Giáo Dục

So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ

Giống như tính từ, dạng so sánh hơn của trạng từ cũng mô tả sự khác biệt và tương đồng giữa hai  thứ. Vậy cấu trúc của chúng có giống nhau không? Cách thành lập trạng từ so sánh có hoán toàn giống hệt như thành lập tính từ so sánh không? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu sâu hơn kiến thức về trạng từ so sánh trong so sánh hơn qua bài biết dưới đây nhé!

Khái niệm trạng từ ở thể so sánh

– Định nghĩa: So sánh hơn của trạng từ là câu miêu tả sự khác biệt hay hơn kém giữa hai thứ.

– Nếu dạng so sánh hơn của tính từ là mô tả sự khác nhau giữa 2 danh từ. Thì trạng từ ở thể so sánh hơn lại diễn tả sự khác nhau giữa 2 động từ. Có thể là sử dụng trạng từ cách thức, thời điểm, tần suất hay mức độ thực hiện của một hành động.

Ex:

 • My sister is more beautiful than me. (Chị gái đẹp hơn tôi. – Tính từ trong so sánh hơn)
 • My sister run faster than me. (Chị tôi chạy nhanh hơn tôi. – Trạng từ trong so sánh hơn)

Tìm hiểu thêm về vị trí của trạng từ trong câu tiếng Anh tại đây.

Cấu tạo ở thể so sánh hơn của trạng từ

1. Trạng từ 1 âm tiết

 • Đối với trạng từ có 1 âm tiết, ta chỉ việc thêm “er” vào sau trạng từ để chuyển sang thể so sánh hơn.

Ex:

Fast => Faster

Hard => Harder

Cars move faster than motorbikes. (Ô tô chuyển động nhanh hơn xe máy.)

 • Trạng từ 1 âm tiết có kết thúc bằng đuôi “ly”, ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er”

Ex:

Early => Earlier

Sadly => Sadlier

Today, it’s Lan’s turn to be on duty, she has to come earlier than everyone else. (Nay đến lượt Lan trực nhật lớp, cô ấy phải đến sớm hơn mọi người.)

2. Trạng từ 2 âm tiết trở nên

Thông thường, đối với trạng từ 2 âm tiết, ta chỉ cần thêm “more/less” vào trước trạng từ để chuyển sang dạng so sánh hơn/kém.

Ex:

Tính từ
Trạng từ
Trạng từ ở thể so sánh hơn
careful
carefully
more/less carefully (cẩn thận)
efficient
efficiently
more/less efficiently (có hiệu quả)
happy
happily
more/less happily (vui)
quick
quickly
more/less quickly (nhanh)
recent
recently
more/less recently (gần đây)
 • Machines work more efficiently than manual labor. (Máy móc hoạt động hiệu quả hơn chân tay.)
Cấu trúc dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

3. Một số trạng từ bất quy tắc

Cũng như tính từ, trạng từ cũng có một số trường hợp bất quy tắc khi chuyển sang dạng so sánh hơn.

Ex:

Badly => Worse (Tồi tệ)

Far => Further/Farther (xa)

Little => Less (một ít)

Well => Better (Tốt, ổn)

 • Mai’s brother studies better than her. (Anh trai của Mai học tốt hơn cô ấy.)

Kết thúc bài học

Trên đây là một số kiến thức về thể so sánh hơn của trạng từ mà ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp. Các bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới nhé. Để nắm vững lý thuyết hơn, bạn đừng quên luyện tập hàng ngày nhé! Goodluck to you!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ

Video về So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ

Wiki về So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ

So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ

So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ -

Giống như tính từ, dạng so sánh hơn của trạng từ cũng mô tả sự khác biệt và tương đồng giữa hai  thứ. Vậy cấu trúc của chúng có giống nhau không? Cách thành lập trạng từ so sánh có hoán toàn giống hệt như thành lập tính từ so sánh không? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu sâu hơn kiến thức về trạng từ so sánh trong so sánh hơn qua bài biết dưới đây nhé!

Khái niệm trạng từ ở thể so sánh

– Định nghĩa: So sánh hơn của trạng từ là câu miêu tả sự khác biệt hay hơn kém giữa hai thứ.

– Nếu dạng so sánh hơn của tính từ là mô tả sự khác nhau giữa 2 danh từ. Thì trạng từ ở thể so sánh hơn lại diễn tả sự khác nhau giữa 2 động từ. Có thể là sử dụng trạng từ cách thức, thời điểm, tần suất hay mức độ thực hiện của một hành động.

Ex:

 • My sister is more beautiful than me. (Chị gái đẹp hơn tôi. – Tính từ trong so sánh hơn)
 • My sister run faster than me. (Chị tôi chạy nhanh hơn tôi. – Trạng từ trong so sánh hơn)

Tìm hiểu thêm về vị trí của trạng từ trong câu tiếng Anh tại đây.

Cấu tạo ở thể so sánh hơn của trạng từ

1. Trạng từ 1 âm tiết

 • Đối với trạng từ có 1 âm tiết, ta chỉ việc thêm “er” vào sau trạng từ để chuyển sang thể so sánh hơn.

Ex:

Fast => Faster

Hard => Harder

Cars move faster than motorbikes. (Ô tô chuyển động nhanh hơn xe máy.)

 • Trạng từ 1 âm tiết có kết thúc bằng đuôi “ly”, ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er”

Ex:

Early => Earlier

Sadly => Sadlier

Today, it’s Lan’s turn to be on duty, she has to come earlier than everyone else. (Nay đến lượt Lan trực nhật lớp, cô ấy phải đến sớm hơn mọi người.)

2. Trạng từ 2 âm tiết trở nên

Thông thường, đối với trạng từ 2 âm tiết, ta chỉ cần thêm “more/less” vào trước trạng từ để chuyển sang dạng so sánh hơn/kém.

Ex:

Tính từ
Trạng từ
Trạng từ ở thể so sánh hơn
careful
carefully
more/less carefully (cẩn thận)
efficient
efficiently
more/less efficiently (có hiệu quả)
happy
happily
more/less happily (vui)
quick
quickly
more/less quickly (nhanh)
recent
recently
more/less recently (gần đây)
 • Machines work more efficiently than manual labor. (Máy móc hoạt động hiệu quả hơn chân tay.)
Cấu trúc dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

3. Một số trạng từ bất quy tắc

Cũng như tính từ, trạng từ cũng có một số trường hợp bất quy tắc khi chuyển sang dạng so sánh hơn.

Ex:

Badly => Worse (Tồi tệ)

Far => Further/Farther (xa)

Little => Less (một ít)

Well => Better (Tốt, ổn)

 • Mai’s brother studies better than her. (Anh trai của Mai học tốt hơn cô ấy.)

Kết thúc bài học

Trên đây là một số kiến thức về thể so sánh hơn của trạng từ mà ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp. Các bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới nhé. Để nắm vững lý thuyết hơn, bạn đừng quên luyện tập hàng ngày nhé! Goodluck to you!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

[rule_{ruleNumber}]

Giống như tính từ, dạng so sánh hơn của trạng từ cũng mô tả sự khác biệt và tương đồng giữa hai  thứ. Vậy cấu trúc của chúng có giống nhau không? Cách thành lập trạng từ so sánh có hoán toàn giống hệt như thành lập tính từ so sánh không? Cùng ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu sâu hơn kiến thức về trạng từ so sánh trong so sánh hơn qua bài biết dưới đây nhé!

Khái niệm trạng từ ở thể so sánh

– Định nghĩa: So sánh hơn của trạng từ là câu miêu tả sự khác biệt hay hơn kém giữa hai thứ.

– Nếu dạng so sánh hơn của tính từ là mô tả sự khác nhau giữa 2 danh từ. Thì trạng từ ở thể so sánh hơn lại diễn tả sự khác nhau giữa 2 động từ. Có thể là sử dụng trạng từ cách thức, thời điểm, tần suất hay mức độ thực hiện của một hành động.

Ex:

 • My sister is more beautiful than me. (Chị gái đẹp hơn tôi. – Tính từ trong so sánh hơn)
 • My sister run faster than me. (Chị tôi chạy nhanh hơn tôi. – Trạng từ trong so sánh hơn)

Tìm hiểu thêm về vị trí của trạng từ trong câu tiếng Anh tại đây.

Cấu tạo ở thể so sánh hơn của trạng từ

1. Trạng từ 1 âm tiết

 • Đối với trạng từ có 1 âm tiết, ta chỉ việc thêm “er” vào sau trạng từ để chuyển sang thể so sánh hơn.

Ex:

Fast => Faster

Hard => Harder

Cars move faster than motorbikes. (Ô tô chuyển động nhanh hơn xe máy.)

 • Trạng từ 1 âm tiết có kết thúc bằng đuôi “ly”, ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er”

Ex:

Early => Earlier

Sadly => Sadlier

Today, it’s Lan’s turn to be on duty, she has to come earlier than everyone else. (Nay đến lượt Lan trực nhật lớp, cô ấy phải đến sớm hơn mọi người.)

2. Trạng từ 2 âm tiết trở nên

Thông thường, đối với trạng từ 2 âm tiết, ta chỉ cần thêm “more/less” vào trước trạng từ để chuyển sang dạng so sánh hơn/kém.

Ex:

Tính từ
Trạng từ
Trạng từ ở thể so sánh hơn
careful
carefully
more/less carefully (cẩn thận)
efficient
efficiently
more/less efficiently (có hiệu quả)
happy
happily
more/less happily (vui)
quick
quickly
more/less quickly (nhanh)
recent
recently
more/less recently (gần đây)
 • Machines work more efficiently than manual labor. (Máy móc hoạt động hiệu quả hơn chân tay.)
Cấu trúc dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

3. Một số trạng từ bất quy tắc

Cũng như tính từ, trạng từ cũng có một số trường hợp bất quy tắc khi chuyển sang dạng so sánh hơn.

Ex:

Badly => Worse (Tồi tệ)

Far => Further/Farther (xa)

Little => Less (một ít)

Well => Better (Tốt, ổn)

 • Mai’s brother studies better than her. (Anh trai của Mai học tốt hơn cô ấy.)

Kết thúc bài học

Trên đây là một số kiến thức về thể so sánh hơn của trạng từ mà ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp. Các bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới nhé. Để nắm vững lý thuyết hơn, bạn đừng quên luyện tập hàng ngày nhé! Goodluck to you!

Follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh nhé!

Bạn thấy bài viết So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về So sánh hơn của trạng từ hiểu ngay bây giờ bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#sánh #hơn #của #trạng #từ #hiểu #ngay #bây #giờ

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 94 sgk GDCD 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button