Giáo Dục

Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày và phân tích nguyên nhân sâu xa, trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Nắm được những thông tin cơ bản của sự kiện. Nêu nội dung bản Tuyên ngôn độc lập, liên quan đến bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta.

– Phân tích và rút ra ý nghĩa lịch sử và tính chất của cuộc chiến


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 30 ngắn nhất

Câu hỏi trang 147 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.

Câu trả lời:

Chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa:

– Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh, cấm đưa máy móc và công nhân lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế nặng.

– Không được tự do buôn bán với các nước, không được đi khai hoang ở phương Tây.

⇒ Những chính sách này làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân thuộc địa, gây phản ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Câu trả lời:

Bối cảnh thành lập Hoa Kỳ:

Bắc Mỹ nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh.

Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Bắc Mỹ.

– 13 nước thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ tiến hành chiến tranh giành lại độc lập dân tộc:

+ 4/1775 chiến tranh giữa các thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

+ Quốc hội Lục địa lần thứ hai bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh, cuộc đấu tranh tiếp tục phát triển, các thuộc địa lần lượt tuyên bố rút khỏi Anh.

+ Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn độc lập, chính thức tuyên bố 13 nước thuộc địa ly khai. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập.

+ Tháng 9 – 1783, thực dân Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu hỏi trang 149 Lịch Sử 10 Bài 30 ngắn nhất: Bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu trả lời:

Nhận xét về Tuyên ngôn Độc lập năm 1776:

– Điểm tiến bộ:

+ Lần đầu tiên công khai quyền con người, quyền công dân, nhất là trong điều kiện các nước Âu, Á còn đô hộ phong kiến.

+ Nguyên tắc chủ quyền nhân dân được giữ vững.

– Hạn chế: Chưa đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ, bóc lột của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Yếu tố nào đã giúp nghĩa quân Bắc Mĩ đánh bại quân Anh?

Câu trả lời:

Những yếu tố giúp quân nổi dậy Bắc Mỹ đánh bại quân Anh:

– Cảm ơn sự lãnh đạo tài tình của Washington. Biết dựa vào địa hình hiểm trở ở Bắc Mĩ để đẩy mạnh chiến tranh du kích.

– Được sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân Pháp và các dân tộc tiến bộ ở Châu Âu nói chung ủng hộ.

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 30

Bài 1 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu những sự kiện chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu trả lời:

* Sự phát triển

– Tháng 9 năm 1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập để yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

– Năm 1775, chiến tranh giữa thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

Tháng 5 năm 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập: Quyết định thành lập quân đội lục địa, bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh.

– Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

– 17/10/1777, chiến thắng Saratoga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến.

– Năm 1781, trận Iooctao đã giáng một đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

– 1782, chiến tranh kết thúc.

Bài 2 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Câu trả lời:

* Kết quả:

– Nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua.

– Năm 1789, George WW được bầu làm tổng thống đầu tiên.

* Ý nghĩa:

– Đối với Mỹ:

+ Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

– Đối với thế giới: Góp phần cổ vũ, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ​​ở Châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 30

Câu hỏi 1. Trước khi người Anh di cư đến Bắc Mỹ, đây là vùng đất

A. Chưa có cư dân

B. Của người da đỏ

C. Có một cư dân da đen

D. Có các dân tộc da trắng cư trú

Câu 2. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ ở kv nào?

A. Bờ biển Đại Tây Dương

B. Bờ biển Thái Bình Dương

C. Khu vực Ngũ Hồ

D. Bờ biển Bắc Băng Dương

Câu 3. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ khi nào?

A. Cuối thế kỷ 17

B. Đầu thế kỷ 18

C. Nửa đầu thế kỉ 18

D. Cuối thế kỷ 18

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

B. Miền Bắc phát triển kinh tế, thương mại

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D. Cả Bắc và Nam đều có đồn điền và trang trại lớn

Câu hỏi 5. Yếu tố nào là cơ bản dẫn đến sự hình thành dân tộc mới ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

B. Cư dân của 13 thuộc địa đều là người Anh nhập cư

C. Thị trường thống nhất dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa của Bắc Mỹ

D. Cư dân thuộc địa có mâu thuẫn với chính quyền thuộc địa Anh

Câu 6. Vì sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của Anh

B. Nền kinh tế của 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C. Tạo sự phát triển cân đối giữa hai miền Nam – Bắc của 13 thuộc địa

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Câu 7. Ý không phản ánh chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh

B. Cấm đưa hàng hoá từ Anh sang thuộc địa

C. Thực hiện chế độ thuế nặng

D. Cấm canh tác những vùng đất phía Tây.

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa của sự bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B. 13 thuộc địa cấm buôn bán với nước ngoài

C. 13 thuộc địa bị cấm khai hoang ở phương Tây

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa và chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đánh thuế chè

B. Đại hội lục địa đầu tiên được tổ chức

C. Quốc hội Lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nhân dân cảng Boston tấn công ba tàu chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và cho quân chiếm đóng

Câu 10. Tháng 7 năm 1776, ở 13 thuộc địa đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Quốc hội Lục địa đầu tiên được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D. Quân nổi dậy giành thắng lợi lớn ở Saratoga

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Kết án

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất

Video về Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất

Wiki về Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất -

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

- Trình bày và phân tích nguyên nhân sâu xa, trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Nắm được những thông tin cơ bản của sự kiện. Nêu nội dung bản Tuyên ngôn độc lập, liên quan đến bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta.

- Phân tích và rút ra ý nghĩa lịch sử và tính chất của cuộc chiến


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 30 ngắn nhất

Câu hỏi trang 147 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.

Câu trả lời:

Chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa:

- Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh, cấm đưa máy móc và công nhân lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế nặng.

- Không được tự do buôn bán với các nước, không được đi khai hoang ở phương Tây.

⇒ Những chính sách này làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân thuộc địa, gây phản ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Câu trả lời:

Bối cảnh thành lập Hoa Kỳ:

Bắc Mỹ nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh.

Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Bắc Mỹ.

- 13 nước thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ tiến hành chiến tranh giành lại độc lập dân tộc:

+ 4/1775 chiến tranh giữa các thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

+ Quốc hội Lục địa lần thứ hai bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh, cuộc đấu tranh tiếp tục phát triển, các thuộc địa lần lượt tuyên bố rút khỏi Anh.

+ Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn độc lập, chính thức tuyên bố 13 nước thuộc địa ly khai. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập.

+ Tháng 9 - 1783, thực dân Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu hỏi trang 149 Lịch Sử 10 Bài 30 ngắn nhất: Bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu trả lời:

Nhận xét về Tuyên ngôn Độc lập năm 1776:

- Điểm tiến bộ:

+ Lần đầu tiên công khai quyền con người, quyền công dân, nhất là trong điều kiện các nước Âu, Á còn đô hộ phong kiến.

+ Nguyên tắc chủ quyền nhân dân được giữ vững.

- Hạn chế: Chưa đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ, bóc lột của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Yếu tố nào đã giúp nghĩa quân Bắc Mĩ đánh bại quân Anh?

Câu trả lời:

Những yếu tố giúp quân nổi dậy Bắc Mỹ đánh bại quân Anh:

- Cảm ơn sự lãnh đạo tài tình của Washington. Biết dựa vào địa hình hiểm trở ở Bắc Mĩ để đẩy mạnh chiến tranh du kích.

- Được sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân Pháp và các dân tộc tiến bộ ở Châu Âu nói chung ủng hộ.

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 30

Bài 1 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu những sự kiện chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu trả lời:

* Sự phát triển

- Tháng 9 năm 1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập để yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

- Năm 1775, chiến tranh giữa thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

Tháng 5 năm 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập: Quyết định thành lập quân đội lục địa, bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh.

- Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

- 17/10/1777, chiến thắng Saratoga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến.

- Năm 1781, trận Iooctao đã giáng một đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

- 1782, chiến tranh kết thúc.

Bài 2 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Câu trả lời:

* Kết quả:

- Nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua.

- Năm 1789, George WW được bầu làm tổng thống đầu tiên.

* Ý nghĩa:

- Đối với Mỹ:

+ Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

- Đối với thế giới: Góp phần cổ vũ, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ​​ở Châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 30

Câu hỏi 1. Trước khi người Anh di cư đến Bắc Mỹ, đây là vùng đất

A. Chưa có cư dân

B. Của người da đỏ

C. Có một cư dân da đen

D. Có các dân tộc da trắng cư trú

Câu 2. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ ở kv nào?

A. Bờ biển Đại Tây Dương

B. Bờ biển Thái Bình Dương

C. Khu vực Ngũ Hồ

D. Bờ biển Bắc Băng Dương

Câu 3. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ khi nào?

A. Cuối thế kỷ 17

B. Đầu thế kỷ 18

C. Nửa đầu thế kỉ 18

D. Cuối thế kỷ 18

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

B. Miền Bắc phát triển kinh tế, thương mại

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D. Cả Bắc và Nam đều có đồn điền và trang trại lớn

Câu hỏi 5. Yếu tố nào là cơ bản dẫn đến sự hình thành dân tộc mới ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

B. Cư dân của 13 thuộc địa đều là người Anh nhập cư

C. Thị trường thống nhất dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa của Bắc Mỹ

D. Cư dân thuộc địa có mâu thuẫn với chính quyền thuộc địa Anh

Câu 6. Vì sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của Anh

B. Nền kinh tế của 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C. Tạo sự phát triển cân đối giữa hai miền Nam - Bắc của 13 thuộc địa

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Câu 7. Ý không phản ánh chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh

B. Cấm đưa hàng hoá từ Anh sang thuộc địa

C. Thực hiện chế độ thuế nặng

D. Cấm canh tác những vùng đất phía Tây.

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa của sự bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B. 13 thuộc địa cấm buôn bán với nước ngoài

C. 13 thuộc địa bị cấm khai hoang ở phương Tây

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa và chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đánh thuế chè

B. Đại hội lục địa đầu tiên được tổ chức

C. Quốc hội Lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nhân dân cảng Boston tấn công ba tàu chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và cho quân chiếm đóng

Câu 10. Tháng 7 năm 1776, ở 13 thuộc địa đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Quốc hội Lục địa đầu tiên được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D. Quân nổi dậy giành thắng lợi lớn ở Saratoga

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Kết án

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹvà chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày và phân tích nguyên nhân sâu xa, trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Nắm được những thông tin cơ bản của sự kiện. Nêu nội dung bản Tuyên ngôn độc lập, liên quan đến bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta.

– Phân tích và rút ra ý nghĩa lịch sử và tính chất của cuộc chiến


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 30 ngắn nhất

Câu hỏi trang 147 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.

Câu trả lời:

Chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa:

– Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh, cấm đưa máy móc và công nhân lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế nặng.

– Không được tự do buôn bán với các nước, không được đi khai hoang ở phương Tây.

⇒ Những chính sách này làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân thuộc địa, gây phản ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Câu trả lời:

Bối cảnh thành lập Hoa Kỳ:

Bắc Mỹ nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh.

Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Bắc Mỹ.

– 13 nước thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ tiến hành chiến tranh giành lại độc lập dân tộc:

+ 4/1775 chiến tranh giữa các thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

+ Quốc hội Lục địa lần thứ hai bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh, cuộc đấu tranh tiếp tục phát triển, các thuộc địa lần lượt tuyên bố rút khỏi Anh.

+ Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn độc lập, chính thức tuyên bố 13 nước thuộc địa ly khai. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập.

+ Tháng 9 – 1783, thực dân Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu hỏi trang 149 Lịch Sử 10 Bài 30 ngắn nhất: Bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu trả lời:

Nhận xét về Tuyên ngôn Độc lập năm 1776:

– Điểm tiến bộ:

+ Lần đầu tiên công khai quyền con người, quyền công dân, nhất là trong điều kiện các nước Âu, Á còn đô hộ phong kiến.

+ Nguyên tắc chủ quyền nhân dân được giữ vững.

– Hạn chế: Chưa đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ, bóc lột của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu hỏi trang 149 Lịch sử mười Bài 30 ngắn nhất: Yếu tố nào đã giúp nghĩa quân Bắc Mĩ đánh bại quân Anh?

Câu trả lời:

Những yếu tố giúp quân nổi dậy Bắc Mỹ đánh bại quân Anh:

– Cảm ơn sự lãnh đạo tài tình của Washington. Biết dựa vào địa hình hiểm trở ở Bắc Mĩ để đẩy mạnh chiến tranh du kích.

– Được sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân Pháp và các dân tộc tiến bộ ở Châu Âu nói chung ủng hộ.

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 30

Bài 1 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Nêu những sự kiện chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu trả lời:

* Sự phát triển

– Tháng 9 năm 1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập để yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

– Năm 1775, chiến tranh giữa thuộc địa và chính quốc bùng nổ.

Tháng 5 năm 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập: Quyết định thành lập quân đội lục địa, bổ nhiệm George Washington làm tổng tư lệnh.

– Ngày 4/7/1776, thông qua Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

– 17/10/1777, chiến thắng Saratoga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến.

– Năm 1781, trận Iooctao đã giáng một đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

– 1782, chiến tranh kết thúc.

Bài 2 trang 150 Lịch Sử mười Bài 30 ngắn nhất: Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Câu trả lời:

* Kết quả:

– Nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua.

– Năm 1789, George WW được bầu làm tổng thống đầu tiên.

* Ý nghĩa:

– Đối với Mỹ:

+ Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

– Đối với thế giới: Góp phần cổ vũ, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ​​ở Châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 30

Câu hỏi 1. Trước khi người Anh di cư đến Bắc Mỹ, đây là vùng đất

A. Chưa có cư dân

B. Của người da đỏ

C. Có một cư dân da đen

D. Có các dân tộc da trắng cư trú

Câu 2. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ ở kv nào?

A. Bờ biển Đại Tây Dương

B. Bờ biển Thái Bình Dương

C. Khu vực Ngũ Hồ

D. Bờ biển Bắc Băng Dương

Câu 3. Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ khi nào?

A. Cuối thế kỷ 17

B. Đầu thế kỷ 18

C. Nửa đầu thế kỉ 18

D. Cuối thế kỷ 18

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

B. Miền Bắc phát triển kinh tế, thương mại

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D. Cả Bắc và Nam đều có đồn điền và trang trại lớn

Câu hỏi 5. Yếu tố nào là cơ bản dẫn đến sự hình thành dân tộc mới ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

B. Cư dân của 13 thuộc địa đều là người Anh nhập cư

C. Thị trường thống nhất dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa của Bắc Mỹ

D. Cư dân thuộc địa có mâu thuẫn với chính quyền thuộc địa Anh

Câu 6. Vì sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của Anh

B. Nền kinh tế của 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C. Tạo sự phát triển cân đối giữa hai miền Nam – Bắc của 13 thuộc địa

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Câu 7. Ý không phản ánh chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp, cấm mở cửa kinh doanh

B. Cấm đưa hàng hoá từ Anh sang thuộc địa

C. Thực hiện chế độ thuế nặng

D. Cấm canh tác những vùng đất phía Tây.

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa của sự bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B. 13 thuộc địa cấm buôn bán với nước ngoài

C. 13 thuộc địa bị cấm khai hoang ở phương Tây

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa và chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đánh thuế chè

B. Đại hội lục địa đầu tiên được tổ chức

C. Quốc hội Lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nhân dân cảng Boston tấn công ba tàu chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và cho quân chiếm đóng

Câu 10. Tháng 7 năm 1776, ở 13 thuộc địa đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Quốc hội Lục địa đầu tiên được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D. Quân nổi dậy giành thắng lợi lớn ở Saratoga

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Kết án

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn sử 10 Bài 30 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ngắn nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #sử #Bài #Chiến #tranh #giành #độc #lập #của #các #thuộc #địa #Anh #ở #Bắc #Mĩ #ngắn #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button