Giáo Dục

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3: HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

1. Dòng điện trong kim loại

Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt

Dòng điện trong kim loại là sự chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường.

Chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cản trở chuyển động của hạt tải điện, làm cho nhiệt độ điện trở của kim loại phụ thuộc. Tiến gần đến 0 K, điện trở của kim loại rất nhỏ.

+ Vật liệu siêu dẫn có điện trở giảm đột ngột về không khi nhiệt độ TT..

+ Cặp nhiệt điện là hai dây kim loại có bản chất khác nhau, hai đầu được hàn với nhau. Khi nhiệt độ của hai mối hàn TĐầu tiênHÀNG TRIỆU2 khác nhau, trong đoạn mạch có một emf nhiệt điện

E = aHÀNG TRIỆU(TĐầu tiên – TỶ2), mộtHÀNG TRIỆU là hệ số nhiệt điện động.

2. Dòng điện trong chất điện phân

+ Trong dung dịch, axit, bazơ và muối phân ly thành ion (thuyết điện li): Anion mang điện tích âm là gốc hoặc nhóm axit (OH), còn cation mang điện dương là ion kim loại, ion H + hoặc một số nhóm nguyên tử khác. .

Dòng điện trong chất điện phân là sự chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường.

+ Hiện tượng tan ở anot xảy ra khi các anion đi về anot kéo theo các ion kim loại của điện cực vào dung dịch.

+ Khối lượng chất thoát ra ở điện cực trong quá trình điện phân:

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 2)

3. Dòng điện trong chất khí

Các chất khí vốn dĩ không dẫn điện. Các chất khí chỉ dẫn điện khi có hạt tải điện (êlectron, ion) do chất ion hóa sinh ra. Dòng điện trong chất khí là sự chuyển dời có hướng của các electron và ion trong điện trường.

+ Quá trình tự dẫn điện của chất khí xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hóa từ ngoài vào để tạo ra hạt tải điện trong chất khí.

+ Khi dùng nguồn có hiệu điện thế lớn để tạo ra sự phóng điện qua chất khí, ta thấy có hiện tượng hạt nhân mang điện.

+ Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện tiếp tục được duy trì khi không còn tác nhân ion hóa từ bên ngoài tác động.

Tia lửa điện là hiện tượng phóng điện tự lực hình thành trong chất khí khi có điện trường đủ mạnh để ion hóa chất khí.

+ Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành khi cho dòng điện qua chất khí có thể giữ nhiệt độ cao của catốt nên có thể phát ra êlectron bằng hiện tượng tỏa nhiệt êlectron.

4. Dòng điện trong chất bán dẫn

+ Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà điển hình là gecmani và silic.

+ Điện trở suất của chất bán dẫn nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và điện môi.

Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và tạp chất.

Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

Dòng điện trong chất bán dẫn là sự dịch chuyển có hướng của các electron và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

+ Chất bán dẫn chứa tạp chất cho (tạp chất donor) là loại n, có mật độ electron rất lớn so với lỗ trống. Chất bán dẫn chứa acepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ điện tử.

+ Tiếp giáp pn là tiếp giáp giữa hai miền dẫn p và n trên tinh thể bán dẫn. Dòng điện chỉ có thể chạy qua tiếp giáp pn theo chiều từ p đến n, vì vậy tiếp giáp pn được dùng làm điốt bán dẫn để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

BẢN ĐỒ TÂM LÝ TƯ VẤN ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG TRẺ EM

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 3)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

Video về Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

Wiki về Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 -

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3: HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

1. Dòng điện trong kim loại

Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt

Dòng điện trong kim loại là sự chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường.

Chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cản trở chuyển động của hạt tải điện, làm cho nhiệt độ điện trở của kim loại phụ thuộc. Tiến gần đến 0 K, điện trở của kim loại rất nhỏ.

+ Vật liệu siêu dẫn có điện trở giảm đột ngột về không khi nhiệt độ TT..

+ Cặp nhiệt điện là hai dây kim loại có bản chất khác nhau, hai đầu được hàn với nhau. Khi nhiệt độ của hai mối hàn TĐầu tiênHÀNG TRIỆU2 khác nhau, trong đoạn mạch có một emf nhiệt điện


E = aHÀNG TRIỆU(TĐầu tiên – TỶ2), mộtHÀNG TRIỆU là hệ số nhiệt điện động.

2. Dòng điện trong chất điện phân

+ Trong dung dịch, axit, bazơ và muối phân ly thành ion (thuyết điện li): Anion mang điện tích âm là gốc hoặc nhóm axit (OH), còn cation mang điện dương là ion kim loại, ion H + hoặc một số nhóm nguyên tử khác. .

Dòng điện trong chất điện phân là sự chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường.

+ Hiện tượng tan ở anot xảy ra khi các anion đi về anot kéo theo các ion kim loại của điện cực vào dung dịch.

+ Khối lượng chất thoát ra ở điện cực trong quá trình điện phân:

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 2)

3. Dòng điện trong chất khí

Các chất khí vốn dĩ không dẫn điện. Các chất khí chỉ dẫn điện khi có hạt tải điện (êlectron, ion) do chất ion hóa sinh ra. Dòng điện trong chất khí là sự chuyển dời có hướng của các electron và ion trong điện trường.

+ Quá trình tự dẫn điện của chất khí xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hóa từ ngoài vào để tạo ra hạt tải điện trong chất khí.

+ Khi dùng nguồn có hiệu điện thế lớn để tạo ra sự phóng điện qua chất khí, ta thấy có hiện tượng hạt nhân mang điện.

+ Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện tiếp tục được duy trì khi không còn tác nhân ion hóa từ bên ngoài tác động.

Tia lửa điện là hiện tượng phóng điện tự lực hình thành trong chất khí khi có điện trường đủ mạnh để ion hóa chất khí.

+ Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành khi cho dòng điện qua chất khí có thể giữ nhiệt độ cao của catốt nên có thể phát ra êlectron bằng hiện tượng tỏa nhiệt êlectron.

4. Dòng điện trong chất bán dẫn

+ Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà điển hình là gecmani và silic.

+ Điện trở suất của chất bán dẫn nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và điện môi.

Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và tạp chất.

Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

Dòng điện trong chất bán dẫn là sự dịch chuyển có hướng của các electron và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

+ Chất bán dẫn chứa tạp chất cho (tạp chất donor) là loại n, có mật độ electron rất lớn so với lỗ trống. Chất bán dẫn chứa acepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ điện tử.

+ Tiếp giáp pn là tiếp giáp giữa hai miền dẫn p và n trên tinh thể bán dẫn. Dòng điện chỉ có thể chạy qua tiếp giáp pn theo chiều từ p đến n, vì vậy tiếp giáp pn được dùng làm điốt bán dẫn để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

BẢN ĐỒ TÂM LÝ TƯ VẤN ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG TRẺ EM

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 3)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

 

[rule_{ruleNumber}]

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3: HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3

1. Dòng điện trong kim loại

Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt

Dòng điện trong kim loại là sự chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường.

Chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cản trở chuyển động của hạt tải điện, làm cho nhiệt độ điện trở của kim loại phụ thuộc. Tiến gần đến 0 K, điện trở của kim loại rất nhỏ.

+ Vật liệu siêu dẫn có điện trở giảm đột ngột về không khi nhiệt độ TT..

+ Cặp nhiệt điện là hai dây kim loại có bản chất khác nhau, hai đầu được hàn với nhau. Khi nhiệt độ của hai mối hàn TĐầu tiênHÀNG TRIỆU2 khác nhau, trong đoạn mạch có một emf nhiệt điện


E = aHÀNG TRIỆU(TĐầu tiên – TỶ2), mộtHÀNG TRIỆU là hệ số nhiệt điện động.

2. Dòng điện trong chất điện phân

+ Trong dung dịch, axit, bazơ và muối phân ly thành ion (thuyết điện li): Anion mang điện tích âm là gốc hoặc nhóm axit (OH), còn cation mang điện dương là ion kim loại, ion H + hoặc một số nhóm nguyên tử khác. .

Dòng điện trong chất điện phân là sự chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường.

+ Hiện tượng tan ở anot xảy ra khi các anion đi về anot kéo theo các ion kim loại của điện cực vào dung dịch.

+ Khối lượng chất thoát ra ở điện cực trong quá trình điện phân:

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 2)

3. Dòng điện trong chất khí

Các chất khí vốn dĩ không dẫn điện. Các chất khí chỉ dẫn điện khi có hạt tải điện (êlectron, ion) do chất ion hóa sinh ra. Dòng điện trong chất khí là sự chuyển dời có hướng của các electron và ion trong điện trường.

+ Quá trình tự dẫn điện của chất khí xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hóa từ ngoài vào để tạo ra hạt tải điện trong chất khí.

+ Khi dùng nguồn có hiệu điện thế lớn để tạo ra sự phóng điện qua chất khí, ta thấy có hiện tượng hạt nhân mang điện.

+ Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện tiếp tục được duy trì khi không còn tác nhân ion hóa từ bên ngoài tác động.

Tia lửa điện là hiện tượng phóng điện tự lực hình thành trong chất khí khi có điện trường đủ mạnh để ion hóa chất khí.

+ Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành khi cho dòng điện qua chất khí có thể giữ nhiệt độ cao của catốt nên có thể phát ra êlectron bằng hiện tượng tỏa nhiệt êlectron.

4. Dòng điện trong chất bán dẫn

+ Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà điển hình là gecmani và silic.

+ Điện trở suất của chất bán dẫn nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và điện môi.

Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và tạp chất.

Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

Dòng điện trong chất bán dẫn là sự dịch chuyển có hướng của các electron và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

+ Chất bán dẫn chứa tạp chất cho (tạp chất donor) là loại n, có mật độ electron rất lớn so với lỗ trống. Chất bán dẫn chứa acepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ điện tử.

+ Tiếp giáp pn là tiếp giáp giữa hai miền dẫn p và n trên tinh thể bán dẫn. Dòng điện chỉ có thể chạy qua tiếp giáp pn theo chiều từ p đến n, vì vậy tiếp giáp pn được dùng làm điốt bán dẫn để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

BẢN ĐỒ TÂM LÝ TƯ VẤN ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG TRẺ EM

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 3)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 3 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #tư #duy #Vật #lý #Chương

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button