hoàng đế

C. Võ sĩ Samurai

D. Giai cấp tư sản công nghiệp


Câu trả lời:

Cho đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Tuy được vua tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong phủ chúa – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản là một quốc gia

A. Chủ nghĩa quân phiệt phong kiến

B. Phát triển công nghiệp

C. Phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ

D. Chủ nghĩa tư bản

Câu trả lời:

Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ. Nhà vua tuy được tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong chính phủ – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 3: Những đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản cho đến giữa thế kỷ XIX là

A. Xung đột giữa giai cấp Daimyo và giai cấp Samurai ngày càng tăng

B. Đời sống nhân dân khốn khó, phong trào đảo Mạc diễn ra

C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Mạc phủ phát triển

D. Chế độ giai cấp vẫn được duy trì

Câu trả lời:

Về mặt xã hội, chính quyền Sogun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Giai cấp Daimyo là những quý tộc phong kiến ​​lớn, quản lý các lãnh thổ của đất nước, có quyền lực tuyệt đối trong các lĩnh vực của họ.

Tầng lớp samurai (võ sĩ) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ không định cư, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Trong một thời gian dài không có chiến tranh, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công… dần dần tư sản hóa, đấu tranh chống chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, xã hội Nhật Bản dần dần trở thành giai cấp tư sản nào?

A. Daimyo (quý tộc phong kiến ​​vĩ đại)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa chủ vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Câu trả lời:

Tầng lớp samurai (võ sĩ đạo) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của các Samurai bị giảm sút, tiền lương thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công … chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Nước nào đầu tiên dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản mở cửa?

A. Tiếng Anh

B. Pháp

C. Châu Mỹ

D. Đức

Câu trả lời:

Trong bối cảnh mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt và chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, đã dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản phải mở cửa. Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký một hiệp ước bất bình đẳng với Hoa Kỳ. Theo đó, Nhật Bản đã phải mở hai cảng biển Simoda và Hakoda cho người Mỹ ra vào buôn bán.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 6: Ngoài Mĩ, các nước đế quốc nào đã buộc Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.

B. Anh, Pháp, Đức, Áo.

C. Anh, Pháp, Nga, Trung.

D. Anh, Pháp, Nga, Đức.

Câu trả lời:

Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký hiệp ước với Hoa Kỳ, theo đó Nhật Bản mở hai cảng biển Simoda và Hakodate cho người Mỹ thông thương. Anh, Pháp, Nga và Đức, thấy vậy, cũng thi nhau ép Nhật ký những hiệp ước bất bình đẳng với những điều kiện nặng nề.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng những chính sách hay biện pháp gì để buộc Nhật Bản phải “mở cửa”?

A. Đàm phán ngoại giao

B. Áp lực quân sự

C. Cuộc tấn công xâm lược

D. Phá hoại kinh tế

Câu trả lời:

Giữa lúc trong nước mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, dùng sức ép quân sự đòi Nhật “mở cửa”.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 8: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, nền kinh tế Nhật Bản có những đặc điểm gì nổi trội?

A. Nền nông nghiệp lạc hậu.

B. Thương mại hàng hoá.

C. Phát triển công nghiệp.

D. Quy mô sản xuất lớn.

Câu trả lời:

Từ đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nền kinh tế nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Tình trạng mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Ý nào không phản ánh nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

B. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ

C. Vốn nước ngoài đầu tư mạnh vào Nhật Bản

D. Mầm mống của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Câu trả lời:

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản có những nét mới như: nền kinh tế hàng hoá phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều công trường thủ công. Những mầm mống của kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Nhận định nào không phản ánh chính xác tình hình kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu

B. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

C. Mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên biệt

Câu trả lời:

Nông nghiệp: vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Địa chủ bóc lột dân lao động rất nặng nhọc. Có một loạt nạn đói và mất mùa.

– Công nghiệp: ở các thành phố, hải cảng, kinh tế hàng hoá phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

– Những mầm mống của kinh tế tư sản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Nhật Bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX?

A. Duy trì chế độ quân chủ tuyệt đối.

B. Thực hiện những cải cách tiến bộ.

C. Được sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

D. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới.

Câu trả lời:

Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, sau khi lật đổ Mạc phủ và nắm lại thực quyền, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành hàng loạt cải cách tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 12: Thực hiện cải cách về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị là gì?

A. Làm cho Nhật Bản phát triển mạnh mẽ như các nước phương Tây

B. Biến Nhật Bản thành cường quốc ở châu Á

C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây

D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi thân phận một nước phong kiến ​​lạc hậu

Câu trả lời:

Tháng 1 năm 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ (còn gọi là Minh Trị Duy tân) để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến. Nữ hoàng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Tháng 1 năm 1868, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Mudsohito lên ngôi

B. Phong trào đảo Mac phát triển mạnh mẽ

C. Nhật Bản kí những hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

D. Chế độ Mạc phủ bị lật đổ, Nhật Bản bước vào thời kỳ cải cách

Câu trả lời:

Tháng 12 năm 1866, Hoàng đế Komay qua đời. Mudsohito lên ngôi, lấy hiệu là Meiji. Trước sức ép của phong trào “Đảo Mạc”, ngày 3 tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị thành lập chính phủ mới, chấm dứt thời kỳ Mạc phủ Tokugao. Ngay sau khi nắm lại quyền lực thực sự, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng lạc hậu được gọi là Minh Trị Duy tân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: Cuộc cải cách Minh Trị Duy tân được tiến hành trên những lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.

B. Chính trị, quân sự, văn hoá – giáo dục và ngoại giao với Mĩ

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục, v.v.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là cải cách kinh tế của Nhật Bản từ năm 1868?

A. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế

B. Thống nhất thị trường và tiền tệ

C. Bãi bỏ chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến

D. Cho phép thương mại tự do

Câu trả lời:

Về kinh tế, chính phủ ban hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và cầu cống. cống rãnh, đường giao thông … Tuy nhiên, chế độ sở hữu ruộng đất thời phong kiến ​​vẫn tiếp tục được duy trì, không bị xóa bỏ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Nội dung nào không phản ánh chính sách cải cách quân sự của Minh Trị Duy tân?

A. Tổ chức và huấn luyện quân sự kiểu phương Tây

B. Thực hiện chế độ bảo kê thay cho chế độ bảo kê.

C. Nhà nước nắm giữ ngành công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí

D. Mua vũ khí của phương Tây để hiện đại hóa quân đội

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện trong lĩnh vực quân sự với các nội dung sau:

– Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa quân thay thế chế độ nghĩa quân.

– Công nghiệp đóng tàu được chú trọng phát triển, sản xuất vũ khí, khí tài và mời các chuyên gia quân sự nước ngoài, v.v.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 17: Sau Minh Trị Duy tân, ở Nhật Bản được thành lập những thể chế chính trị nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Cộng hòa nghị viện

D. Cộng hòa tổng thống

Câu trả lời:

Hiến pháp năm 1889 của Nhật Bản xác định thể chế chính trị ở Nhật Bản là chế độ quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là nguyên thủ quốc gia tối cao và có quyền lực rất lớn. Quốc hội gồm có hai viện là thượng viện và hạ viện.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 18: Sau năm 1889, Nhật Bản là nước

A. Cộng hòa dân chủ

B. dân chủ nghị viện

C. Cộng hòa tư sản

D. Chế độ quân chủ lập hiến

Câu trả lời:

Năm 1889, một bản Hiến pháp mới được ban hành là Hiến pháp, một chế độ quân chủ lập hiến được thành lập ở Nhật Bản.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang thời kỳ đế quốc là

A. Gây chiến với các nước tư bản phương Tây

B. Mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến tranh đế quốc

C. Đẩy nhanh tiến độ xâm lược các nước ở Đông Nam Á

D. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 20: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX là

A. Hữu nghị và Hợp tác

B. Thân thiện và hòa bình

C. Đối đầu và Chiến tranh

D. Xâm lược và bành trướng

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Tóm tắt lý thuyết bởi Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 bài 1 tốt nhất. Hệ thống kiến ​​thức Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản qua Sơ đồ tư duy và các bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (Hình 2)

Trắc nghiệm Lịch sử 11: Bài 1. Nhật Bản

Câu hỏi 1: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?

A. Tướng quân

B. Hoàng đế

C. Võ sĩ Samurai

D. Giai cấp tư sản công nghiệp


Câu trả lời:

Cho đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Tuy được vua tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong phủ chúa – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản là một quốc gia

A. Chủ nghĩa quân phiệt phong kiến

B. Phát triển công nghiệp

C. Phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ

D. Chủ nghĩa tư bản

Câu trả lời:

Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ. Nhà vua tuy được tôn làm Hoàng đế, có địa vị cao nhất nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay Sogun (Tướng quân) trong chính phủ – Mạc phủ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 3: Những đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản cho đến giữa thế kỷ XIX là

A. Xung đột giữa giai cấp Daimyo và giai cấp Samurai ngày càng tăng

B. Đời sống nhân dân khốn khó, phong trào đảo Mạc diễn ra

C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Mạc phủ phát triển

D. Chế độ giai cấp vẫn được duy trì

Câu trả lời:

Về mặt xã hội, chính quyền Sogun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Giai cấp Daimyo là những quý tộc phong kiến ​​lớn, quản lý các lãnh thổ của đất nước, có quyền lực tuyệt đối trong các lĩnh vực của họ.

Tầng lớp samurai (võ sĩ) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ không định cư, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Trong một thời gian dài không có chiến tranh, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công… dần dần tư sản hóa, đấu tranh chống chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, xã hội Nhật Bản dần dần trở thành giai cấp tư sản nào?

A. Daimyo (quý tộc phong kiến ​​vĩ đại)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa chủ vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Câu trả lời:

Tầng lớp samurai (võ sĩ đạo) thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ Daimyo bằng cách huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để nhận trợ cấp. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của các Samurai bị giảm sút, tiền lương thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương mại, mở xưởng thủ công … chế độ phong kiến.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Nước nào đầu tiên dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản mở cửa?

A. Tiếng Anh

B. Pháp

C. Châu Mỹ

D. Đức

Câu trả lời:

Trong bối cảnh mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt và chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, đã dùng sức ép quân sự để buộc Nhật Bản phải mở cửa. Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký một hiệp ước bất bình đẳng với Hoa Kỳ. Theo đó, Nhật Bản đã phải mở hai cảng biển Simoda và Hakoda cho người Mỹ ra vào buôn bán.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 6: Ngoài Mĩ, các nước đế quốc nào đã buộc Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.

B. Anh, Pháp, Đức, Áo.

C. Anh, Pháp, Nga, Trung.

D. Anh, Pháp, Nga, Đức.

Câu trả lời:

Năm 1854, Mạc phủ buộc phải ký hiệp ước với Hoa Kỳ, theo đó Nhật Bản mở hai cảng biển Simoda và Hakodate cho người Mỹ thông thương. Anh, Pháp, Nga và Đức, thấy vậy, cũng thi nhau ép Nhật ký những hiệp ước bất bình đẳng với những điều kiện nặng nề.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng những chính sách hay biện pháp gì để buộc Nhật Bản phải “mở cửa”?

A. Đàm phán ngoại giao

B. Áp lực quân sự

C. Cuộc tấn công xâm lược

D. Phá hoại kinh tế

Câu trả lời:

Giữa lúc trong nước mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây, trước hết là Mỹ, dùng sức ép quân sự đòi Nhật “mở cửa”.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 8: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, nền kinh tế Nhật Bản có những đặc điểm gì nổi trội?

A. Nền nông nghiệp lạc hậu.

B. Thương mại hàng hoá.

C. Phát triển công nghiệp.

D. Quy mô sản xuất lớn.

Câu trả lời:

Từ đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nền kinh tế nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Tình trạng mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Ý nào không phản ánh nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

B. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ

C. Vốn nước ngoài đầu tư mạnh vào Nhật Bản

D. Mầm mống của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Câu trả lời:

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế Nhật Bản có những nét mới như: nền kinh tế hàng hoá phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều công trường thủ công. Những mầm mống của kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Nhận định nào không phản ánh chính xác tình hình kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu

B. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

C. Mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên biệt

Câu trả lời:

Nông nghiệp: vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Địa chủ bóc lột dân lao động rất nặng nhọc. Có một loạt nạn đói và mất mùa.

– Công nghiệp: ở các thành phố, hải cảng, kinh tế hàng hoá phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

– Những mầm mống của kinh tế tư sản phát triển nhanh chóng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Nhật Bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX?

A. Duy trì chế độ quân chủ tuyệt đối.

B. Thực hiện những cải cách tiến bộ.

C. Được sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

D. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới.

Câu trả lời:

Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, sau khi lật đổ Mạc phủ và nắm lại thực quyền, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành hàng loạt cải cách tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 12: Thực hiện cải cách về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị là gì?

A. Làm cho Nhật Bản phát triển mạnh mẽ như các nước phương Tây

B. Biến Nhật Bản thành cường quốc ở châu Á

C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây

D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi thân phận một nước phong kiến ​​lạc hậu

Câu trả lời:

Tháng 1 năm 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ (còn gọi là Minh Trị Duy tân) để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến. Nữ hoàng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Tháng 1 năm 1868, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Mudsohito lên ngôi

B. Phong trào đảo Mac phát triển mạnh mẽ

C. Nhật Bản kí những hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

D. Chế độ Mạc phủ bị lật đổ, Nhật Bản bước vào thời kỳ cải cách

Câu trả lời:

Tháng 12 năm 1866, Hoàng đế Komay qua đời. Mudsohito lên ngôi, lấy hiệu là Meiji. Trước sức ép của phong trào “Đảo Mạc”, ngày 3 tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị thành lập chính phủ mới, chấm dứt thời kỳ Mạc phủ Tokugao. Ngay sau khi nắm lại quyền lực thực sự, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng lạc hậu được gọi là Minh Trị Duy tân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: Cuộc cải cách Minh Trị Duy tân được tiến hành trên những lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.

B. Chính trị, quân sự, văn hoá – giáo dục và ngoại giao với Mĩ

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục, v.v.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là cải cách kinh tế của Nhật Bản từ năm 1868?

A. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế

B. Thống nhất thị trường và tiền tệ

C. Bãi bỏ chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến

D. Cho phép thương mại tự do

Câu trả lời:

Về kinh tế, chính phủ ban hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và cầu cống. cống rãnh, đường giao thông … Tuy nhiên, chế độ sở hữu ruộng đất thời phong kiến ​​vẫn tiếp tục được duy trì, không bị xóa bỏ.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Nội dung nào không phản ánh chính sách cải cách quân sự của Minh Trị Duy tân?

A. Tổ chức và huấn luyện quân sự kiểu phương Tây

B. Thực hiện chế độ bảo kê thay cho chế độ bảo kê.

C. Nhà nước nắm giữ ngành công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí

D. Mua vũ khí của phương Tây để hiện đại hóa quân đội

Câu trả lời:

Cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện trong lĩnh vực quân sự với các nội dung sau:

– Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa quân thay thế chế độ nghĩa quân.

– Công nghiệp đóng tàu được chú trọng phát triển, sản xuất vũ khí, khí tài và mời các chuyên gia quân sự nước ngoài, v.v.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 17: Sau Minh Trị Duy tân, ở Nhật Bản được thành lập những thể chế chính trị nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Cộng hòa nghị viện

D. Cộng hòa tổng thống

Câu trả lời:

Hiến pháp năm 1889 của Nhật Bản xác định thể chế chính trị ở Nhật Bản là chế độ quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là nguyên thủ quốc gia tối cao và có quyền lực rất lớn. Quốc hội gồm có hai viện là thượng viện và hạ viện.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 18: Sau năm 1889, Nhật Bản là nước

A. Cộng hòa dân chủ

B. dân chủ nghị viện

C. Cộng hòa tư sản

D. Chế độ quân chủ lập hiến

Câu trả lời:

Năm 1889, một bản Hiến pháp mới được ban hành là Hiến pháp, một chế độ quân chủ lập hiến được thành lập ở Nhật Bản.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang thời kỳ đế quốc là

A. Gây chiến với các nước tư bản phương Tây

B. Mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến tranh đế quốc

C. Đẩy nhanh tiến độ xâm lược các nước ở Đông Nam Á

D. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 20: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX là

A. Hữu nghị và Hợp tác

B. Thân thiện và hòa bình

C. Đối đầu và Chiến tranh

D. Xâm lược và bành trướng

Câu trả lời:

Quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895) và chiến tranh đế quốc: chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905). Chiến thắng trong các cuộc chiến tranh này đã mang lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước đất đai và tài chính thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button