Giáo Dục

Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 3 Ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đôngvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông; Nêu các ngành kinh tế chính.

– Phân tích những khó khăn và thuận lợi của điều kiện tự nhiên mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Đông.

– Nêu được cơ cấu và đặc điểm của các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông.


– Nêu khái niệm: chế độ chuyên chế cổ đại

– Trình bày và phân tích những đóng góp của cư dân cổ đại phương Đông đối với nền văn minh nhân loại.

Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 3 ngắn nhất

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao xã hội giai cấp và xã hội nhà nước lại phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn của châu Á và châu Phi?

Câu trả lời:

Các xã hội giai cấp và nhà nước phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi vì:

– Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các ngành kinh tế chính ở vùng này là gì?

Câu trả lời:

Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm:

– Nông nghiệp là chủ yếu.

– Các ngành kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, .. Ngoài ra còn trao đổi sản vật giữa vùng này với vùng khác.

Câu hỏi trang 14 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và khi nào?

Câu trả lời:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành sớm nhất từ ​​thiên niên kỷ IV-III trước Công nguyên trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi:

+ Khoảng thiên niên kỉ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại được thành lập trên lưu vực sông Nile.

+ Vào thiên niên kỷ IV TCN, hàng chục vương quốc nhỏ của người Sumer được hình thành trên lưu vực sông Lưỡng Hà.

+ Giữa thiên niên kỉ III TCN, ở Ấn Độ các quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời trên lưu vực sông Indus.

Vào khoảng thế kỷ 21 trước Công nguyên, triều đại nhà Hạ được hình thành ở Trung Quốc.

Câu hỏi trang 15 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Nêu vai trò của công nông trong xã hội cổ đại phương Đông.

Câu trả lời:

Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông:

– Là bộ phận lớn nhất có vai trò to lớn đối với sản xuất.

– Họ nhận ruộng đất của công xã để trồng trọt nhưng phải nộp một phần thu hoạch và làm việc miễn phí cho quý tộc.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Câu trả lời:

Quyền của vua ở các nước phương Đông:

Nhà vua đứng đầu nhà nước chuyên quyền, có quyền lực trung ương và quyền lực tối cao:

– Dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt nông dân công xã và nô lệ phải phục tùng.

– Tự coi mình là đại diện của các vị thần trên trái đất, vị chủ tể tối cao của đất nước.

– Tự mình quyết định mọi chính sách, công việc của đất nước.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao hệ thống nhà nước phương Đông được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại?

Câu trả lời:

– Chế độ chuyên chế cổ đại là: Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, con người phải liên kết với nhau để khai thác đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã tập hợp lại với nhau thành một bang nhỏ, người đứng đầu được gọi là Vương. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua, tạo nên chế độ quân chủ tuyệt đối.

Câu hỏi trang 19 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Hãy cho biết những thành tựu văn hoá to lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn học:

Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch, sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

– Viết:

Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

– Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

– Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền đài ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà,.

Chuẩn bị phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 3

Bài 1 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao cư dân trên các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì?

Câu trả lời:

Trong lưu vực của các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành một xã hội giai cấp và nhà nước vì:

+ Đây là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, con người liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Đặc điểm kinh tế của vùng này:

+ Nông nghiệp là chính.

+ Các thành phần kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, … Ngoài ra, họ trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác.

Bài 2 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Xã hội cổ đại phương Đông có những giai cấp nào? Giải thích tại sao lại hình thành các tầng lớp xã hội ở đây.

Câu trả lời:

– Xã hội cổ đại phương Đông gồm 2 giai cấp:

+ Thống trị: vua chúa, quý tộc, quan lại, tăng lữ.

+ Bị cai trị: công nông, nô lệ.

– Hình thành 2 giai cấp xã hội là do:

Sự xuất hiện của sở hữu tư nhân. Tư hữu dẫn đến phân chia xã hội, xuất hiện người giàu, người nghèo, quý tộc và bình dân. Kẻ cường quyền và kẻ phụ thuộc xuất hiện, từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp.

Bài 3 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Em hiểu gì về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Chế độ chuyên chế phương Đông cổ đại là hệ thống nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông. Trong đó vua là người đứng đầu nhà nước và có quyền lực tối thượng nắm giữ mọi quyền hành.

Bài 4 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Cư dân cổ đại phương Đông đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn: Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch pháp, sự chuyển động của mặt trời và mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

Viết: Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

– Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

– Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền thờ ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà, ..

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 3

Câu hỏi 1: Nhà nước cổ đại phương Đông được tổ chức theo thể chế nào?

Ah, chế độ quân chủ lập hiến

B, Cộng hòa

C, Quân chủ chuyên chế

D, Dân chủ

Câu 2: Hai trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại còn lại ngày nay là

A, Thành phố ba viên bi, đấu trường dê coli.

B, Kim tự tháp, Vạn lý trường thành.

C, Kim tự tháp, ngọn hải đăng dẫn xuất xăng alech.

D, Đấu trường Coolide, đền cạn.

Câu hỏi 3: Lịch do người phương Đông tạo ra là

A, Nông lịch (âm lịch)

B, Lịch Công giáo

C, Lịch vạn niên

D, lịch mặt trời

Câu hỏi 4: Nhà nước phương đông cổ đại ra đời trên những nền tảng này

A, Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ bằng kim loại sớm xuất hiện, nhu cầu thuỷ lợi, chống ngoại xâm

B, Phát triển kinh tế thương mại đường biển

C, buôn bán nô lệ

D, Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

Câu hỏi 5: Giai cấp nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội cổ đại phương đông?

Ah, nô lệ

B, Quý tộc

C, chủ sở hữu nô lệ

D, xã nông dân

Câu hỏi 6: Mục đích của việc xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập là gì?

A, Nơi tế thần.

B, Nơi hội họp của vua và các quan

C, Lưu trữ Thi hài của Nhà vua

D, Bảo vệ đất nước

Câu 7: Nền kinh tế chủ đạo của các nước phương Đông cổ đại là gì?

A, Nông nghiệp hiện đại

B, Thủ công mỹ nghệ

C, canh tác lúa nước

D, Thương mại đường biển

Câu 8: Chữ viết do người phương Đông sáng tạo ra là chữ viết

A, tượng hình

B, Chữ số La Mã

C, Từ tượng thanh

D, Tất cả đều đúng

Câu 9: Giá trị của các công trình kiến ​​trúc phương Đông

A, Tài năng lao động, sức sáng tạo của người cổ đại

B, Thể hiện uy quyền của vua chúa

C, Thể hiện tài năng của các nghệ nhân

D, Tất cả đều đúng

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Câu trả lời

Một

Một

DỄ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Video về Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Wiki về Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất -

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 3 Ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đôngvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

- Trình bày điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông; Nêu các ngành kinh tế chính.

- Phân tích những khó khăn và thuận lợi của điều kiện tự nhiên mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Đông.

- Nêu được cơ cấu và đặc điểm của các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông.


- Nêu khái niệm: chế độ chuyên chế cổ đại

- Trình bày và phân tích những đóng góp của cư dân cổ đại phương Đông đối với nền văn minh nhân loại.

Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 3 ngắn nhất

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao xã hội giai cấp và xã hội nhà nước lại phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn của châu Á và châu Phi?

Câu trả lời:

Các xã hội giai cấp và nhà nước phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi vì:

- Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các ngành kinh tế chính ở vùng này là gì?

Câu trả lời:

Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm:

- Nông nghiệp là chủ yếu.

- Các ngành kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, .. Ngoài ra còn trao đổi sản vật giữa vùng này với vùng khác.

Câu hỏi trang 14 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và khi nào?

Câu trả lời:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành sớm nhất từ ​​thiên niên kỷ IV-III trước Công nguyên trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi:

+ Khoảng thiên niên kỉ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại được thành lập trên lưu vực sông Nile.

+ Vào thiên niên kỷ IV TCN, hàng chục vương quốc nhỏ của người Sumer được hình thành trên lưu vực sông Lưỡng Hà.

+ Giữa thiên niên kỉ III TCN, ở Ấn Độ các quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời trên lưu vực sông Indus.

Vào khoảng thế kỷ 21 trước Công nguyên, triều đại nhà Hạ được hình thành ở Trung Quốc.

Câu hỏi trang 15 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Nêu vai trò của công nông trong xã hội cổ đại phương Đông.

Câu trả lời:

Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông:

- Là bộ phận lớn nhất có vai trò to lớn đối với sản xuất.

- Họ nhận ruộng đất của công xã để trồng trọt nhưng phải nộp một phần thu hoạch và làm việc miễn phí cho quý tộc.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Câu trả lời:

Quyền của vua ở các nước phương Đông:

Nhà vua đứng đầu nhà nước chuyên quyền, có quyền lực trung ương và quyền lực tối cao:

- Dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt nông dân công xã và nô lệ phải phục tùng.

- Tự coi mình là đại diện của các vị thần trên trái đất, vị chủ tể tối cao của đất nước.

- Tự mình quyết định mọi chính sách, công việc của đất nước.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao hệ thống nhà nước phương Đông được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại?

Câu trả lời:

- Chế độ chuyên chế cổ đại là: Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, con người phải liên kết với nhau để khai thác đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã tập hợp lại với nhau thành một bang nhỏ, người đứng đầu được gọi là Vương. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua, tạo nên chế độ quân chủ tuyệt đối.

Câu hỏi trang 19 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Hãy cho biết những thành tựu văn hoá to lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn học:

Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch, sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

- Viết:

Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

- Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

- Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền đài ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà,.

Chuẩn bị phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 3

Bài 1 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao cư dân trên các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì?

Câu trả lời:

Trong lưu vực của các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành một xã hội giai cấp và nhà nước vì:

+ Đây là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, con người liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Đặc điểm kinh tế của vùng này:

+ Nông nghiệp là chính.

+ Các thành phần kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, ... Ngoài ra, họ trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác.

Bài 2 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Xã hội cổ đại phương Đông có những giai cấp nào? Giải thích tại sao lại hình thành các tầng lớp xã hội ở đây.

Câu trả lời:

- Xã hội cổ đại phương Đông gồm 2 giai cấp:

+ Thống trị: vua chúa, quý tộc, quan lại, tăng lữ.

+ Bị cai trị: công nông, nô lệ.

- Hình thành 2 giai cấp xã hội là do:

Sự xuất hiện của sở hữu tư nhân. Tư hữu dẫn đến phân chia xã hội, xuất hiện người giàu, người nghèo, quý tộc và bình dân. Kẻ cường quyền và kẻ phụ thuộc xuất hiện, từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp.

Bài 3 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Em hiểu gì về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Chế độ chuyên chế phương Đông cổ đại là hệ thống nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông. Trong đó vua là người đứng đầu nhà nước và có quyền lực tối thượng nắm giữ mọi quyền hành.

Bài 4 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Cư dân cổ đại phương Đông đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn: Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch pháp, sự chuyển động của mặt trời và mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

Viết: Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

- Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

- Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền thờ ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà, ..

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 3

Câu hỏi 1: Nhà nước cổ đại phương Đông được tổ chức theo thể chế nào?

Ah, chế độ quân chủ lập hiến

B, Cộng hòa

C, Quân chủ chuyên chế

D, Dân chủ

Câu 2: Hai trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại còn lại ngày nay là

A, Thành phố ba viên bi, đấu trường dê coli.

B, Kim tự tháp, Vạn lý trường thành.

C, Kim tự tháp, ngọn hải đăng dẫn xuất xăng alech.

D, Đấu trường Coolide, đền cạn.

Câu hỏi 3: Lịch do người phương Đông tạo ra là

A, Nông lịch (âm lịch)

B, Lịch Công giáo

C, Lịch vạn niên

D, lịch mặt trời

Câu hỏi 4: Nhà nước phương đông cổ đại ra đời trên những nền tảng này

A, Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ bằng kim loại sớm xuất hiện, nhu cầu thuỷ lợi, chống ngoại xâm

B, Phát triển kinh tế thương mại đường biển

C, buôn bán nô lệ

D, Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

Câu hỏi 5: Giai cấp nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội cổ đại phương đông?

Ah, nô lệ

B, Quý tộc

C, chủ sở hữu nô lệ

D, xã nông dân

Câu hỏi 6: Mục đích của việc xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập là gì?

A, Nơi tế thần.

B, Nơi hội họp của vua và các quan

C, Lưu trữ Thi hài của Nhà vua

D, Bảo vệ đất nước

Câu 7: Nền kinh tế chủ đạo của các nước phương Đông cổ đại là gì?

A, Nông nghiệp hiện đại

B, Thủ công mỹ nghệ

C, canh tác lúa nước

D, Thương mại đường biển

Câu 8: Chữ viết do người phương Đông sáng tạo ra là chữ viết

A, tượng hình

B, Chữ số La Mã

C, Từ tượng thanh

D, Tất cả đều đúng

Câu 9: Giá trị của các công trình kiến ​​trúc phương Đông

A, Tài năng lao động, sức sáng tạo của người cổ đại

B, Thể hiện uy quyền của vua chúa

C, Thể hiện tài năng của các nghệ nhân

D, Tất cả đều đúng

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Câu trả lời

Một

Một

DỄ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 3 Ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đôngvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông; Nêu các ngành kinh tế chính.

– Phân tích những khó khăn và thuận lợi của điều kiện tự nhiên mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Đông.

– Nêu được cơ cấu và đặc điểm của các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông.


– Nêu khái niệm: chế độ chuyên chế cổ đại

– Trình bày và phân tích những đóng góp của cư dân cổ đại phương Đông đối với nền văn minh nhân loại.

Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 3 ngắn nhất

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao xã hội giai cấp và xã hội nhà nước lại phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn của châu Á và châu Phi?

Câu trả lời:

Các xã hội giai cấp và nhà nước phát triển sớm ở các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi vì:

– Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Câu hỏi trang 13 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các ngành kinh tế chính ở vùng này là gì?

Câu trả lời:

Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm:

– Nông nghiệp là chủ yếu.

– Các ngành kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, .. Ngoài ra còn trao đổi sản vật giữa vùng này với vùng khác.

Câu hỏi trang 14 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và khi nào?

Câu trả lời:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành sớm nhất từ ​​thiên niên kỷ IV-III trước Công nguyên trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi:

+ Khoảng thiên niên kỉ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại được thành lập trên lưu vực sông Nile.

+ Vào thiên niên kỷ IV TCN, hàng chục vương quốc nhỏ của người Sumer được hình thành trên lưu vực sông Lưỡng Hà.

+ Giữa thiên niên kỉ III TCN, ở Ấn Độ các quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời trên lưu vực sông Indus.

Vào khoảng thế kỷ 21 trước Công nguyên, triều đại nhà Hạ được hình thành ở Trung Quốc.

Câu hỏi trang 15 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Nêu vai trò của công nông trong xã hội cổ đại phương Đông.

Câu trả lời:

Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông:

– Là bộ phận lớn nhất có vai trò to lớn đối với sản xuất.

– Họ nhận ruộng đất của công xã để trồng trọt nhưng phải nộp một phần thu hoạch và làm việc miễn phí cho quý tộc.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Câu trả lời:

Quyền của vua ở các nước phương Đông:

Nhà vua đứng đầu nhà nước chuyên quyền, có quyền lực trung ương và quyền lực tối cao:

– Dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt nông dân công xã và nô lệ phải phục tùng.

– Tự coi mình là đại diện của các vị thần trên trái đất, vị chủ tể tối cao của đất nước.

– Tự mình quyết định mọi chính sách, công việc của đất nước.

Câu hỏi trang 16 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao hệ thống nhà nước phương Đông được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại?

Câu trả lời:

– Chế độ chuyên chế cổ đại là: Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, con người phải liên kết với nhau để khai thác đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã tập hợp lại với nhau thành một bang nhỏ, người đứng đầu được gọi là Vương. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua, tạo nên chế độ quân chủ tuyệt đối.

Câu hỏi trang 19 Lịch sử mười Bài 3 ngắn nhất: Hãy cho biết những thành tựu văn hoá to lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn học:

Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch, sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

– Viết:

Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

– Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

– Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền đài ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà,.

Chuẩn bị phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 3

Bài 1 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Tại sao cư dân trên các lưu vực sông lớn ở châu Á và châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì?

Câu trả lời:

Trong lưu vực của các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành một xã hội giai cấp và nhà nước vì:

+ Đây là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống con người: đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa thường xuyên,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, con người liên kết, gắn bó, chung sống trên một vùng.

Đặc điểm kinh tế của vùng này:

+ Nông nghiệp là chính.

+ Các thành phần kinh tế hỗ trợ nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, làm gốm, dệt vải, … Ngoài ra, họ trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác.

Bài 2 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Xã hội cổ đại phương Đông có những giai cấp nào? Giải thích tại sao lại hình thành các tầng lớp xã hội ở đây.

Câu trả lời:

– Xã hội cổ đại phương Đông gồm 2 giai cấp:

+ Thống trị: vua chúa, quý tộc, quan lại, tăng lữ.

+ Bị cai trị: công nông, nô lệ.

– Hình thành 2 giai cấp xã hội là do:

Sự xuất hiện của sở hữu tư nhân. Tư hữu dẫn đến phân chia xã hội, xuất hiện người giàu, người nghèo, quý tộc và bình dân. Kẻ cường quyền và kẻ phụ thuộc xuất hiện, từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp.

Bài 3 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Em hiểu gì về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Câu trả lời:

Chế độ chuyên chế phương Đông cổ đại là hệ thống nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông. Trong đó vua là người đứng đầu nhà nước và có quyền lực tối thượng nắm giữ mọi quyền hành.

Bài 4 trang 19 Lịch Sử mười Bài 3 ngắn nhất: Cư dân cổ đại phương Đông đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại?

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch Pháp và Thiên văn: Biết các kiến ​​thức về Thiên văn và Lịch pháp, sự chuyển động của mặt trời và mặt trăng. Từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng).

Viết: Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người. Cư dân phương Đông là những người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng thiên niên kỷ IV TCN, chữ viết xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình.

– Môn Toán:

+ Toán học xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu tính toán đất đai, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, làm 4 phép tính,

– Về kiến ​​trúc:

Phát triển rất phong phú với các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, đền thờ ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà, ..

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 3

Câu hỏi 1: Nhà nước cổ đại phương Đông được tổ chức theo thể chế nào?

Ah, chế độ quân chủ lập hiến

B, Cộng hòa

C, Quân chủ chuyên chế

D, Dân chủ

Câu 2: Hai trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại còn lại ngày nay là

A, Thành phố ba viên bi, đấu trường dê coli.

B, Kim tự tháp, Vạn lý trường thành.

C, Kim tự tháp, ngọn hải đăng dẫn xuất xăng alech.

D, Đấu trường Coolide, đền cạn.

Câu hỏi 3: Lịch do người phương Đông tạo ra là

A, Nông lịch (âm lịch)

B, Lịch Công giáo

C, Lịch vạn niên

D, lịch mặt trời

Câu hỏi 4: Nhà nước phương đông cổ đại ra đời trên những nền tảng này

A, Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ bằng kim loại sớm xuất hiện, nhu cầu thuỷ lợi, chống ngoại xâm

B, Phát triển kinh tế thương mại đường biển

C, buôn bán nô lệ

D, Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

Câu hỏi 5: Giai cấp nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội cổ đại phương đông?

Ah, nô lệ

B, Quý tộc

C, chủ sở hữu nô lệ

D, xã nông dân

Câu hỏi 6: Mục đích của việc xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập là gì?

A, Nơi tế thần.

B, Nơi hội họp của vua và các quan

C, Lưu trữ Thi hài của Nhà vua

D, Bảo vệ đất nước

Câu 7: Nền kinh tế chủ đạo của các nước phương Đông cổ đại là gì?

A, Nông nghiệp hiện đại

B, Thủ công mỹ nghệ

C, canh tác lúa nước

D, Thương mại đường biển

Câu 8: Chữ viết do người phương Đông sáng tạo ra là chữ viết

A, tượng hình

B, Chữ số La Mã

C, Từ tượng thanh

D, Tất cả đều đúng

Câu 9: Giá trị của các công trình kiến ​​trúc phương Đông

A, Tài năng lao động, sức sáng tạo của người cổ đại

B, Thể hiện uy quyền của vua chúa

C, Thể hiện tài năng của các nghệ nhân

D, Tất cả đều đúng

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Câu trả lời

Một

Một

DỄ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #sử #Bài #Các #quốc #gia #cổ #đại #phương #Đông #ngắn #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button