Giáo Dục

Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất – Soạn văn 11

Soạn 11: Xem lại phần Tập làm văn

I. Nội dung và kiến ​​thức cần ôn tập

Câu 1 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Tác phẩm văn học học kì I

Phân tích đề, lập dàn ý cho một bài văn nghị luận

Các thao tác lập luận phân tích

Thực hành lập luận phân tích

Thao tác lập luận so sánh


Thực hành lập luận so sánh

Tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Phong cách báo chí

Tin tức

Thực hành viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thực hành Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thao tác lập luận từ chối

Thực hành lập luận bác bỏ

Tiểu sử tóm tắt

Thực hành viết tiểu sử ngắn gọn

Nhận xét thao tác bình luận

Thực hành thao tác lập luận và bình luận

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

Thực hành vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 1

Tóm tắt văn bản luận văn

Thực hành tóm tắt văn bản nghị luận

Xem lại phần viết

Câu 2 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

1. Thao tác lập luận phân tích

Mục đích: làm rõ các đặc điểm về kiểu dáng, hình thức, cấu tạo và các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của đối tượng (sự vật, hiện tượng, v.v.)

– Yêu cầu: khi PT cần:

+ Tách đối tượng thành các phần tử theo những tiêu thức và mối quan hệ nhất định.

+ Cần đi sâu phân tích từng yếu tố nhưng cũng phải đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa chúng trong một thể thống nhất.

2. Thao tác lập luận so sánh

– Làm mẫu: làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối quan hệ với các đối tượng khác -> Bài văn rõ ràng, cụ thể, sinh động, có sức thuyết phục.

– Yêu cầu: Việc so sánh phải đặt các đối tượng ngang hàng, đánh giá trên cùng một tiêu chí để thấy rõ điểm giống và khác nhau, nêu rõ quan điểm, quan điểm của người viết.

3. Thao tác lập luận bác bỏ

– Bác bỏ là dùng lí lẽ, bằng chứng để bác bỏ những quan điểm, ý kiến ​​không đúng, không chính xác… từ đó nêu ý kiến ​​đúng đắn của mình để thuyết phục người nghe.

– Có thể phản bác một luận điểm, luận điểm hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc giải thích những mặt chưa đúng, chưa chính xác của luận điểm, luận điểm, luận cứ đó.

– Khi từ chối cần giữ thái độ khách quan, đúng mực.

4. Thao tác nhận xét bình luận

– Đề xuất: đề xuất, thuyết phục người đọc đồng tình với nhận xét, đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, vấn đề trong đời sống (trong văn học)

– Lời yêu cầu:

+ Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng, vấn đề cần bình luận.

+ Nêu và chứng minh ý kiến ​​của mình là xác đáng.

+ Có các cuộc thảo luận chuyên sâu

Câu 3 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Yêu cầu và cách tóm tắt văn bản nghị luận

– Lời yêu cầu:

+ Đọc kĩ VB gốc.

+ Căn cứ vào tên tác phẩm, phần mở đầu và kết thúc để chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt.

+ Đọc kĩ từng đoạn trong phần triển khai để nắm được luận điểm, luận cứ làm rõ mục đích của văn bản.

+ Tìm cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc, tóm tắt đầy đủ nội dung.

Đọc và kiểm tra lại.

Câu 4 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

*Tin tức:

– Yêu cầu: trước khi viết bản tin cần khai thác, lựa chọn những sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

– Phần tít và phần đầu của bản tin thường được nêu trực tiếp, chứa đựng những thông tin khái quát, quan trọng nhất. Phần sau có thể trình bày chi tiết, giải thích nguyên nhân hoặc kết quả, tường thuật chi tiết sự kiện.

* Tiểu sử tóm tắt:

– Yêu cầu: TS TT cần chính xác, ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.

– Cách trình bày:

+ Giới thiệu ngắn gọn về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn) của đối tượng.

+ Hoạt động xã hội của người được giới thiệu (bạn làm gì? Ở đâu? Mối quan hệ với mọi người xung quanh?)

+ Những đóng góp và thành tích xuất sắc.

+ Đánh giá chung.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Video về Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Wiki về Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11 -

Soạn 11: Xem lại phần Tập làm văn

I. Nội dung và kiến ​​thức cần ôn tập

Câu 1 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Tác phẩm văn học học kì I

Phân tích đề, lập dàn ý cho một bài văn nghị luận

Các thao tác lập luận phân tích

Thực hành lập luận phân tích

Thao tác lập luận so sánh


Thực hành lập luận so sánh

Tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Phong cách báo chí

Tin tức

Thực hành viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thực hành Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thao tác lập luận từ chối

Thực hành lập luận bác bỏ

Tiểu sử tóm tắt

Thực hành viết tiểu sử ngắn gọn

Nhận xét thao tác bình luận

Thực hành thao tác lập luận và bình luận

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

Thực hành vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 1

Tóm tắt văn bản luận văn

Thực hành tóm tắt văn bản nghị luận

Xem lại phần viết

Câu 2 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

1. Thao tác lập luận phân tích

Mục đích: làm rõ các đặc điểm về kiểu dáng, hình thức, cấu tạo và các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của đối tượng (sự vật, hiện tượng, v.v.)

- Yêu cầu: khi PT cần:

+ Tách đối tượng thành các phần tử theo những tiêu thức và mối quan hệ nhất định.

+ Cần đi sâu phân tích từng yếu tố nhưng cũng phải đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa chúng trong một thể thống nhất.

2. Thao tác lập luận so sánh

- Làm mẫu: làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối quan hệ với các đối tượng khác -> Bài văn rõ ràng, cụ thể, sinh động, có sức thuyết phục.

- Yêu cầu: Việc so sánh phải đặt các đối tượng ngang hàng, đánh giá trên cùng một tiêu chí để thấy rõ điểm giống và khác nhau, nêu rõ quan điểm, quan điểm của người viết.

3. Thao tác lập luận bác bỏ

- Bác bỏ là dùng lí lẽ, bằng chứng để bác bỏ những quan điểm, ý kiến ​​không đúng, không chính xác… từ đó nêu ý kiến ​​đúng đắn của mình để thuyết phục người nghe.

- Có thể phản bác một luận điểm, luận điểm hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc giải thích những mặt chưa đúng, chưa chính xác của luận điểm, luận điểm, luận cứ đó.

- Khi từ chối cần giữ thái độ khách quan, đúng mực.

4. Thao tác nhận xét bình luận

- Đề xuất: đề xuất, thuyết phục người đọc đồng tình với nhận xét, đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, vấn đề trong đời sống (trong văn học)

- Lời yêu cầu:

+ Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng, vấn đề cần bình luận.

+ Nêu và chứng minh ý kiến ​​của mình là xác đáng.

+ Có các cuộc thảo luận chuyên sâu

Câu 3 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Yêu cầu và cách tóm tắt văn bản nghị luận

- Lời yêu cầu:

+ Đọc kĩ VB gốc.

+ Căn cứ vào tên tác phẩm, phần mở đầu và kết thúc để chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt.

+ Đọc kĩ từng đoạn trong phần triển khai để nắm được luận điểm, luận cứ làm rõ mục đích của văn bản.

+ Tìm cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc, tóm tắt đầy đủ nội dung.

Đọc và kiểm tra lại.

Câu 4 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

*Tin tức:

- Yêu cầu: trước khi viết bản tin cần khai thác, lựa chọn những sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

- Phần tít và phần đầu của bản tin thường được nêu trực tiếp, chứa đựng những thông tin khái quát, quan trọng nhất. Phần sau có thể trình bày chi tiết, giải thích nguyên nhân hoặc kết quả, tường thuật chi tiết sự kiện.

* Tiểu sử tóm tắt:

- Yêu cầu: TS TT cần chính xác, ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.

- Cách trình bày:

+ Giới thiệu ngắn gọn về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn) của đối tượng.

+ Hoạt động xã hội của người được giới thiệu (bạn làm gì? Ở đâu? Mối quan hệ với mọi người xung quanh?)

+ Những đóng góp và thành tích xuất sắc.

+ Đánh giá chung.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

[rule_{ruleNumber}]

Soạn 11: Xem lại phần Tập làm văn

I. Nội dung và kiến ​​thức cần ôn tập

Câu 1 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Tác phẩm văn học học kì I

Phân tích đề, lập dàn ý cho một bài văn nghị luận

Các thao tác lập luận phân tích

Thực hành lập luận phân tích

Thao tác lập luận so sánh


Thực hành lập luận so sánh

Tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Phong cách báo chí

Tin tức

Thực hành viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thực hành Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Thao tác lập luận từ chối

Thực hành lập luận bác bỏ

Tiểu sử tóm tắt

Thực hành viết tiểu sử ngắn gọn

Nhận xét thao tác bình luận

Thực hành thao tác lập luận và bình luận

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

Thực hành vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 1

Tóm tắt văn bản luận văn

Thực hành tóm tắt văn bản nghị luận

Xem lại phần viết

Câu 2 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

1. Thao tác lập luận phân tích

Mục đích: làm rõ các đặc điểm về kiểu dáng, hình thức, cấu tạo và các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của đối tượng (sự vật, hiện tượng, v.v.)

– Yêu cầu: khi PT cần:

+ Tách đối tượng thành các phần tử theo những tiêu thức và mối quan hệ nhất định.

+ Cần đi sâu phân tích từng yếu tố nhưng cũng phải đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa chúng trong một thể thống nhất.

2. Thao tác lập luận so sánh

– Làm mẫu: làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối quan hệ với các đối tượng khác -> Bài văn rõ ràng, cụ thể, sinh động, có sức thuyết phục.

– Yêu cầu: Việc so sánh phải đặt các đối tượng ngang hàng, đánh giá trên cùng một tiêu chí để thấy rõ điểm giống và khác nhau, nêu rõ quan điểm, quan điểm của người viết.

3. Thao tác lập luận bác bỏ

– Bác bỏ là dùng lí lẽ, bằng chứng để bác bỏ những quan điểm, ý kiến ​​không đúng, không chính xác… từ đó nêu ý kiến ​​đúng đắn của mình để thuyết phục người nghe.

– Có thể phản bác một luận điểm, luận điểm hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc giải thích những mặt chưa đúng, chưa chính xác của luận điểm, luận điểm, luận cứ đó.

– Khi từ chối cần giữ thái độ khách quan, đúng mực.

4. Thao tác nhận xét bình luận

– Đề xuất: đề xuất, thuyết phục người đọc đồng tình với nhận xét, đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, vấn đề trong đời sống (trong văn học)

– Lời yêu cầu:

+ Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng, vấn đề cần bình luận.

+ Nêu và chứng minh ý kiến ​​của mình là xác đáng.

+ Có các cuộc thảo luận chuyên sâu

Câu 3 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Yêu cầu và cách tóm tắt văn bản nghị luận

– Lời yêu cầu:

+ Đọc kĩ VB gốc.

+ Căn cứ vào tên tác phẩm, phần mở đầu và kết thúc để chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt.

+ Đọc kĩ từng đoạn trong phần triển khai để nắm được luận điểm, luận cứ làm rõ mục đích của văn bản.

+ Tìm cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc, tóm tắt đầy đủ nội dung.

Đọc và kiểm tra lại.

Câu 4 (trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

*Tin tức:

– Yêu cầu: trước khi viết bản tin cần khai thác, lựa chọn những sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

– Phần tít và phần đầu của bản tin thường được nêu trực tiếp, chứa đựng những thông tin khái quát, quan trọng nhất. Phần sau có thể trình bày chi tiết, giải thích nguyên nhân hoặc kết quả, tường thuật chi tiết sự kiện.

* Tiểu sử tóm tắt:

– Yêu cầu: TS TT cần chính xác, ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.

– Cách trình bày:

+ Giới thiệu ngắn gọn về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn) của đối tượng.

+ Hoạt động xã hội của người được giới thiệu (bạn làm gì? Ở đâu? Mối quan hệ với mọi người xung quanh?)

+ Những đóng góp và thành tích xuất sắc.

+ Đánh giá chung.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất

– Soạn văn 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Ôn #tập #phần #Làm #văn #chi #tiết #nhất #Soạn #văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button