Giáo Dục

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

Soạn bài ôn tập môn Tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Câu 1 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Ngôn ngữ bao gồm các yếu tố dành cho mọi thành viên trong xã hội.

– Có các quy tắc ngữ pháp chung mà tất cả các thành viên phải tuân theo như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu, v.v.

– Là sản phẩm chung của xã hội, được dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội.

* Lời nói là sản phẩm của cá nhân:

– Sự vận động của các yếu tố chung để tạo thành lời nói cụ thể.


– Vận dụng linh hoạt các quy tắc ngữ pháp.

– Mang dấu ấn cá nhân về nhiều mặt như: trình độ, hoàn cảnh sống, sở thích cá nhân.

Câu 2 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Trong bài thơ Thương vợ, Tú Xương đã sử dụng nhiều yếu tố chung và quy luật chung của ngôn ngữ toàn dân:

Sử dụng các thành ngữ quen thuộc với toàn dân: Một duyên hai nợ, mười năm mưa.

– Các quy tắc kết hợp các từ thông dụng trong ngôn ngữ thông dụng.

– Các quy tắc cấu tạo câu là quy ước chung.

* Tuyên bố cá nhân:

– Sự lựa chọn từ ngữ. Ví dụ: quanh năm nhưng không phải quanh năm…

– Cách sắp xếp từ rất sáng tạo: sử dụng phép đảo ngữ

+ Lặn thân cò (lặn thân cò).

+ Mặt nước eo (mặt nước thẳng).

Câu 3 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Chọn ý: Ngữ cảnh là bối cảnh của ngôn ngữ làm cơ sở cho mọi việc sử dụng từ và tạo ra lời nói, đồng thời là cơ sở để hiểu nội dung ý nghĩa của lời nói.

Câu 4 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Hoàn cảnh bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:

– Bối cảnh rộng: hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng.

– Bối cảnh hẹp: Người nghĩa sĩ Cần Giuộc tự vũ trang đánh giặc ở đồn Cần Giuộc. Trong đó, có 21 liệt sĩ hy sinh. Sự hy sinh to lớn này có giá trị động viên, khích lệ rất lớn.

* Chi tiết bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh:

“Súng của kẻ thù của trái đất

Lòng người của trời đã lộ rõ. ”

→ Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng giặc, bỏ mặc nhân dân, chỉ có những người nông dân yêu nước dũng cảm đứng lên đánh giặc. Ngữ cảnh chi phối việc sử dụng từ ngữ trong hai câu theo thứ tự mở đầu của bài văn tế: lòng người>

Ngoài ra, các chi tiết khác về ảnh hưởng của bối cảnh:

Gươm đeo bằng lưỡi phay, cũng chém đứt đầu hai quan.

Câu 5 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Ý nghĩa của sự vật

Tình cảm thông cảm

Ý nghĩa của các sự vật và sự kiện trong một câu

Ý nghĩa biểu thị tình cảm, thái độ, hoàn cảnh,… của câu.

Hành động, quá trình, tư thế, tồn tại, mối quan hệ.

Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe.

Do các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, giới từ. phần bổ sung của câu biểu thức.

Có thể được thể hiện độc quyền thông qua các từ phương thức.

Câu 6 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Trong lời nói của bác Siêu có hai nghĩa:

– Ý nghĩa của sự việc được thể hiện bởi các thành phần chính (chúng không phải gọi tên).

Ý nghĩa phương thức được diễn đạt bằng hai từ:

+ Dễ dàng: Toán hạng mô thức thể hiện phỏng đoán không chắc chắn.

+ Ở đâu: Từ tình thái bày tỏ ý giải thích, bác bỏ sự phủ định.

Câu 7 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Những nét đặc sắc của tiếng Việt

Hình minh họa

1. Tiếng là đơn vị ngữ pháp cơ bản, mỗi từ là một âm tiết.

Tôi đi học.

3 âm tiết, 3 âm tiết, 3 từ đơn.

2. Từ ngữ không thay đổi hình thức

Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ đi du học.

3. Ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng trật tự từ và sự phù phiếm

Cuốn sách này đọc rất hay.

Câu 8 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Phong cách báo chí

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

1. Tính toán tin tức thời sự

1. Công khai lập trường chính trị

2. Tính cụ thể

2. Tính chặt chẽ của hệ thống lập luận

3. Sự hấp dẫn, lôi cuốn

3. Tính hấp dẫn, thuyết phục.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Video về Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Wiki về Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 -

Soạn bài ôn tập môn Tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Câu 1 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Ngôn ngữ bao gồm các yếu tố dành cho mọi thành viên trong xã hội.

- Có các quy tắc ngữ pháp chung mà tất cả các thành viên phải tuân theo như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu, v.v.

- Là sản phẩm chung của xã hội, được dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội.

* Lời nói là sản phẩm của cá nhân:

- Sự vận động của các yếu tố chung để tạo thành lời nói cụ thể.


- Vận dụng linh hoạt các quy tắc ngữ pháp.

- Mang dấu ấn cá nhân về nhiều mặt như: trình độ, hoàn cảnh sống, sở thích cá nhân.

Câu 2 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Trong bài thơ Thương vợ, Tú Xương đã sử dụng nhiều yếu tố chung và quy luật chung của ngôn ngữ toàn dân:

Sử dụng các thành ngữ quen thuộc với toàn dân: Một duyên hai nợ, mười năm mưa.

- Các quy tắc kết hợp các từ thông dụng trong ngôn ngữ thông dụng.

- Các quy tắc cấu tạo câu là quy ước chung.

* Tuyên bố cá nhân:

- Sự lựa chọn từ ngữ. Ví dụ: quanh năm nhưng không phải quanh năm…

- Cách sắp xếp từ rất sáng tạo: sử dụng phép đảo ngữ

+ Lặn thân cò (lặn thân cò).

+ Mặt nước eo (mặt nước thẳng).

Câu 3 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Chọn ý: Ngữ cảnh là bối cảnh của ngôn ngữ làm cơ sở cho mọi việc sử dụng từ và tạo ra lời nói, đồng thời là cơ sở để hiểu nội dung ý nghĩa của lời nói.

Câu 4 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Hoàn cảnh bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:

- Bối cảnh rộng: hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng.

- Bối cảnh hẹp: Người nghĩa sĩ Cần Giuộc tự vũ trang đánh giặc ở đồn Cần Giuộc. Trong đó, có 21 liệt sĩ hy sinh. Sự hy sinh to lớn này có giá trị động viên, khích lệ rất lớn.

* Chi tiết bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh:

“Súng của kẻ thù của trái đất

Lòng người của trời đã lộ rõ. ”

→ Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng giặc, bỏ mặc nhân dân, chỉ có những người nông dân yêu nước dũng cảm đứng lên đánh giặc. Ngữ cảnh chi phối việc sử dụng từ ngữ trong hai câu theo thứ tự mở đầu của bài văn tế: lòng người>

Ngoài ra, các chi tiết khác về ảnh hưởng của bối cảnh:

Gươm đeo bằng lưỡi phay, cũng chém đứt đầu hai quan.

Câu 5 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Ý nghĩa của sự vật

Tình cảm thông cảm

Ý nghĩa của các sự vật và sự kiện trong một câu

Ý nghĩa biểu thị tình cảm, thái độ, hoàn cảnh,… của câu.

Hành động, quá trình, tư thế, tồn tại, mối quan hệ.

Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe.

Do các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, giới từ. phần bổ sung của câu biểu thức.

Có thể được thể hiện độc quyền thông qua các từ phương thức.

Câu 6 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Trong lời nói của bác Siêu có hai nghĩa:

- Ý nghĩa của sự việc được thể hiện bởi các thành phần chính (chúng không phải gọi tên).

Ý nghĩa phương thức được diễn đạt bằng hai từ:

+ Dễ dàng: Toán hạng mô thức thể hiện phỏng đoán không chắc chắn.

+ Ở đâu: Từ tình thái bày tỏ ý giải thích, bác bỏ sự phủ định.

Câu 7 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Những nét đặc sắc của tiếng Việt

Hình minh họa

1. Tiếng là đơn vị ngữ pháp cơ bản, mỗi từ là một âm tiết.

Tôi đi học.

3 âm tiết, 3 âm tiết, 3 từ đơn.

2. Từ ngữ không thay đổi hình thức

Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ đi du học.

3. Ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng trật tự từ và sự phù phiếm

Cuốn sách này đọc rất hay.

Câu 8 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Phong cách báo chí

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

1. Tính toán tin tức thời sự

1. Công khai lập trường chính trị

2. Tính cụ thể

2. Tính chặt chẽ của hệ thống lập luận

3. Sự hấp dẫn, lôi cuốn

3. Tính hấp dẫn, thuyết phục.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

[rule_{ruleNumber}]

Soạn bài ôn tập môn Tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Câu 1 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Ngôn ngữ bao gồm các yếu tố dành cho mọi thành viên trong xã hội.

– Có các quy tắc ngữ pháp chung mà tất cả các thành viên phải tuân theo như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu, v.v.

– Là sản phẩm chung của xã hội, được dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội.

* Lời nói là sản phẩm của cá nhân:

– Sự vận động của các yếu tố chung để tạo thành lời nói cụ thể.


– Vận dụng linh hoạt các quy tắc ngữ pháp.

– Mang dấu ấn cá nhân về nhiều mặt như: trình độ, hoàn cảnh sống, sở thích cá nhân.

Câu 2 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Trong bài thơ Thương vợ, Tú Xương đã sử dụng nhiều yếu tố chung và quy luật chung của ngôn ngữ toàn dân:

Sử dụng các thành ngữ quen thuộc với toàn dân: Một duyên hai nợ, mười năm mưa.

– Các quy tắc kết hợp các từ thông dụng trong ngôn ngữ thông dụng.

– Các quy tắc cấu tạo câu là quy ước chung.

* Tuyên bố cá nhân:

– Sự lựa chọn từ ngữ. Ví dụ: quanh năm nhưng không phải quanh năm…

– Cách sắp xếp từ rất sáng tạo: sử dụng phép đảo ngữ

+ Lặn thân cò (lặn thân cò).

+ Mặt nước eo (mặt nước thẳng).

Câu 3 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Chọn ý: Ngữ cảnh là bối cảnh của ngôn ngữ làm cơ sở cho mọi việc sử dụng từ và tạo ra lời nói, đồng thời là cơ sở để hiểu nội dung ý nghĩa của lời nói.

Câu 4 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

* Hoàn cảnh bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:

– Bối cảnh rộng: hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng.

– Bối cảnh hẹp: Người nghĩa sĩ Cần Giuộc tự vũ trang đánh giặc ở đồn Cần Giuộc. Trong đó, có 21 liệt sĩ hy sinh. Sự hy sinh to lớn này có giá trị động viên, khích lệ rất lớn.

* Chi tiết bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh:

“Súng của kẻ thù của trái đất

Lòng người của trời đã lộ rõ. ”

→ Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng giặc, bỏ mặc nhân dân, chỉ có những người nông dân yêu nước dũng cảm đứng lên đánh giặc. Ngữ cảnh chi phối việc sử dụng từ ngữ trong hai câu theo thứ tự mở đầu của bài văn tế: lòng người>

Ngoài ra, các chi tiết khác về ảnh hưởng của bối cảnh:

Gươm đeo bằng lưỡi phay, cũng chém đứt đầu hai quan.

Câu 5 (trang 120 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Ý nghĩa của sự vật

Tình cảm thông cảm

Ý nghĩa của các sự vật và sự kiện trong một câu

Ý nghĩa biểu thị tình cảm, thái độ, hoàn cảnh,… của câu.

Hành động, quá trình, tư thế, tồn tại, mối quan hệ.

Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe.

Do các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, giới từ. phần bổ sung của câu biểu thức.

Có thể được thể hiện độc quyền thông qua các từ phương thức.

Câu 6 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Trong lời nói của bác Siêu có hai nghĩa:

– Ý nghĩa của sự việc được thể hiện bởi các thành phần chính (chúng không phải gọi tên).

Ý nghĩa phương thức được diễn đạt bằng hai từ:

+ Dễ dàng: Toán hạng mô thức thể hiện phỏng đoán không chắc chắn.

+ Ở đâu: Từ tình thái bày tỏ ý giải thích, bác bỏ sự phủ định.

Câu 7 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Những nét đặc sắc của tiếng Việt

Hình minh họa

1. Tiếng là đơn vị ngữ pháp cơ bản, mỗi từ là một âm tiết.

Tôi đi học.

3 âm tiết, 3 âm tiết, 3 từ đơn.

2. Từ ngữ không thay đổi hình thức

Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ đi du học.

3. Ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng trật tự từ và sự phù phiếm

Cuốn sách này đọc rất hay.

Câu 8 (trang 121 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Phong cách báo chí

Phong cách chính trị của ngôn ngữ

1. Tính toán tin tức thời sự

1. Công khai lập trường chính trị

2. Tính cụ thể

2. Tính chặt chẽ của hệ thống lập luận

3. Sự hấp dẫn, lôi cuốn

3. Tính hấp dẫn, thuyết phục.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Ôn #tập #phần #tiếng #Việt #lớp #học #kì #ngắn #gọn #nhất #Soạn #văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button