Giáo Dục

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất – Soạn văn 11

Soạn 11: Luyện tập sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

I. Sử dụng kiểu câu bị động

1. Trả lời câu hỏi

một. Câu bị động trong đoạn trích được xác định: Không, anh chưa từng được một người phụ nữ yêu thương nên bát cháo hành của Thị Nở khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

b. Thay đổi câu bị động thành chủ động: Không, chưa có người phụ nữ nào yêu anh nên anh nghĩ nhiều đến bát cháo hành của Thị Nở.

c. Khi thay câu chủ động vào thế bị động, chúng ta thấy sự liên kết các ý trong đoạn văn không chặt chẽ và được nhấn mạnh như câu bị động.

2. Trả lời

– Câu bị động: Cuộc đời anh chưa bao giờ có bàn tay “đàn bà” chăm sóc.


– Tác dụng của câu bị động: câu này nhấn mạnh hơn về thời kỳ của một người trong “cuộc đời mình” của một người, câu bị động cũng tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn về nghĩa với các câu trước.

3. Tham khảo đoạn văn

Nam Cao được biết đến là một nhà văn hiện thực và một nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỉ XX. Sự hoàn thiện của phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX có công rất lớn của nhà văn này.. Tuy nhiên, con đường cách mạng cũng như cuộc đời của ông không được bao lâu thì ông bị phục kích và hy sinh vào tháng 11 năm 1951 khi đang đi công tác.

II. Sử dụng kiểu câu bắt đầu bằng

1. Trả lời câu hỏi

một. Xác định giới từ và câu có giới từ:

Câu có đầu Bắt đầu
Câu thứ hai

– ốm quá

– đổ mồ hôi

Câu thứ tư củ hành

b. Giới từ được sử dụng trong câu giúp kết nối nghĩa gần hơn, nhấn mạnh từ được sử dụng làm giới từ đó (thường là từ liên quan đến câu trước).

2. Chọn câu C

3. Trả lời

một. Khởi điểm là tôi, vị trí xuất phát ở đầu câu.

b. Giới từ là: cảm xúc, tình yêu bản thân, đời sống tình cảm (ở câu 2), vị trí của giới từ ở đầu câu

III. Sử dụng một loại trạng ngữ tình huống của câu

1. Trả lời

một. Phần in đậm ở đầu câu.

b. Nó được cấu trúc như một cụm động từ

c. Khi chuyển phần in đậm về vị trí sau chủ ngữ, cấu trúc có hai vị ngữ và nội dung các câu trước rõ ràng hơn câu sau thay đổi.

2. Chọn Kích thước vì: đây là kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, kiểu câu này có sự liên kết chặt chẽ hơn với câu đứng trước và sau nó.

3. Trả lời

một. Trạng ngữ trong câu: Nhận được trát của Sơn Hùng, Tổng đốc Đường.

b. Câu có trạng ngữ ở đầu câu, để hiển thị thông tin đã biết, phân biệt tin nhỏ với tin quan trọng

IV. Tóm tắt việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản

1. Các thành phần chủ ngữ trong câu bị động, giới từ và trạng ngữ chỉ tình huống đều được thêm vào đầu câu.

2. Tất cả các thành phần trên thể hiện thông tin đã biết từ câu trước trong một văn bản, tạo nên một mạch mạch lạc.

3. Các kiểu câu trên có tác dụng thống nhất, tạo sự liên kết ý nghĩa giữa các câu trong văn bản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Video về Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Wiki về Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11 -

Soạn 11: Luyện tập sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

I. Sử dụng kiểu câu bị động

1. Trả lời câu hỏi

một. Câu bị động trong đoạn trích được xác định: Không, anh chưa từng được một người phụ nữ yêu thương nên bát cháo hành của Thị Nở khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

b. Thay đổi câu bị động thành chủ động: Không, chưa có người phụ nữ nào yêu anh nên anh nghĩ nhiều đến bát cháo hành của Thị Nở.

c. Khi thay câu chủ động vào thế bị động, chúng ta thấy sự liên kết các ý trong đoạn văn không chặt chẽ và được nhấn mạnh như câu bị động.

2. Trả lời

- Câu bị động: Cuộc đời anh chưa bao giờ có bàn tay "đàn bà" chăm sóc.


- Tác dụng của câu bị động: câu này nhấn mạnh hơn về thời kỳ của một người trong “cuộc đời mình” của một người, câu bị động cũng tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn về nghĩa với các câu trước.

3. Tham khảo đoạn văn

Nam Cao được biết đến là một nhà văn hiện thực và một nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỉ XX. Sự hoàn thiện của phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX có công rất lớn của nhà văn này.. Tuy nhiên, con đường cách mạng cũng như cuộc đời của ông không được bao lâu thì ông bị phục kích và hy sinh vào tháng 11 năm 1951 khi đang đi công tác.

II. Sử dụng kiểu câu bắt đầu bằng

1. Trả lời câu hỏi

một. Xác định giới từ và câu có giới từ:

Câu có đầu Bắt đầu
Câu thứ hai

- ốm quá

- đổ mồ hôi

Câu thứ tư củ hành

b. Giới từ được sử dụng trong câu giúp kết nối nghĩa gần hơn, nhấn mạnh từ được sử dụng làm giới từ đó (thường là từ liên quan đến câu trước).

2. Chọn câu C

3. Trả lời

một. Khởi điểm là tôi, vị trí xuất phát ở đầu câu.

b. Giới từ là: cảm xúc, tình yêu bản thân, đời sống tình cảm (ở câu 2), vị trí của giới từ ở đầu câu

III. Sử dụng một loại trạng ngữ tình huống của câu

1. Trả lời

một. Phần in đậm ở đầu câu.

b. Nó được cấu trúc như một cụm động từ

c. Khi chuyển phần in đậm về vị trí sau chủ ngữ, cấu trúc có hai vị ngữ và nội dung các câu trước rõ ràng hơn câu sau thay đổi.

2. Chọn Kích thước vì: đây là kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, kiểu câu này có sự liên kết chặt chẽ hơn với câu đứng trước và sau nó.

3. Trả lời

một. Trạng ngữ trong câu: Nhận được trát của Sơn Hùng, Tổng đốc Đường.

b. Câu có trạng ngữ ở đầu câu, để hiển thị thông tin đã biết, phân biệt tin nhỏ với tin quan trọng

IV. Tóm tắt việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản

1. Các thành phần chủ ngữ trong câu bị động, giới từ và trạng ngữ chỉ tình huống đều được thêm vào đầu câu.

2. Tất cả các thành phần trên thể hiện thông tin đã biết từ câu trước trong một văn bản, tạo nên một mạch mạch lạc.

3. Các kiểu câu trên có tác dụng thống nhất, tạo sự liên kết ý nghĩa giữa các câu trong văn bản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

[rule_{ruleNumber}]

Soạn 11: Luyện tập sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

I. Sử dụng kiểu câu bị động

1. Trả lời câu hỏi

một. Câu bị động trong đoạn trích được xác định: Không, anh chưa từng được một người phụ nữ yêu thương nên bát cháo hành của Thị Nở khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

b. Thay đổi câu bị động thành chủ động: Không, chưa có người phụ nữ nào yêu anh nên anh nghĩ nhiều đến bát cháo hành của Thị Nở.

c. Khi thay câu chủ động vào thế bị động, chúng ta thấy sự liên kết các ý trong đoạn văn không chặt chẽ và được nhấn mạnh như câu bị động.

2. Trả lời

– Câu bị động: Cuộc đời anh chưa bao giờ có bàn tay “đàn bà” chăm sóc.


– Tác dụng của câu bị động: câu này nhấn mạnh hơn về thời kỳ của một người trong “cuộc đời mình” của một người, câu bị động cũng tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn về nghĩa với các câu trước.

3. Tham khảo đoạn văn

Nam Cao được biết đến là một nhà văn hiện thực và một nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỉ XX. Sự hoàn thiện của phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX có công rất lớn của nhà văn này.. Tuy nhiên, con đường cách mạng cũng như cuộc đời của ông không được bao lâu thì ông bị phục kích và hy sinh vào tháng 11 năm 1951 khi đang đi công tác.

II. Sử dụng kiểu câu bắt đầu bằng

1. Trả lời câu hỏi

một. Xác định giới từ và câu có giới từ:

Câu có đầu Bắt đầu
Câu thứ hai

– ốm quá

– đổ mồ hôi

Câu thứ tư củ hành

b. Giới từ được sử dụng trong câu giúp kết nối nghĩa gần hơn, nhấn mạnh từ được sử dụng làm giới từ đó (thường là từ liên quan đến câu trước).

2. Chọn câu C

3. Trả lời

một. Khởi điểm là tôi, vị trí xuất phát ở đầu câu.

b. Giới từ là: cảm xúc, tình yêu bản thân, đời sống tình cảm (ở câu 2), vị trí của giới từ ở đầu câu

III. Sử dụng một loại trạng ngữ tình huống của câu

1. Trả lời

một. Phần in đậm ở đầu câu.

b. Nó được cấu trúc như một cụm động từ

c. Khi chuyển phần in đậm về vị trí sau chủ ngữ, cấu trúc có hai vị ngữ và nội dung các câu trước rõ ràng hơn câu sau thay đổi.

2. Chọn Kích thước vì: đây là kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, kiểu câu này có sự liên kết chặt chẽ hơn với câu đứng trước và sau nó.

3. Trả lời

một. Trạng ngữ trong câu: Nhận được trát của Sơn Hùng, Tổng đốc Đường.

b. Câu có trạng ngữ ở đầu câu, để hiển thị thông tin đã biết, phân biệt tin nhỏ với tin quan trọng

IV. Tóm tắt việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản

1. Các thành phần chủ ngữ trong câu bị động, giới từ và trạng ngữ chỉ tình huống đều được thêm vào đầu câu.

2. Tất cả các thành phần trên thể hiện thông tin đã biết từ câu trước trong một văn bản, tạo nên một mạch mạch lạc.

3. Các kiểu câu trên có tác dụng thống nhất, tạo sự liên kết ý nghĩa giữa các câu trong văn bản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất

– Soạn văn 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Thực #hành #về #sử #dụng #một #số #kiểu #câu #trong #văn #bản #chi #tiết #nhất #Soạn #văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button