Giáo Dục

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

contentonly Tóm tắt văn bản tranh luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước.

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận?

Tìm hiểu cách tóm tắt văn bản nghị luận qua văn của Phan Châu Trinh Về đạo đức xã hội ở nước ta

Câu 1 (trang 117 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Vấn đề luận điểm của văn bản được thể hiện qua luận điểm chính và đầu đoạn trích: Xã hội đạo đức chân chính ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

Câu 2 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Viết bài văn tế này, chí sĩ Phan Châu Trinh nhằm thể hiện lòng dũng cảm của một nhà yêu nước: đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần hiện thực đen tối của xã hội, hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước. quốc gia.


Phần mở đầu và đặc biệt là phần kết luận cũng như những ý chung của thân bài thể hiện rõ nhất điều đó.

Câu 3 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Các luận điểm chính của đoạn trích:

– Ở nước ta hoàn toàn không có đạo đức xã hội.

– Đó là thiếu ý thức tập thể, không biết giữ lợi ích chung, không biết bênh vực nhau.

– Nước Việt Nam muốn tự do thì phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và thành lập các đoàn thể.

Câu 4 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Lập luận để làm sáng tỏ luận điểm trong bài:

– Để làm nổi bật thực trạng đen tối của đạo đức xã hội Việt Nam, tác giả đưa ra những luận điểm đối lập giữa Việt Nam và Âu (Pháp).

Lý do:

+ Học trò (học giả) tham lam chức tước mà xu nịnh, gian dối, không biết thương dân.

+ Quan lại tham lam, nhũng nhiễu, cướp bóc, bòn rút của nhân dân, làm tay sai cho thực dân. + Vua thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị.

+ Những kẻ có máu mặt tìm mọi cách để lo công ăn việc làm, đè đầu cưỡi cổ.

THỰC TIỄN

Câu 1 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

a, Chủ đề đoạn văn: Sự đa dạng nhưng thống nhất của In-đô-nê-xi-a – a:

b, Chủ đề của đoạn văn: Xuân Diệu – nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

Câu 2 (trang 119 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

một,

– Vấn đề đề xuất: lãng phí nước sạch.

– Mục đích: Xin đừng lãng phí nước, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b, Luận điểm của văn bản:

Nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất.

– Dân số tăng, nguồn cung cấp nước không đủ.

– Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, tranh chấp nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

c, Tóm tắt văn bản

Trong cuộc sống của chúng ta, nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất. Dân số tăng nhanh, công nghiệp hóa phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và trong tương lai nhân loại sẽ thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là nước ngọt. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ và giữ cho nguồn nước luôn trong sạch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Video về Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Wiki về Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 -

contentonly Tóm tắt văn bản tranh luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước.

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận?

Tìm hiểu cách tóm tắt văn bản nghị luận qua văn của Phan Châu Trinh Về đạo đức xã hội ở nước ta

Câu 1 (trang 117 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Vấn đề luận điểm của văn bản được thể hiện qua luận điểm chính và đầu đoạn trích: Xã hội đạo đức chân chính ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

Câu 2 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Viết bài văn tế này, chí sĩ Phan Châu Trinh nhằm thể hiện lòng dũng cảm của một nhà yêu nước: đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần hiện thực đen tối của xã hội, hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước. quốc gia.


Phần mở đầu và đặc biệt là phần kết luận cũng như những ý chung của thân bài thể hiện rõ nhất điều đó.

Câu 3 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Các luận điểm chính của đoạn trích:

- Ở nước ta hoàn toàn không có đạo đức xã hội.

- Đó là thiếu ý thức tập thể, không biết giữ lợi ích chung, không biết bênh vực nhau.

- Nước Việt Nam muốn tự do thì phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và thành lập các đoàn thể.

Câu 4 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Lập luận để làm sáng tỏ luận điểm trong bài:

- Để làm nổi bật thực trạng đen tối của đạo đức xã hội Việt Nam, tác giả đưa ra những luận điểm đối lập giữa Việt Nam và Âu (Pháp).

Lý do:

+ Học trò (học giả) tham lam chức tước mà xu nịnh, gian dối, không biết thương dân.

+ Quan lại tham lam, nhũng nhiễu, cướp bóc, bòn rút của nhân dân, làm tay sai cho thực dân. + Vua thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị.

+ Những kẻ có máu mặt tìm mọi cách để lo công ăn việc làm, đè đầu cưỡi cổ.

THỰC TIỄN

Câu 1 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

a, Chủ đề đoạn văn: Sự đa dạng nhưng thống nhất của In-đô-nê-xi-a - a:

b, Chủ đề của đoạn văn: Xuân Diệu - nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

Câu 2 (trang 119 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

một,

- Vấn đề đề xuất: lãng phí nước sạch.

- Mục đích: Xin đừng lãng phí nước, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b, Luận điểm của văn bản:

Nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất.

- Dân số tăng, nguồn cung cấp nước không đủ.

- Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, tranh chấp nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

c, Tóm tắt văn bản

Trong cuộc sống của chúng ta, nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất. Dân số tăng nhanh, công nghiệp hóa phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và trong tương lai nhân loại sẽ thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là nước ngọt. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ và giữ cho nguồn nước luôn trong sạch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

[rule_{ruleNumber}]

contentonly Tóm tắt văn bản tranh luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước.

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận?

Tìm hiểu cách tóm tắt văn bản nghị luận qua văn của Phan Châu Trinh Về đạo đức xã hội ở nước ta

Câu 1 (trang 117 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Vấn đề luận điểm của văn bản được thể hiện qua luận điểm chính và đầu đoạn trích: Xã hội đạo đức chân chính ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

Câu 2 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Viết bài văn tế này, chí sĩ Phan Châu Trinh nhằm thể hiện lòng dũng cảm của một nhà yêu nước: đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần hiện thực đen tối của xã hội, hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước. quốc gia.


Phần mở đầu và đặc biệt là phần kết luận cũng như những ý chung của thân bài thể hiện rõ nhất điều đó.

Câu 3 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Các luận điểm chính của đoạn trích:

– Ở nước ta hoàn toàn không có đạo đức xã hội.

– Đó là thiếu ý thức tập thể, không biết giữ lợi ích chung, không biết bênh vực nhau.

– Nước Việt Nam muốn tự do thì phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và thành lập các đoàn thể.

Câu 4 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

Lập luận để làm sáng tỏ luận điểm trong bài:

– Để làm nổi bật thực trạng đen tối của đạo đức xã hội Việt Nam, tác giả đưa ra những luận điểm đối lập giữa Việt Nam và Âu (Pháp).

Lý do:

+ Học trò (học giả) tham lam chức tước mà xu nịnh, gian dối, không biết thương dân.

+ Quan lại tham lam, nhũng nhiễu, cướp bóc, bòn rút của nhân dân, làm tay sai cho thực dân. + Vua thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị.

+ Những kẻ có máu mặt tìm mọi cách để lo công ăn việc làm, đè đầu cưỡi cổ.

THỰC TIỄN

Câu 1 (trang 118 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

a, Chủ đề đoạn văn: Sự đa dạng nhưng thống nhất của In-đô-nê-xi-a – a:

b, Chủ đề của đoạn văn: Xuân Diệu – nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

Câu 2 (trang 119 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2):

một,

– Vấn đề đề xuất: lãng phí nước sạch.

– Mục đích: Xin đừng lãng phí nước, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b, Luận điểm của văn bản:

Nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất.

– Dân số tăng, nguồn cung cấp nước không đủ.

– Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, tranh chấp nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

c, Tóm tắt văn bản

Trong cuộc sống của chúng ta, nước là tài sản thường bị tiêu hủy và lãng phí nhất. Dân số tăng nhanh, công nghiệp hóa phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và trong tương lai nhân loại sẽ thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là nước ngọt. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ và giữ cho nguồn nước luôn trong sạch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất

– Soạn văn 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #bài #Tóm #tắt #văn #bản #nghị #luận #ngắn #gọn #nhất #Soạn #văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button