Giáo Dục

Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 36: Mọc ở thực vật có hoa

I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

– Phát triển của cơ thể thực vật là tổng thể những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, gồm 3 quá trình tác động lẫn nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

II. CÁC YẾU TỐ TẢI XUỐNG

1. Tuổi của cây

– Tùy thuộc vào giống và loài, cây sẽ ra hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang học

a) Nhiệt độ thấp


– Một số cây chỉ ra hoa khi có mùa đông lạnh giá hoặc hạt được xử lý ở nhiệt độ thấp.

Hiện tượng thực vật ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ được gọi là sự ra hoa của cây.

b) Quang kỳ

– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào quan hệ độ dài ngày đêm gọi là quang kỳ.

– Căn cứ vào quang kỳ, có 3 nhóm thực vật: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.

c) Photochrom

Nó là sắc tố quang chu kỳ của thực vật và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

– Sắc tố này làm cho hạt nảy mầm, cây nở hoa, khí khổng ở lá mở ra, tham gia phản ứng quang chu kỳ.

3. Hoocmôn ra hoa

– Trong điều kiện quang chu kì thích hợp, ở lá, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành và vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân để cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

– Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình tác động qua lại lẫn nhau, là hai mặt của chu trình sống. Tăng trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở tăng trưởng.

IV. VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Vận dụng kiến ​​thức về sinh trưởng

– Trong trồng trọt: Sử dụng giberelin để thúc đẩy sự nảy mầm sớm của hạt hoặc củ khi chúng vẫn ở trạng thái ngủ, ví dụ như để thúc đẩy sự nảy mầm của củ khoai tây.

– Trong công nghiệp rượu: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng giberelin để tăng phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kiến ​​thức về phát triển

– Chọn giống cây trồng theo vùng địa lý và theo mùa vụ.

– Trồng xen; chuyển đổi canh tác cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn giao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Video về Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Wiki về Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa -

Bài 36: Mọc ở thực vật có hoa

I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

- Phát triển của cơ thể thực vật là tổng thể những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, gồm 3 quá trình tác động lẫn nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

II. CÁC YẾU TỐ TẢI XUỐNG

1. Tuổi của cây

- Tùy thuộc vào giống và loài, cây sẽ ra hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang học

a) Nhiệt độ thấp


- Một số cây chỉ ra hoa khi có mùa đông lạnh giá hoặc hạt được xử lý ở nhiệt độ thấp.

Hiện tượng thực vật ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ được gọi là sự ra hoa của cây.

b) Quang kỳ

- Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào quan hệ độ dài ngày đêm gọi là quang kỳ.

- Căn cứ vào quang kỳ, có 3 nhóm thực vật: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.

c) Photochrom

Nó là sắc tố quang chu kỳ của thực vật và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

- Sắc tố này làm cho hạt nảy mầm, cây nở hoa, khí khổng ở lá mở ra, tham gia phản ứng quang chu kỳ.

3. Hoocmôn ra hoa

- Trong điều kiện quang chu kì thích hợp, ở lá, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành và vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân để cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

- Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình tác động qua lại lẫn nhau, là hai mặt của chu trình sống. Tăng trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở tăng trưởng.

IV. VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Vận dụng kiến ​​thức về sinh trưởng

- Trong trồng trọt: Sử dụng giberelin để thúc đẩy sự nảy mầm sớm của hạt hoặc củ khi chúng vẫn ở trạng thái ngủ, ví dụ như để thúc đẩy sự nảy mầm của củ khoai tây.

- Trong công nghiệp rượu: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng giberelin để tăng phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kiến ​​thức về phát triển

- Chọn giống cây trồng theo vùng địa lý và theo mùa vụ.

- Trồng xen; chuyển đổi canh tác cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn giao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 36: Mọc ở thực vật có hoa

I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

– Phát triển của cơ thể thực vật là tổng thể những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, gồm 3 quá trình tác động lẫn nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

II. CÁC YẾU TỐ TẢI XUỐNG

1. Tuổi của cây

– Tùy thuộc vào giống và loài, cây sẽ ra hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang học

a) Nhiệt độ thấp


– Một số cây chỉ ra hoa khi có mùa đông lạnh giá hoặc hạt được xử lý ở nhiệt độ thấp.

Hiện tượng thực vật ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ được gọi là sự ra hoa của cây.

b) Quang kỳ

– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào quan hệ độ dài ngày đêm gọi là quang kỳ.

– Căn cứ vào quang kỳ, có 3 nhóm thực vật: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.

c) Photochrom

Nó là sắc tố quang chu kỳ của thực vật và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

– Sắc tố này làm cho hạt nảy mầm, cây nở hoa, khí khổng ở lá mở ra, tham gia phản ứng quang chu kỳ.

3. Hoocmôn ra hoa

– Trong điều kiện quang chu kì thích hợp, ở lá, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành và vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân để cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

– Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình tác động qua lại lẫn nhau, là hai mặt của chu trình sống. Tăng trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở tăng trưởng.

IV. VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Vận dụng kiến ​​thức về sinh trưởng

– Trong trồng trọt: Sử dụng giberelin để thúc đẩy sự nảy mầm sớm của hạt hoặc củ khi chúng vẫn ở trạng thái ngủ, ví dụ như để thúc đẩy sự nảy mầm của củ khoai tây.

– Trong công nghiệp rượu: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng giberelin để tăng phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kiến ​​thức về phát triển

– Chọn giống cây trồng theo vùng địa lý và theo mùa vụ.

– Trồng xen; chuyển đổi canh tác cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn giao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn Sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #Sinh #Bài #Phát #triển #ở #thực #vật #có #hoa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button