Giáo Dục

So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Câu hỏi: So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI. Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Câu trả lời:

So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI.  Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

* Sự khác biệt giữa GDP và GNI:

GDP

GNI

– GDP = tổng giá trị hàng hóa + dịch vụ sản xuất ra trên lãnh thổ 1 nước trong 1 năm.

– GDP do các ngành kinh tế hoạt động trên lãnh thổ của một quốc gia tạo ra trong một năm, bao gồm cả thành phần kinh tế trong nước và kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ quốc gia đó.

– GDP: phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia.

– GDP lớn hơn GNI: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước lớn hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

-GNI = tổng giá trị sản phẩm hoàng gia + dịch vụ được tạo ra bởi tất cả công dân của một quốc gia trong 1 năm.

-GNI do công dân nước đó tạo ra trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ nước đó).

– GNI: đánh giá đầy đủ và đúng mức tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

– GNI lớn hơn GDP: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước nhỏ hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Địa 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc dân

GDP và GNI. thông tin định nghĩa

Định nghĩa GDP


Thuật ngữ ‘GDP’ là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội, hàm ý giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong lãnh thổ quốc gia của đất nước, trong khoảng thời gian một năm. Lãnh thổ trong nước, đề cập đến một ý nghĩa khác, trong kế toán thu nhập quốc dân bao gồm:

Lãnh thổ nằm trong ranh giới chính trị của quốc gia, bao gồm cả lãnh hải của quốc gia.

Tàu thủy và máy bay, do công dân của quốc gia điều hành giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

Giàn nổi, tàu đánh cá và giàn khoan dầu khí tự nhiên, hoạt động trong vùng nội thủy của công dân nước mình hoặc tham gia khai thác tại các khu vực mà quốc gia đó có quyền khai thác chính thức.

Lãnh sự quán, Đại sứ quán và cơ sở quân sự của nước này, đặt tại nước khác.

Hơn nữa, thu nhập kiếm được trong nước của người nước ngoài được thêm vào trong khi thu nhập của người nước ngoài bị khấu trừ. Nó tính đến chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ròng (tức là xuất khẩu ít hơn nhập khẩu).

Định nghĩa của GNI

GNI là từ viết tắt của Tổng thu nhập quốc dân dùng để chỉ tổng sản lượng trong nước cũng như nước ngoài, được nắm giữ bởi các công dân của đất nước trong một năm tài chính cụ thể. Nó bao gồm tổng sản phẩm quốc nội cộng với thu nhập yếu tố kiếm được ở nước ngoài của người nước ngoài kiếm được ít hơn cư dân nước ngoài trong nước. Thu nhập nhân tố đề cập đến thu nhập nhận được từ việc bán tư liệu sản xuất, tức là đất đai, lao động, vốn và doanh nhân.

GNI thường trái ngược với GNP (Tổng sản phẩm quốc gia), nhưng có một chút khác biệt giữa hai loại này vì các ước tính về cái trước phụ thuộc vào dòng thu nhập trong khi cái sau được tính dựa trên dòng sản phẩm. nền tảng.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Video về So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Wiki về So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI? -

Câu hỏi: So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI. Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Câu trả lời:

So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI.  Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

* Sự khác biệt giữa GDP và GNI:

GDP

GNI

– GDP = tổng giá trị hàng hóa + dịch vụ sản xuất ra trên lãnh thổ 1 nước trong 1 năm.

– GDP do các ngành kinh tế hoạt động trên lãnh thổ của một quốc gia tạo ra trong một năm, bao gồm cả thành phần kinh tế trong nước và kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ quốc gia đó.

– GDP: phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia.

– GDP lớn hơn GNI: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước lớn hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

-GNI = tổng giá trị sản phẩm hoàng gia + dịch vụ được tạo ra bởi tất cả công dân của một quốc gia trong 1 năm.

-GNI do công dân nước đó tạo ra trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ nước đó).

– GNI: đánh giá đầy đủ và đúng mức tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

– GNI lớn hơn GDP: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước nhỏ hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Địa 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc dân

GDP và GNI. thông tin định nghĩa

Định nghĩa GDP


Thuật ngữ 'GDP' là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội, hàm ý giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong lãnh thổ quốc gia của đất nước, trong khoảng thời gian một năm. Lãnh thổ trong nước, đề cập đến một ý nghĩa khác, trong kế toán thu nhập quốc dân bao gồm:

Lãnh thổ nằm trong ranh giới chính trị của quốc gia, bao gồm cả lãnh hải của quốc gia.

Tàu thủy và máy bay, do công dân của quốc gia điều hành giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

Giàn nổi, tàu đánh cá và giàn khoan dầu khí tự nhiên, hoạt động trong vùng nội thủy của công dân nước mình hoặc tham gia khai thác tại các khu vực mà quốc gia đó có quyền khai thác chính thức.

Lãnh sự quán, Đại sứ quán và cơ sở quân sự của nước này, đặt tại nước khác.

Hơn nữa, thu nhập kiếm được trong nước của người nước ngoài được thêm vào trong khi thu nhập của người nước ngoài bị khấu trừ. Nó tính đến chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ròng (tức là xuất khẩu ít hơn nhập khẩu).

Định nghĩa của GNI

GNI là từ viết tắt của Tổng thu nhập quốc dân dùng để chỉ tổng sản lượng trong nước cũng như nước ngoài, được nắm giữ bởi các công dân của đất nước trong một năm tài chính cụ thể. Nó bao gồm tổng sản phẩm quốc nội cộng với thu nhập yếu tố kiếm được ở nước ngoài của người nước ngoài kiếm được ít hơn cư dân nước ngoài trong nước. Thu nhập nhân tố đề cập đến thu nhập nhận được từ việc bán tư liệu sản xuất, tức là đất đai, lao động, vốn và doanh nhân.

GNI thường trái ngược với GNP (Tổng sản phẩm quốc gia), nhưng có một chút khác biệt giữa hai loại này vì các ước tính về cái trước phụ thuộc vào dòng thu nhập trong khi cái sau được tính dựa trên dòng sản phẩm. nền tảng.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI. Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

Câu trả lời:

So sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI.  Trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI?

* Sự khác biệt giữa GDP và GNI:

GDP

GNI

– GDP = tổng giá trị hàng hóa + dịch vụ sản xuất ra trên lãnh thổ 1 nước trong 1 năm.

– GDP do các ngành kinh tế hoạt động trên lãnh thổ của một quốc gia tạo ra trong một năm, bao gồm cả thành phần kinh tế trong nước và kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ quốc gia đó.

– GDP: phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia.

– GDP lớn hơn GNI: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước lớn hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

-GNI = tổng giá trị sản phẩm hoàng gia + dịch vụ được tạo ra bởi tất cả công dân của một quốc gia trong 1 năm.

-GNI do công dân nước đó tạo ra trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ nước đó).

– GNI: đánh giá đầy đủ và đúng mức tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

– GNI lớn hơn GDP: Khi giá trị khu vực kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước nhỏ hơn giá trị mà công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài.

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Địa 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc dân

GDP và GNI. thông tin định nghĩa

Định nghĩa GDP


Thuật ngữ ‘GDP’ là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội, hàm ý giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong lãnh thổ quốc gia của đất nước, trong khoảng thời gian một năm. Lãnh thổ trong nước, đề cập đến một ý nghĩa khác, trong kế toán thu nhập quốc dân bao gồm:

Lãnh thổ nằm trong ranh giới chính trị của quốc gia, bao gồm cả lãnh hải của quốc gia.

Tàu thủy và máy bay, do công dân của quốc gia điều hành giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

Giàn nổi, tàu đánh cá và giàn khoan dầu khí tự nhiên, hoạt động trong vùng nội thủy của công dân nước mình hoặc tham gia khai thác tại các khu vực mà quốc gia đó có quyền khai thác chính thức.

Lãnh sự quán, Đại sứ quán và cơ sở quân sự của nước này, đặt tại nước khác.

Hơn nữa, thu nhập kiếm được trong nước của người nước ngoài được thêm vào trong khi thu nhập của người nước ngoài bị khấu trừ. Nó tính đến chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ròng (tức là xuất khẩu ít hơn nhập khẩu).

Định nghĩa của GNI

GNI là từ viết tắt của Tổng thu nhập quốc dân dùng để chỉ tổng sản lượng trong nước cũng như nước ngoài, được nắm giữ bởi các công dân của đất nước trong một năm tài chính cụ thể. Nó bao gồm tổng sản phẩm quốc nội cộng với thu nhập yếu tố kiếm được ở nước ngoài của người nước ngoài kiếm được ít hơn cư dân nước ngoài trong nước. Thu nhập nhân tố đề cập đến thu nhập nhận được từ việc bán tư liệu sản xuất, tức là đất đai, lao động, vốn và doanh nhân.

GNI thường trái ngược với GNP (Tổng sản phẩm quốc gia), nhưng có một chút khác biệt giữa hai loại này vì các ước tính về cái trước phụ thuộc vào dòng thu nhập trong khi cái sau được tính dựa trên dòng sản phẩm. nền tảng.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Bạn thấy bài viết So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#sánh #sự #khác #nhau #giữa #GDP #và #GNICho #biết #trong #trường #hợp #nào #GDP #lớn #hơn #GNI #và #trong #trường #hợp #nào #GDP #nhỏ #hơnGNI

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button