Giáo Dục

Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (ngắn nhất, hay nhất)

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Cùng các bạn tóm tắt lý thuyết và trả lời tất cả các câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong sách giáo khoa Công nghệ 10.

Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nghiên cứu nhé:

Mục tiêu cần đạt của bài học:

– HS nêu sự hình thành và tính chất của đất xám bạc màu

– Biết và trình bày các biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

– Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất, tính chất của xói mòn mạnh và các biện pháp cải tạo, sử dụng loại đất này.


Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Ngắn gọn nhất

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Câu hỏi trang 29 Công nghệ 10

Từ những nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất, hãy cho biết: Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu (ở khu vực nào)? Đất nông nghiệp và đất rừng, đất nào chịu ảnh hưởng của quá trình xói mòn nhiều hơn? Tại sao?

Câu trả lời

– Xói mòn thường xảy ra ở các vùng núi vì độ dốc lớn.

– Đất lâm nghiệp bị xói mòn mạnh hơn do phần lớn đất lâm nghiệp ở vùng có độ dốc lớn hơn đất nông nghiệp (thường ở đồng bằng, nếu ở miền núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn). ).

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Soạn bài 1 trang 30 trong thời gian ngắn nhất:

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Câu trả lời:

 • Được hình thành ở ranh giới giữa đồng bằng và miền núi

 • Địa hình dốc nên quá trình rửa trôi diễn ra mạnh mẽ

 • Các phương thức canh tác lạc hậu dẫn đến suy thoái đất mạnh

 • Phá rừng

Soạn bài 2 trang 30 ngắn gọn nhất:

Các tính chất chính của đất xám là gì?

Câu trả lời:

 • Lớp đất mặt mỏng

 • Các thành phần cơ khí nhẹ

 • Thường khô

 • Chua rất chua

 • Dinh dưỡng kém, nghèo mùn

 • Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

Soạn bài 3 trang 30 ngắn gọn nhất:

Để cải tạo đất xám bạc màu người ta thường dùng những phương pháp nào? Em hãy nêu một số biện pháp cải tạo đất xám bạc màu thường dùng?

Câu trả lời:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng các biện pháp sau:

 • Xây dựng bờ bao của đất có tưới tiêu hợp lý có tác dụng: khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.

 • Cày sâu hơn: có tác dụng nâng dần độ dày của lớp đất

 • Ứng dụng vôi: giảm độ chua

 • – Luân canh, chú ý cây họ nhà, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vật cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

 • Bón phân hữu cơ, phân hóa học hợp lý: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

Soạn bài 4 trang 30 ngắn gọn nhất:

Xói mòn đất là gì?

Câu trả lời:

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và lớp đất dưới lòng đất do tác động của mưa, thủy lợi, tuyết tan, gió, v.v.

Soạn bài 5 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các nguyên nhân gây xói mòn đất.

Câu trả lời:

 • Mưa lớn phá vỡ kết cấu của đất

 • Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

 • Phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc độ dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất cao hơn.

Soạn bài 6 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các biện pháp chính để hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Câu trả lời:

– Biện pháp thi công

+ Xây dựng ruộng bậc thang để hạn chế nước chảy

+ Trồng cây ăn quả để tăng độ che phủ, hạn chế chảy

– Các biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy.

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để khử chua

+ Luân canh, xen canh để hạn chế mất màu

+ Trồng cây vào băng để hạn chế nước chảy.

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ phủ thực vật, hạn chế nước chảy, hạn chế lũ lụt.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 chọn lọc

Câu hỏi 1: Ở Việt Nam, miền núi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 50%.

B. 60%.

C.

D. 70%.

Đáp án: D. 70%.

Giải thích: Ở Việt Nam, khoảng 70% diện tích đất tự nhiên là miền núi – SGK trang 27

Câu 2: Tác dụng của biện pháp bón vôi trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh, trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng khả năng sinh sản

C. Khử phèn

D. Rửa muối

Trả lời: a. Giảm độ chua của đất

Giải thích: Biện pháp bón vôi cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá giúp giảm độ chua của đất

Câu hỏi 3: Tác dụng của biện pháp cày ải dần kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hoá học hợp lí trong việc cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu của đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng hệ vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm dày lớp đất mặt, tăng độ phì nhiêu cho đất

Đáp án: B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

Giải thích: Biện pháp cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý trong việc cải tạo đất xám bạc màu giúp cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất.

Câu hỏi 4: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá là gì?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Thành phần không hoàn chỉnh, cát và sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Đáp án: D. Hình thái không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn.

Giải thích: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn – SGK trang 29

Câu hỏi 5: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là gì?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoai thoải

C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Đáp án: C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

Giải thích: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu – SGK trang 27.

Câu hỏi 6: Nguyên nhân gây xói mòn đất:

A. Do nước mưa, nước tưới, tuyết tan

B. Địa hình dốc

C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

D. Do tập quán canh tác lạc hậu

Đáp án: C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

Giải thích: Nguyên nhân gây xói mòn đất là do địa hình dốc và lượng mưa lớn – SGK trang 28

Câu 7: Xói mòn đất là gì?

A. Sự rửa trôi các chất dinh dưỡng trên bề mặt đất

B. Phá hủy đất canh tác

C. Mất chất dinh dưỡng

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: D. Tất cả các câu trả lời trên

Giải thích: Xói mòn đất là sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất canh tác, phá hủy tầng đất canh tác, làm mất chất dinh dưỡng – SGK trang 28

Câu 8: Việc xây dựng quỹ đất, quỹ đất, hệ thống mương máng hợp lý có tác dụng gì trong các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ ẩm cho đất

C. Đất không bị khô, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất

Đáp án: D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ cho đất luôn ẩm

Giải thích: Xây dựng hệ thống đường bao, ô, mương hợp lý để hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất – SGK trang 29

Câu 9: Đất rừng bị xói mòn đất nhiều hơn đất nông nghiệp vì:

A. Đất bằng phẳng

B. Có địa hình dốc

C. Vùng đất thấp

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: B. Có địa hình dốc

Giải thích: Đất rừng bị ảnh hưởng bởi xói mòn đất mạnh vì địa hình dốc

Câu 10: Một số cây trồng thích hợp với đất xám bạc màu:

A. Cây lương thực và cây họ đậu

B. Lúa, ngô, chè, đậu tương

C. Tất cả các loại cây trồng trên cạn

D. Lúa, ngô, khoai, sắn

Trả lời: a. Cây lương thực và cây họ đậu

Giải thích: Đất xám bạc màu thích hợp với các loại cây trồng như: cây lương thực và cây họ đậu – SGK trang 28.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong Sách giáo khoa Công nghệ 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, soạn các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài thi để vượt qua bài kiểm tra. kết quả cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất)

Video về Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất)

Wiki về Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất)

Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất)

Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất) -

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Cùng các bạn tóm tắt lý thuyết và trả lời tất cả các câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong sách giáo khoa Công nghệ 10.

Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nghiên cứu nhé:

Mục tiêu cần đạt của bài học:

- HS nêu sự hình thành và tính chất của đất xám bạc màu

- Biết và trình bày các biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

- Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất, tính chất của xói mòn mạnh và các biện pháp cải tạo, sử dụng loại đất này.


Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Ngắn gọn nhất

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: - Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. - Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. - Bón vôi tạo đất: Giảm chua. - Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Câu hỏi trang 29 Công nghệ 10

Từ những nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất, hãy cho biết: Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu (ở khu vực nào)? Đất nông nghiệp và đất rừng, đất nào chịu ảnh hưởng của quá trình xói mòn nhiều hơn? Tại sao?

Câu trả lời

- Xói mòn thường xảy ra ở các vùng núi vì độ dốc lớn.

- Đất lâm nghiệp bị xói mòn mạnh hơn do phần lớn đất lâm nghiệp ở vùng có độ dốc lớn hơn đất nông nghiệp (thường ở đồng bằng, nếu ở miền núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn). ).

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: - Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. - Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. - Bón vôi tạo đất: Giảm chua. - Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Soạn bài 1 trang 30 trong thời gian ngắn nhất:

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Câu trả lời:

 • Được hình thành ở ranh giới giữa đồng bằng và miền núi

 • Địa hình dốc nên quá trình rửa trôi diễn ra mạnh mẽ

 • Các phương thức canh tác lạc hậu dẫn đến suy thoái đất mạnh

 • Phá rừng

Soạn bài 2 trang 30 ngắn gọn nhất:

Các tính chất chính của đất xám là gì?

Câu trả lời:

 • Lớp đất mặt mỏng

 • Các thành phần cơ khí nhẹ

 • Thường khô

 • Chua rất chua

 • Dinh dưỡng kém, nghèo mùn

 • Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

Soạn bài 3 trang 30 ngắn gọn nhất:

Để cải tạo đất xám bạc màu người ta thường dùng những phương pháp nào? Em hãy nêu một số biện pháp cải tạo đất xám bạc màu thường dùng?

Câu trả lời:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng các biện pháp sau:

 • Xây dựng bờ bao của đất có tưới tiêu hợp lý có tác dụng: khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.

 • Cày sâu hơn: có tác dụng nâng dần độ dày của lớp đất

 • Ứng dụng vôi: giảm độ chua

 • - Luân canh, chú ý cây họ nhà, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vật cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

 • Bón phân hữu cơ, phân hóa học hợp lý: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

Soạn bài 4 trang 30 ngắn gọn nhất:

Xói mòn đất là gì?

Câu trả lời:

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và lớp đất dưới lòng đất do tác động của mưa, thủy lợi, tuyết tan, gió, v.v.

Soạn bài 5 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các nguyên nhân gây xói mòn đất.

Câu trả lời:

 • Mưa lớn phá vỡ kết cấu của đất

 • Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

 • Phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc độ dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất cao hơn.

Soạn bài 6 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các biện pháp chính để hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Câu trả lời:

- Biện pháp thi công

+ Xây dựng ruộng bậc thang để hạn chế nước chảy

+ Trồng cây ăn quả để tăng độ che phủ, hạn chế chảy

- Các biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy.

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để khử chua

+ Luân canh, xen canh để hạn chế mất màu

+ Trồng cây vào băng để hạn chế nước chảy.

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ phủ thực vật, hạn chế nước chảy, hạn chế lũ lụt.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 chọn lọc

Câu hỏi 1: Ở Việt Nam, miền núi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 50%.

B. 60%.

C.

D. 70%.

Đáp án: D. 70%.

Giải thích: Ở Việt Nam, khoảng 70% diện tích đất tự nhiên là miền núi - SGK trang 27

Câu 2: Tác dụng của biện pháp bón vôi trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh, trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng khả năng sinh sản

C. Khử phèn

D. Rửa muối

Trả lời: a. Giảm độ chua của đất

Giải thích: Biện pháp bón vôi cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá giúp giảm độ chua của đất

Câu hỏi 3: Tác dụng của biện pháp cày ải dần kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hoá học hợp lí trong việc cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu của đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng hệ vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm dày lớp đất mặt, tăng độ phì nhiêu cho đất

Đáp án: B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

Giải thích: Biện pháp cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý trong việc cải tạo đất xám bạc màu giúp cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất.

Câu hỏi 4: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá là gì?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Thành phần không hoàn chỉnh, cát và sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Đáp án: D. Hình thái không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn.

Giải thích: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn - SGK trang 29

Câu hỏi 5: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là gì?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoai thoải

C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Đáp án: C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

Giải thích: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu - SGK trang 27.

Câu hỏi 6: Nguyên nhân gây xói mòn đất:

A. Do nước mưa, nước tưới, tuyết tan

B. Địa hình dốc

C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

D. Do tập quán canh tác lạc hậu

Đáp án: C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

Giải thích: Nguyên nhân gây xói mòn đất là do địa hình dốc và lượng mưa lớn - SGK trang 28

Câu 7: Xói mòn đất là gì?

A. Sự rửa trôi các chất dinh dưỡng trên bề mặt đất

B. Phá hủy đất canh tác

C. Mất chất dinh dưỡng

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: D. Tất cả các câu trả lời trên

Giải thích: Xói mòn đất là sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất canh tác, phá hủy tầng đất canh tác, làm mất chất dinh dưỡng - SGK trang 28

Câu 8: Việc xây dựng quỹ đất, quỹ đất, hệ thống mương máng hợp lý có tác dụng gì trong các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ ẩm cho đất

C. Đất không bị khô, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất

Đáp án: D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ cho đất luôn ẩm

Giải thích: Xây dựng hệ thống đường bao, ô, mương hợp lý để hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất - SGK trang 29

Câu 9: Đất rừng bị xói mòn đất nhiều hơn đất nông nghiệp vì:

A. Đất bằng phẳng

B. Có địa hình dốc

C. Vùng đất thấp

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: B. Có địa hình dốc

Giải thích: Đất rừng bị ảnh hưởng bởi xói mòn đất mạnh vì địa hình dốc

Câu 10: Một số cây trồng thích hợp với đất xám bạc màu:

A. Cây lương thực và cây họ đậu

B. Lúa, ngô, chè, đậu tương

C. Tất cả các loại cây trồng trên cạn

D. Lúa, ngô, khoai, sắn

Trả lời: a. Cây lương thực và cây họ đậu

Giải thích: Đất xám bạc màu thích hợp với các loại cây trồng như: cây lương thực và cây họ đậu - SGK trang 28.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong Sách giáo khoa Công nghệ 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, soạn các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài thi để vượt qua bài kiểm tra. kết quả cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Cùng các bạn tóm tắt lý thuyết và trả lời tất cả các câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong sách giáo khoa Công nghệ 10.

Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nghiên cứu nhé:

Mục tiêu cần đạt của bài học:

– HS nêu sự hình thành và tính chất của đất xám bạc màu

– Biết và trình bày các biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

– Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất, tính chất của xói mòn mạnh và các biện pháp cải tạo, sử dụng loại đất này.


Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Ngắn gọn nhất

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Câu hỏi trang 29 Công nghệ 10

Từ những nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất, hãy cho biết: Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu (ở khu vực nào)? Đất nông nghiệp và đất rừng, đất nào chịu ảnh hưởng của quá trình xói mòn nhiều hơn? Tại sao?

Câu trả lời

– Xói mòn thường xảy ra ở các vùng núi vì độ dốc lớn.

– Đất lâm nghiệp bị xói mòn mạnh hơn do phần lớn đất lâm nghiệp ở vùng có độ dốc lớn hơn đất nông nghiệp (thường ở đồng bằng, nếu ở miền núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn). ).

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máng, đảm bảo tưới tiêu hợp lý: Khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý: Để tăng chất dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Kể tên một số cây trồng trên đất xám bạc màu.

Câu trả lời

Các loại cây thích hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Soạn bài 1 trang 30 trong thời gian ngắn nhất:

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Câu trả lời:

 • Được hình thành ở ranh giới giữa đồng bằng và miền núi

 • Địa hình dốc nên quá trình rửa trôi diễn ra mạnh mẽ

 • Các phương thức canh tác lạc hậu dẫn đến suy thoái đất mạnh

 • Phá rừng

Soạn bài 2 trang 30 ngắn gọn nhất:

Các tính chất chính của đất xám là gì?

Câu trả lời:

 • Lớp đất mặt mỏng

 • Các thành phần cơ khí nhẹ

 • Thường khô

 • Chua rất chua

 • Dinh dưỡng kém, nghèo mùn

 • Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

Soạn bài 3 trang 30 ngắn gọn nhất:

Để cải tạo đất xám bạc màu người ta thường dùng những phương pháp nào? Em hãy nêu một số biện pháp cải tạo đất xám bạc màu thường dùng?

Câu trả lời:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng các biện pháp sau:

 • Xây dựng bờ bao của đất có tưới tiêu hợp lý có tác dụng: khắc phục tình trạng khô hạn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.

 • Cày sâu hơn: có tác dụng nâng dần độ dày của lớp đất

 • Ứng dụng vôi: giảm độ chua

 • – Luân canh, chú ý cây họ nhà, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vật cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

 • Bón phân hữu cơ, phân hóa học hợp lý: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

Soạn bài 4 trang 30 ngắn gọn nhất:

Xói mòn đất là gì?

Câu trả lời:

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và lớp đất dưới lòng đất do tác động của mưa, thủy lợi, tuyết tan, gió, v.v.

Soạn bài 5 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các nguyên nhân gây xói mòn đất.

Câu trả lời:

 • Mưa lớn phá vỡ kết cấu của đất

 • Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

 • Phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc độ dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất cao hơn.

Soạn bài 6 trang 30 ngắn gọn nhất:

Nêu các biện pháp chính để hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Câu trả lời:

– Biện pháp thi công

+ Xây dựng ruộng bậc thang để hạn chế nước chảy

+ Trồng cây ăn quả để tăng độ che phủ, hạn chế chảy

– Các biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy.

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để khử chua

+ Luân canh, xen canh để hạn chế mất màu

+ Trồng cây vào băng để hạn chế nước chảy.

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ phủ thực vật, hạn chế nước chảy, hạn chế lũ lụt.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 chọn lọc

Câu hỏi 1: Ở Việt Nam, miền núi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 50%.

B. 60%.

C.

D. 70%.

Đáp án: D. 70%.

Giải thích: Ở Việt Nam, khoảng 70% diện tích đất tự nhiên là miền núi – SGK trang 27

Câu 2: Tác dụng của biện pháp bón vôi trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh, trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng khả năng sinh sản

C. Khử phèn

D. Rửa muối

Trả lời: a. Giảm độ chua của đất

Giải thích: Biện pháp bón vôi cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá giúp giảm độ chua của đất

Câu hỏi 3: Tác dụng của biện pháp cày ải dần kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hoá học hợp lí trong việc cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu của đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng hệ vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm dày lớp đất mặt, tăng độ phì nhiêu cho đất

Đáp án: B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

Giải thích: Biện pháp cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lý trong việc cải tạo đất xám bạc màu giúp cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất.

Câu hỏi 4: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá là gì?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Thành phần không hoàn chỉnh, cát và sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Đáp án: D. Hình thái không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn.

Giải thích: Đặc điểm của đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn – SGK trang 29

Câu hỏi 5: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là gì?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoai thoải

C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Đáp án: C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

Giải thích: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu – SGK trang 27.

Câu hỏi 6: Nguyên nhân gây xói mòn đất:

A. Do nước mưa, nước tưới, tuyết tan

B. Địa hình dốc

C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

D. Do tập quán canh tác lạc hậu

Đáp án: C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

Giải thích: Nguyên nhân gây xói mòn đất là do địa hình dốc và lượng mưa lớn – SGK trang 28

Câu 7: Xói mòn đất là gì?

A. Sự rửa trôi các chất dinh dưỡng trên bề mặt đất

B. Phá hủy đất canh tác

C. Mất chất dinh dưỡng

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: D. Tất cả các câu trả lời trên

Giải thích: Xói mòn đất là sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất canh tác, phá hủy tầng đất canh tác, làm mất chất dinh dưỡng – SGK trang 28

Câu 8: Việc xây dựng quỹ đất, quỹ đất, hệ thống mương máng hợp lý có tác dụng gì trong các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ ẩm cho đất

C. Đất không bị khô, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất

Đáp án: D. Hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ cho đất luôn ẩm

Giải thích: Xây dựng hệ thống đường bao, ô, mương hợp lý để hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất – SGK trang 29

Câu 9: Đất rừng bị xói mòn đất nhiều hơn đất nông nghiệp vì:

A. Đất bằng phẳng

B. Có địa hình dốc

C. Vùng đất thấp

D. Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: B. Có địa hình dốc

Giải thích: Đất rừng bị ảnh hưởng bởi xói mòn đất mạnh vì địa hình dốc

Câu 10: Một số cây trồng thích hợp với đất xám bạc màu:

A. Cây lương thực và cây họ đậu

B. Lúa, ngô, chè, đậu tương

C. Tất cả các loại cây trồng trên cạn

D. Lúa, ngô, khoai, sắn

Trả lời: a. Cây lương thực và cây họ đậu

Giải thích: Đất xám bạc màu thích hợp với các loại cây trồng như: cây lương thực và cây họ đậu – SGK trang 28.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong Sách giáo khoa Công nghệ 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, soạn các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài thi để vượt qua bài kiểm tra. kết quả cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

(ngắn nhất, hay nhất) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #Công #nghệ #Bài #Biện #pháp #cải #tạo #và #sử #dụng #đất #xám #bạc #màu #đất #xói #mòn #mạnh #trơ #sỏi #đá #ngắn #nhất #hay #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button