Giáo Dục

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất

contentonly Phong cách ngôn ngữ hành chính chỉ nội dung

Câu 1 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

Một số loại văn bản hành chính thường gặp là: Biên bản họp chi bộ, đơn xin nghỉ học, bằng cấp, sơ yếu lý lịch, học bạ.

Câu 2 (trang 172 SGK Sinh 12 Tập 1):

Văn bản được trình bày theo một mẫu được xác định trước:

Phần đầu tiên: mục tiêu.

+ Phần chính: nội dung.

+ Phần cuối: các thủ tục theo quy định.


Các từ không phải là cá nhân, nhưng trung lập.

Câu: theo mẫu. Mạch rõ ràng, rõ ràng tất cả một ý tưởng là xuống dòng.

Câu 3 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

ĐỘI TUYỂN ĐẠI HỌC

CHI NHÁNH THANH NIÊN

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Hà Nội, ngày, tháng, năm

PHÚT BIÊN BẢN CỦA CÔNG ĐOÀN NỮ

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng

Thời gian: Quay lại giờ ngày, tháng, năm

Địa điểm: Phòng – Trường Đại học

Thành phần tham gia: Tổng số thành viên theo danh sách:

Số lượng thành viên tham dự:

Số thành viên vắng mặt:

Chủ tịch: Ông / c… – Bí thư Đoàn trường.

Bí thư: Đ / c… – Đoàn viên.

Người tham dự:

Nội dung: Lấy ý kiến ​​đóng góp của Chi đoàn đối với Đảng viên ưu tú và đề nghị Chi bộ sinh viên số 2 xem xét, kết nạp.

Các đồng chí…

Các đoàn viên đã có những nhận xét về đồng chí… như sau:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

Trên cơ sở đó, Chi nhánh nhận thấy Ông… có những thuận lợi và khó khăn chính sau:

Về phẩm chất chính trị:

Về đạo đức, lối sống:

Về năng lực làm việc:

Kết quả học tập các học kỳ: (lớp 4 / hệ 10)

+ Phần 1: Phần 2:

Trung bình của các kỳ:

Quan hệ công chúng:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trên, Chi bộ kính đề nghị Chi bộ Sinh viên số 2 xem xét kết nạp đồng chí …. vào Đảng được sự đồng ý của Chủ tịch nước (đạt% trên tổng số đoàn viên có mặt). ); số không tán thành là 0 đ / c (đạt 0%).

Cuộc họp kết thúc vào giờ, ngày tháng năm.

THƯ KÝ

BÊN NGOÀI

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất

Video về Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất

Wiki về Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất -

contentonly Phong cách ngôn ngữ hành chính chỉ nội dung

Câu 1 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

Một số loại văn bản hành chính thường gặp là: Biên bản họp chi bộ, đơn xin nghỉ học, bằng cấp, sơ yếu lý lịch, học bạ.

Câu 2 (trang 172 SGK Sinh 12 Tập 1):

Văn bản được trình bày theo một mẫu được xác định trước:

Phần đầu tiên: mục tiêu.

+ Phần chính: nội dung.

+ Phần cuối: các thủ tục theo quy định.


Các từ không phải là cá nhân, nhưng trung lập.

Câu: theo mẫu. Mạch rõ ràng, rõ ràng tất cả một ý tưởng là xuống dòng.

Câu 3 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

ĐỘI TUYỂN ĐẠI HỌC

CHI NHÁNH THANH NIÊN

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Hà Nội, ngày, tháng, năm

PHÚT BIÊN BẢN CỦA CÔNG ĐOÀN NỮ

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng

Thời gian: Quay lại giờ ngày, tháng, năm

Địa điểm: Phòng - Trường Đại học

Thành phần tham gia: Tổng số thành viên theo danh sách:

Số lượng thành viên tham dự:

Số thành viên vắng mặt:

Chủ tịch: Ông / c… - Bí thư Đoàn trường.

Bí thư: Đ / c… - Đoàn viên.

Người tham dự:

Nội dung: Lấy ý kiến ​​đóng góp của Chi đoàn đối với Đảng viên ưu tú và đề nghị Chi bộ sinh viên số 2 xem xét, kết nạp.

Các đồng chí…

Các đoàn viên đã có những nhận xét về đồng chí… như sau:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

Trên cơ sở đó, Chi nhánh nhận thấy Ông… có những thuận lợi và khó khăn chính sau:

Về phẩm chất chính trị:

Về đạo đức, lối sống:

Về năng lực làm việc:

Kết quả học tập các học kỳ: (lớp 4 / hệ 10)

+ Phần 1: Phần 2:

Trung bình của các kỳ:

Quan hệ công chúng:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trên, Chi bộ kính đề nghị Chi bộ Sinh viên số 2 xem xét kết nạp đồng chí .... vào Đảng được sự đồng ý của Chủ tịch nước (đạt% trên tổng số đoàn viên có mặt). ); số không tán thành là 0 đ / c (đạt 0%).

Cuộc họp kết thúc vào giờ, ngày tháng năm.

THƯ KÝ

BÊN NGOÀI

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

contentonly Phong cách ngôn ngữ hành chính chỉ nội dung

Câu 1 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

Một số loại văn bản hành chính thường gặp là: Biên bản họp chi bộ, đơn xin nghỉ học, bằng cấp, sơ yếu lý lịch, học bạ.

Câu 2 (trang 172 SGK Sinh 12 Tập 1):

Văn bản được trình bày theo một mẫu được xác định trước:

Phần đầu tiên: mục tiêu.

+ Phần chính: nội dung.

+ Phần cuối: các thủ tục theo quy định.


Các từ không phải là cá nhân, nhưng trung lập.

Câu: theo mẫu. Mạch rõ ràng, rõ ràng tất cả một ý tưởng là xuống dòng.

Câu 3 (trang 172 SGK Hóa 12 Tập 1):

ĐỘI TUYỂN ĐẠI HỌC

CHI NHÁNH THANH NIÊN

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Hà Nội, ngày, tháng, năm

PHÚT BIÊN BẢN CỦA CÔNG ĐOÀN NỮ

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng

Thời gian: Quay lại giờ ngày, tháng, năm

Địa điểm: Phòng – Trường Đại học

Thành phần tham gia: Tổng số thành viên theo danh sách:

Số lượng thành viên tham dự:

Số thành viên vắng mặt:

Chủ tịch: Ông / c… – Bí thư Đoàn trường.

Bí thư: Đ / c… – Đoàn viên.

Người tham dự:

Nội dung: Lấy ý kiến ​​đóng góp của Chi đoàn đối với Đảng viên ưu tú và đề nghị Chi bộ sinh viên số 2 xem xét, kết nạp.

Các đồng chí…

Các đoàn viên đã có những nhận xét về đồng chí… như sau:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

+ Đồng chí… nhận xét:

Trên cơ sở đó, Chi nhánh nhận thấy Ông… có những thuận lợi và khó khăn chính sau:

Về phẩm chất chính trị:

Về đạo đức, lối sống:

Về năng lực làm việc:

Kết quả học tập các học kỳ: (lớp 4 / hệ 10)

+ Phần 1: Phần 2:

Trung bình của các kỳ:

Quan hệ công chúng:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trên, Chi bộ kính đề nghị Chi bộ Sinh viên số 2 xem xét kết nạp đồng chí …. vào Đảng được sự đồng ý của Chủ tịch nước (đạt% trên tổng số đoàn viên có mặt). ); số không tán thành là 0 đ / c (đạt 0%).

Cuộc họp kết thúc vào giờ, ngày tháng năm.

THƯ KÝ

BÊN NGOÀI

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Phong #cách #ngôn #ngữ #hành #chính #chi #tiết #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button