Giáo Dục

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất

Soạn bài Giá trị văn học và sự tiếp nhận văn học

I. Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Giá trị nhận thức

Giá trị giáo dục

Giá trị thẩm mỹ

Căn cứ xuất hiện

Để đáp ứng nhu cầu nhận thức của con người


Giá trị giáo dục đào sâu giá trị cảm nhận, giá trị cảm nhận là tiền đề của giá trị giáo dục

Rung động trước vẻ đẹp của con người

Nội dung

+ Mang đến cho mọi người những hiểu biết và nhận thức mới vượt không gian và thời gian

+ Giúp con người hiểu sâu sắc hơn về môi trường xung quanh và bản thân -> tác động cuộc sống hiệu quả -> quá trình tự nhận thức

+ Mang đến cho con người nhiều bài học quý giá về cuộc sống, chân lý cuộc sống-> rèn luyện, hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn.

+ Hình thành cho con người tư duy tiến bộ, có quan điểm, thái độ sống đúng đắn.

+ Làm cho con người biết yêu và biết ghét, tâm hồn trở nên trong sáng, lành mạnh và phong phú hơn.

+ Nâng đỡ nhân cách con người, hướng tới cái thiện => Giáo dục con người bằng hình tượng văn học, không bằng pháp luật, răn đe

Văn học mang đến cho con người những vẻ đẹp đa dạng và phong phú của cuộc sống như thiên nhiên, đất nước, cảnh vật, lịch sử, tình yêu.

Văn học có thể khám phá vẻ đẹp của những điều tưởng như rất nhỏ bé, bình thường, và cả vẻ đẹp của sự cao cả, vĩ đại.

+ Vẻ đẹp không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức nghệ thuật như ngôn ngữ, cấu trúc

=> Giúp con người thêm yêu cuộc sống, hướng tới những điều tốt đẹp

Câu 2 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

– Ba giá trị của văn học có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, không thể tách rời, kết hợp tác động đến người đọc cùng nhau đem lại giá trị chân – thiện – mỹ cao nhất trong cuộc sống.

Câu 3 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Ý tưởng

Thiên nhiên

Tiếp nhận văn học

Đó là quá trình người đọc đắm mình vào tác phẩm, rung động với tác phẩm, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật qua ngôn từ, lắng nghe giọng đọc của tác giả, thưởng thức tài năng uyên bác và tâm hồn tinh tế của người nghệ sĩ.

+ Là một quá trình giao tiếp thực sự

+ Tính cá nhân hóa, tính tích cực, chủ động của người được hưởng, yếu tố cá nhân đóng vai trò quan trọng.

+ Tính đa dạng và không thống nhất của hoạt động tiếp nhận văn học.

Câu 4 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Quá trình tiếp nhận văn học bao gồm ba cấp độ:

+ Mức độ 1: Tri giác chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, trực tiếp của tác phẩm.

+ Mức độ 2: Nhận thức qua nội dung trực tiếp để thấy được nội dung tư tưởng của tác phẩm.

+ Mức độ 3: Nhận biết chú ý cả nội dung hình thức và nội dung biểu đạt (nghệ thuật).

Để tiếp nhận văn học một cách hiệu quả, cần phải:

+ Có ý thức học hỏi, nâng cao hiểu biết của bản thân, hiểu biết càng lớn càng dễ tiếp nhận.

+ Biết tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm lễ tân của mình.

+ Trân trọng sản phẩm nghệ thuật, đón nhận tác phẩm khách quan, tôn trọng tiếng nói, tâm hồn, điểm nhìn của người viết.

+ Tiếp thu một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, hướng tới chân, thiện, mỹ.

+ Không tùy tiện suy luận, khám phá cái đẹp bằng niềm say mê và rung cảm mãnh liệt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất

Video về Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất

Wiki về Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất -

Soạn bài Giá trị văn học và sự tiếp nhận văn học

I. Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Giá trị nhận thức

Giá trị giáo dục

Giá trị thẩm mỹ

Căn cứ xuất hiện

Để đáp ứng nhu cầu nhận thức của con người


Giá trị giáo dục đào sâu giá trị cảm nhận, giá trị cảm nhận là tiền đề của giá trị giáo dục

Rung động trước vẻ đẹp của con người

Nội dung

+ Mang đến cho mọi người những hiểu biết và nhận thức mới vượt không gian và thời gian

+ Giúp con người hiểu sâu sắc hơn về môi trường xung quanh và bản thân -> tác động cuộc sống hiệu quả -> quá trình tự nhận thức

+ Mang đến cho con người nhiều bài học quý giá về cuộc sống, chân lý cuộc sống-> rèn luyện, hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn.

+ Hình thành cho con người tư duy tiến bộ, có quan điểm, thái độ sống đúng đắn.

+ Làm cho con người biết yêu và biết ghét, tâm hồn trở nên trong sáng, lành mạnh và phong phú hơn.

+ Nâng đỡ nhân cách con người, hướng tới cái thiện => Giáo dục con người bằng hình tượng văn học, không bằng pháp luật, răn đe

Văn học mang đến cho con người những vẻ đẹp đa dạng và phong phú của cuộc sống như thiên nhiên, đất nước, cảnh vật, lịch sử, tình yêu.

Văn học có thể khám phá vẻ đẹp của những điều tưởng như rất nhỏ bé, bình thường, và cả vẻ đẹp của sự cao cả, vĩ đại.

+ Vẻ đẹp không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức nghệ thuật như ngôn ngữ, cấu trúc

=> Giúp con người thêm yêu cuộc sống, hướng tới những điều tốt đẹp

Câu 2 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

- Ba giá trị của văn học có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, không thể tách rời, kết hợp tác động đến người đọc cùng nhau đem lại giá trị chân - thiện - mỹ cao nhất trong cuộc sống.

Câu 3 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Ý tưởng

Thiên nhiên

Tiếp nhận văn học

Đó là quá trình người đọc đắm mình vào tác phẩm, rung động với tác phẩm, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật qua ngôn từ, lắng nghe giọng đọc của tác giả, thưởng thức tài năng uyên bác và tâm hồn tinh tế của người nghệ sĩ.

+ Là một quá trình giao tiếp thực sự

+ Tính cá nhân hóa, tính tích cực, chủ động của người được hưởng, yếu tố cá nhân đóng vai trò quan trọng.

+ Tính đa dạng và không thống nhất của hoạt động tiếp nhận văn học.

Câu 4 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Quá trình tiếp nhận văn học bao gồm ba cấp độ:

+ Mức độ 1: Tri giác chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, trực tiếp của tác phẩm.

+ Mức độ 2: Nhận thức qua nội dung trực tiếp để thấy được nội dung tư tưởng của tác phẩm.

+ Mức độ 3: Nhận biết chú ý cả nội dung hình thức và nội dung biểu đạt (nghệ thuật).

Để tiếp nhận văn học một cách hiệu quả, cần phải:

+ Có ý thức học hỏi, nâng cao hiểu biết của bản thân, hiểu biết càng lớn càng dễ tiếp nhận.

+ Biết tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm lễ tân của mình.

+ Trân trọng sản phẩm nghệ thuật, đón nhận tác phẩm khách quan, tôn trọng tiếng nói, tâm hồn, điểm nhìn của người viết.

+ Tiếp thu một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, hướng tới chân, thiện, mỹ.

+ Không tùy tiện suy luận, khám phá cái đẹp bằng niềm say mê và rung cảm mãnh liệt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Soạn bài Giá trị văn học và sự tiếp nhận văn học

I. Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Giá trị nhận thức

Giá trị giáo dục

Giá trị thẩm mỹ

Căn cứ xuất hiện

Để đáp ứng nhu cầu nhận thức của con người


Giá trị giáo dục đào sâu giá trị cảm nhận, giá trị cảm nhận là tiền đề của giá trị giáo dục

Rung động trước vẻ đẹp của con người

Nội dung

+ Mang đến cho mọi người những hiểu biết và nhận thức mới vượt không gian và thời gian

+ Giúp con người hiểu sâu sắc hơn về môi trường xung quanh và bản thân -> tác động cuộc sống hiệu quả -> quá trình tự nhận thức

+ Mang đến cho con người nhiều bài học quý giá về cuộc sống, chân lý cuộc sống-> rèn luyện, hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn.

+ Hình thành cho con người tư duy tiến bộ, có quan điểm, thái độ sống đúng đắn.

+ Làm cho con người biết yêu và biết ghét, tâm hồn trở nên trong sáng, lành mạnh và phong phú hơn.

+ Nâng đỡ nhân cách con người, hướng tới cái thiện => Giáo dục con người bằng hình tượng văn học, không bằng pháp luật, răn đe

Văn học mang đến cho con người những vẻ đẹp đa dạng và phong phú của cuộc sống như thiên nhiên, đất nước, cảnh vật, lịch sử, tình yêu.

Văn học có thể khám phá vẻ đẹp của những điều tưởng như rất nhỏ bé, bình thường, và cả vẻ đẹp của sự cao cả, vĩ đại.

+ Vẻ đẹp không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức nghệ thuật như ngôn ngữ, cấu trúc

=> Giúp con người thêm yêu cuộc sống, hướng tới những điều tốt đẹp

Câu 2 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

– Ba giá trị của văn học có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, không thể tách rời, kết hợp tác động đến người đọc cùng nhau đem lại giá trị chân – thiện – mỹ cao nhất trong cuộc sống.

Câu 3 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Ý tưởng

Thiên nhiên

Tiếp nhận văn học

Đó là quá trình người đọc đắm mình vào tác phẩm, rung động với tác phẩm, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật qua ngôn từ, lắng nghe giọng đọc của tác giả, thưởng thức tài năng uyên bác và tâm hồn tinh tế của người nghệ sĩ.

+ Là một quá trình giao tiếp thực sự

+ Tính cá nhân hóa, tính tích cực, chủ động của người được hưởng, yếu tố cá nhân đóng vai trò quan trọng.

+ Tính đa dạng và không thống nhất của hoạt động tiếp nhận văn học.

Câu 4 (trang 191 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2)

Quá trình tiếp nhận văn học bao gồm ba cấp độ:

+ Mức độ 1: Tri giác chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, trực tiếp của tác phẩm.

+ Mức độ 2: Nhận thức qua nội dung trực tiếp để thấy được nội dung tư tưởng của tác phẩm.

+ Mức độ 3: Nhận biết chú ý cả nội dung hình thức và nội dung biểu đạt (nghệ thuật).

Để tiếp nhận văn học một cách hiệu quả, cần phải:

+ Có ý thức học hỏi, nâng cao hiểu biết của bản thân, hiểu biết càng lớn càng dễ tiếp nhận.

+ Biết tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm lễ tân của mình.

+ Trân trọng sản phẩm nghệ thuật, đón nhận tác phẩm khách quan, tôn trọng tiếng nói, tâm hồn, điểm nhìn của người viết.

+ Tiếp thu một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, hướng tới chân, thiện, mỹ.

+ Không tùy tiện suy luận, khám phá cái đẹp bằng niềm say mê và rung cảm mãnh liệt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn gọn nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Giá #trị #văn #học #và #tiếp #nhận #văn #học #ngắn #gọn #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button