Giáo Dục

Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, Sở GD-ĐT dự kiến ​​tuyển 452 giáo viên cho các cơ sở giáo dục. công sẽ được triển khai ngay trong tháng 11 tới.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP Hà Nội bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị. UBND TP Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội còn thiếu so với chỉ tiêu cần có do Bộ GD-ĐT quy định là 7.134 người. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh nên số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với chỉ tiêu là 3.131 người.

Như vậy, đến năm học 2022-2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế, trong đó số giáo viên thiếu ở bậc tiểu học là 3.436, bậc THCS là 3.135 và bậc THPT là 1.311. Thành phố dự kiến ​​sẽ bổ sung 2.361 giáo viên, nhân viên, trong đó tiểu học 600 giáo viên, THCS 1309 giáo viên, THPT 452 giáo viên. Việc tuyển dụng sẽ thực hiện ngay trong năm học này để bổ sung 10.265 nhân sự thiếu hụt. Trước mắt, ưu tiên các địa phương còn thiếu nhiều giáo viên để đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy học học kỳ I năm học 2022-2023.

Cụ thể, theo UBND TP Hà Nội, trong 12 đơn vị có số học sinh tăng mạnh và thiếu giáo viên, quận Hoàng Mai đứng đầu với 669 giáo viên thiếu so với định mức và sẽ được giao thêm 222 giáo viên. . Tiếp đến là quận Hà Đông thiếu 601 giáo viên và được giao bổ sung 187 giáo viên; 8 đơn vị ổn định số lượng học sinh, không có nhu cầu bố trí biên chế giáo viên tăng thêm, gồm các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ; thị xã Sơn Tây; 2 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm…

Trước tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, để giải bài toán trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều kiến ​​nghị với các cấp để phát triển giáo dục. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề không phải là câu chuyện của ngày 1 ngày 2. Sở đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành văn bản thay thế danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong năm. cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục công lập. Phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, điều chỉnh các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc cân đối số lượng, tiêu chuẩn và sử dụng. tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy và cán bộ tư vấn tâm lý, y tế phù hợp với quy mô học sinh của từng địa phương. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn để đảm bảo giao chỉ tiêu giáo viên, biên chế trường học cho các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với Hà Nội, ngành giáo dục cũng đề nghị hướng dẫn, xem xét cho phép Trường ĐH Thủ đô xây dựng các mã ngành đào tạo giáo viên để đào tạo phục vụ giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn TP.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Video về
Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Wiki về
Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên


Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên
-

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, Sở GD-ĐT dự kiến ​​tuyển 452 giáo viên cho các cơ sở giáo dục. công sẽ được triển khai ngay trong tháng 11 tới.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP Hà Nội bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị. UBND TP Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội còn thiếu so với chỉ tiêu cần có do Bộ GD-ĐT quy định là 7.134 người. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh nên số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với chỉ tiêu là 3.131 người.

Như vậy, đến năm học 2022-2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế, trong đó số giáo viên thiếu ở bậc tiểu học là 3.436, bậc THCS là 3.135 và bậc THPT là 1.311. Thành phố dự kiến ​​sẽ bổ sung 2.361 giáo viên, nhân viên, trong đó tiểu học 600 giáo viên, THCS 1309 giáo viên, THPT 452 giáo viên. Việc tuyển dụng sẽ thực hiện ngay trong năm học này để bổ sung 10.265 nhân sự thiếu hụt. Trước mắt, ưu tiên các địa phương còn thiếu nhiều giáo viên để đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy học học kỳ I năm học 2022-2023.

Cụ thể, theo UBND TP Hà Nội, trong 12 đơn vị có số học sinh tăng mạnh và thiếu giáo viên, quận Hoàng Mai đứng đầu với 669 giáo viên thiếu so với định mức và sẽ được giao thêm 222 giáo viên. . Tiếp đến là quận Hà Đông thiếu 601 giáo viên và được giao bổ sung 187 giáo viên; 8 đơn vị ổn định số lượng học sinh, không có nhu cầu bố trí biên chế giáo viên tăng thêm, gồm các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ; thị xã Sơn Tây; 2 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm...

Trước tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, để giải bài toán trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều kiến ​​nghị với các cấp để phát triển giáo dục. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề không phải là câu chuyện của ngày 1 ngày 2. Sở đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành văn bản thay thế danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong năm. cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục công lập. Phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, điều chỉnh các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc cân đối số lượng, tiêu chuẩn và sử dụng. tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy và cán bộ tư vấn tâm lý, y tế phù hợp với quy mô học sinh của từng địa phương. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn để đảm bảo giao chỉ tiêu giáo viên, biên chế trường học cho các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với Hà Nội, ngành giáo dục cũng đề nghị hướng dẫn, xem xét cho phép Trường ĐH Thủ đô xây dựng các mã ngành đào tạo giáo viên để đào tạo phục vụ giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn TP.

[rule_{ruleNumber}]

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, Sở GD-ĐT dự kiến ​​tuyển 452 giáo viên cho các cơ sở giáo dục. công sẽ được triển khai ngay trong tháng 11 tới.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP Hà Nội bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị. UBND TP Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội còn thiếu so với chỉ tiêu cần có do Bộ GD-ĐT quy định là 7.134 người. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh nên số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với chỉ tiêu là 3.131 người.

Như vậy, đến năm học 2022-2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế, trong đó số giáo viên thiếu ở bậc tiểu học là 3.436, bậc THCS là 3.135 và bậc THPT là 1.311. Thành phố dự kiến ​​sẽ bổ sung 2.361 giáo viên, nhân viên, trong đó tiểu học 600 giáo viên, THCS 1309 giáo viên, THPT 452 giáo viên. Việc tuyển dụng sẽ thực hiện ngay trong năm học này để bổ sung 10.265 nhân sự thiếu hụt. Trước mắt, ưu tiên các địa phương còn thiếu nhiều giáo viên để đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy học học kỳ I năm học 2022-2023.

Cụ thể, theo UBND TP Hà Nội, trong 12 đơn vị có số học sinh tăng mạnh và thiếu giáo viên, quận Hoàng Mai đứng đầu với 669 giáo viên thiếu so với định mức và sẽ được giao thêm 222 giáo viên. . Tiếp đến là quận Hà Đông thiếu 601 giáo viên và được giao bổ sung 187 giáo viên; 8 đơn vị ổn định số lượng học sinh, không có nhu cầu bố trí biên chế giáo viên tăng thêm, gồm các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ; thị xã Sơn Tây; 2 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm…

Trước tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, để giải bài toán trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều kiến ​​nghị với các cấp để phát triển giáo dục. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề không phải là câu chuyện của ngày 1 ngày 2. Sở đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành văn bản thay thế danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong năm. cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục công lập. Phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, điều chỉnh các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc cân đối số lượng, tiêu chuẩn và sử dụng. tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy và cán bộ tư vấn tâm lý, y tế phù hợp với quy mô học sinh của từng địa phương. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn để đảm bảo giao chỉ tiêu giáo viên, biên chế trường học cho các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với Hà Nội, ngành giáo dục cũng đề nghị hướng dẫn, xem xét cho phép Trường ĐH Thủ đô xây dựng các mã ngành đào tạo giáo viên để đào tạo phục vụ giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn TP.

Bạn thấy bài viết
Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Sớm #khắc #phục #tình #trạng #thiếu #giáo #viên

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận chi tiết nhất – Soạn văn 11

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button