Giáo Dục

So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Câu hỏi: So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Câu trả lời:

– Giống nhau: Là sự tiếp nhận kích thích và phản ứng lại kích thích của cơ thể.

– Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.
[CHUẨN NHẤT] So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về hiện tượng cảm ứng ở động vật và thực vật:

I. Cảm ứng ở động vật

Chạm là khả năng cơ thể động vật phản ứng với các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Thực vật: Phản ứng chậm, phản ứng hầu như không đáng chú ý, các kiểu phản ứng ít thay đổi.

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Hình thức, mức độ và độ chính xác của xúc giác ở động vật khác nhau tùy thuộc vào tổ chức của hệ thần kinh

Cảm ứng ở động vật vô tổ chức: Chuyển động toàn bộ cơ thể hoặc sự co lại của động vật nguyên sinh đối với kích thích (chủ nghĩa tích cực) hoặc tránh xa kích thích (chủ nghĩa hữu tính tiêu cực) → theo kiểu động năng

Cảm ứng ở động vật đã có hệ thần kinh: hình thức xúc giác là phản xạ

Phản xạ là phản ứng trước các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh (chỉ có ở động vật có hệ thần kinh).

Phản xạ được thực hiện bởi cung phản xạ. Cung phản xạ bao gồm các phần sau:

Các thụ thể (receptor) kích thích.

+ Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh).

Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến).

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch:

[CHUẨN NHẤT] So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật (ảnh 2)

II. Cảm ứng thực vật là gì?

Cảm ứng ở thực vật là phản ứng đối với các kích thích của cây thông qua sự vận động của các cơ quan.

Các phản ứng và sự vận động trong cảm ứng ở thực vật là những phản ứng tinh vi, diễn ra từ từ và các hình thức phản ứng ở thực vật cũng kém đa dạng hơn.

Nó bao gồm cảm ứng định hướng và cảm ứng động học, còn được gọi là chuyển động có hướng và cảm ứng.

1. Hướng động vật ở thực vật

Khái niệm động lực học là gì?

Hướng của chuyển động (chuyển động có hướng) là chuyển động của các cơ quan vận động phát triển để đáp ứng với một kích thích từ một hướng nhất định. Từ các hướng của kích thích có thể xác định được hướng của phản ứng. Cơ chế hoạt động của hiện tượng hữu tính xảy ra khi tốc độ phát triển ở hai phía của cơ quan tiếp nhận kích thích không bằng nhau.

Thường được xác định bằng hai loại hướng động chính là Âm và Dương. Đặc biệt:

+ Điều hòa dương tính: Là hình thức di chuyển sinh trưởng về phía nguồn kích thích, do tế bào bên không được kích thích phân chia và phát triển nhanh hơn bên được kích thích.

+ Hướng động cơ âm tính: Là hình thức di chuyển xa nơi kích thích, do tế bào bên được kích thích phân chia và lớn nhanh hơn bên không được kích thích.

Các dạng động vật ở thực vật

Các hình thức của chủ nghĩa nhiệt đới ở thực vật bao gồm:

+ Hướng sáng: Thân, cành hướng sáng dương, rễ hướng sáng âm. Đây là phản ứng tăng trưởng của thực vật với ánh sáng.

+ Hướng trọng lực: Rễ hướng trọng lực dương, cành hướng trọng lực âm. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với trọng lực.

+ Hướng hoá học: Rễ luôn tránh xa nơi có hoá chất độc hại và hướng tới nơi có chất dinh dưỡng thích hợp và cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của nó. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với tác động của hóa chất.

+ Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với nguồn nước

+ Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng của thực vật phản ứng lại sự tác động của một bộ phận của cây với vật tiếp xúc.

Vai trò của tính di truyền đối với thực vật

Hướng động giúp thực vật thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển. Cũng như giúp cây tránh xa các yếu tố môi trường bất lợi, phát triển hướng tới các yếu tố môi trường thuận lợi.

2. Các hoạt động ở thực vật

Khái niệm chuyển động là gì?

Ứng động là sự di chuyển phản ứng của cây đối với các kích thích tác động từ nhiều phía của môi trường (không có định hướng của môi trường). Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

Các loại động vật trong thực vật

Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

+ Động lực sinh trưởng: là sự di chuyển cảm ứng của các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa), do sự khác nhau về tốc độ sinh trưởng.

+ Không tăng sinh: Là kiểu phản ứng không có sự tăng trưởng của tế bào và sự phân chia của tế bào. Động lực không tăng trưởng bao gồm: Tính ưu trương; Động học hóa học, động học liên hệ.

Vai trò của hoạt động đối với thực vật

Sự thích nghi giúp thực vật tồn tại và phát triển, thích ứng với những thay đổi của môi trường.

III. So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Giống nhau: Thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận các kích thích của các tác nhân môi trường và phản ứng lại các kích thích đó.

Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Video về So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Wiki về So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật -

Câu hỏi: So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Câu trả lời:

– Giống nhau: Là sự tiếp nhận kích thích và phản ứng lại kích thích của cơ thể.

– Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.
So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về hiện tượng cảm ứng ở động vật và thực vật:

I. Cảm ứng ở động vật

Chạm là khả năng cơ thể động vật phản ứng với các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.


Thực vật: Phản ứng chậm, phản ứng hầu như không đáng chú ý, các kiểu phản ứng ít thay đổi.

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Hình thức, mức độ và độ chính xác của xúc giác ở động vật khác nhau tùy thuộc vào tổ chức của hệ thần kinh

Cảm ứng ở động vật vô tổ chức: Chuyển động toàn bộ cơ thể hoặc sự co lại của động vật nguyên sinh đối với kích thích (chủ nghĩa tích cực) hoặc tránh xa kích thích (chủ nghĩa hữu tính tiêu cực) → theo kiểu động năng

Cảm ứng ở động vật đã có hệ thần kinh: hình thức xúc giác là phản xạ

Phản xạ là phản ứng trước các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh (chỉ có ở động vật có hệ thần kinh).

Phản xạ được thực hiện bởi cung phản xạ. Cung phản xạ bao gồm các phần sau:

Các thụ thể (receptor) kích thích.

+ Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh).

Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến).

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch:

[CHUẨN NHẤT] So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật (ảnh 2)

II. Cảm ứng thực vật là gì?

Cảm ứng ở thực vật là phản ứng đối với các kích thích của cây thông qua sự vận động của các cơ quan.

Các phản ứng và sự vận động trong cảm ứng ở thực vật là những phản ứng tinh vi, diễn ra từ từ và các hình thức phản ứng ở thực vật cũng kém đa dạng hơn.

Nó bao gồm cảm ứng định hướng và cảm ứng động học, còn được gọi là chuyển động có hướng và cảm ứng.

1. Hướng động vật ở thực vật

Khái niệm động lực học là gì?

Hướng của chuyển động (chuyển động có hướng) là chuyển động của các cơ quan vận động phát triển để đáp ứng với một kích thích từ một hướng nhất định. Từ các hướng của kích thích có thể xác định được hướng của phản ứng. Cơ chế hoạt động của hiện tượng hữu tính xảy ra khi tốc độ phát triển ở hai phía của cơ quan tiếp nhận kích thích không bằng nhau.

Thường được xác định bằng hai loại hướng động chính là Âm và Dương. Đặc biệt:

+ Điều hòa dương tính: Là hình thức di chuyển sinh trưởng về phía nguồn kích thích, do tế bào bên không được kích thích phân chia và phát triển nhanh hơn bên được kích thích.

+ Hướng động cơ âm tính: Là hình thức di chuyển xa nơi kích thích, do tế bào bên được kích thích phân chia và lớn nhanh hơn bên không được kích thích.

Các dạng động vật ở thực vật

Các hình thức của chủ nghĩa nhiệt đới ở thực vật bao gồm:

+ Hướng sáng: Thân, cành hướng sáng dương, rễ hướng sáng âm. Đây là phản ứng tăng trưởng của thực vật với ánh sáng.

+ Hướng trọng lực: Rễ hướng trọng lực dương, cành hướng trọng lực âm. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với trọng lực.

+ Hướng hoá học: Rễ luôn tránh xa nơi có hoá chất độc hại và hướng tới nơi có chất dinh dưỡng thích hợp và cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của nó. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với tác động của hóa chất.

+ Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với nguồn nước

+ Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng của thực vật phản ứng lại sự tác động của một bộ phận của cây với vật tiếp xúc.

Vai trò của tính di truyền đối với thực vật

Hướng động giúp thực vật thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển. Cũng như giúp cây tránh xa các yếu tố môi trường bất lợi, phát triển hướng tới các yếu tố môi trường thuận lợi.

2. Các hoạt động ở thực vật

Khái niệm chuyển động là gì?

Ứng động là sự di chuyển phản ứng của cây đối với các kích thích tác động từ nhiều phía của môi trường (không có định hướng của môi trường). Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

Các loại động vật trong thực vật

Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

+ Động lực sinh trưởng: là sự di chuyển cảm ứng của các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa), do sự khác nhau về tốc độ sinh trưởng.

+ Không tăng sinh: Là kiểu phản ứng không có sự tăng trưởng của tế bào và sự phân chia của tế bào. Động lực không tăng trưởng bao gồm: Tính ưu trương; Động học hóa học, động học liên hệ.

Vai trò của hoạt động đối với thực vật

Sự thích nghi giúp thực vật tồn tại và phát triển, thích ứng với những thay đổi của môi trường.

III. So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Giống nhau: Thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận các kích thích của các tác nhân môi trường và phản ứng lại các kích thích đó.

Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Câu trả lời:

– Giống nhau: Là sự tiếp nhận kích thích và phản ứng lại kích thích của cơ thể.

– Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.
So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về hiện tượng cảm ứng ở động vật và thực vật:

I. Cảm ứng ở động vật

Chạm là khả năng cơ thể động vật phản ứng với các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.


Thực vật: Phản ứng chậm, phản ứng hầu như không đáng chú ý, các kiểu phản ứng ít thay đổi.

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Hình thức, mức độ và độ chính xác của xúc giác ở động vật khác nhau tùy thuộc vào tổ chức của hệ thần kinh

Cảm ứng ở động vật vô tổ chức: Chuyển động toàn bộ cơ thể hoặc sự co lại của động vật nguyên sinh đối với kích thích (chủ nghĩa tích cực) hoặc tránh xa kích thích (chủ nghĩa hữu tính tiêu cực) → theo kiểu động năng

Cảm ứng ở động vật đã có hệ thần kinh: hình thức xúc giác là phản xạ

Phản xạ là phản ứng trước các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh (chỉ có ở động vật có hệ thần kinh).

Phản xạ được thực hiện bởi cung phản xạ. Cung phản xạ bao gồm các phần sau:

Các thụ thể (receptor) kích thích.

+ Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh).

Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến).

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch:

[CHUẨN NHẤT] So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật (ảnh 2)

II. Cảm ứng thực vật là gì?

Cảm ứng ở thực vật là phản ứng đối với các kích thích của cây thông qua sự vận động của các cơ quan.

Các phản ứng và sự vận động trong cảm ứng ở thực vật là những phản ứng tinh vi, diễn ra từ từ và các hình thức phản ứng ở thực vật cũng kém đa dạng hơn.

Nó bao gồm cảm ứng định hướng và cảm ứng động học, còn được gọi là chuyển động có hướng và cảm ứng.

1. Hướng động vật ở thực vật

Khái niệm động lực học là gì?

Hướng của chuyển động (chuyển động có hướng) là chuyển động của các cơ quan vận động phát triển để đáp ứng với một kích thích từ một hướng nhất định. Từ các hướng của kích thích có thể xác định được hướng của phản ứng. Cơ chế hoạt động của hiện tượng hữu tính xảy ra khi tốc độ phát triển ở hai phía của cơ quan tiếp nhận kích thích không bằng nhau.

Thường được xác định bằng hai loại hướng động chính là Âm và Dương. Đặc biệt:

+ Điều hòa dương tính: Là hình thức di chuyển sinh trưởng về phía nguồn kích thích, do tế bào bên không được kích thích phân chia và phát triển nhanh hơn bên được kích thích.

+ Hướng động cơ âm tính: Là hình thức di chuyển xa nơi kích thích, do tế bào bên được kích thích phân chia và lớn nhanh hơn bên không được kích thích.

Các dạng động vật ở thực vật

Các hình thức của chủ nghĩa nhiệt đới ở thực vật bao gồm:

+ Hướng sáng: Thân, cành hướng sáng dương, rễ hướng sáng âm. Đây là phản ứng tăng trưởng của thực vật với ánh sáng.

+ Hướng trọng lực: Rễ hướng trọng lực dương, cành hướng trọng lực âm. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với trọng lực.

+ Hướng hoá học: Rễ luôn tránh xa nơi có hoá chất độc hại và hướng tới nơi có chất dinh dưỡng thích hợp và cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của nó. Phản ứng tăng trưởng của thực vật đối với tác động của hóa chất.

+ Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với nguồn nước

+ Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng của thực vật phản ứng lại sự tác động của một bộ phận của cây với vật tiếp xúc.

Vai trò của tính di truyền đối với thực vật

Hướng động giúp thực vật thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển. Cũng như giúp cây tránh xa các yếu tố môi trường bất lợi, phát triển hướng tới các yếu tố môi trường thuận lợi.

2. Các hoạt động ở thực vật

Khái niệm chuyển động là gì?

Ứng động là sự di chuyển phản ứng của cây đối với các kích thích tác động từ nhiều phía của môi trường (không có định hướng của môi trường). Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

Các loại động vật trong thực vật

Các phản ứng bao gồm: phản ứng động sinh trưởng và phản ứng không sinh trưởng.

+ Động lực sinh trưởng: là sự di chuyển cảm ứng của các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa), do sự khác nhau về tốc độ sinh trưởng.

+ Không tăng sinh: Là kiểu phản ứng không có sự tăng trưởng của tế bào và sự phân chia của tế bào. Động lực không tăng trưởng bao gồm: Tính ưu trương; Động học hóa học, động học liên hệ.

Vai trò của hoạt động đối với thực vật

Sự thích nghi giúp thực vật tồn tại và phát triển, thích ứng với những thay đổi của môi trường.

III. So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

Giống nhau: Thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận các kích thích của các tác nhân môi trường và phản ứng lại các kích thích đó.

Sự khác biệt:

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cơ quan cấu trúc đặc biệt chịu trách nhiệm cho hoạt động cảm ứng Chưa xuất hiện Cơ quan cảm giác, hệ thần kinh, cơ quan đáp ứng kích thích.
Cơ chế Động học và động lực học (động lực tăng trưởng, động năng thủy phân). Các thụ thể cảm giác đối với các kích thích; hệ thần kinh tổng hợp, xử lý thông tin và xác định hình thức phản ứng với các kích thích; bộ phận đáp ứng với kích thích.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#sánh #cảm #ứng #ở #động #vật #và #thực #vật

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button